Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika

NN 142/2022 (7.12.2022.), Odluka o utvrđivanju rezultata izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika

DRŽAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE

2175

Na temelju članka 9. stavka 2. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću (»Narodne novine«, broj 67/2018, 126/2019 i 80/2022) Povjerenstvo za izbor članova Državnoodvjetničkog vijeća (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) objavljuje

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU REZULTATA IZBORA ZA ČLANOVE DRŽAVNOODVJETNIČKOG VIJEĆA IZ REDA ZAMJENIKA DRŽAVNIH ODVJETNIKA

I.

Nakon provedenih izbora za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika održanih 24. studenog 2022. Povjerenstvo je na temelju članka 26. Zakona o Državnoodvjetničkom vijeću utvrdilo konačne rezultate izbora za sedam (7) članova Vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika.

II.

Povjerenstvo je utvrdilo da su za članove Državnoodvjetničkog vijeća iz reda zamjenika državnih odvjetnika izabrani:

Za prvo (I.) i drugo (II.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

ANDREA ŠURINA MARTON, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske i

ŽELJKA MOSTEČAK, zamjenica Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske.

Za treće (III.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

JOZO JURČEVIĆ, zamjenik Glavne državne odvjetnice Republike Hrvatske.

Za četvrto (IV.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

ŽIVKO SLIJEPČEVIĆ, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Bjelovaru.

Za peto (V.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

MIROSLAV DASOVIĆ, zamjenik županijskog državnog odvjetnika u Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku.

Za šesto (VI.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

SILVIA LONČAR, zamjenica općinskog državnog odvjetnika u Općinskom kaznenom državnom odvjetništvu u Zagrebu.

Za sedmo (VII.) mjesto člana Državnoodvjetničkog vijeća:

MAJA KRAHULEC, zamjenica općinske državne odvjetnice u Općinskom državnom odvjetništvu u Puli – Pola.

Broj: A-261/2022-135

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednica Povjerenstva
zamjenica Glavne državne odvjetnice
Republike Hrvatske
Slava Stojić, v. r.