Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

NN 142/2022 (7.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2169

Na temelju odredbi članka 307. stavka 6. Zakona o tržištu kapitala (»Narodne novine« br. 65/18., 17/20. i 83/21.) Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga na sjednici Upravnog vijeća održanoj 30. studenoga 2022. donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SADRŽAJU ZAHTJEVA I DOKUMENTACIJI ZA IZDAVANJE ODOBRENJA ZA RAD BURZI

Članak 1.

U Prilogu 1 uz Pravilnik o sadržaju zahtjeva i dokumentaciji za izdavanje odobrenja za rad burzi (»Narodne novine«, br. 98/20.) pod nazivom »Obrazac IOB« zamjenjuje se novim obrascem pod istim nazivom pod točkom 1) u Prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/03

Urbroj: 326-01-70-72-22-15

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
dr. sc. Ante Žigman, v. r.

PRILOG