Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 143/2022 (8.12.2022.), Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2177

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DOPUNSKE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

(1) Ovom Odlukom utvrđuje se Dopunska lista lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dopunska lista lijekova) koja, u skladu s člankom 20. stavcima 4. i 5. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) sadrži popis lijekova s višom razinom cijene u odnosu na cijene lijekova utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: zavod) kojim se utvrđuje osnovna lista lijekova Zavoda.

(2) Ovom Odlukom utvrđuje se i Dopunska lista magistralnih pripravaka.

Članak 2.

(1) Lijekovi utvrđeni Dopunskom listom lijekova primjenjuju se u okviru zdravstvene zaštite iz obveznoga zdravstvenog osiguranja koja se provodi u djelatnostima na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini te na razini zdravstvenih zavoda.

(2) Dopunska lista lijekova sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, oznake, nezaštićeno ime lijeka (INN), definiranu dnevnu dozu (DDD) i jedinicu mjere, cijenu lijeka za definiranu dnevnu dozu, način primjene lijeka, naziv nositelja odobrenja, naziv proizvođača, zaštićeno ime lijeka, oblik, jačinu i količinu prema pakiranju lijeka, cijenu za jedinicu oblika lijeka, cijenu za originalno pakiranje, oznaku »R« i »RS«, iznos cijene za jedinicu oblika koju plaća Zavod, iznos cijene za originalno pakiranje koju plaća Zavod, iznos sudjelovanja u cijeni lijeka za jedinicu oblika lijeka, iznos sudjelovanja u cijeni lijeka za originalno pakiranje te stopu poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).

(3) Oznaka uz nezaštićeno ime lijeka označava medicinske indikacije osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihove primjene prilikom korištenja zdravstvene zaštite na svim razinama zdravstvene djelatnosti.

(4) Oznaka uz »R« i »RS« označava smjernicu propisivanja lijeka osnovom kojih osigurana osoba ima pravo na korištenje pojedinog lijeka iz Dopunske liste lijekova na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja te pravila njihovog propisivanja na recept.

(5) Dopunska lista lijekova sastavni je dio ove Odluke.

Članak 3.

(1) Dopunska lista magistralnih pripravaka sadrži sljedeće podatke: šifru anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, naziv pripravka, cijenu za originalno pakiranje lijeka, oznaku »R« ili »RS« te stopu PDV-a.

(2) Dopunska lista magistralnih pripravaka sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Na lijekove utvrđene Dopunskom listom lijekova i Dopunskom listom magistralnih pripravaka obračunava se i plaća PDV po stopi od 5 %, u skladu s propisima kojima se uređuje PDV.

Članak 5.

(1) Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22., 90/22., 112/22. 120/22 – ispravak i 132/22.).

(2) Na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj prestaju važiti »Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 1. dio«, »Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 2. dio«, »Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 3. dio« iz članka 2. stavka 5. ove Odluke i »Dopunska lista magistralnih pripravaka s cijenama u kunama« iz članka 3. stavka 2. ove Odluke.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu petnaestoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim »Dopunska lista lijekova s cijenama u eurima – 1. dio«, »Dopunska lista lijekova s cijenama u eurima – 2. dio«, »Dopunska lista lijekova s cijenama u eurima – 3. dio« iz članka 2. stavka 5. ove Odluke i »Dopunska lista magistralnih pripravaka s cijenama u eurima« iz članka 3. stavka 2. ove Odluke koje stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/269

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.


Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSCijena u kn za jed. obl. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Doplata u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Doplata u kn za orig. pak. (bez PDV-a)Stopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
A01AB09 211 
mikonazol 
 
LBelupo d.d.BelupoRojazolgel oral. 2%, 1x40 g27,6727,67R20,7520,756,926,925%
A02BC01 122 
omeprazol20 mg1,10OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 28x20 mg1,1030,80RRA021,0128,310,092,495%
A02BC01 133 
omeprazol20 mg0,89OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x40 mg1,7724,78RRA021,5321,460,243,325%
A02BC02 143 
pantoprazol40 mg1,21OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 14x40 mg1,2116,90RRA021,0114,160,202,745%
A02BC02 161 
pantoprazol40 mg1,89OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 14x40 mg1,8926,41RRA021,0114,160,8812,255%
A02BC02 164 
pantoprazol40 mg1,50OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x20 mg0,7521,04RRA020,5214,630,236,415%
A02BC02 165 
pantoprazol40 mg1,50OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 56x20 mg0,7542,08RRA020,4726,340,2815,745%
A02BC04 122 
rabeprazol20 mg2,29OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x10 mg1,1432,01RRA020,5214,630,6217,385%
A02BC04 124 
rabeprazol20 mg1,56OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x20 mg1,5643,68RRA021,0128,310,5515,375%
A03AA04 112 
mebeverin0,3 g2,38OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Rudakolcaps. retard 60x200 mg1,5895,08R1,2575,060,3320,025%
A03AA04 161 
mebeverin0,3 g2,50OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASColospacaps. retard 60x200 mg1,67100,08R1,2575,060,4225,025%
A03AB06 161 
otilonijev bromid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, AMMLSSpasmomentbl. film obl. 30x40 mg1,5546,40R0,7622,800,7923,605%
A06AD11 312 
laktuloza6,7 g0,78OBelupo d.d.BelupoPortalaksirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)39,0139,01RRA1228,3328,3310,6810,685%
A06AD65 361 
makrogol 3350, natrijev sulfat bezvodni, natrijev klorid, kalijev klorid, askorbatna kiselina, natrijev askorbat 
 
ONorgine B.V.Norgine LimitedMovipreppraš. za oral. otop. za jednokratnu prim., 2 vreć.82,4982,49RS17,2117,2165,2865,285%
A06AD65 362 
makrogol 3350, natrijev askorbat, natrijev sulfat bezvodni, askorbatna kiselina, natrijev klorid, kalijev klorid 
 
ONorgine B.V.Norgine LimitedPlenvupraš. za oral. otop. za jednokratnu prim., 3 vreć.82,4982,49RS17,2117,2165,2865,285%
A06AX05 161 
prukaloprid2 mg23,22OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x1 mg11,61325,08RSpa171,1331,6110,48293,475%
A06AX05 162 
prukaloprid2 mg16,15OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x2 mg16,15452,20RSpa172,2663,2213,89388,985%
A07EA06 171 
budesonid9 mg18,73ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHBudosancaps. 100x3 mg6,24624,33RSpa025,68568,260,5656,075%
A07EA06 172 
budesonid9 mg21,57OFerring GmbHCosmo S.p.A.Cortiment MMXtbl. s prod. oslob. 30x9 mg21,57647,00RSpa2517,05511,434,52135,575%
A07EA06 181 
budesonid 
 
ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHJorvezatbl. rasp. za usta 30x1 mg27,64829,20RSpa3224,88746,282,7682,925%
A07EA06 571 
budesonid 
 
RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHBudosanpjena za rektum, limenka 1x14 doza (14 aplik. + 14 vreć. za hig. odlag.)34,94489,11RSpa2433,05462,701,8926,415%
A07EC02 161 
mesalazin1,5 g6,72OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 100x500 mg2,24224,10RSpa032,02201,690,2222,415%
A07EC02 162 
mesalazin1,5 g6,24OFerring GmbHFerringPentasagran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica)8,32499,40RSpa038,04482,400,2817,005%
A07EC02 163 
mesalazin1,5 g6,57OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 60x1000 mg4,38262,60RSpa034,02241,200,3621,405%
A07EC02 171 
mesalazin1,5 g5,88ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalktbl. 100x250 mg0,9898,00RSpa030,9696,320,021,685%
A07EC02 174 
mesalazin1,5 g7,32ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica)4,88487,67RSpa034,02402,000,8685,675%
A07EC02 562 
mesalazin1,5 g13,16RFerring GmbHFerringPentasasupp. 28x1 g8,77245,58RSpa267,10198,921,6746,665%
A07EC02 564 
mesalazin1,5 g11,84RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x1 g7,89236,81RSpa267,10213,130,7923,685%
A07EC02 571 
mesalazin1,5 g20,83RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x250 mg3,47104,13RSpa033,1293,720,3510,415%
A07EC02 572 
mesalazin1,5 g13,44RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x500 mg4,48134,37RSpa034,03120,930,4513,445%
A07EC02 573 
mesalazin1,5 g11,50RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalkklizme 7x4 g/60 ml30,66214,61RSpa0327,59193,153,0721,465%
A07EC02 574 
mesalazin1,5 g31,30RFerring GmbHFerring-Lečiva a.s.Pentasasusp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml)20,87146,07RSpa2418,78131,462,0914,615%
A07XA04 161 
racekadotril 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg3,2652,21Rpa141,6326,111,6326,105%
A07XA04 162 
racekadotril 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg3,1950,99Rpa220,8012,752,3938,245%
A08AB01 171 
orlistat0,36 g13,55OCheplapharm Arzneimittel GmbHCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbHXenicalcaps. 42x120 mg4,52189,75RSpa040,4518,984,07170,775%
A09AA02 972 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,7675,93RSpa050,5756,950,1918,985%
A09AA02 973 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.2,02202,00RSpa051,52151,500,5150,505%
A09AA02 975 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.3,46172,90RSpa052,59129,680,8643,225%
A10AB05 075 
inzulin aspart40 U6,79PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)50,92254,60R48,29241,452,6313,155%
A10AD05 074 
inzulin aspart40 U6,00PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)45,00225,00R44,20221,000,804,005%
A10AD05 075 
inzulin aspart40 U6,66PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)49,95249,75R49,42247,080,532,675%
A10AE04 071 
inzulin glargin40 U8,73PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)98,16294,48RRA0894,59283,773,5710,715%
A10AE04 962 
inzulin glargin40 U8,41PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)63,06315,30Rpa2039,47197,3723,59117,935%
A10AE04 971 
inzulin glargin40 U8,73PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)98,16294,48Rpa2059,21177,6338,95116,855%
A10AE04 982 
inzulin glargin40 U7,04PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)52,77263,87Rpa2039,47197,3713,3066,505%
A10AE04 991 
inzulin glargin40 U7,04PViatris LimitedMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)52,77263,87Rpa2039,47197,3713,3066,505%
A10AE05 971 
inzulin detemir40 U9,95PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)74,60373,00Rpa2039,47197,3735,13175,635%
A10AE06 961 
degludek inzulin40 U10,40PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)78,00390,00Rpa2051,33256,6526,67133,355%
A10AE54 071 
inzulin glargin + liksisenatid40 U25,10Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U+33 mcg/ml)188,25564,76RSpa30176,40529,2111,8535,555%
A10AE54 072 
inzulin glargin + liksisenatid40 U25,10Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U+50 mcg/ml)188,25564,76RSpa30176,40529,2111,8535,555%
A10AE56 071 
inzulin degludek + liraglutid40 U27,98PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SXultophyotop. za inj., brizg. napunj. 3x3 mL (100 U+3,6 mg/mL)209,87629,61RSpa30176,40529,2133,47100,405%
A10BA02 106 
metformin2 g1,60OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformin ERtbl. s prod. oslob. 90x500 mg0,4036,00R0,1815,950,2220,055%
A10BA02 161 
metformin2 g0,89OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x850 mg0,3811,40R0,247,200,144,205%
A10BA02 162 
metformin2 g0,88OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x500 mg0,2221,88R0,1817,720,044,165%
A10BA02 163 
metformin2 g0,76OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x1000 mg0,3811,40R0,298,640,092,765%
A10BA02 164 
metformin2 g0,75OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x850 mg0,3232,00R0,2424,000,088,005%
A10BA02 165 
metformin2 g0,69OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 120x1000 mg0,3441,20R0,2732,190,089,015%
A10BA02 168 
metformin2 g2,01OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x750 mg0,7622,65R0,216,350,5416,305%
A10BA02 169 
metformin2 g1,86OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x1000 mg0,9327,90R0,298,640,6419,265%
A10BA02 170 
metformin2 g2,49OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x500 mg0,6218,70R0,164,860,4613,845%
A10BA02 182 
metformin2 g0,72OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,3036,50R0,2428,800,067,705%
A10BA02 183 
metformin2 g0,67OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,3440,25R0,2732,190,078,065%
A10BA02 184 
metformin2 g1,52OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x500 mg0,3822,79R0,159,230,2313,565%
A10BA02 185 
metformin2 g1,41OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,5331,71R0,1911,340,3420,375%
A10BA02 186 
metformin2 g1,42OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x1000 mg0,7142,56R0,2515,120,4627,445%
A10BB01 162 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,96OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,4857,46R0,3845,820,1011,645%
A10BB08 171 
glikvidon60 mg0,96OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimGlurenormtbl. 60x30 mg0,4828,73R0,3822,910,105,825%
A10BB09 132 
gliklazid60 mg0,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,6218,70R0,5516,610,072,095%
A10BB09 133 
gliklazid60 mg0,62OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,6237,10R0,5533,220,063,885%
A10BB09 171 
gliklazid60 mg1,09OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIDiaprel MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg1,0932,60R0,5516,610,5315,995%
A10BD02 172 
metformin + glibenklamid 
 
OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg +2,5 mg)0,5616,65R0,5416,200,020,455%
A10BD06 162 
pioglitazon + glimepirid 
 
OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaTandemacttbl. 28x(30 mg+2 mg)5,49153,75R4,21117,881,2835,875%
A10BD07 162 
sitagliptin + metformin 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Frosst IbericaJanumettbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)3,23180,70R1,4782,261,7698,445%
A10BD08 161 
vildagliptin + metformin 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA, Novartis Pharma GmbHEucreastbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg)2,85170,83R1,4788,141,3882,695%
A10BD09 161 
alogliptin + pioglitazon 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)9,62269,45R6,04169,123,58100,335%
A10BD10 161 
saksagliptin + metformin 
 
OAstraZeneca ABAstraZeneca AB, AstraZeneca UK LimitedKomboglyzetbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,37262,44R1,4788,142,91174,305%
A10BD11 171 
linagliptin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)4,37262,44R1,4788,142,91174,305%
A10BD11 172 
linagliptin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)4,37262,44R1,4788,142,91174,305%
A10BD13 161 
alogliptin + metformin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg)3,82213,64R1,4782,262,35131,385%
A10BD13 162 
alogliptin + metformin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg)3,82213,64R1,4782,262,35131,385%
A10BD15 161 
dapagliflozin + metformin 
 
OAstraZeneca ABAstraZeneca ABXigduotbl. film obl. 56x(5 mg+1000 mg)4,47250,23R2,61146,051,86104,185%
A10BD20 161 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg+850 mg)4,62277,00R2,61156,482,01120,525%
A10BD20 162 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg+1000 mg)4,62277,00R2,61156,482,01120,525%
A10BD20 163 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg+850 mg)4,62277,00R2,61156,482,01120,525%
A10BD20 164 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg+1000 mg)4,62277,00R2,61156,482,01120,525%
A10BF01 141 
akarboza0,3 g3,96OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x50 mg0,6619,80R0,175,240,4914,565%
A10BF01 142 
akarboza0,3 g2,63OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x100 mg0,8826,30R0,3510,480,5315,825%
A10BH01 161 
sitagliptin0,1 g6,92OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x100 mg6,92193,73R2,3866,644,54127,095%
A10BH01 162 
sitagliptin0,1 g25,08OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x25 mg6,27175,55R2,3866,643,89108,915%
A10BH01 163 
sitagliptin0,1 g12,66OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x50 mg6,33177,23R2,3866,643,95110,595%
A10BH02 161 
vildagliptin0,1 g4,77ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Farmaceutica S.A.Galvustbl. 60x50 mg2,38142,95R1,1971,401,1971,555%
A10BH02 171 
vildagliptin0,1 g2,62OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Dalmevintbl. 60x50 mg1,3178,60R1,1971,400,127,205%
A10BH03 162 
saksagliptin5 mg8,21OAstraZeneca ABAstraZeneca AB, AstraZeneca UK LimitedOnglyzatbl. film obl. 30x5 mg8,21246,26R2,3871,405,83174,865%
A10BH04 161 
alogliptin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x12,5 mg6,42179,85R2,3866,644,04113,215%
A10BH04 162 
alogliptin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x25 mg7,31204,67R2,3866,644,93138,035%
A10BH05 171 
linagliptin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimTrajentatbl. film obl. 30x5 mg8,59257,58R2,3871,406,21186,185%
A10BJ01 064 
eksenatid0.286 mg22,84PAstraZeneca ABAstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence LaboratoriesBydureonpraš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg159,72638,88RSRA11124,25496,9835,48141,905%
A10BJ02 061 
liraglutid1.5 mg24,75PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)297,00594,00RSRA11266,24532,4830,7661,525%
A10BJ06 171 
semaglutid10.5 mg77,64ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x3 mg22,18665,51RSRA1119,02570,513,1795,005%
A10BJ06 172 
semaglutid10.5 mg33,28ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x7 mg22,18665,51RSRA1119,02570,513,1795,005%
A10BJ06 173 
semaglutid10.5 mg16,64ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x14 mg22,18665,51RSRA1119,02570,513,1795,005%
A10BK01 161 
dapagliflozin10 mg8,78OAstraZeneca ABAstraZeneca GmbHForxigatbl. film obl. 28x10 mg8,78245,87Rpa095,22146,053,5799,825%
A10BK01 961 
dapagliflozin10 mg8,78OAstraZeneca ABAstraZeneca GmbHForxigatbl. film obl. 28x10 mg8,78245,87RSpc145,22146,053,5799,825%
A10BK03 161 
empagliflozin17.5 mg16,16OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg9,23277,00Rpa095,22156,484,02120,525%
A10BK03 162 
empagliflozin17.5 mg6,46OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x25 mg9,23277,00Rpa095,22156,484,02120,525%
A10BK03 961 
empagliflozin17.5 mg16,16OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg9,23277,00RSpc145,22156,484,02120,525%
A10BX02 111 
repaglinid4 mg1,51OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,1917,00R0,1210,880,076,125%
A10BX02 125 
repaglinid4 mg1,81OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x0,5 mg0,2320,40R0,1210,880,119,525%
A10BX02 126 
repaglinid4 mg1,39OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x1 mg0,3531,34R0,2421,750,119,595%
A10BX02 171 
repaglinid4 mg5,33ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x0,5 mg0,6760,00R0,1210,880,5549,125%
A10BX02 172 
repaglinid4 mg2,69ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x1 mg0,6760,60R0,2421,750,4338,855%
A10BX02 173 
repaglinid4 mg1,37ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x2 mg0,6961,80R0,4641,210,2320,595%
A11CC03 101 
alfakalcidol1 mcg4,17OZentiva k.s.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x0,25 mcg1,0431,30Rpa210,082,480,9628,825%
A11CC03 103 
alfakalcidol1 mcg2,45OZentiva k.s.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x1 mcg2,4573,50Rpa210,339,902,1263,605%
A11CC04 161 
kalcitriol1 mcg4,49OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheRocaltrolcaps. 100x0,25 mcg1,12112,26RSpa100,8484,190,2828,075%
A11CC04 162 
kalcitriol1 mcg4,20OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheRocaltrolcaps. 100x0,50 mcg2,10210,00RSpa101,28127,800,8282,205%
B01AC04 161 
klopidogrel75 mg2,69Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Ambares,Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo LtdPlavixtbl. film obl. 28x75 mg2,6975,23RSRB012,2663,400,4211,835%
B01AC22 901 
prasugrel10 mg7,59OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg7,59212,61RSpb044,69131,412,9081,205%
B01AC22 931 
prasugrel10 mg7,40OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg7,40207,24RSpb044,69131,412,7175,835%
B01AC22 941 
prasugrel10 mg7,17OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg7,17215,20RSpb044,38131,412,7983,795%
B01AC22 971 
prasugrel10 mg7,03OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd.Prasugrel Mylantbl. film obl. 28x10 mg7,03196,88RSpb044,69131,412,3465,475%
B01AC24 161 
tikagrelor0,18 g9,04OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg4,52253,03RSpb042,35131,412,17121,625%
B01AC24 162 
tikagrelor0,18 g22,49OAstraZeneca ABAstraZeneca ABBriliquetbl. film obl. 56x60 mg7,50419,88RSpb082,35131,415,15288,475%
B01AC24 172 
tikagrelor0,18 g15,75OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x60 mg5,25293,92RSpb082,35131,412,90162,515%
B01AC24 173 
tikagrelor0,18 g14,96OPharmaS d.o.o.S.C Labormed - Pharma SA, AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x60 mg4,99279,22RSpb082,35131,412,64147,815%
B01AC24 911 
tikagrelor0,18 g7,59OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Greccastbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 961 
tikagrelor0,18 g9,04OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg4,52253,03RSRB023,80212,610,7240,425%
B01AC24 971 
tikagrelor0,18 g7,59OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 974 
tikagrelor0,18 g7,59OPharmaS d.o.o.S.C Labormed - Pharma SA., AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 981 
tikagrelor0,18 g7,59OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atixarsotbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 982 
tikagrelor0,18 g7,59OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd., Pharmadox Healthcare LimitedTikagrelor Abditbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 991 
tikagrelor0,18 g7,59OMylan Ireland LimitedPharOS MT LtdIgzelymtbl. film obl. 56x90 mg3,80212,61RSpb042,35131,411,4581,205%
B01AC24 992 
tikagrelor0,18 g7,59OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGTigrixtbl. film obl. 60x90 mg3,80227,80RSpb042,35140,801,4587,005%
B01AC30 161 
klopidogrel + acetilsalicilna kiselina 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustrieDuoPlavintbl. film obl. 28x(75 mg+100 mg)4,20117,60RSpb052,2663,401,9454,205%
B01AE07 165 
dabigatran eteksilat0,22 g15,13OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x110 mg7,57454,00RSpb073,78227,003,78227,005%
B01AE07 166 
dabigatran eteksilat0,22 g11,09OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x150 mg7,56453,60RSpb073,78226,803,78226,805%
B01AF01 163 
rivaroksaban20 mg20,18OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg15,14423,86RSpb077,57211,937,57211,935%
B01AF01 164 
rivaroksaban20 mg20,18OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg15,14635,80RSpb077,57317,907,57317,905%
B01AF01 165 
rivaroksaban20 mg15,14OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg15,14423,86RSpb077,57211,937,57211,935%
B01AF01 166 
rivaroksaban20 mg60,55OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 56x2,5 mg7,57423,86RSpb113,78211,933,78211,935%
B01AF01 962 
rivaroksaban20 mg30,28OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg15,14454,14RSpb097,57227,077,57227,075%
B01AF02 162 
apiksaban10 mg30,28OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x2,5 mg7,57454,14RSpb073,78227,073,78227,075%
B01AF02 163 
apiksaban10 mg15,14OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x5 mg7,57454,14RSpb073,78227,073,78227,075%
B01AF03 161 
edoksaban60 mg28,57OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x30 mg14,29428,57RSpb077,14214,297,14214,285%
B01AF03 162 
edoksaban60 mg14,29OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x60 mg14,29428,57RSpb077,14214,297,14214,285%
B03AB05 121 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg1,20OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumtbl. 30x100 mg1,3339,90R0,5516,390,7823,515%
B03AB05 222 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg2,22OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumboč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)24,6324,63R17,5617,567,077,075%
B03BB01 112 
folatna kiselina10 mg2,33OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg1,1734,98R0,8224,480,3510,505%
C01BC03 171 
propafenon0,3 g1,44OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x150 mg0,7236,10R0,4924,700,2311,405%
C01BC03 172 
propafenon0,3 g1,39OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x300 mg1,3969,44R1,1054,820,2914,625%
C01BC04 141 
flekainid0,2 g3,92OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Felkaridtbl. 30x50 mg0,9829,40R0,7422,050,257,355%
C01BC04 142 
flekainid0,2 g4,00OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Felkaridtbl. 30x100 mg2,0060,00R1,4744,100,5315,905%
C01BD07 101 
dronedaron0,8 g4,32OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Dronedaron Plivatbl. film obl. 60x400 mg2,16129,60RSpc090,6136,601,5593,005%
C01BD07 161 
dronedaron0,8 g13,63Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.Multaqtbl. film obl. 60x400 mg6,82409,00RSpc090,6136,606,21372,405%
C01EB15 171 
trimetazidin40 mg0,89OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPreductal MRtbl. s prilag. otp. 60x35 mg0,7846,80RS0,4225,230,3621,575%
C01EB17 141 
ivabradin10 mg5,71OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x5 mg2,86159,97RSpc020,4726,472,38133,505%
C01EB17 142 
ivabradin10 mg4,10OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x7,5 mg3,08172,29RSpc020,7139,762,37132,535%
C01EB17 171 
ivabradin10 mg5,71OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x5 mg2,86159,97RSpc020,7743,312,08116,665%
C01EB17 172 
ivabradin10 mg4,10OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x7,5 mg3,08172,29RSpc021,1664,961,92107,335%
C01EB18 161 
ranolazin1,5 g24,73OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x375 mg6,18370,98RSpc010,3923,105,80347,885%
C01EB18 162 
ranolazin1,5 g18,55OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x500 mg6,18370,98RSpc010,3923,105,80347,885%
C01EB18 163 
ranolazin1,5 g12,37OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x750 mg6,18370,98RSpc010,3923,105,80347,885%
C02AC05 161 
moksonidin0,3 mg1,59OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,2 mg1,0629,59RRC070,9426,200,123,395%
C02CA04 101 
doksazosin4 mg2,01OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x2 mg1,0020,07R0,7515,000,255,075%
C02CA04 102 
doksazosin4 mg1,47OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x4 mg1,4729,33R1,3126,200,163,135%
C02CA06 161 
urapidil0,12 g3,86OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x30 mg0,9748,25R0,6231,000,3517,255%
C02CA06 162 
urapidil0,12 g3,22OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x60 mg1,6180,41R1,2462,000,3718,415%
C02CA06 163 
urapidil0,12 g2,75OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x90 mg2,06103,20R1,8693,000,2010,205%
C03CA01 116 
furosemid40 mg0,56OBelupo d.d.BelupoFursemidtbl. 20x40 mg0,5611,20R0,448,800,122,405%
C03CA04 103 
torasemid15 mg1,37OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x5 mg0,469,16R0,173,400,295,765%
C03CA04 104 
torasemid15 mg1,13OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x10 mg0,7515,08R0,346,800,418,285%
C03CA04 111 
torasemid15 mg1,48OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x5 mg0,4914,76R0,175,100,329,665%
C03CA04 112 
torasemid15 mg1,20OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x10 mg0,8023,91R0,3410,200,4613,715%
C03DA01 161 
spironolakton75 mg1,40OEsteve Pharmaceuticals GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonetbl. obl. 20x50 mg0,9418,72R0,7014,000,244,725%
C03DA01 162 
spironolakton75 mg1,16OEsteve Pharmaceuticals GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonecaps. 20x100 mg1,5430,89R1,4028,000,142,895%
C03DA04 101 
eplerenon50 mg6,26OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x25 mg3,1393,86R0,9428,162,1965,705%
C03DA04 102 
eplerenon50 mg3,56OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x50 mg3,56106,85R0,7121,372,8585,485%
C03DA04 131 
eplerenon50 mg4,23OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x25 mg2,1263,48R0,5315,871,5947,615%
C03DA04 132 
eplerenon50 mg3,02OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x50 mg3,0290,60R0,7622,652,2767,955%
C03DA04 171 
eplerenon50 mg5,49OUpjohn EESVPfizerInspratbl. film obl. 30x25 mg2,7582,35R0,7923,691,9658,665%
C03DA04 172 
eplerenon50 mg3,03OUpjohn EESVPfizerInspratbl. film obl. 30x50 mg3,0390,90R0,7923,692,2467,215%
C03DA04 181 
eplerenon50 mg3,58OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x25 mg1,7953,73R0,4513,431,3440,305%
C03DA04 182 
eplerenon50 mg2,64OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x50 mg2,6479,12R0,6619,781,9859,345%
C07AA07 171 
sotalol0,16 g1,19OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbHDarob mitetbl. 50x80 mg0,5929,67RSRC010,5829,000,010,675%
C07AB02 161 
metoprolol150 mg4,68ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 14x25 mg0,7810,92R0,243,310,547,615%
C07AB02 162 
metoprolol150 mg1,71ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x50 mg0,5715,96R0,287,730,298,235%
C07AB02 163 
metoprolol150 mg1,26ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,8423,43R0,6217,360,226,075%
C07AB03 114 
atenolol75 mg1,20OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x25 mg0,4012,00R0,226,470,185,535%
C07AB07 160 
bisoprolol10 mg1,15OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. film obl. 60x5 mg0,5834,58R0,4124,840,169,745%
C07AB07 161 
bisoprolol10 mg1,30OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x5 mg0,6519,44R0,4112,420,237,025%
C07AB07 162 
bisoprolol10 mg1,45OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 50x5 mg0,7236,17R0,4120,700,3115,475%
C07AB07 164 
bisoprolol10 mg3,82OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 20x1,25 mg0,489,55R0,224,400,265,155%
C07AB07 165 
bisoprolol10 mg2,30OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 30x2,5 mg0,5817,27R0,3811,330,205,945%
C07AB12 161 
nebivolol5 mg0,94OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGNebilettbl. 28x5 mg0,9426,32R0,9326,040,010,285%
C07BB07 161 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(2,5 mg +6,25 mg)1,0631,80R0,3811,330,6820,475%
C07BB07 162 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(5 mg +6,25 mg)1,1133,40R0,4112,420,7020,985%
C07BB07 163 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(10 mg +6,25 mg)1,1835,40R0,8024,100,3811,305%
C07BB12 161 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg +12,5 mg)1,4340,10R0,8022,490,6317,615%
C07BB12 162 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini - Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg +25 mg)1,3738,46R0,8022,490,5715,975%
C07FB07 161 
bisoprolol + amlodipin 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg +5 mg)1,4443,10R0,8926,700,5516,405%
C07FB07 162 
bisoprolol + amlodipin 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg +10 mg)1,8254,60R0,9929,700,8324,905%
C08CA02 161 
felodipin5 mg0,86OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x5 mg0,8624,00R0,4813,570,3710,435%
C08CA02 162 
felodipin5 mg0,46OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x10 mg0,9326,00R0,5816,110,359,895%
C08CA09 101 
lacidipin4 mg0,91OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Monopintbl. film obl. 30x4 mg0,9127,27R0,4814,540,4212,735%
C08CA09 111 
lacidipin4 mg0,73OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,7320,57R0,4412,290,308,285%
C08CA09 112 
lacidipin4 mg0,91OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x6 mg1,3738,42R0,4312,080,9426,345%
C08CA09 161 
lacidipin4 mg1,25OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A.Lacipiltbl. 28x6 mg1,8852,64R0,4312,081,4540,565%
C08CA09 162 
lacidipin4 mg1,39OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SALacipiltbl. 28x4 mg1,3938,92R0,4813,570,9125,355%
C08CA09 171 
lacidipin4 mg0,64ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,6417,89R0,4412,290,205,605%
C08CA09 172 
lacidipin4 mg0,62ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,9326,08R0,4312,080,5014,005%
C08CA13 171 
lerkanidipin10 mg1,15OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 28x10 mg1,1532,29R0,4813,570,6718,725%
C08CA13 172 
lerkanidipin10 mg0,80OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x10 mg0,8047,97R0,3621,600,4426,375%
C08CA13 173 
lerkanidipin10 mg0,50OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x20 mg1,0060,00R0,5432,400,4627,605%
C08DA01 101 
verapamil0,24 g2,82OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 30x40 mg0,4714,10R0,257,600,226,505%
C08DA01 102 
verapamil0,24 g2,19OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 50x80 mg0,7336,50R0,5326,500,2010,005%
C08DA01 103 
verapamil0,24 g2,54OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 20x120 mg1,2725,40R0,5210,400,7515,005%
C08DA51 161 
verapamil + trandolapril 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(180 mg +2 mg)2,3666,00R1,5042,000,8624,005%
C08DA51 162 
verapamil + trandolapril 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(240 mg +4 mg)2,8980,92R2,0356,840,8624,085%
C08DB01 141 
diltiazem0,24 g2,60OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,6519,50R0,5416,120,113,385%
C08DB01 142 
diltiazem0,24 g3,66OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x90 mg1,3741,18R0,8124,180,5717,005%
C08GA02 161 
indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 5 mg)1,2336,89R0,9328,010,308,885%
C08GA02 162 
indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 10 mg)1,3139,34R1,0030,030,319,315%
C09AA02 133 
enalapril10 mg0,39OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x20 mg0,7715,40R0,6312,660,142,745%
C09AA03 111 
lizinopril10 mg1,07OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x2,5 mg0,278,05R0,123,610,154,445%
C09AA03 112 
lizinopril10 mg1,20OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x2,5 mg0,3018,00R0,127,210,1810,795%
C09AA04 101 
perindopril4 mg0,48OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,309,02R0,206,000,103,025%
C09AA04 102 
perindopril4 mg0,48OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,6018,04R0,3510,500,257,545%
C09AA04 103 
perindopril4 mg0,48OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg1,2035,91R0,6319,000,5616,915%
C09AA04 172 
perindopril4 mg1,29OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x5 mg1,6248,50R0,3510,501,2738,005%
C09AA04 173 
perindopril4 mg0,69OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x10 mg1,7352,04R0,6319,001,1033,045%
C09AA05 162 
ramipril2,5 mg0,48Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x2,5 mg0,4813,47R0,359,800,133,675%
C09AA05 163 
ramipril2,5 mg0,94Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x1,25 mg0,4713,16R0,205,600,277,565%
C09AA09 115 
fosinopril15 mg1,33OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x10 mg0,8924,92R0,236,530,6618,395%
C09AA09 116 
fosinopril15 mg0,94OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x20 mg1,2535,01R0,4211,820,8323,195%
C09AA10 125 
trandolapril2 mg1,25OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 56x0,5 mg0,6335,05R0,126,730,5128,325%
C09AA10 126 
trandolapril2 mg0,67OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x2 mg1,3337,33R0,359,800,9827,535%
C09AA10 127 
trandolapril2 mg0,28OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x4 mg1,1231,27R0,6317,730,4813,545%
C09AA10 161 
trandolapril2 mg1,40OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 50x0,5 mg0,7035,05R0,126,010,5829,045%
C09AA10 162 
trandolapril2 mg0,56OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x2 mg1,1231,29R0,359,800,7721,495%
C09AA10 163 
trandolapril2 mg0,28OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x4 mg1,1231,27R0,6317,730,4813,545%
C09AA15 161 
zofenopril30 mg3,32OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x7,5 mg0,8323,25R0,123,370,7119,885%
C09AA15 162 
zofenopril30 mg1,87OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x30 mg1,8752,27R0,359,801,5242,475%
C09BA02 131 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HLtbl. 20x(10 mg +12,5 mg)0,6713,47R0,6412,740,040,735%
C09BA02 133 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)1,0921,83R0,9318,530,173,305%
C09BA04 104 
perindopril + indapamid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)1,9157,39R1,0932,750,8224,645%
C09BA04 173 
perindopril + indapamid 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIPrexanil Combi Atbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg)1,6950,67R0,6720,211,0230,465%
C09BA04 174 
perindopril + indapamid 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.Prexanil Combi Atbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg)2,1163,21R1,0932,751,0230,465%
C09BA05 162 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
Osanofi-aventis groupeAventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(5 mg +25 mg)1,6044,84R0,9325,950,6718,895%
C09BA09 121 
fosinopril + hidroklorotiazid 
 
OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopril plustbl. 28x(20 mg +12,5 mg)1,3838,73R0,8523,770,5314,965%
C09BA15 161 
zofenopril + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecard Plustbl. film obl. 28x(30 mg+12,5 mg)2,1359,52R0,6417,831,4941,695%
C09BB04 102 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)1,1835,40R0,6720,210,5115,195%
C09BB04 103 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)1,2838,29R1,1133,300,174,995%
C09BB04 104 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)1,3741,01R1,1835,320,195,695%
C09BB04 161 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg +5 mg)1,4443,07R0,6720,210,7622,865%
C09BB04 162 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg +10 mg)1,4443,07R0,6720,210,7622,865%
C09BB04 163 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg +5 mg)1,8756,16R1,1133,300,7622,865%
C09BB04 164 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg +10 mg)1,9458,18R1,1835,320,7622,865%
C09BB05 161 
ramipril + felodipin 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(2,5 mg +2,5 mg)1,3236,92R0,5916,520,7320,405%
C09BB05 162 
ramipril + felodipin 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(5 mg +5 mg)2,4368,04R1,1131,081,3236,965%
C09BX01 161 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+5 mg)1,6248,66R0,8324,850,7923,815%
C09BX01 162 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+10 mg)1,6850,31R0,8826,500,7923,815%
C09BX01 163 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+5 mg)2,4473,20R1,6549,390,7923,815%
C09BX01 164 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+10 mg)2,5074,86R1,7051,050,7923,815%
C09BX02 161 
bisoprolol + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg+5 mg)1,3941,80R0,7622,800,6319,005%
C09BX02 162 
bisoprolol + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)1,5847,30R1,0431,200,5416,105%
C09CA01 161 
losartan50 mg1,17OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeCozaartbl. film obl. 28x50 mg1,1732,76RRC020,5515,400,6217,365%
C09CA01 162 
losartan50 mg0,74OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeCozaartbl. film obl. 28x100 mg1,4741,25RRC021,1532,290,328,965%
C09CA03 161 
valsartan80 mg0,84ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Farma S.p.A.Diovantbl. film obl. 28x80 mg0,8423,43RRC020,5515,400,298,035%
C09CA06 121 
kandesartan8 mg0,97OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x8 mg0,9727,25RRC020,5515,400,4211,855%
C09CA08 171 
olmesartan medoksomil20 mg2,11OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x10 mg1,0631,70RRC020,288,250,7823,455%
C09CA08 172 
olmesartan medoksomil20 mg1,61OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x20 mg1,6148,40RRC020,5516,501,0631,905%
C09CA08 173 
olmesartan medoksomil20 mg1,29OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x40 mg2,5877,30RRC021,1033,001,4844,305%
C09DA03 161 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)1,1833,04RRC020,9526,600,236,445%
C09DA03 162 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)1,3236,87RRC021,2835,750,041,125%
C09DA03 165 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg +25 mg)3,88108,64RRC022,7276,251,1632,395%
C09DA06 121 
kandesartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg +12,5 mg)1,3638,08RRC021,2835,750,082,335%
C09DA07 101 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oOsan Plustbl. 28x(80 mg +12,5 mg)1,8250,87RRC021,2835,750,5415,125%
C09DA08 171 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg+12,5 mg)1,7151,15RRC020,5516,501,1634,655%
C09DA08 172 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg+25 mg)1,7051,00RRC020,5516,501,1534,505%
C09DA08 173 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg+12,5 mg)2,6077,85RRC021,1033,001,5044,855%
C09DA08 174 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg+25 mg)2,6077,85RRC021,1033,001,5044,855%
C09DB01 171 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg)1,7047,69RRC020,5515,371,1532,325%
C09DB01 172 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg)2,3365,33RRC021,0128,361,3236,975%
C09DB01 173 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg)2,4969,81RRC021,0729,861,4339,955%
C09DX01 121 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)1,8953,03RRC021,1732,730,7320,305%
C09DX01 122 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)1,8953,03RRC021,1732,730,7320,305%
C09DX01 123 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)2,1660,56RRC021,1832,960,9927,605%
C09DX01 161 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)2,6874,92RRC021,1732,731,5142,195%
C09DX01 162 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)2,2061,73RRC021,1732,731,0429,005%
C09DX01 163 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)3,0685,72RRC021,1832,961,8852,765%
C09DX03 161 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(20 mg+5mg+12,5 mg)2,1459,87RRC020,9827,531,1632,345%
C09DX03 162 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+12,5 mg)3,0384,79RRC021,1732,731,8652,065%
C09DX03 163 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+25 mg)3,0384,79RRC021,1732,731,8652,065%
C09DX03 164 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+12,5 mg)3,1086,89RRC021,1832,961,9353,935%
C09DX03 165 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+25 mg)3,1086,89RRC021,1832,961,9353,935%
C09DX04 161 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 28x(24 mg+26 mg)17,24482,81RSpc1115,52434,531,7248,285%
C09DX04 162 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(49 mg+51 mg)17,07955,73RSpc1115,36860,161,7195,575%
C09DX04 163 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(97 mg+103 mg)17,07955,73RSpc1115,36860,161,7195,575%
C10AA01 164 
simvastatin30 mg0,98OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeLipextbl. 28x40 mg1,3136,77RRC031,0529,330,277,445%
C10AA01 165 
simvastatin30 mg1,04OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeLipextbl. 28x20 mg0,6919,40RRC030,5014,030,195,375%
C10AA04 141 
fluvastatin60 mg1,04OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFluvascoltbl. s prod. oslob. 28x80 mg1,3938,92RRC030,5014,030,8924,895%
C10AA04 162 
fluvastatin60 mg1,05ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHLescol XL 80tbl. s prod. djel. 28x80 mg1,4039,11RRC030,5014,030,9025,085%
C10AB05 161 
fenofibrat200 mg1,93OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x160 mg1,5546,40RRC041,1735,230,3711,175%
C10AB05 162 
fenofibrat200 mg2,11OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x215 mg2,2767,97RRC041,5847,340,6920,635%
C10AX06 101 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg8,68OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg2,1765,07RRC040,5315,751,6449,325%
C10AX06 161 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg9,96OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottOmacorcaps. 28x1000 mg2,4969,72RRC040,5314,701,9755,025%
C10AX06 162 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg8,68OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg2,1760,73RRC040,5314,701,6446,035%
C10AX09 121 
ezetimib10 mg3,53OSandoz d.o.o.SandozElanixtbl. 28x10 mg3,5398,96RSRC082,5069,961,0429,005%
C10BA02 161 
ezetimib+simvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeInegytbl. 28x(10 mg +10 mg)5,69159,32RSpc082,8880,602,8178,725%
C10BA02 162 
ezetimib+simvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeInegytbl. 28x(10 mg +20 mg)4,10114,89RSpc082,5069,961,6044,935%
C10BA02 163 
ezetimib+simvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeInegytbl. 28x(10 mg +40 mg)5,21145,88RSpc082,6975,262,5270,625%
C10BA04 161 
fenofibrat + simvastatin 
 
OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg+20 mg)1,9357,90RRC061,5646,800,3711,105%
C10BA04 162 
fenofibrat + simvastatin 
 
OMylan IRE Healthcare LtdMylan LaboratoriesCholibtbl. film obl. 30x(145 mg+40 mg)2,7682,80RRC062,1163,300,6519,505%
C10BX03 161 
amlodipin + atorvastatin 
 
OUpjohn EESVPfizerCaduettbl. film obl. 30x(5 mg +10 mg)1,4342,75RRC030,5416,090,8926,665%
C10BX03 162 
amlodipin + atorvastatin 
 
OUpjohn EESVPfizerCaduettbl. film obl. 30x(10 mg +10 mg)1,4342,75RRC030,5416,090,8926,665%
C10BX05 111 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(5 mg+100 mg)0,9227,49Rpc130,5015,000,4212,495%
C10BX05 112 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(10mg+100mg)1,4142,19Rpc130,9628,770,4513,425%
C10BX05 113 
rosuvastatin + acetilsalicilatna kiselina 
 
OBelupo d.d.Belupo d.d.Rosix Duocaps. tvrda 30x(20mg+100mg)2,0461,28Rpc131,3440,200,7021,085%
C10BX11 161 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg+5 mg+5 mg)2,5175,40RRC031,8856,400,6319,005%
C10BX11 162 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg+10 mg+5 mg)2,7983,80RRC032,1664,800,6319,005%
C10BX11 163 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(20 mg+10 mg+10 mg)2,8986,80RRC032,2667,800,6319,005%
C10BX11 164 
atorvastatin + perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Public Limited CompanyLipertancetbl. film obl. 30x(40 mg+10 mg+10 mg)3,55106,60RRC032,5576,501,0030,105%
C10BX15 161 
atorvastatin + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascorcaps. tvrda 30x(20 mg+5 mg)2,1263,55RRC031,4042,000,7221,555%
C10BX15 162 
atorvastatin + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascorcaps. tvrda 30x(40 mg+5 mg)2,7883,43RRC031,6950,701,0932,735%
C10BX15 163 
atorvastatin + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascorcaps. tvrda 30x(20 mg+10 mg)2,4774,17RRC031,6850,400,7923,775%
C10BX15 164 
atorvastatin + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A.Euvascorcaps. tvrda 30x(40 mg+10 mg)3,1494,05RRC031,9759,101,1734,955%
D01AA01 402 
nistatin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Nistatinmast 1x20 g (100.000 i.j./g)19,9019,90R9,559,5510,3510,355%
D01AC01 405 
klotrimazol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivakrema 1x20 g (10 mg/g)17,1017,10R9,559,557,557,555%
D01AC01 761 
klotrimazol 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffCanifugotop. za kožu, sprej 1%, 1x30 ml (0,01 g/ml)29,0029,00R10,8010,8018,2018,205%
D01AC02 411 
mikonazol 
 
LBelupo d.d.BelupoRojazolkrema 2%, 1x30 g19,0719,07R14,3214,324,754,755%
D01AC20 471 
izokonazol, diflukortolon 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Travocortkrema 1x15 g (10 mg/g+1mg/g)35,0035,00R15,2215,2219,7819,785%
D01AE14 471 
ciklopiroksolamin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamotop. za kožu, boč. 1x20 ml (10 mg/ml)21,2021,20R7,207,2014,0014,005%
D01AE14 472 
ciklopiroksolamin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelOxolamljekoviti lak za nokte, boč. 1x3 g (80 mg/g) + 10 pl. špatula70,3770,37R6,986,9863,3963,395%
D01AE15 441 
terbinafin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAterekrema 15 g (10 mg/g)17,0017,00R8,618,618,398,395%
D01AE15 461 
terbinafin 
 
LGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Lamisilkrema 1%, 1x15 g17,0017,00R8,618,618,398,395%
D01AE16 421 
amorolfin 
 
LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Fungilacljekoviti lak za nokte, boč. 1x2,5 ml (50 mg/ml) + 10 pl. špatula75,0075,00R6,986,9868,0268,025%
D02AC00 461 
nezasićene masne kiseline (C18 : 2) 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimittelLinola Dermkrema, 1x50 g (8,15 mg/g)39,1439,14RSpd0911,7411,7427,4027,405%
D05AX52 441 
kalcipotriol + betametazon 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma A/S, LEO Laboratories Ltd.Daivobetgel 30 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)127,00127,00R76,4476,4450,5650,565%
D05AX52 442 
kalcipotriol + betametazon 
 
LLEO Pharma A/SColep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd.Enstilarpjena za kožu 60 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)305,40305,40R152,88152,88152,52152,525%
D05AX52 443 
kalcipotriol + betametazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelPsotriolgel 30 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)94,3694,36R76,4476,4417,9217,925%
D06BA01 421 
sulfadiazin-srebro 
 
LSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDermazinkrema 1%, 1x50 g40,1740,17R15,2215,2224,9524,955%
D06BB03 413 
aciklovir 
 
LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x5 g33,1633,16R23,5323,539,639,635%
D06BB03 414 
aciklovir 
 
LBelupo d.d.BelupoHerpleximkrema 5%, 1x10 g62,7462,74R47,0547,0515,6915,695%
D06BB10 461 
imikvimod 
 
LMeda AB3M Health Care LimitedAldarakrema 5%, vreć. 12x250 mg29,66355,92Rpd057,6091,1722,06264,755%
D06BX01 411 
metronidazol 
 
LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Rozametkrema 1%, 1x25 g27,8027,80Rpd0420,8520,856,956,955%
D06BX01 461 
metronidazol 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolfMetrosagel, 7,5 mg/g, 1x25 g27,8027,80Rpd0420,8520,856,956,955%
D07AC01 411 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x15 g (0,5 mg/g)14,7714,77R8,868,865,915,915%
D07AC01 413 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x15 g (0,5 mg/g)14,7714,77R8,868,865,915,915%
D07AC01 416 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5767,57R59,0859,088,498,495%
D07AC01 433 
betametazon 
 
LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x100 g (0,5 mg/g)67,5767,57R59,0859,088,498,495%
D07AC13 464 
mometazon 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughElocomkrema 0,1%, 1x30 g32,5032,50R17,7217,7214,7814,785%
D07AC13 465 
mometazon 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughElocommast 0,1%, 1x30 g35,1035,10R17,7217,7217,3817,385%
D07AC13 471 
mometazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutankrema 1x30 g (1 mg/g)26,9926,99R12,4012,4014,5914,595%
D07AC13 472 
mometazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanmast 1x30 g (1 mg/g)25,2025,20R12,4012,4012,8012,805%
D07AC13 766 
mometazon 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughElocomlosion 0,1%, 1x30 ml33,2133,21R19,9319,9313,2813,285%
D07AC13 771 
mometazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelMomecutanotop. za kožu 1x30 ml (1 mg/g)23,2523,25R13,9513,959,309,305%
D07AC14 461 
metilprednizolon aceponat 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantankrema, 1x15 g (1 mg/g)20,6020,60R7,977,9712,6312,635%
D07AC14 462 
metilprednizolon aceponat 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Advantanmast, 1x15 g (1 mg/g)20,6520,65R7,977,9712,6812,685%
D07CC01 471 
fusidatna kiselina + betametazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutan Pluskrema 1x15 g (20 mg/g+1 mg/g)37,5837,58R9,599,5927,9927,995%
D07XA02 761 
estradiolbenzoat + prednizolon + salicilna kiselina 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicort Fotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,005 g+0,2 g+0,4 g)76,0076,00R35,0035,0041,0041,005%
D07XA02 762 
prednizolon + salicilna kiselina 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffAlpicortotop. za kožu vlasišta, 1x100 ml (0,2 g+0,4 g)56,0356,03R49,0049,007,037,035%
D07XC01 711 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x50 ml (0,5 mg/g+20 mg/g)50,9050,90R43,8843,887,027,025%
D08AG02 441 
povidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinemast 1x20 g (100 mg/1g)28,6228,62R24,0924,094,534,535%
D10AD03 411 
adapalen 
 
LBelupo d.d.BelupoSonakrema 0,1%, 1x30 g50,3550,35R25,1825,1825,1725,175%
D10AD03 412 
adapalen 
 
LBelupo d.d.BelupoSonagel 0,1%, 1x30 g50,3550,35R25,1825,1825,1725,175%
D10AD53 411 
adapalen + benzoilperoksid 
 
LBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Sona Duogel 30 g (0,1 mg/g + 2,5 mg/g)85,5885,58R20,4020,4065,1865,185%
D10AD53 461 
adapalen + benzoilperoksid 
 
LGalderma InternationalLaboratoires Galderma, Alby-sur-CheranEpiduogel 30 g (0,1% + 2,5%)122,25122,25R20,4020,40101,85101,855%
D10AE01 461 
benzoil peroksid 
 
LDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffDercome Clearsusp. za kožu, 40 mg/g, 1x100 g57,5857,58R26,3726,3731,2131,215%
D10AF51 463 
klindamicin + benzoilperoksid 
 
LGlaxoSmithKline Trading Services LimitedStiefel Laboratories (Ireland) Ltd., Glaxo Operations UK Ltd.Duacgel 30 g (10 mg/g + 50 mg/g)139,00139,00R20,4020,40118,60118,605%
D10AX03 471 
azelatna kiselina 
 
LLEO Pharma A/SLEO Pharma Manufacturing Italy S.r.l.Skinorenkrema 1x30 g (200 mg/g)60,0060,00R25,1825,1834,8234,825%
D10BA01 161 
izotretinoin30 mg7,16ORoche d.o.o.RocheRoaccutanecaps. 30x10 mg2,3971,60RSpd031,7953,700,6017,905%
D11AH01 461 
takrolimus hidrat 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,1%mast, 1x30 g166,70166,70R31,8931,89134,81134,815%
D11AH01 462 
takrolimus hidrat 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,03%mast, 1x30 g169,60169,60R31,8931,89137,71137,715%
D11AH01 471 
takrolimus hidrat 
 
LBausch Health Ireland LimitedLaboratori Fundacio DauDermitopic 0,1 %mast, 1x30 g131,04131,04R31,8931,8999,1599,155%
D11AX15 461 
pimekrolimus 
 
LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing MerignacElidelkrema 1x30 g (10 mg/g)165,03165,03R17,7217,72147,31147,315%
G01AA10 661 
klindamicin0,1 g 
VPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnDalacinkrema za rodnicu 20 mg/g, 1x40 g62,0062,00R31,3931,3930,6130,615%
G01AA51 602 
nistatin + oksitetraciklin 
 
VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Geonistinvag. tbl. 6x(100 mg+100.000 i.j.)5,2531,49R2,4814,882,7716,615%
G01AA51 631 
neomicin + polimiksin B + nistatin 
 
VLaboratorie INNOTECH INTERNATIONALInnothera ChouzyPolygynaxvag. caps, meka 12x(35000 IU + 35000 IU + 100 000 IU)3,7745,24Rpg071,2414,882,5330,365%
G01AA51 661 
nifuratel + nistatin 
 
VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. caps, meka 12x(500 mg + 200 000 IU)5,6868,10Rpg071,2414,884,4453,225%
G01AA51 662 
nifuratel + nistatin 
 
VAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.Doppel Farmaceutici S.r.l.Macmiror Complexvag. krema 1x30 g (100 mg/g + 40 000 IU/g)61,4361,43Rpg0731,3931,3930,0430,045%
G01AF01 611 
metronidazol0,5 g1,66VBelupo d.d.BelupoMedazolvag. tbl. 10x500 mg1,6616,59R0,767,590,909,005%
G01AF01 661 
metronidazol0,5 g8,00VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffArilin rapidvag. 2x1000 mg16,0032,00R3,807,5912,2124,415%
G01AF02 604 
klotrimazol0,1 g3,56VPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klotrimazol Plivavag. tbl. 3x200 mg7,1321,38R2,537,594,6013,795%
G01AF02 662 
klotrimazol 
 
VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellDr. August WolffVagisan Myko Kombivag. 1x500 mg + krema 20 g (10 mg/g)42,4442,44R16,7416,7425,7025,705%
G01AF04 611 
mikonazol0,1 g2,53VBelupo d.d.BelupoRojazolvag. tbl. 7x200 mg5,0635,42R2,5317,712,5317,715%
G01AX11 641 
povidon-jod0,2 g2,50VAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadinevag. 14x200 mg2,5034,94R1,2417,421,2517,525%
G03AA07 141 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 21x(0,03 mg+0,15 mg)1,1925,03R0,112,351,0822,685%
G03AA07 142 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAdexatbl. film obl. 63x(0,03 mg+0,15 mg)1,1974,97R0,116,931,0868,045%
G03AA07 161 
etinilestradiol + levonorgestrel 
 
OZentiva k.s.Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceutical Europe BVSeasoniquetbl. film obl. 84x0,03 mg/0,15 mg + 7x0,01 mg1,70154,56R0,086,931,62147,635%
G03AA10 101 
gestoden + etinilestradiol 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Naeliatbl. film obl. 24x(0,06 mg+0.015 mg)+4xplacebo1,0926,12R0,184,240,9121,885%
G03AA10 161 
gestoden + etinilestradiol 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 20tbl. obl. 21x(75 mcg +20 mcg)1,3829,03R0,204,241,1824,795%
G03AA10 162 
gestoden + etinilestradiol 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Lindynette 30tbl. obl. 21x(75 mcg +30 mcg)1,6935,49R0,204,241,4931,255%
G03AA10 165 
gestoden + etinilestradiol 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGLogesttbl. obl. 21x(0,075 mg gestoden+0,02 mg etinilestradiol)1,4330,03R0,204,241,2325,795%
G03AA12 121 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosannetbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)3,1566,08R0,204,242,9461,845%
G03AA12 122 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-Leon FarmaRosanelletbl. film obl. 21x(0,02 mg+3 mg)+7xplacebo2,8760,34R0,204,242,6756,105%
G03AA12 131 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Adriennetbl. film obl. 72x(0,02 mg +3 mg) + 12xplacebo1,84132,68R0,106,931,75125,755%
G03AA12 166 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGYaztbl. film obl. 24x(0,02 mg +3 mg) + 4xplacebo2,5260,56R0,184,242,3556,325%
G03AA12 167 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGYasmintbl. film obl. 21x(0,03 mg +3 mg)3,1566,08R0,204,242,9461,845%
G03AA12 171 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Dayllatbl. film obl. 21x(0,02 mg+3 mg)+7xplacebo2,5553,50R0,204,242,3549,265%
G03AA12 172 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Midianatbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)+7xplacebo2,5553,50R0,204,242,3549,265%
G03AA12 181 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDrospifem Mtbl. film obl. 24x(0,02 mg+3 mg)+4xplacebo2,0148,15R0,163,821,8544,335%
G03AA12 191 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OGedeon Richter Plc.Gedeon Richter Plc.Daylettetbl. film obl. 24x(0,02 mg+3 mg)+4xplacebo1,9145,74R0,163,821,7541,925%
G03AA12 192 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Criceatbl. film obl. 24x(0,02 mg+3 mg)+4xplacebo1,8143,44R0,163,821,6539,625%
G03AA12 193 
etinilestradiol + drospirenon 
 
OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Crypineotbl. film obl. 21x(0,03 mg+3 mg)2,4250,83R0,204,242,2246,595%
G03AA14 101 
nomegestrolacetat + estradiol 
 
OTheramex Ireland LimitedTeva Operations PolandZoelytbl. film obl. 24x(2,5 mg+1,5 mg)+4xplacebo3,3079,08R0,081,993,2177,095%
G03AA15 161 
etinilestradiol + klormadinon 
 
OGedeon Richter Plc.Grünenthal GmbH, Gedeon Richter Plc.Belaratbl. obl. 21x(0,03 mg +2 mg)3,0564,00R0,204,242,8559,765%
G03AA15 171 
etinilestradiol + klormadinon 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEstaltbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg)2,1344,80R0,142,971,9941,835%
G03AA16 101 
etinilestradiol+dienogest 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Claxitbl. film obl. 21x(0,03 mg + 2 mg)2,3649,46R0,112,212,2547,255%
G03AA16 201 
etinilestradiol + dienogest 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDonellatbl. film obl. 21x(0,03 mg+2 mg)1,6534,62R0,071,551,5733,075%
G03AB08 161 
estradiol + dienogest 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGQlairatbl. film obl. 1x282,6373,73R0,154,242,4869,495%
G03CA03 662 
estradiol25 mcg0,47VDr. August Wolff GmbH & Co. KG ArzneimitellWolffLinoladiolkrema za rodnicu, 100 mcg/g, 1x25 g46,5046,50R34,5034,5012,0012,005%
G03CA03 673 
estradiol25 mcg17,49VNovo Nordisk A/SNovo NordiskVagifemvag. tbl. 18x10 mcg7,00125,94R1,9234,505,0891,445%
G03DB01 161 
didrogesteron10 mg2,20OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 42x10 mg2,2092,54R1,6267,940,5924,605%
G03DB01 162 
didrogesteron10 mg2,20OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphastontbl. film obl. 20x10 mg2,2044,07R1,6232,350,5911,725%
G03DB08 161 
dienogest2 mg7,31OBayer d.o.o.Bayer Weimar GmbH und Co. KG.Visannetbl. 28x2 mg7,31204,77RSpg051,5443,095,77161,685%
G03FA01 184 
estradiol + noretisteron 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskActivelletbl. 1x28 (1 mg +0,5 mg)1,5443,03R0,8824,640,6618,395%
G03FA17 161 
drospirenon + estradiol 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGAngeliqtbl. film obl. 28x(2 mg +1 mg)2,6975,23R0,8824,641,8150,595%
G03FB05 183 
estradiol + noretisteron 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskTrisequenstbl. 1x281,4941,72R0,8824,640,6117,085%
G03FB05 184 
estradiol + noretisteron 
 
ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovofemtbl. film obl. 1x281,4540,51R0,8824,640,5715,875%
G03FB08 161 
estradiol + didrogesteron 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 2/10tbl. 1x281,4540,47R0,8824,640,5715,835%
G03FB08 162 
estradiol + didrogesteron 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston 1/10tbl. 1x281,3638,10R0,8824,640,4813,465%
G03FB08 163 
estradiol + didrogesteron 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti 1/5tbl. 1x281,4640,88R0,8824,640,5816,245%
G03FB08 164 
estradiol + didrogesteron 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottFemoston conti mini 0,5/2,5tbl. film obl. 1x281,4640,75R0,7922,180,6618,575%
G03HB01 164 
ciproteron-acetat+etinilestradiol 
 
OBayer d.o.o.Bayer AGDiane-35drag. 3x211,3182,74RSRG021,0666,710,2516,035%
G03XB02 161 
ulipristal acetat5 mg32,05OGedeon Richter Plc.Cenexi, Gedeon Richter Plc.Esmyatbl. 28x5 mg32,05897,40RSpg0818,17508,7213,88388,685%
G03XC01 961 
raloksifen60 mg3,48ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg3,4897,35RSpg012,7577,000,7320,355%
G04BD06 161 
propiverin klorid30 mg5,84OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunormdrag. 30x15 mg2,9287,60RRG041,9257,601,0030,005%
G04BD06 162 
propiverin klorid30 mg6,27OApogepha Arzneimittel GmbHApogephaDetrunorm XRcaps. s prilag. oslob. 28x30 mg6,27175,55RRG042,2262,044,05113,515%
G04BD09 122 
trospij40 mg13,07OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmextbl. 30x5 mg1,6349,00R0,4814,401,1534,605%
G04BD10 171 
darifenacin hidrobromid7,5 mg3,55OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x7,5 mg3,5599,44RRG042,2262,041,3437,405%
G04BD10 172 
darifenacin hidrobromid7,5 mg2,61OMerus Labs Luxco S.à.R.LNovartis PharmaEmselextbl. s prod. oslob. 28x15 mg5,23146,32RRG044,87136,270,3610,055%
G04CA02 162 
tamsulozin0,4 mg1,48OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omnic Ocastbl. film obl. s prod. oslob. 30x0,4 mg1,4844,30RSRG051,0531,490,4312,815%
G04CA04 161 
silodosin8 mg2,43ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x4 mg1,2136,40RSpg020,7221,600,4914,805%
G04CA04 162 
silodosin8 mg2,33ORecordati Ireland LtdRecordati Industria Chimica E Farmaceutica S.p.A.Uroreccaps. tvrda 30x8 mg2,3370,00RSpg021,0531,491,2838,515%
G04CA04 171 
silodosin8 mg1,70OALPHA-MEDICAL d.o.o.Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Niksolcaps. tvrda 30x4 mg0,8525,48RSpg020,7221,600,133,885%
G04CA04 172 
silodosin8 mg3,27OALPHA-MEDICAL d.o.o.Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Niksolcaps. tvrda 30x8 mg1,6349,00RSpg021,0531,490,5817,515%
G04CA52 161 
dutasterid + tamsulozin 
 
OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedCatalent Germany Schorndorf GmbHDuodartcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)3,39101,70RSpg031,8254,721,5746,985%
G04CA53 161 
solifenacin + tamsulozin 
 
OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesomnitbl. s prilag. oslob. 30x(6 mg+0,4 mg)9,11273,30RSpg098,14244,200,9729,105%
G04CB01 101 
finasterid5 mg1,35OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Mostrafintbl. film obl. 28x5 mg1,3537,80RSRG060,8624,000,4913,805%
G04CB01 161 
finasterid5 mg0,88OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeProscartbl. film obl. 28x5 mg0,8824,74RSRG060,8624,000,030,745%
G04CB02 102 
dutasterid0,5 mg2,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Laboratorios Alcala Farma S.L., Cyndea Pharma S.L., Galenicum Health S.L., Pharmadox Healthcare Ltd.Dustercaps. meka 30x0,5 mg2,2768,04RSpg040,8625,711,4142,335%
G04CB02 131 
dutasterid0,5 mg2,03OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Laboratorios Leon Farma S.A.Dutryscaps. meka 30x0,5 mg2,0360,90RSpg040,7923,701,2437,205%
G04CB02 141 
dutasterid0,5 mg1,48OAlkaloid-INT d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Lestedoncaps. meka 30x0,5 mg1,4844,40RSpg040,5817,280,9027,125%
G04CB02 161 
dutasterid0,5 mg2,42OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Avodartcaps. meka 30x0,5 mg2,4272,70RSpg040,8625,711,5746,995%
G04CB02 171 
dutasterid0,5 mg1,64OSTADA d.o.o.Stada Arzneimittel AG, Galenicum Health S.L.Dutasterid Stadacaps. meka 30x0,5 mg1,6449,33RSpg040,6419,201,0030,135%
G04CB02 181 
dutasterid0,5 mg1,41OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Laboratorios Leon Farma S.A.Dutasterid Genericoncaps. meka 30x0,5 mg1,4142,18RSpg040,5817,280,8324,905%
G04CB02 191 
dutasterid0,5 mg1,41OZentiva k.s.Laboratorios Leon Farma S.A.Duprocaps. meka 30x0,5 mg1,4142,18RSpg040,5817,280,8324,905%
H01BA02 165 
dezmopresin0,4 mg89,28OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x25 mcg5,58167,40RSph023,55106,642,0360,765%
H01BA02 166 
dezmopresin0,4 mg46,12OFerring GmbHFerring GmbHNocdurnaliofilizat oral., 30x50 mcg5,77172,95RSph033,55106,642,2166,315%
H02AB04 160 
metilprednizolon-acetat7,5 mg1,19OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 30x4 mg0,6318,96R0,3711,110,267,855%
H02AB04 162 
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,72OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 20x32 mg3,0861,60R2,9659,270,122,335%
H02AB07 171 
prednizon10 mg1,01OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 20x5 mg0,5010,07R0,326,330,193,745%
H02AB07 173 
prednizon10 mg0,94OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 100x5 mg0,4747,00R0,2929,000,1818,005%
H03AA01 141 
levotiroksin0,15 mg1,02OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 25tbl. 50x25 mcg0,178,50R0,073,500,105,005%
H03AA01 142 
levotiroksin0,15 mg0,63OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 50tbl. 50x50 mcg0,2110,50R0,126,000,094,505%
H03AA01 143 
levotiroksin0,15 mg0,41OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 75tbl. 50x75 mcg0,2010,17R0,157,500,052,675%
H03AA01 144 
levotiroksin0,15 mg0,44OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 88tbl. 50x88 mcg0,2612,83R0,189,000,083,835%
H03AA01 145 
levotiroksin0,15 mg0,43OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 100tbl. 50x100 mcg0,2914,33R0,199,290,105,045%
H03AA01 146 
levotiroksin0,15 mg0,40OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 112tbl. 50x112 mcg0,3015,00R0,199,500,115,505%
H03AA01 147 
levotiroksin0,15 mg0,30OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 125tbl. 50x125 mcg0,2512,50R0,2211,000,031,505%
H03AA01 148 
levotiroksin0,15 mg0,35OMERCK d.o.o.MerckEuthyrox 150tbl. 50x150 mcg0,3517,67R0,2311,500,126,175%
J01CR02 121 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g7,22OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin DTtbl. rasp. za oral. susp. 14x1 g (875 mg+125 mg)4,2158,95RRJ041,8025,202,4133,755%
J01DC02 161 
cefuroksim0,5 g7,49OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Operations UK Limited, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x125 mg1,8718,72RRJ061,1711,700,707,025%
J01DD13 141 
cefpodoksim0,4 g11,91OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x100 mg2,9829,77RRJ191,0010,001,9819,775%
J01DD13 142 
cefpodoksim0,4 g11,91OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x100 mg2,9859,54RRJ191,0020,001,9839,545%
J01DD13 143 
cefpodoksim0,4 g11,91OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 10x200 mg5,9559,54RRJ192,0020,003,9539,545%
J01DD13 144 
cefpodoksim0,4 g11,91OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexoceftbl. film obl. 20x200 mg5,95119,07RRJ192,0040,003,9579,075%
J01DD13 241 
cefpodoksim0,4 g21,00OAlkaloid d.o.o.AlkaloidRexocefpraš. za oral. susp. 1x100 ml (40 mg/5 ml)42,0042,00RRJ1931,6031,6010,4010,405%
J01FA10 102 
azitromicin0,3 g8,66OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedcaps. 6x250 mg7,2243,30RRJ122,1212,705,1030,605%
J01FA10 103 
azitromicin0,3 g5,80OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. 3x500 mg9,6628,99RRJ124,2312,705,4316,295%
J01FA10 104 
azitromicin0,3 g5,80OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Sumamedtbl. za oral. susp. 3x500 mg9,6628,99RRJ124,2312,705,4316,295%
J01FF01 165 
klindamicin1.2 g8,31OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 16x600 mg4,1566,44R3,0949,501,0616,945%
J01FF01 166 
klindamicin1.2 g8,09OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHClindamycin MIP/Klindamicin-MIPtbl. film obl. 32x600 mg4,04129,36R2,9293,281,1336,085%
J01MA12 122 
levofloksacin0,5 g7,68OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlexidtbl. film obl. 10x500 mg7,6876,83RSRJ155,2652,602,4224,235%
J01XX01 141 
fosfomicin3 g31,41OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 1x3 g31,4131,41R14,7114,7116,7016,705%
J01XX01 142 
fosfomicin3 g29,51OPharmaS d.o.o.Labiana Pharmaceuticals S.L.U.Urifosgran. za oral. otop., vreć. 2x3 g29,5159,01R14,7129,4214,8029,595%
J05AB14 171 
valganciklovir0,9 g167,67ORoche d.o.o.RocheValcytetbl. film obl. 60x450 mg83,835.030,08RRJ5183,124.987,200,7142,885%
J05AH02 163 
oseltamivir0,15 g28,92ORoche Registration GmbHRocheTamiflucaps. 10x30 mg5,7857,83RRJ525,1251,170,676,665%
J05AH02 164 
oseltamivir0,15 g28,92ORoche Registration GmbHRocheTamiflucaps. 10x45 mg8,6886,75RRJ527,6876,761,009,995%
L01BC06 162 
kapecitabin 
 
OCheplapharm Arzneimittel GmbHRocheXelodatbl. 120x500 mg8,471.016,20RSRL025,13615,603,34400,605%
L02AB01 163 
megestrol-acetat0,16 g9,67OBausch Health Ireland LimitedBausch Health Poland sp. z o.o.Megostatsusp. za oral. primj. 1x240 ml (40 mg/ml)580,00580,00RSRL22486,50486,5093,5093,505%
L02BG04 131 
letrozol2,5 mg6,00OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhLortandatbl. film obl. 30x2,5 mg6,00180,00RSRL255,07152,140,9327,865%
L02BG06 122 
eksemestan25 mg5,96OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Eksemestan JGLtbl. film obl. 30x25 mg5,96178,94RSRL265,07152,140,8926,805%
L02BG06 181 
eksemestan25 mg10,05OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAromasintbl. 30x25 mg10,05301,38RSRL265,07152,144,97149,245%
L04AX03 161 
metotreksat2,5 mg1,04OCipla Europe NVS&D Pharma CZ, Cipla (EU) LimitedMetotreksat Ciplatbl. 30x2,5 mg1,0431,17RSRL480,7823,310,267,865%
M01AB05 101 
diklofenak0,1 g1,05ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHVoltaren fortetbl. 20x50 mg0,5310,51R0,438,580,101,935%
M01AB05 102 
diklofenak0,1 g0,84ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHVoltaren retardtbl. 20x100 mg0,8416,73R0,7815,530,061,205%
M01AB05 103 
diklofenak0,1 g1,76ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbH, Novartis Farmaceutica S.A.Voltaren rapiddrag. 10x50 mg0,888,80R0,434,290,454,515%
M01AB05 161 
diklofenak0,1 g1,19OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 10x75 mg0,898,90R0,606,000,292,905%
M01AB05 162 
diklofenak0,1 g1,10OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclorapidcaps. žel. otp. tvrda 20x75 mg0,8216,45R0,6012,000,224,455%
M01AB05 163 
diklofenak0,1 g0,97OBausch Health Ireland LimitedSwiss Caps GmbH, PharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Diclo Duocaps. s prilag. oslob. tvrda 20x75 mg0,7314,54R0,6012,000,132,545%
M01AB05 507 
diklofenak0,1 g15,34RNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHVoltarensupp. 10x50 mg7,6776,72R0,727,196,9569,535%
M01AB11 161 
acemetacin120 mg2,48OMylan Hrvatska d.o.o.Meda Manufacturing GmbHRantudil fortecaps. tvrda 20x60 mg1,2424,80R0,438,580,8116,225%
M01AC01 111 
piroksikam20 mg0,86OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x10 mg0,438,58R0,367,100,071,485%
M01AC01 112 
piroksikam20 mg0,80OBelupo d.d.BelupoLuborcaps. tvrda 20x20 mg0,8016,00R0,7815,530,020,475%
M01AC06 162 
meloksikam15 mg1,14OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimMovalistbl. 20x15 mg1,1422,75R0,7815,530,367,225%
M01AE01 101 
ibuprofen1,2 g1,39OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Ibuprofen Plivatbl. film obl. 30x400 mg0,4613,89R0,278,170,195,725%
M01AE01 112 
ibuprofen1,2 g1,54OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x400 mg0,5115,43R0,278,170,247,265%
M01AE01 113 
ibuprofen1,2 g1,05OBelupo d.d.BelupoIbuprofen Belupotbl. film obl. 30x600 mg0,5315,77R0,4312,870,102,905%
M01AE01 116 
ibuprofen1,2 g1,54OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Mibetbl. film obl. 30x400 mg0,5115,43R0,278,170,247,265%
M01AE01 119 
ibuprofen1,2 g1,05OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHIbuprofen Mibetbl. 30x600 mg0,5315,77R0,4312,870,102,905%
M01AE01 171 
ibuprofen1,2 g1,54OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x400 mg0,5115,43R0,278,170,247,265%
M01AE01 172 
ibuprofen1,2 g1,05OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufentbl. film obl. 30x600 mg0,5315,77R0,4312,870,102,905%
M01AE01 175 
ibuprofen1,2 g0,98OMylan Hrvatska d.o.o.Famar S.A.Brufen SRtbl. film obl. 30x800 mg0,6519,63R0,5316,000,123,635%
M01AE01 376 
ibuprofen1,2 g1,96OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x600 mg (šum. granule)0,9829,43R0,4312,870,5516,565%
M01AE01 377 
ibuprofen1,2 g2,39OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie S.r.l.Brufenvreć. 30x400 mg (šum. granule)0,8023,91R0,257,350,5516,565%
M01AE02 131 
naproksen0,5 g0,98OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 10x550 mg1,0810,80R0,808,000,282,805%
M01AE02 132 
naproksen0,5 g0,93OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 20x550 mg1,0220,47R0,7214,360,316,115%
M01AE02 133 
naproksen0,5 g0,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nalgesin fortetbl. film obl. 30x550 mg0,9227,50R0,6920,720,236,785%
M01AE03 125 
ketoprofen0,15 g0,91OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalcaps. 30x50 mg0,309,08R0,278,170,030,915%
M01AE03 126 
ketoprofen0,15 g0,90OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonal fortetbl. film obl. 30x100 mg0,6018,00R0,5316,000,072,005%
M01AE03 129 
ketoprofen0,15 g3,51OSandoz d.o.o.Fine Foods & Pharmaceuticals NTM S.p.A., Lek Pharmaceuticals d.d.Ketonal Rapidgran. za oral. otop., vreć. 30x50 mg1,1735,10R0,278,170,9026,935%
M01AE03 513 
ketoprofen0,15 g2,36RBelupo d.d.BelupoKnavonsupp. 12x100 mg1,5818,90R0,9611,500,627,405%
M01AE03 524 
ketoprofen0,15 g2,63RSandoz d.o.o.Sandoz-LekKetonalsupp. 12x100 mg1,7521,03R0,9611,500,799,535%
M01AE17 122 
deksketoprofen75 mg3,76OJadran - Galenski Laboratorij d.d.Kern Pharma S.L., Toll Manufacturing Services S.L.Deksketoprofen JGLtbl. film obl. 20x25 mg1,2525,06R0,183,641,0721,425%
M01AE17 161 
deksketoprofen75 mg5,12OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 10x25 mg1,7117,05R0,272,721,4314,335%
M01AE17 162 
deksketoprofen75 mg5,11OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics and Services S.r.l.Dexomentbl. film obl. 20x25 mg1,7134,10R0,265,201,4428,905%
M01AE17 361 
deksketoprofen75 mg5,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 10x25 mg1,7917,91R0,272,721,5215,195%
M01AE17 362 
deksketoprofen75 mg5,37OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Laboratorios Menarini S.A.Dexomengran. za oral. otop., vreć. 20x25 mg1,7935,82R0,265,201,5330,625%
M01AH01 101 
celekoksib0,2 g2,55OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 20x100 mg1,2825,53R0,326,320,9619,215%
M01AH01 102 
celekoksib0,2 g1,99OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Celixibcaps, tvrda 10x200 mg1,9919,90R0,454,501,5415,405%
M01AH01 141 
celekoksib0,2 g2,55OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 20x100 mg1,2825,53R0,326,320,9619,215%
M01AH01 142 
celekoksib0,2 g2,63OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x100 mg1,3139,40R0,329,481,0029,925%
M01AH01 143 
celekoksib0,2 g1,99OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps. tvrda 10x200 mg1,9919,90R0,454,501,5415,405%
M01AH01 144 
celekoksib0,2 g2,00OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Aclexacaps, tvrda 30x200 mg2,0060,10R0,4513,501,5546,605%
M01AH05 121 
etorikoksib60 mg2,92OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x60 mg2,9240,88R0,456,302,4734,585%
M01AH05 122 
etorikoksib60 mg2,33OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbH, Pharmacare Premium Ltd.Kostaroxtbl. film obl. 14x90 mg3,4948,86R0,699,702,8039,165%
M01AH05 123 
etorikoksib60 mg2,63OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x60 mg2,6336,79R0,456,302,1830,495%
M01AH05 124 
etorikoksib60 mg2,09OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d., Chanelle MedicalEtorikoksib JGLtbl. film obl. 14x90 mg3,1443,96R0,699,702,4534,265%
M01AH05 161 
etorikoksib60 mg4,95OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 28x30 mg2,4769,25R0,328,852,1660,405%
M01AH05 162 
etorikoksib60 mg3,21OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x60 mg3,2144,99R0,456,302,7638,695%
M01AH05 163 
etorikoksib60 mg3,12OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeArcoxiatbl. film obl. 14x90 mg4,6765,43R0,699,703,9855,735%
M03BX01 161 
baklofen50 mg4,41ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHLioresaltbl. 50x10 mg0,8844,10RSRM030,4723,330,4220,775%
M03BX01 162 
baklofen50 mg3,15ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHLioresaltbl. 50x25 mg1,5778,67RSRM031,1758,330,4120,345%
M03BX02 161 
tizanidin12 mg9,76OAltamedics d.o.o.Niche Generics Ltd.Tizanidin Altamedicstbl 30x2 mg1,6348,80RSRM031,0330,760,6018,045%
M04AA03 102 
febuksostat80 mg1,94OTeva B.V.Teva Gyogyszergyar Zrt.Febuksostat Tevatbl. film obl. 28x120 mg2,9181,48Rpm020,8122,752,1058,735%
M04AA03 111 
febuksostat80 mg2,85OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x80 mg2,8579,80Rpm020,7320,482,1259,325%
M04AA03 112 
febuksostat80 mg1,94OBelupo d.d.Belupo d.d.Abuxartbl. film obl. 28x120 mg2,9181,48Rpm020,7320,482,1861,005%
M04AA03 121 
febuksostat80 mg2,85OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x80 mg2,8579,80Rpm020,7320,482,1259,325%
M04AA03 122 
febuksostat80 mg1,94OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDrunilertbl. film obl. 28x120 mg2,9181,48Rpm020,7320,482,1861,005%
M04AA03 161 
febuksostat80 mg2,85OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x80 mg2,8579,80Rpm021,2936,121,5643,685%
M04AA03 162 
febuksostat80 mg1,94OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Patheon France, Menarini-Von HeydenAdenurictbl. film obl. 28x120 mg2,9181,48Rpm021,2936,121,6245,365%
M04AA03 171 
febuksostat80 mg2,85OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x80 mg2,8579,80Rpm020,9025,281,9554,525%
M04AA03 172 
febuksostat80 mg1,94OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFebuksostat STADAtbl. film obl. 28x120 mg2,9181,48Rpm020,9025,282,0156,205%
M05BA06 101 
ibandronatna kiselina5 mg2,27OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bonnedratbl. film obl. 1x150 mg68,0468,04RSRM0244,7944,7923,2523,255%
M05BA07 161 
risedronat natrij5 mg2,52OZentiva k.s.Warner Chilchott GmbHActoneltbl. film obl. 4x35 mg17,6770,69RSRM0215,0360,132,6410,565%
M05BB03 161 
alendronat natrij + kolekalciferol 
 
OOrganon N.V.Merck Sharp&DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg +2.800 i.j.)24,3897,52RSRM0215,0360,139,3537,395%
M05BB03 162 
alendronat natrij + kolekalciferol 
 
OOrganon N.V.Merck Sharp&DohmeFosavancetbl. 4x(70 mg +5.600 IU)15,4861,91RSRM0215,0360,130,441,785%
M05BB04 161 
risedronat natrij + kalcij + kolekalciferol 
 
OZentiva k.s.Warner Chilchott GmbHActonel Combi Dtbl. film obl. +gran. šum. 4x1 tbl. /35 mg +6 vreć. gran. 1000 mg kalcija i 880 IU (22 mcg) kolekalciferola-vit. D3/29,38117,50RSRM0215,0360,1314,3457,375%
M05BX04 061 
denosumab0,33 mg7,59PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Proliaotop. za inj., štrc. napunj. 1x60 mg1.379,841.379,84RSRM02374,22374,221.005,621.005,625%
N02AA01 171 
morfin0,1 g15,80OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x10 mg1,5894,80R0,8852,510,7042,295%
N02AA01 172 
morfin0,1 g9,94OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaMST Continustbl. obl. s post. oslob. 60x30 mg2,98179,00R2,63157,520,3621,485%
N02AA05 973 
oksikodon75 mg11,76OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x10 mg1,5794,08R1,3379,970,2414,115%
N02AA05 974 
oksikodon75 mg14,90OMundipharma Gesellschaft m.b.HMundipharmaOxyContintbl. s prod. oslob. 60x20 mg3,97238,40R3,83229,800,148,605%
N02AA05 981 
oksikodon75 mg11,76OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x10 mg1,5794,08R1,3379,970,2414,115%
N02AA05 982 
oksikodon75 mg11,02OALPHA-MEDICAL d.o.o.G.L. Pharma GmbHOxygerolantbl. s prod. oslob. 60x20 mg2,94176,26R2,79167,450,158,815%
N02AA55 131 
oksikodon + nalokson75 mg27,29OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(10 mg+5 mg)3,64109,16R2,7081,000,9428,165%
N02AA55 132 
oksikodon + nalokson75 mg24,60OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(20 mg+10 mg)6,56196,83R5,41162,161,1634,675%
N02AA55 133 
oksikodon + nalokson75 mg23,07OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHAdolaxtbl. s prod. oslob. 30x(40 mg+20 mg)12,30369,09R10,81324,271,4944,825%
N02AA55 161 
oksikodon + nalokson75 mg26,53OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(5 mg+2,5 mg)1,7753,05R1,5045,000,278,055%
N02AA55 162 
oksikodon + nalokson75 mg29,25OMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma GmbHTarginacttbl. s prod. oslob. 30x(10 mg+5 mg)3,90117,00R3,0090,000,9027,005%
N02AB03 801 
fentanil1,2 mg11,16TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 4,125 mg (25 mcg/h)11,1655,80R8,3741,852,7913,955%
N02AB03 802 
fentanil1,2 mg22,32TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 8,25 mg (50 mcg/h)22,32111,60R16,7483,705,5827,905%
N02AB03 803 
fentanil1,2 mg44,64TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 16,50 mg (100 mcg/h)44,64223,20R38,17190,846,4732,365%
N02AB03 804 
fentanil1,2 mg3,25TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Fentagesicflaster transd. 5x 12,375 mg (75 mcg/h)33,48167,40R28,63143,134,8524,275%
N02AB03 861 
fentanil1,2 mg3,19TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.Janssen Pharmaceutica NVDurogesicflaster transd. 5x4,2 mg (25 mcg/h)11,1655,80R8,3741,852,7913,955%
N02AB03 862 
fentanil1,2 mg3,19TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.Janssen Pharmaceutica NVDurogesicflaster transd. 5x8,4 mg (50 mcg/h)22,32111,60R16,7483,705,5827,905%
N02AB03 863 
fentanil1,2 mg44,64TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.Janssen Pharmaceutica NVDurogesicflaster transd. 5x16,8 mg (100 mcg/h)44,64223,20R38,17190,846,4732,365%
N02AB03 865 
fentanil1,2 mg33,48TDJohnson & Johnson S.E.d.o.o.Janssen Pharmaceutica NVDurogesicflaster transd. 5x12,6 mg (75 mcg/h)33,48167,40R28,63143,134,8524,275%
N02AB03 874 
fentanil1,2 mg11,00TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 mcg/h)49,48247,41R28,63143,1320,86104,285%
N02AB03 974 
fentanil1,2 mg11,00TDTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaMatrifenflaster transd. 5x8,25 mg (75 mcg/h)49,48247,41RRN0233,48167,4016,0080,015%
N02AE01 801 
buprenorfin1,2 mg1,66TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)27,64110,57R24,8899,512,7711,065%
N02AE01 802 
buprenorfin1,2 mg1,61TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)40,24160,97R36,22144,874,0316,105%
N02AE01 803 
buprenorfin1,2 mg1,52TDPLIVA HRVATSKA d.o.o.Tesa Labtec GmbHLaribonflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)50,63202,51R45,57182,265,0620,255%
N02AE01 841 
buprenorfin1,2 mg1,71TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x20 mg (35 mcg/h)28,58114,30R25,72102,872,8611,435%
N02AE01 842 
buprenorfin1,2 mg1,71TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x20 mg (35 mcg/h)28,58228,61R25,72205,752,8622,865%
N02AE01 843 
buprenorfin1,2 mg1,63TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 4x30 mg (52,50 mcg/h)40,71162,82R36,64146,544,0716,285%
N02AE01 844 
buprenorfin1,2 mg1,63TDGrünenthal GmbHGrünenthalTranstecflaster transd. 8x30 mg (52,50 mcg/h)40,70325,63R36,63293,074,0732,565%
N02AE01 845 
buprenorfin1,2 mg1,52TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 4x40 mg (70 mcg/h)50,63202,51R45,57182,265,0620,255%
N02AE01 846 
buprenorfin1,2 mg1,52TDGrünenthal GmbHGrunenthal GmbHTranstecflaster transd. 8x40 mg (70 mcg/h)50,63405,01R45,56364,515,0640,505%
N02AJ13 131 
tramadol + paracetamol 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Doretatbl. film obl. 10x(37,5 mg +325 mg)0,494,90R0,403,950,100,955%
N02AJ13 143 
tramadol + paracetamol 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGZaldiartbl. film obl. 50x(37,5 mg +325 mg)0,4422,05R0,4019,770,052,285%
N02AJ13 144 
tramadol + paracetamol 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGZaldiartbl. šum. 30x(37,5 mg +325 mg)1,4342,90R0,4011,861,0331,045%
N02AJ14 171 
tramadol + deksketoprofen 
 
OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbHSkudexatbl. film obl. 20x(75 mg+25 mg)1,9038,00R0,8617,251,0420,755%
N02AJ14 172 
tramadol + deksketoprofen 
 
OMenarini International Operations Luxembourg S.A.E-Pharma Trento S.p.A.Skudexagran. za oral. otop. 20x(75 mg+25 mg)1,9038,00R0,8617,251,0420,755%
N02AX06 161 
tapentadol0,4 g35,47OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,43133,00RRN022,0260,472,4272,535%
N02AX06 162 
tapentadol0,4 g34,65OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,66259,90RRN023,73111,754,94148,155%
N02AX06 163 
tapentadol0,4 g33,16OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,43373,00RRN025,81174,246,63198,765%
N02AX06 961 
tapentadol0,4 g35,47OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x50 mg4,43133,00R1,2537,493,1895,515%
N02AX06 962 
tapentadol0,4 g34,65OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x100 mg8,66259,90R3,59107,725,07152,185%
N02AX06 963 
tapentadol0,4 g33,16OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexia retardtbl. s prod. oslob. 30x150 mg12,43373,00R5,61168,206,83204,805%
N02AX06 964 
tapentadol0,4 g32,42OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x50 mg4,05121,59R3,74112,100,329,495%
N02AX06 965 
tapentadol0,4 g29,87OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x75 mg5,60168,00R5,16154,900,4413,105%
N02AX06 966 
tapentadol0,4 g28,67OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiatbl. film obl. 30x100 mg7,17215,00R6,61198,200,5616,805%
N02AX06 967 
tapentadol0,4 g29,88OGrünenthal GmbHGrünenthal GmbHPalexiaoralna otop., boč. 1x100 ml (20 mg/ml)149,40149,40R137,60137,6011,8011,805%
N02BB02 103 
metamizol3 g6,69OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Analgintbl. 10x500 mg1,1211,15Rpn250,232,310,888,845%
N02CC03 161 
zolmitriptan2,5 mg11,94OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomigtbl. 3x2,5 mg11,9435,81RSRN039,3528,062,587,755%
N02CC03 162 
zolmitriptan2,5 mg12,00OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaZomig Rapimelttbl. rasp. za usta 6x2,5 mg12,0072,02RSRN039,3556,122,6515,905%
N02CC04 162 
rizatriptan10 mg15,07OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeMaxalt RPDliofilizat oral. 6x10 mg15,0790,40RSRN039,3556,125,7134,285%
N02CC06 171 
eletriptan40 mg18,17OUpjohn EESVR-Pharma Germany GmbHRelpaxtbl. film obl. 6x40 mg18,17109,00RSRN039,3556,128,8152,885%
N02CD01 061 
erenumab2.5 mg111,95PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x70 mg3.134,723.134,72RSpr112.821,252.821,25313,47313,475%
N02CD01 062 
erenumab2.5 mg54,92PNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHAimovigotop. za inj., brizg. napunj. 1x140 mg3.075,743.075,74RSpr112.768,172.768,17307,57307,575%
N02CD02 061 
galkanezumab4 mg95,67PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Emgalityotop. za inj., brizg. napunj. 1x120 mg2.869,952.869,95RSpr112.718,902.718,90151,05151,055%
N02CD03 002 
fremanezumab7.5 mg101,12PTeva GmbHMerckle GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.VAjovyotop. za inj., briz. napunj. 1x225 mg3.033,583.033,58RSpr112.873,922.873,92159,66159,665%
N03AF02 162 
okskarbazepin1g4,56ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHTrileptaltbl. film obl. 50x300 mg1,3768,33R1,1859,120,189,215%
N03AX09 161 
lamotrigin0,3 g7,68OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Specifar S.A.Lamotrigin Genericontbl. za žvak./oral. susp. 30x25 mg0,6419,20RSRN220,5717,100,072,105%
N03AX09 179 
lamotrigin0,3 g98,25OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Lamictaltbl. za žvak./tbl. za oral. susp. 30x2 mg0,6619,65RSRN220,339,900,339,755%
N03AX14 111 
levetiracetam1,5 g4,63OBelupo d.d.Belupo d.d.Levetiracetam Belupotbl. film obl. 60x250 mg0,7746,30RSRN150,6337,500,158,805%
N03AX14 122 
levetiracetam1,5 g4,57OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLyvamtbl. film obl. 60x500 mg1,5291,49RSRN151,2474,110,2917,385%
N03AX14 161 
levetiracetam1,5 g11,72OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x250 mg1,95117,20RSRN150,6337,501,3379,705%
N03AX14 162 
levetiracetam1,5 g8,10OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x500 mg2,70162,00RSRN151,2474,111,4687,895%
N03AX14 163 
levetiracetam1,5 g7,26OUCB Pharma S.A.UCB PharmaKeppratbl. film obl. 60x1000 mg4,84290,20RSRN153,39203,611,4486,595%
N03AX14 164 
levetiracetam1,5 g15,78OUCB Pharma S.A.NextPharmaKeppraotop. oral. 300 ml (100 mg/ml)315,52315,52RSRN15265,33265,3350,1950,195%
N03AX16 131 
pregabalin0,3 g6,00OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d., TAD Pharma GmbHPragiolacaps. tvrda 56x25 mg0,5028,00RSpn210,3620,110,147,895%
N03AX16 161 
pregabalin0,3 g6,99OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x25 mg0,5832,62RSpn210,3620,110,2212,515%
N03AX16 162 
pregabalin0,3 g4,79OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x75 mg1,2067,08RSpn210,8648,130,3418,955%
N03AX16 163 
pregabalin0,3 g3,22OPfizer Europe MA EEIGPfizerLyricacaps. 56x150 mg1,6190,15RSpn211,3273,890,2916,265%
N03AX16 181 
pregabalin0,3 g6,05OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, GE Pharmaceuticals Ltd., Bluepharma Industria Farmaceutica S.A.Pregabalin Genericoncaps. tvrda 60x25 mg0,5030,24RSpn210,2615,660,2414,585%
N03AX18 161 
lakozamid0,3 g20,04OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x50 mg3,34187,06RSpn221,0357,592,31129,475%
N03AX18 162 
lakozamid0,3 g19,35OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x100 mg6,45361,29RSpn222,31129,434,14231,865%
N03AX18 163 
lakozamid0,3 g19,15OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x150 mg9,57536,06RSpn223,47194,146,11341,925%
N03AX18 164 
lakozamid0,3 g19,04OUCB Pharma S.A.UCB Pharma SAVimpattbl. film obl. 56x200 mg12,69710,83RSpn224,62258,858,07451,985%
N04BA02 191 
levodopa + benzerazid0,6 g4,50ORoche d.o.o.RocheMadopar 125tbl. 100x(100 mg+25 mg)0,7575,00RSpn040,3635,940,3939,065%
N04BC05 161 
pramipeksol2,5 mg8,70OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. 30x0,18 mg0,8726,10R0,6920,610,185,495%
N04BC05 162 
pramipeksol2,5 mg9,23OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. 30x0,7 mg3,69110,80R2,6980,561,0130,245%
N04BC05 163 
pramipeksol2,5 mg13,43OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x0,26 mg1,4041,90R1,0330,920,3710,985%
N04BC05 164 
pramipeksol2,5 mg13,61OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x0,52 mg2,8384,92R2,0661,830,7723,095%
N04BC05 165 
pramipeksol2,5 mg12,83OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x1,05 mg5,39161,60R4,03120,831,3640,775%
N04BC05 166 
pramipeksol2,5 mg13,48OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimMirapexintbl. s prod. oslob. 30x2,1 mg11,32339,63R7,66229,773,66109,865%
N04BC09 961 
rotigotin6 mg42,84TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x2 mg/24 h14,28399,84R2,0657,7112,22342,135%
N04BC09 962 
rotigotin6 mg25,77TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x4 mg/24 h17,18481,13R4,03112,7813,16368,355%
N04BC09 963 
rotigotin6 mg22,30TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x6 mg/24 h22,30624,49R6,09170,4916,21454,005%
N04BC09 964 
rotigotin6 mg20,46TDUCB Pharma S.A.UCB Manufacturing Ireland Ltd.Neuproflaster transderm. 28x8 mg/24 h27,28763,84R7,66214,4519,62549,395%
N04BD03 161 
safinamid75 mg17,12OZambon S.p.A.Zambon S.p.A.Xadagotbl. film obl. 30x50 mg11,41342,40Rpn056,41192,405,00150,005%
N04BD03 162 
safinamid75 mg9,38OZambon S.p.A.Zambon S.p.A.Xadagotbl. film obl. 30x100 mg12,50375,00Rpn057,50225,005,00150,005%
N05AD01 138 
haloperidol8 mg4,74OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Haloperidol Krkatbl. 25x2 mg1,1929,63R0,8421,000,358,635%
N05AH04 161 
kvetiapin0,4 g6,80OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroqueltbl. 60x100 mg1,70102,00RSRN061,6699,690,042,315%
N05AH04 162 
kvetiapin0,4 g5,90OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroqueltbl. 60x200 mg2,95177,00RSRN062,91174,350,042,655%
N05AH04 163 
kvetiapin0,4 g7,76OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. s prod. oslob. 60x200 mg3,88232,80RSRN063,81228,450,074,355%
N05AH04 166 
kvetiapin0,4 g12,26OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSeroquel XRtbl. film obl. s prod. oslob. 60x150 mg4,60275,90RSRN063,01180,311,5995,595%
N05AL01 113 
sulpirid0,8 g7,95OBelupo d.d.BelupoSulpirid Belupocaps. tvrda 30x50 mg0,5014,91R0,3510,640,144,275%
N05AL01 140 
sulpirid0,8 g7,95OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Eglonylcaps. tvrda 30x50 mg0,5014,91R0,3510,640,144,275%
N05AX12 111 
aripiprazol15 mg10,31OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x10 mg6,87206,10RSRN064,33129,842,5476,265%
N05AX12 112 
aripiprazol15 mg9,60OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x15 mg9,60288,00RSRN066,87205,992,7382,015%
N05AX12 113 
aripiprazol15 mg7,32OBelupo d.d.BelupoAzolartbl. 30x30 mg14,63439,04RSRN0610,26307,804,37131,245%
N05BA01 112 
diazepam10 mg0,69OBelupo d.d.BelupoNormabeltbl. 30x5 mg0,3510,40R0,288,400,072,005%
N05BA01 131 
diazepam10 mg0,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apaurintbl. 30x10 mg0,5115,30R0,4814,310,030,995%
N05BA04 101 
oksazepam50 mg2,17OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Praxiten 15tbl. 30x15 mg0,6519,53R0,236,900,4212,635%
N05BA04 115 
oksazepam50 mg1,53OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x10 mg0,319,20R0,154,390,164,815%
N05BA04 116 
oksazepam50 mg1,45OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 20x30 mg0,8717,40R0,255,060,6212,345%
N05BA04 117 
oksazepam50 mg1,89OBelupo d.d.BelupoOksazepam Belupotbl. 30x15 mg0,5716,97R0,236,900,3410,075%
N05BA06 116 
lorazepam2,5 mg1,27OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 30x1 mg0,5115,20R0,288,400,236,805%
N05BA06 117 
lorazepam2,5 mg0,87OBelupo d.d.BelupoLorsilantbl. 20x2,5 mg0,8717,37R0,489,540,397,835%
N05BA06 121 
lorazepam2,5 mg0,86OMedochemie Ltd.Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiver B.V.Temelortbl. 30x1 mg0,3410,34R0,288,400,061,945%
N05BA06 122 
lorazepam2,5 mg0,58OMedochemie Ltd.Farmaceutisch Analytisch Laboratorium Duiver B.V.Temelortbl. 20x2,5 mg0,5811,53R0,489,540,101,995%
N05BA08 131 
bromazepam10 mg3,13OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x1.5 mg0,4714,10R0,041,330,4312,775%
N05BA08 132 
bromazepam10 mg1,89OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x3 mg0,5717,00R0,133,790,4413,215%
N05BA08 133 
bromazepam10 mg1,81OAlkaloid d.o.o.Alkaloid-int d.o.o.Lexiliumtbl. 30x6 mg1,0932,60R0,257,590,8325,015%
N05BA12 112 
alprazolam1 mg0,67OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x0,5 mg0,339,99R0,288,400,051,595%
N05BA12 113 
alprazolam1 mg0,51OBelupo d.d.BelupoMisartbl. 30x1 mg0,5115,30R0,4814,310,030,995%
N05BA12 114 
alprazolam1 mg0,67OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x0,5 mg0,339,99R0,288,400,051,595%
N05BA12 115 
alprazolam1 mg0,51OBelupo d.d.BelupoMisar SRtbl. 30x1 mg0,5115,30R0,4814,310,030,995%
N05BA12 133 
alprazolam1 mg0,67OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x0,5 mg0,339,99R0,288,400,051,595%
N05BA12 134 
alprazolam1 mg0,51OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Helextbl. 30x1 mg0,5115,30R0,4814,310,030,995%
N05BA12 143 
alprazolam1 mg0,60OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x0,5 mg0,308,99R0,257,560,051,435%
N05BA12 144 
alprazolam1 mg0,54OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 90x0,5 mg0,2724,27R0,2320,410,043,865%
N05BA12 145 
alprazolam1 mg0,46OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid - INT d.o.o.Maprazaxtbl. 30x1 mg0,4613,77R0,4312,870,030,905%
N05BA12 161 
alprazolam1 mg1,13OUpjohn EESVPfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,25 mg0,288,45R0,195,700,092,755%
N05BA12 162 
alprazolam1 mg0,88OUpjohn EESVPfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanaxtbl. 30x0,5 mg0,4413,27R0,288,400,164,875%
N05BA12 163 
alprazolam1 mg0,48OUpjohn EESVPfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x2 mg0,9528,62R0,8625,760,102,865%
N05BA12 164 
alprazolam1 mg0,51OUpjohn EESVPfizer Italia s.r.l., Genera d.d.Xanax SRtbl. s prod. oslob. 30x1 mg0,5115,30R0,4814,310,030,995%
N05CF01 171 
zopiklon7.5 mg1,40OMakpharm d.o.o.PharmaS d.o.o.Zonottetbl. 30x7,5 mg1,4042,00R0,4814,250,9327,755%
N05CF02 121 
zolpidem10 mg1,01OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x5 mg0,5010,05R0,275,400,234,655%
N05CF02 122 
zolpidem10 mg0,85OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 20x10 mg0,8516,93R0,5010,000,356,935%
N05CF02 123 
zolpidem10 mg0,85OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x5 mg0,4312,76R0,278,100,164,665%
N05CF02 124 
zolpidem10 mg0,82OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSanvaltbl. 30x10 mg0,8224,53R0,5015,000,329,535%
N06AA09 121 
amitriptilin75 mg2,42OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHAmitriptilin Sandoztbl. 100x10 mg0,3232,33R0,088,210,2424,125%
N06AA09 122 
amitriptilin75 mg1,32OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmyzoltbl. 30x25 mg0,4413,20R0,216,160,237,045%
N06AB03 122 
fluoksetin20 mg1,28OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPortalcaps. 28x20 mg1,2835,83R0,6418,000,6417,835%
N06AB04 123 
citalopram20 mg1,69OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasCitalontbl. film obl. 28x20 mg1,6947,38R0,6418,001,0529,385%
N06AB05 112 
paroksetin20 mg1,68OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.Seroxattbl. 30x30 mg2,5275,61R1,9257,610,6018,005%
N06AB08 161 
fluvoksamin100 mg1,96OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. 15x100 mg1,9629,40R0,649,641,3219,765%
N06AB08 162 
fluvoksamin100 mg1,96OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASFevarintbl. film obl. 30x100 mg1,9658,80R0,6419,291,3239,515%
N06AB10 161 
escitalopram10 mg1,60OLundbeck Croatia d.o.o.H. Lundbeck A/SCipralextbl. film obl. 28x10 mg1,6044,80R0,6418,000,9626,805%
N06AX05 161 
trazodon0,3 g4,21OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 30x75 mg1,0531,60R0,6820,290,3811,315%
N06AX05 162 
trazodon0,3 g3,95OAziende Chimiche Riunite Angelini Francesco A.C.R.A.F. S.p.A.ACRAF S.p.A., Istituto de Angeli S.r.L.Tritticotbl. s prod. oslob. 20x150 mg1,9839,53R0,9919,760,9919,775%
N06AX12 161 
bupropion300 mg4,53OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedAspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR150 mgtbl. s prilag. oslob. 30x150 mg2,2768,00R0,6820,411,5947,595%
N06AX12 162 
bupropion300 mg3,89OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedAspen Bad Oldesloe GmbHWellbutrin XR300 mgtbl. s prilag. oslob. 30x300 mg3,89116,59R1,5145,202,3871,395%
N06AX12 171 
bupropion300 mg3,76OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Balkanpharma - Dupnitsa ADBupropion Genericontbl. s prilag. oslob. 30x150 mg1,8856,35R0,6820,411,2035,945%
N06AX14 141 
tianeptin37,5 mg2,39OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Neptikatbl. film obl. 90x12,5 mg0,8071,75R0,4339,060,3632,695%
N06AX14 163 
tianeptin37,5 mg2,89OServier Pharma d.o.o.LLSCoaxiltbl. 90x12,5 mg0,9686,68R0,4339,060,5347,625%
N06AX18 161 
reboksetin8 mg4,58OPfizer Croatia d.o.o.PfizerEdronaxtbl. 60x4 mg2,29137,26R0,6840,821,6196,445%
N06AX22 161 
agomelatin25 mg8,54OLes Laboratoires ServierLLSIValdoxantbl. film obl. 28x25 mg8,54239,00Rpn105,00140,003,5499,005%
N06BA04 141 
metilfenidatklorid30 mg6,97OMakpharm d.o.o.Balkanpharma - Dupnitsa ADMefedatbl. s prod. oslob. 30x18 mg4,18125,50RSRN272,0962,752,0962,755%
N06BA09 141 
atomoksetin80 mg124,54OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 7x10 mg15,57108,97RSRN287,7854,497,7854,485%
N06BA09 142 
atomoksetin80 mg69,19OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 7x18 mg15,57108,97RSRN287,7854,497,7854,485%
N06BA09 143 
atomoksetin80 mg47,97OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x25 mg14,99419,70RSRN287,49209,857,49209,855%
N06BA09 144 
atomoksetin80 mg29,98OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x40 mg14,99419,70RSRN287,49209,857,49209,855%
N06BA09 145 
atomoksetin80 mg19,99OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x60 mg14,99419,70RSRN287,49209,857,49209,855%
N06BA09 146 
atomoksetin80 mg20,69OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x80 mg20,69579,45RSRN2810,35289,7310,35289,725%
N06BA09 147 
atomoksetin80 mg16,56OMakpharm d.o.o.Pharmathen International S.A.Attoxemcaps. tvrda 28x100 mg20,69579,45RSRN2810,35289,7310,35289,725%
N06DA02 101 
donepezil7,5 mg5,28OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x5 mg3,5298,56RSpn110,7019,712,8278,855%
N06DA02 102 
donepezil7,5 mg3,80OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Donepezil Plivatbl. film obl. 28x10 mg5,06141,68RSpn111,0128,344,05113,345%
N06DA02 132 
donepezil7,5 mg3,80OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Yasnaltbl. film obl. 28x10 mg5,06141,68RSpn111,0128,344,05113,345%
N06DA02 161 
donepezil7.5 mg5,28OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x5 mg3,5298,56RSpn110,7019,712,8278,855%
N06DA02 162 
donepezil7.5 mg3,80OPfizer Croatia d.o.o.PfizerAricepttbl. film obl. 28x10 mg5,06141,68RSpn111,0128,344,05113,345%
N06DX01 101 
memantin20 mg5,94OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oMemantin Plivatbl. film obl. 30x10 mg2,9789,10RSpn120,5917,822,3871,285%
N06DX01 131 
memantin20 mg7,00OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x10 mg3,5098,00RSpn120,6317,602,8780,405%
N06DX01 132 
memantin20 mg7,50OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMemandotbl. film obl. 28x20 mg7,50209,91RSpn121,5041,986,00167,935%
N06DX01 144 
memantin20 mg7,97OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 28x10 mg3,99111,63RSpn120,6317,603,3694,035%
N06DX01 145 
memantin20 mg7,77OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Memantin PharmaStbl. film obl. 56x10 mg3,88217,47RSpn120,6335,203,25182,275%
N06DX01 146 
memantin20 mg6,29OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x10 mg3,1488,00RSpn120,6317,602,5170,405%
N06DX01 147 
memantin20 mg6,29OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Ymanatbl. film obl. 28x20 mg6,29176,00RSpn121,2635,205,03140,805%
N06DX01 161 
memantin20 mg7,97OH. Lundbeck A/SH. Lundbeck A/SEbixatbl. film obl. 28x10 mg3,99111,63RSpn120,6317,603,3694,035%
N06DX01 171 
memantin20 mg7,20OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Mantomedtbl. film obl. 30x10 mg3,60108,00RSpn120,6318,862,9789,145%
N06DX01 181 
memantin20 mg6,30OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary KftMemantin Mylantbl. film obl. 28x10 mg3,1588,20RSpn120,6317,602,5270,605%
N06DX01 191 
memantin20 mg5,66OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories, Mylan Hungary KftMemantin Mylantbl. film obl. 28x20 mg5,66158,40RSpn121,1331,684,53126,725%
N07CA01 114 
betahistin24 mg1,02OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 20x24 mg1,0220,34RSpn170,255,080,7615,265%
N07CA01 115 
betahistin24 mg1,02OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 50x24 mg1,0250,85RSpn170,2512,710,7638,145%
N07CA01 116 
betahistin24 mg1,01OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 60x16 mg0,6740,48RSpn170,1710,120,5130,365%
N07CA01 117 
betahistin24 mg1,01OBelupo d.d.Belupo d.d.Urutaltbl. 100x8 mg0,3433,71RSpn170,088,430,2525,285%
N07CA01 162 
betahistin24 mg1,54OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 20x24 mg1,5430,80RSpn170,255,081,2925,725%
N07CA01 163 
betahistin24 mg1,54OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 50x24 mg1,5477,00RSpn170,2512,711,2964,295%
N07CA01 164 
betahistin24 mg1,61OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASBetaserctbl. 60x16 mg1,0764,26RSpn170,1710,120,9054,145%
N07CA52 121 
cinarizin + dimenhidrinat90 mg9,00OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Azalonumtbl. 20x(20 mg+40 mg)2,0040,00RSpn170,173,391,8336,615%
N07CA52 122 
cinarizin + dimenhidrinat90 mg9,00OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Azalonumtbl. 50x(20 mg+40 mg)2,00100,00RSpn170,178,471,8391,535%
N07XX06 161 
tetrabenazin0,1 g31,64OAOP Orphan Pharmaceuticals AGTrommsdorff GmbH & Co KG ArzneimittelTetmodistbl. 112x25 mg7,91885,92RSpn192,41269,925,50616,005%
R01AB06 722 
ksilometazolin + ipratropij bromid 
 
NJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Nasoryl Msprej za nos, otop., boč. 1x10 ml (0,5 mg/ml+0,6 mg/ml)31,0631,06R8,918,9122,1522,155%
R01AD05 721 
budesonid0,2 mg6,40NSandoz d.o.o.Sandoz-LekTafen nasalaerosol za nos 1x200 doza (50 mcg po dozi)32,0032,00R13,7513,7518,2518,255%
R01AD08 701 
flutikazon0,2 mg1,71NPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Rinocosprej za nos, boč. stakl. 1x120 doza (50 mcg/100 mcl)51,4151,41R8,258,2543,1643,165%
R01AD08 775 
flutikazon0,2 mg1,67NGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoSmithKline Trading Services Limited, Glaxo Operations UK Ltd.Flixonasekapi za nos, susp. 28x400 mcg (1 mg/ml) u (4x7) spremnika3,3593,73R0,5816,242,7777,495%
R01AD08 776 
flutikazon0,2 mg2,28NGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A.Flixonaserasprš. za nos 1x120 inhal. (50 mcg/inhal)68,2568,25R8,258,2560,0060,005%
R01AD09 721 
mometazon0,2 mg1,33NSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Momanosesprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)46,6046,60R9,639,6336,9736,975%
R01AD09 762 
mometazon0,2 mg1,68NOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughNasonex sprayboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)58,6358,63R9,639,6349,0049,005%
R01AD09 763 
mometazon0,2 mg1,40NCipla Europe NVCipla (EU) LimitedMometazonfuroat Ciplasprej za nos, susp. boč. 1x140 doza(50 mcg/doza)49,0549,05R9,639,6339,4239,425%
R01AD09 771 
mometazon0,2 mg1,42NACTAVIS GROUP PTC ehf.FarmeaBloctimoboč. plast. s nast. za nazal. primj. 140 doza(50 mcg/doza)49,5549,55R9,639,6339,9239,925%
R01AD12 777 
flutikazon furoat0,11 mg2,57NGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome S.A.Avamyssprej za nos, boč. 1x120 doza (27,5 mcg/doza), susp.77,2077,20R8,258,2568,9568,955%
R01AD58 778 
azelastin hidroklorid + flutikazon propionat 
 
NMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, Haupt Pharma Amareg GmbHDymistasprej za nos, susp. boč. 1x120 doza (137 mcg + 50 mcg)100,27100,27R25,7725,7774,5074,505%
R03AC12 361 
salmeterol0,1 mg5,18IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Wellcome ProductionSerevent Diskuspraš. za inhal. 60x50 mcg2,59155,34R2,30138,000,2917,345%
R03AK06 364 
salmeterol + flutikazon 
 
IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg+50 mcg)1,21145,60Rpr010,93111,720,2833,885%
R03AK06 366 
salmeterol + flutikazon 
 
IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Wellcome Production, GlaxoWellcome S.A.Seretide inhalerinhalat stlač., susp. 120x(25 mcg+250 mcg)1,73207,60RRR021,43171,610,3035,995%
R03AK07 374 
budesonid + formoterol 
 
IAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaSymbicort Turbuhalerpraš. za inhal. 120x(80+4,5 mcg) +nastavak za usta1,73207,00RRR021,39166,200,3440,805%
R03AK10 361 
flutikazonfuorat + vilanterol 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Relvar Elliptaprašak inhalata 30x(92+22 mcg)/doza6,70200,95Rpr056,36190,680,3410,275%
R03AK11 762 
flutikazon+ formoterol 
 
IMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma DC B.V.Flutiforminhalat stlač. susp. 120x(125 mcg+5 mcg)1,76211,10R1,43171,610,3339,495%
R03AK11 763 
flutikazon+ formoterol 
 
IMundipharma Gesellschaft m.b.HBard Pharmaceuticals Ltd., Mundipharma DC B.V.Flutiforminhalat stlač. susp. 120x(250 mcg+10 mcg)2,53303,85R1,80216,430,7387,425%
R03AL02 361 
ipratropijev bromid/salbutamol 
 
ICipla Europe NVS & D Pharma CZ spol. s r.o., Cipla (EU) LimitedIpratropijev bromid/salbutamol Ciplaotop. za atomizator, 60x0,5 mg/2,5 mg2,81168,50R2,61156,600,2011,905%
R03AL03 361 
umeklidinij + vilanterol 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Anoro Elliptaprašak inhalata 30x(55+22 mcg)/doza9,51285,18Rpr087,51225,182,0060,005%
R03AL04 361 
indakaterol + glikopironij 
 
INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHUltibro Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x(85 mcg+43 mcg)9,67290,18Rpr087,51225,182,1765,005%
R03AL05 361 
aklidinij + formoterol 
 
IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.A.Brimica Genuairprašak inhalata, 60x340 mcg/12 mcg4,63277,69Rpr083,75225,180,8852,515%
R03AL06 761 
tiotropij bromid + olodaterol klorid 
 
IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg/2,5 mcg, inhalator + 1 uložak4,91294,80Rpr083,75225,181,1669,625%
R03AL06 762 
tiotropij bromid + olodaterol klorid 
 
IBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSpiolto Respimatotop. za inhal. 2,5 mcg/2,5 mcg, 1 uložak4,69281,31Rpr083,75225,180,9456,135%
R03AL08 761 
flutikazonfuroat + umeklidinij + vilanterol 
 
IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxo Operations UK Ltd., Glaxo Wellcome ProductionTrelegy Elliptaprašak inhalata 30x(92+55+22 mcg)/doza11,68350,35RRR119,36280,762,3269,595%
R03AL11 761 
formoterol + glikopironij + budezonid 
 
IAstraZeneca ABAstraZeneca Dunkerque ProductionTrixeo Aerosphereinhalat stlač., susp. 120x(5 mcg+7,2 mcg+160 mcg)2,85342,32RRR112,34280,760,5161,565%
R03BA02 723 
budesonid0,8 mg2,20IMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing GmbHBudelin Novolizerpraš. za inhal. 200x200 mcg, inhalator+umetak0,55110,13Rpr020,51101,000,059,135%
R03BA02 724 
budesonid0,8 mg2,20IMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbH, MEDA Manufacturing GmbHBudelin Novolizerpraš. za inhal. 200x200 mcg, umetak od 200 doza0,55110,13R0,51101,000,059,135%
R03BA05 774 
flutikazon0,6 mg4,29IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 125 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x125 mcg0,8953,64R0,5633,600,3320,045%
R03BA05 775 
flutikazon0,6 mg38,16IGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A., Glaxo Wellcome ProductionFlixotide 250 inhalerstlač. inhalat, susp. 60x250 mcg1,5995,40R1,1267,200,4728,205%
R03BB04 761 
tiotropij bromid10 mcg3,68IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpirivaprašak za inhal. u caps. tvrdoj, 30x18 mcg +uređaj za inhal.6,62198,60Rpr035,10153,091,5245,515%
R03BB04 762 
tiotropij bromid5 mcg7,09IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, inhalator + 1 uložak3,54212,60Rpr093,15189,000,3923,605%
R03BB04 763 
tiotropij bromid5 mcg6,74IBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimSpiriva Respimatotop. za inhal., 2,5 mcg, 1 uložak3,37202,20Rpr093,15189,000,2213,205%
R03BB05 361 
aklidinij (aklidinijev bromid)0,644 mg7,03IAstraZeneca ABIndustrias Farmaceuticas Almirall, S.L.Bretaris Genuairprašak inhalata, 60x322 mcg3,52211,00Rpr032,55153,090,9757,915%
R03BB06 361 
glikopironij44 mcg6,43INovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHSeebri Breezhalerprašak inhalata, caps. tvrda 30x44 mcg6,43192,80Rpr034,59137,781,8355,025%
R03BB07 361 
umeklidinij bromid 
 
IGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Wellcome Production, Glaxo Operations UK Ltd.Incruse Elliptaprašak inhalata, dozirani 30x55 mcg5,80174,00Rpr034,13124,001,6750,005%
R03DA04 131 
teofilin0,4 g1,06OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x200 mg0,5321,20R0,239,070,3012,135%
R03DA04 132 
teofilin0,4 g0,86OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Teotardcaps. retard 40x350 mg0,7530,00R0,4015,870,3514,135%
R03DC03 181 
montelukast10 mg6,02OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulair juniortbl. za žvak. 28x5 mg3,0184,34RRR081,7148,001,3036,345%
R03DC03 182 
montelukast10 mg2,55OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeSingulairtbl. film obl. 28x10 mg2,5571,49RRR081,7849,940,7721,555%
R03DX07 161 
roflumilast0,5 mg9,68OAstraZeneca ABTakedaDaxastbl. film obl. 30×500 mcg9,68290,40RSpr045,67170,104,01120,305%
R05DA08 142 
folkodin50 mg8,50OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPholcodincaps. 20x10 mg1,7034,00R1,1022,090,6011,915%
R05DB13 131 
butamirat25 mg2,49OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatustbl. 10x20 mg2,0019,95R1,5015,000,504,955%
R05DB13 132 
butamirat25 mg1,19OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus fortetbl. 10x50 mg2,3923,85R1,7917,920,595,935%
R05DB13 333 
butamirat25 mg4,83OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Panatus sirupsirup 1x200 ml (4 mg/5 ml)30,9230,92R12,4012,4018,5218,525%
R05DB13 372 
butamirat25 mg2,39OGlaxoSmithKline Dungarvan Ltd.GlaxoSmithKline Consumer Healthcare GmbH & Co.Sinecod sirupsirup 1x200 ml (1,5 mg/ml)28,7328,73R23,2523,255,485,485%
R06AE09 161 
levocetirizin5 mg0,98OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzaltbl. film obl. 30x5 mg0,9829,40R0,6820,380,309,025%
R06AE09 262 
levocetirizin5 mg3,04OUCB Pharma S.A.UCB PharmaXyzalboč. stakl. 200 ml (0,5 mg/ml)60,8660,86R27,7027,7033,1633,165%
R06AX13 123 
loratadin10 mg0,99OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFlonidantbl. 30x10 mg0,9929,58R0,6820,380,319,205%
R06AX13 162 
loratadin10 mg1,15OBayer d.o.o.Bayer Bitterfeld GmbHClaritinetbl. 30x10 mg1,1534,46R0,6820,380,4714,085%
R06AX26 182 
feksofenadin0,12 g1,31OOpella Healthcare France SASOpella Healthcare International SASTelfasttbl. 30x120 mg1,3139,40R0,6820,380,6319,025%
R06AX26 184 
feksofenadin0,12 g0,92OOpella Healthcare France SASOpella Healthcare International SASTelfasttbl. 30x180 mg1,3841,30R0,6820,380,7020,925%
R06AX27 112 
desloratadin5 mg1,47OBelupo d.d.BelupoAlerdintbl. rasp. za usta 10x5 mg1,4714,65R0,686,790,797,865%
R06AX27 161 
desloratadin5 mg2,38OOrganon N.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 10x5 mg2,3823,77R0,686,791,7016,985%
R06AX27 162 
desloratadin5 mg1,17OOrganon N.V.Schering- PloughAeriustbl. film obl. 30x5 mg1,1735,00R0,6820,380,4914,625%
R06AX27 311 
desloratadin5 mg2,84OBelupo d.d.BelupoAlerdinotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,01R7,497,499,529,525%
R06AX27 321 
desloratadin5 mg2,84OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)17,0117,01R5,505,5011,5111,515%
R06AX27 322 
desloratadin5 mg2,84OJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Escontralotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)34,0234,02R11,0011,0023,0223,025%
R06AX27 363 
desloratadin5 mg4,50OOrganon N.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 60 ml (0,5 mg/ml)27,0027,00R8,318,3118,6918,695%
R06AX27 364 
desloratadin5 mg4,47OOrganon N.V.Schering- PloughAeriusotop. oral. 120 ml (0,5 mg/ml)53,6053,60R16,6216,6236,9836,985%
R06AX29 161 
bilastin20 mg1,51OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 10x20 mg1,5115,10R0,686,790,838,315%
R06AX29 162 
bilastin20 mg1,51OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH, Faes Farma S.A., A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Nixartbl. 20x20 mg1,5130,20R0,6813,590,8316,615%
R06AX29 171 
bilastin20 mg1,06OSTADA d.o.o.J. Uriach y Compania, S.A.Selbixotbl. 20x20 mg1,0621,14R0,6813,590,387,555%
R06AX29 172 
bilastin20 mg1,06OSTADA d.o.o.J. Uriach y Compania, S.A.Selbixotbl. 30x20 mg1,0631,71R0,6820,390,3811,325%
S01AA12 472 
tobramicin 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Farmaceutica S.A.Tobrexmast za oči 3,5 g (3 mg/1 g masti)17,8417,84R9,679,678,178,175%
S01AA12 771 
tobramicin 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Farmaceutica S.A.Tobrexkapi za oči 1x5 ml (3 mg/ml)16,8216,82R10,1910,196,636,635%
S01AA26 761 
azitromicin 
 
LLaboratoires THEALaboratoires Thea, Laboratoire UnitherAzyterkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 6x15 mg/g7,8346,98R1,388,256,4638,735%
S01AD03 461 
aciklovir 
 
LAgepha Pharma s.r.o.Agepha Pharma s.r.o.Xoroxmast za oči 4,5 g (30 mg/g)107,48107,48R68,2568,2539,2339,235%
S01AE01 761 
ofloksacin 
 
LUNIMED PHARMA spol s.r.o.Unimed Pharma spol s.r.o.Unifloxkapi za oči 1x10 ml (3 mg/ml)30,4330,43R8,258,2522,1822,185%
S01AE07 721 
moksifloksacin 
 
LJadran - Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Moksacinkapi za oči, otop. 1x5 ml37,5037,50R9,179,1728,3328,335%
S01BA01 461 
deksametazon 
 
LBausch + Lomb Ireland LimitedDr. Gerhard Mann, chem.-pharm. Fabrik GmbHDexagelgel za oko, 1x5 g (0,985 mg/g)10,1910,19R8,708,701,491,495%
S01BA01 462 
deksametazon 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Farmaceutica S.A.Maxidexmast za oči 0,1% 3,5 g21,1621,16R8,708,7012,4612,465%
S01BA01 761 
deksametazon 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Pharma GmbHMaxidexkapi za oči 0,1%, 1x5 ml12,6012,60R10,1910,192,412,415%
S01BA02 761 
natrijev hidrokortizonfosfat 
 
LLaboratoires THEALaboratoire Unither, Laboratoires TheaSoftacortkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,4 ml (3,35 mg/ml)2,4573,40RS0,3410,192,1163,215%
S01BC11 762 
bromfenak 
 
LBausch + Lomb Ireland LimitedDr. Gerhard Mann Chem.-pharm. Fabrik GmbHYelloxkapi za oči, 1x5 ml (0,9 mg/ml)53,6753,67R9,179,1744,5044,505%
S01CA01 461 
tobramicin + deksametazon 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Farmaceutica S.A.Tobradexmast za oči 3,5 g26,5526,55R9,679,6716,8816,885%
S01CA01 462 
deksametazon + neomicin + polimiksin B 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.Siegfried El Masnou S.A., Novartis Pharma GmbHMaxitrolmast za oči 3,5 g (1 mg +3.500 i.j. +6.000 i.j./ml)10,9810,98R9,649,641,341,345%
S01CA01 761 
deksametazon + neomicin + polimiksin B 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.Siegfried El Masnou S.A., Novartis Pharma GmbHMaxitrolkapi za oči 1x5 ml (1 mg +3.500 i.j. +6.000 i.j./ml)16,9416,94R10,1910,196,756,755%
S01CA01 771 
tobramicin + deksametazon 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.S.A. Alcon-Couvreur N.V., Novartis Farmaceutica S.A.Tobradexkapi za oči, 5 ml (3 mg/ml + 1 mg/ml)26,6726,67R9,179,1717,5017,505%
S01CA01 781 
deksametazon + levofloksacin 
 
LSanten OySanten OyDucressakapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml + 5 mg/ml)57,8357,83R9,179,1748,6648,665%
S01EC01 162 
acetazolamid0,75 g3,32OAmdipharm LimitedCustoms Pharmaceuticals Limited, Millmount Healthcare Ltd.Diamoxtbl. 30x250 mg1,1133,20R0,6419,310,4613,895%
S01EC04 761 
brinzolamid 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbH, S.A. Alcon-Couvreur N.V.Azoptkapi za oči 1x5 ml46,9746,97RSRS0337,2537,259,729,725%
S01EC54 761 
brinzolamid + brimonidin tartarat 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaAlcon-Couvreur N.V.Simbrinzakapi za oči 1x5 ml (10 mg/ml+2 mg/ml)83,8283,82RSRS0340,2740,2743,5543,555%
S01ED02 761 
betaksolol 
 
LNovartis Hrvatska d.o.o.AlconBetoptickapi za oči 1x5 ml (5 mg/ml)19,7219,72R14,3114,315,415,415%
S01ED51 761 
timolol + dorzolamid 
 
LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratories Merck Sharp & Dohme - ChibretCosoptkapi za oči 1x5 ml (5 mg +20 mg/ml)46,0046,00RSRS0336,2036,209,809,805%
S01ED51 762 
brinzolamid + timolol 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbH, S.A. Alcon Couvreur N.V.Azargakapi za oči, 1x5 ml (10 mg/ml+5 mg/ml), susp.76,6276,62RSRS0336,2036,2040,4240,425%
S01ED51 763 
timolol + dorzolamid 
 
LSanten OySanten Oy, Tubilux Pharma S.p.A.Cosopt iMultikapi za oči 1x10 ml (5 mg +20 mg/ml) (dvomjesečna terapija)139,19139,19RSRS0361,9061,9077,2977,295%
S01ED51 773 
timolol + dorzolamid 
 
LBausch + Lomb Ireland LimitedExcelvision, Pharmathen S.A.Oftidorix PFkapi za oči, 1x5 ml (5 mg+20 mg/ml)67,9367,93RSRS0332,5832,5835,3535,355%
S01ED51 774 
tafluprost + timolol 
 
LSanten OySANTEN Oy, Laboratoire UnitherTaptiqomkapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml + 5 mg/ml)4,37131,04RSRS031,3440,273,0390,775%
S01ED51 775 
timolol + dorzolamid 
 
LLaboratoires THEADelpharm Tours, Laboratoires TheaDuokoptkapi za oči 1x10 ml (5 mg +20 mg/ml)130,17130,17RSRS0361,9061,9068,2768,275%
S01ED51 776 
travoprost + timolol 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbH, S.A. Alcon Couvreur N.V.Duotravboč. plast. 1x2,5 ml (40 mcg/ml+5 mg/ml)101,56101,56RSRS0336,2436,2465,3265,325%
S01ED51 777 
bimatoprost + timolol 
 
LAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAllerganGanfortkapi za oči 1x3 ml (0,3 mg+5 mg)99,6699,66RSRS0340,2740,2759,3959,395%
S01ED51 791 
latanoprost + timolol 
 
LLaboratoires THEAExcelvision, Laboratoires TheaFixalpostkapi za oči, 30 x 0,2 ml (50 mcg/ml+5 mg/ml), 5 vrećica sa po 6 jednodoznih spremnika3,83115,00RSRS031,1534,432,6980,575%
S01ED51 793 
timolol + brimonidin 
 
LAllergan Pharm. IrelandAllerganCombigankapi za oči boč. 1x5 ml (5 mg + 2 mg)75,9875,98RSRS0340,2740,2735,7135,715%
S01EE03 762 
bimatoprost 
 
LAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAllerganLumigankapi za oči 1x3 ml (0,1 mg/ml)57,3857,38RSRS0340,2740,2717,1117,115%
S01EE03 763 
bimatoprost 
 
LAbbVie Deutschland GmbH & Co. KGAllerganLumigankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,4 ml (0,3 mg/ml)3,45103,50RSRS031,3440,272,1163,235%
S01EE04 761 
travoprost 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaS.A. Alcon-Couvreur N.V.Travatankapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml)59,1259,12RSRS0340,2740,2718,8518,855%
S01EE04 762 
travoprost 
 
LZentiva k.s.Rafarm S.A.Protraviskapi za oči, 1x2,5 ml (40 mcg/ml)51,9251,92RSRS0336,2936,2915,6315,635%
S01EE04 763 
travoprost 
 
LBausch + Lomb Ireland LimitedPharmathen S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Vizitravkapi za oči 1x2,5 ml (40 mcg/ml)58,0558,05RSRS0336,2936,2921,7621,765%
S01EE05 771 
tafluprost 
 
LSanten OyMerck Sharp & Dohme B.V., Laboratoire UnitherSaflutankapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (15 mcg/ml)3,49104,55RSRS031,3440,272,1464,285%
S01EE05 772 
tafluprost 
 
LSanten OySanten Oy, Tampere, Tubilux Pharma S.p.A.Saflutankapi za oči, 1x3 ml (15 mcg/ml)97,5897,58RSRS0340,2740,2757,3157,315%
S01GX07 761 
azelastin 
 
LMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHAllergodilkapi za oči 1x6 ml (0,5 mg/ml)28,1928,19R9,179,1719,0219,025%
S01GX09 761 
olopatadin 
 
LNovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHOpatanolkapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml)39,9539,95R9,179,1730,7830,785%
S01GX09 771 
olopatadin 
 
LUNIMED PHARMA spol s.r.o.Unimed Pharma spol. s r.o.Olopatadin UNIMED PHARMAkapi za oči 1x5 ml (1 mg/ml)35,9635,96R9,179,1726,7926,795%
S01XA18 771 
ciklosporin 
 
LSanten OySANTEN Oy, EXCELVISIONIkerviskapi za oči, otop. u jednodoznom spremniku 30x0,3 ml (1 mg/ml)22,67680,00RSps0218,59557,604,08122,405%Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 2. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSCijena u kn za jed. obl. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Doplata u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Doplata u kn za orig. pak. (bez PDV-a)Stopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
V06DX01 369 
dijetetski preparat 
 
OOktal Pharma d.o.o.NestleAlfarelimenka 1x400 g130,00130,00RSVP0352,1952,1977,8177,815%
V06DX01 371 
dijetetski preparatmv601 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHMješavina brašna s malo proteina i malo fenilalaninaprašak 10x1 kg23,89238,90RSpv0121,50215,012,3923,895%
V06DX01 373 
dijetetski preparat 
 
OPharmacia laboratorij d.o.o.Nutricia Cuijk B.V.Aptamil Pregomin Allergy Digestive Careprašak limenka 1x400 g87,9087,90RSVP0351,9851,9835,9235,925%
V06DX01 374 
dijetetski preparat 
 
OOktal Pharma d.o.o.NestleAlthera prašaklimenka 1x400 g130,00130,00RSVP0553,1453,1476,8676,865%
V06DX01 380 
dijetetski preparat 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.SHS International Ltd.Neocate Juniorlimenka 1x400 g220,07220,07RSVP08200,07200,0720,0020,005%
V06DX01 384 
dijetetski preparatNV611 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Milupa GmbHZamjena za mlijeko u prahu lp-drinkprašak 1x400 g59,3459,34RSfRV1749,8049,809,549,545%
V06DX01 387 
dijetetski preparatNV611 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.SHS International Ltd.Loprofin niskoproteinska tjesteninakutija 1x500 g38,1538,15RSfRV1729,6529,658,508,505%
V06DX01 388 
dijetetski preparatNV611 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.SHS International Ltd.Loprofin niskoproteinska tjesteninakutija 1x250 g21,1421,14RSfRV1716,0516,055,095,095%
V06DX01 390 
dijetetski preparat 
 
OMedis Adria d.o.o.UP Medi-Europa SAAllernova ARlimenka/kutija 1x400 g88,0888,08RSVP0352,3052,3035,7835,785%
V06DX01 395 
dijetetski preparatNV611 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHZamjena za jaja Hammermuehleprašak 1x250 g38,7538,75RSfRV1713,4813,4825,2725,275%
V06DX01 467 
dijetetski preparat 
 
OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottSimilac Alimentumlimenka 1x400 g83,4183,41RSVP0349,9249,9233,4933,495%
V06DX02 366 
namirnice bez glutena 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Hammermuehle Diaet GmbHBrašno mix svijetloprašak 1x1 kg20,7520,75RVS1615,4415,445,315,315%
V06DX02 367 
namirnice bez glutena 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Mantler MuhleBezglutensko brašnoprašak 1x1 kg19,0619,06RVS1615,4415,443,623,625%
V06DX02 368 
namirnice bez glutena 
 
OSalvia d.o.o.Dr. SchaerMix B prašakpraš. 1x1 kg19,0019,00RVS1615,4415,443,563,565%
V06DX02 369 
namirnice bez glutena 
 
OSanum grupa d.o.o.NutrifreeNutrifree mix bezglutensko brašnopraš. 1x1 kg19,0619,06RVS1615,4415,443,623,625%
V06DX02 370 
namirnice bez glutena 
 
OA1 d.o.o.Rue Flambee Italy srlBakin Mix bread & pizzapraš. 1x1 kg16,2416,24RVS1615,4415,440,800,805%
V06DX03 374 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiReconvanvreć. plast. 1x500 ml42,3642,36RSVS03b38,1238,124,244,245%
V06DX03 377 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaNutrisonvreć. plast./kolapsibilna boca 1X500 ml19,6519,65RSVO01b15,9415,943,713,715%
V06DX03 419 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.Milupa GmbH, NutriciaNutilisprašak 1x300 g44,3044,30RSVS1423,3023,3021,0021,005%
V06DX03 449 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OG-M Pharma Zagreb d.o.o.N.V. NutriciaInfatriniboč. plast. 1x125 ml10,7510,75RSVP098,758,752,002,005%
V06DX03 468 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OFresenius Kabi d.o.o.Diamond Crystal Brands, IncThick & Easyprašak 1x225 g41,9441,94RSVS1417,4817,4824,4624,465%
V06DX03 477 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OOktal Pharma d.o.o.Nestle Clinical Nutrition FranceNestle Resource diabetboč. 4x200 ml7,9631,84RSVS13a4,7819,113,1812,735%
V06DX03 482 
namirnice za enteralnu primjenu 
 
OAbbott Laboratories d.o.o.AbbottGlucerna 1,5 kcalboca 4x220 ml8,6634,63RSVS13a7,8631,430,803,205%


Dopunska lista lijekova s cijenama u kunama – 3. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u kn za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSCijena u kn za jed. obl. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Cijena u kn za orig. pak. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Doplata u kn za jed. obl. (bez PDV-a)Doplata u kn za orig. pak. (bez PDV-a)Stopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
V20AB02 934RZkomprese 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (7,5 x 7,5) cm, 2 kom., 8 sl.0,520,52RRZ010,410,410,110,115%
V20AB02 944RZkomprese 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGSterilux ES1 vr. x (10 x 10) cm, 2 kom., 8 sl.0,860,86RRZ010,750,750,110,115%
V20AC03 915RZzavoj utkani 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherGeka1 x (8 cm x 4 m)1,081,08RRZ010,860,860,220,225%
V20AC03 926RZzavoj kaliko utkani 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care kaliko zavoj 8 cm x 5 m1 x (8 cm x 5 m)1,571,57RRZ011,081,080,490,495%
V20AC03 934RZzavoj elastični 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPeha-Fix1 x (8 cm x 4 m)1,131,13RRZ010,860,860,270,275%
V20AC03 935RZzavoj elastični 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherRaucolast1 x (8 cm x 4 m)1,081,08RRZ010,860,860,220,225%
V20AC03 936RZzavoj elastični 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care lolalast 8 cm x 4 m1 x (8 cm x 4 m)1,401,40RRZ010,860,860,540,545%
V20AC03 937RZzavoj utkani 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (8 cm x 4 m)1,101,10RRZ010,860,860,240,245%
V20AC03 945RZzavoj utkani 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherGeka1 x (12 cm x 4 m)1,451,45RRZ011,161,160,290,295%
V20AC03 956RZzavoj kaliko utkani 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care kaliko zavoj 12 cm x 5 m1 x (12 cm x 5 m)1,871,87RRZ011,451,450,420,425%
V20AC03 964RZzavoj elastični 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGPeha-Fix1 x (12 cm x 4 m)1,651,65RRZ011,161,160,490,495%
V20AC03 965RZzavoj elastični 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherRaucolast1 x (12 cm x 4 m)1,451,45RRZ011,161,160,290,295%
V20AC03 966RZzavoj elastični 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarLola care Lolalast1x (12 cm x 4 m)2,922,92RRZ011,161,161,761,765%
V20AC03 976RZzavoj elastični 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (8 cm x 4,5 m)1,121,12RRZ010,970,970,150,155%
V20AC03 977RZzavoj utkani 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivanorm1 x (12 cm x 4 m)1,471,47RRZ011,161,160,310,315%
V20AC03 986RZzavoj elastični 
 
LLola Ribar d.d.Lola RibarKrep zavoj1 x (12 cm x 4,5 m)3,003,00RRZ011,311,311,691,695%
V20AC03 987RZzavoj elastični 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivasoft extra1 x (8 cm x 4,5 m)1,101,10RRZ010,970,970,130,135%
V20AC03 997RZzavoj elastični 
 
LInMEDIC d.o.o.TosamaVivasoft extra1 x (12 cm x 4,5 m)1,471,47RRZ011,311,310,160,165%
V20AD04 914RZmikropore 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (1,25 cm x 9,2 m)3,303,30RRZ011,391,391,911,915%
V20AD04 918RZmikropore 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (1,25 cm x 9,1 m)1,651,65RRZ011,391,390,260,265%
V20AD04 924RZmikropore 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (2,5 cm x 9,2m)4,004,00RRZ012,582,581,421,425%
V20AD04 928RZmikropore 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (2,5 cm x 9,1m)3,303,30RRZ012,582,580,720,725%
V20AD04 934RZmikropore 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGOmnipor1x (5 cm x 9,2 m)7,007,00RRZ015,035,031,971,975%
V20AD04 938RZmikropore 
 
L3M (East) AG3M(East)AG3M Papirnata kirurška traka1x (5 cm x 9,1 m)6,306,30RRZ015,035,031,271,275%
V20AE05 915RZstaničevina 
 
LLohmann & Rauscher d.o.o.Lohmann & RauscherZellstoff1 x 1 kg22,4022,40RRZ0117,8517,854,554,555%
V20AF06 914RZvata 
 
LPAUL HARTMANN d.o.o.Paul Hartmann AGHARTMANN cotton wool1 x 50 g3,803,80RRZ013,353,350,450,455%

Dopunska lista lijekova s cijenama u eurima – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u EUR za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj
odobrenja
ProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u EUR za jed. obl. (bez PDV-a)Cijena u EUR za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSCijena u EUR za jed. obl. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Cijena u EUR za orig. pak. koju plaća Zavod (bez PDV-a)Doplata u EUR za jed. obl. (bez PDV-a)Doplata u EUR za orig. pak. (bez PDV-a)Stopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.17.18.
A01AB09 211 
mikonazol 
 
LBelupo d.d.BelupoRojazolgel oral. 2%, 1x40 g3,67243,67R2,75002,750,92000,925%
A02BC01 122 
omeprazol20 mg0,1461OSandoz d.o.o.Sandoz-LekOrtanolcaps. 28x20 mg0,14604,09RRA020,13003,763,96000,335%
A02BC01 133 
omeprazol20 mg0,1175OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x40 mg0,23493,29RRA020,20002,853,09000,445%
A02BC02 143 
pantoprazol40 mg0,1600OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 14x40 mg0,16022,24RRA020,13001,882,11000,365%
A02BC02 161 
pantoprazol40 mg0,2507OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 14x40 mg0,25043,51RRA020,13001,883,38001,635%
A02BC02 164 
pantoprazol40 mg0,1993OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x20 mg0,09972,79RRA020,07001,942,72000,855%
A02BC02 165 
pantoprazol40 mg0,1993OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 56x20 mg0,09975,58RRA020,06003,505,52002,085%
A02BC04 122 
rabeprazol20 mg0,3036OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x10 mg0,15174,25RRA020,07001,944,18002,315%
A02BC04 124 
rabeprazol20 mg0,2071OSandoz d.o.o.Sandoz-LekArestbl. žel. otp. 28x20 mg0,20705,80RRA020,13003,765,67002,045%
A03AA04 112 
mebeverin0,3 g0,3155OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Rudakolcaps. retard 60x200 mg0,210312,62R0,17009,9612,45002,665%
A03AA04 161 
mebeverin0,3 g0,3320OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASColospacaps. retard 60x200 mg0,221413,28R0,17009,9613,11003,325%
A03AB06 161 
otilonijev bromid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, AMMLSSpasmomentbl. film obl. 30x40 mg0,20536,16R0,10003,036,06003,135%
A06AD11 312 
laktuloza6,7 g0,1041OBelupo d.d.BelupoPortalaksirup 1x500 ml (66,7 g/100 ml)5,17755,18RRA123,76003,761,42001,425%
A06AD65 361 
makrogol 3350, natrijev sulfat bezvodni, natrijev klorid, kalijev klorid, askorbatna kiselina, natrijev askorbat 
 
ONorgine B.V.Norgine LimitedMovipreppraš. za oral. otop. za jednokratnu prim., 2 vreć.10,948310,95RS2,28002,288,67008,675%
A06AD65 362 
makrogol 3350, natrijev askorbat, natrijev sulfat bezvodni, askorbatna kiselina, natrijev klorid, kalijev klorid 
 
ONorgine B.V.Norgine LimitedPlenvupraš. za oral. otop. za jednokratnu prim., 3 vreć.10,948310,95RS2,28002,288,67008,675%
A06AX05 161 
prukaloprid2 mg3,0821OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x1 mg1,540943,15RSpa170,15004,2043,000038,955%
A06AX05 162 
prukaloprid2 mg2,1436OShire Pharmaceuticals Ireland LimitedSanico N.V., Janssen Cilag S.P.A.Resolortbl. film obl. 28x2 mg2,143560,02RSpa170,30008,3959,720051,635%
A07EA06 171 
budesonid9 mg2,4858ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHBudosancaps. 100x3 mg0,828682,86RSpa020,750075,4282,11007,445%
A07EA06 172 
budesonid9 mg2,8623OFerring GmbHCosmo S.p.A.Cortiment MMXtbl. s prod. oslob. 30x9 mg2,862485,87RSpa252,260067,8883,610017,995%
A07EA06 181 
budesonid 
 
ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHJorvezatbl. rasp. za usta 30x1 mg3,6685110,05RSpa323,300099,05106,750011,005%
A07EA06 571 
budesonid 
 
RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHBudosanpjena za rektum, limenka 1x14 doza (14 aplik. + 14 vreć. za hig. odlag.)4,636964,92RSpa244,390061,4160,53003,515%
A07EC02 161 
mesalazin1,5 g0,8922OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 100x500 mg0,297429,74RSpa030,270026,7729,47002,975%
A07EC02 162 
mesalazin1,5 g0,8285OFerring GmbHFerringPentasagran. s prod. oslob., 60x2000 mg (60 vrećica)1,104766,28RSpa031,070064,0365,21002,255%
A07EC02 163 
mesalazin1,5 g0,8713OFerring GmbHFerringPentasatbl. s prod. oslob. 60x1000 mg0,580934,85RSpa030,530032,0134,32002,845%
A07EC02 171 
mesalazin1,5 g0,7806ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalktbl. 100x250 mg0,130113,01RSpa030,130012,7812,88000,235%
A07EC02 174 
mesalazin1,5 g0,9708ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalkgran. žel. otp. s prod. oslob., 100x1000 mg (100 vrećica)0,647264,72RSpa030,530053,3564,190011,375%
A07EC02 562 
mesalazin1,5 g1,7459RFerring GmbHFerringPentasasupp. 28x1 g1,164132,59RSpa260,940026,4031,65006,195%
A07EC02 564 
mesalazin1,5 g1,5715RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x1 g1,047731,43RSpa260,940028,2930,49003,145%
A07EC02 571 
mesalazin1,5 g2,7640RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x250 mg0,460713,82RSpa030,410012,4413,41001,385%
A07EC02 572 
mesalazin1,5 g1,7830RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalksupp. 30x500 mg0,594517,83RSpa030,540016,0517,30001,785%
A07EC02 573 
mesalazin1,5 g1,5257RDr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalkklizme 7x4 g/60 ml4,069128,48RSpa033,660025,6424,82002,845%
A07EC02 574 
mesalazin1,5 g4,1550RFerring GmbHFerring-Lečiva a.s.Pentasasusp. za rektum 7x100 ml (1g/100 ml)2,769519,39RSpa242,490017,4516,90001,945%
A07XA04 161 
racekadotril 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x10 mg0,43316,93Rpa140,22003,476,71003,465%
A07XA04 162 
racekadotril 
 
OBioprojet PharmaSophartexHidrasecgran. za oral. susp., vreć. 16x30 mg0,42306,77Rpa220,11001,696,66005,085%
A08AB01 171 
orlistat0,36 g1,7986OCheplapharm Arzneimittel GmbHCHEPLAPHARM Arzneimittel GmbHXenicalcaps. 42x120 mg0,599625,18RSpa040,06002,5225,120022,665%
A09AA02 972 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,100810,08RSpa050,08007,5610,00002,525%
A09AA02 973 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.0,268126,81RSpa050,200020,1126,61006,705%
A09AA02 975 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.0,459022,95RSpa050,340017,2122,61005,745%
A10AB05 075 
inzulin aspart40 U0,9011PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)6,758233,79R6,410032,0527,38001,745%
A10AD05 074 
inzulin aspart40 U0,7963PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)5,972529,86R5,870029,3323,99000,535%
A10AD05 075 
inzulin aspart40 U0,8840PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 50susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)6,629533,15R6,560032,7926,59000,365%
A10AE04 071 
inzulin glargin40 U1,1579PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)13,028139,08RRA0812,550037,6626,53001,425%
A10AE04 962 
inzulin glargin40 U1,1160PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)8,369541,85Rpa205,240026,2036,610015,655%
A10AE04 971 
inzulin glargin40 U1,1579PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)13,028139,08Rpa207,860023,5831,220015,505%
A10AE04 982 
inzulin glargin40 U0,9339PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)7,004335,02Rpa205,240026,2029,78008,825%
A10AE04 991 
inzulin glargin40 U0,9339PViatris LimitedMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)7,004335,02Rpa205,240026,2029,78008,825%
A10AE05 971 
inzulin detemir40 U1,3203PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)9,901149,51Rpa205,240026,2044,270023,315%
A10AE06 961 
degludek inzulin40 U1,3803PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)10,352451,76Rpa206,810034,0644,950017,705%
A10AE54 071 
inzulin glargin + liksisenatid40 U3,3316Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U+33 mcg/ml)24,985574,96RSpa3023,410070,2451,55004,725%
A10AE54 072 
inzulin glargin + liksisenatid40 U3,3316Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHSuliquaotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x3 ml (100 U+50 mcg/ml)24,985574,96RSpa3023,410070,2451,55004,725%
A10AE56 071 
inzulin degludek + liraglutid40 U3,7138PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SXultophyotop. za inj., brizg. napunj. 3x3 mL (100 U+3,6 mg/mL)27,854583,56RSpa3023,410070,2460,150013,325%
A10BA02 106 
metformin2 g0,2124OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformin ERtbl. s prod. oslob. 90x500 mg0,05314,78R0,02002,124,76002,665%
A10BA02 161 
metformin2 g0,1184OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x850 mg0,05041,51R0,03000,961,48000,555%
A10BA02 162 
metformin2 g0,1160OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x500 mg0,02902,90R0,02002,352,88000,555%
A10BA02 163 
metformin2 g0,1007OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 30x1000 mg0,05041,51R0,04001,151,47000,365%
A10BA02 164 
metformin2 g0,1000OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 100x850 mg0,04254,25R0,03003,194,22001,065%
A10BA02 165 
metformin2 g0,0912OMERCK d.o.o.MerckGlucophagetbl. film obl. 120x1000 mg0,04565,47R0,04004,275,43001,205%
A10BA02 168 
metformin2 g0,2676OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x750 mg0,10023,01R0,03000,842,98002,175%
A10BA02 169 
metformin2 g0,2467OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x1000 mg0,12343,70R0,04001,153,66002,555%
A10BA02 170 
metformin2 g0,3307OMERCK d.o.o.MerckGlucophage XRtbl. s prod. oslob. 30x500 mg0,08272,48R0,02000,652,46001,835%
A10BA02 182 
metformin2 g0,0949OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 850tbl. film obl. 120x850 mg0,04044,84R0,03003,824,81001,025%
A10BA02 183 
metformin2 g0,0890OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 1000tbl. film obl. 120x1000 mg0,04455,34R0,04004,275,30001,075%
A10BA02 184 
metformin2 g0,2013OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x500 mg0,05043,02R0,02001,233,00001,795%
A10BA02 185 
metformin2 g0,1871OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,07014,21R0,03001,514,18002,705%
A10BA02 186 
metformin2 g0,1883OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor SRtbl. s prod. oslob. 60x1000 mg0,09415,65R0,03002,015,62003,645%
A10BB01 162 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,1272OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 120x3,5 mg0,06367,63R0,05006,087,58001,555%
A10BB08 171 
glikvidon60 mg0,1270OBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimGlurenormtbl. 60x30 mg0,06363,81R0,05003,043,76000,775%
A10BB09 132 
gliklazid60 mg0,0827OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,08272,48R0,07002,202,41000,285%
A10BB09 133 
gliklazid60 mg0,0820OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHGlicladatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,08214,92R0,07004,414,85000,515%
A10BB09 171 
gliklazid60 mg0,1443OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIDiaprel MRtbl. s prilag. osl. 30x60 mg0,14424,33R0,07002,204,26002,135%
A10BD02 172 
metformin + glibenklamid 
 
OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg +2,5 mg)0,07372,21R0,07002,152,14000,065%
A10BD06 162 
pioglitazon + glimepirid 
 
OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaTandemacttbl. 28x(30 mg+2 mg)0,728820,41R0,560015,6519,85004,765%
A10BD07 162 
sitagliptin + metformin 
 
OMerck Sharp & Dohme B.V.Frosst IbericaJanumettbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,428323,98R0,200010,9223,790013,065%
A10BD08 161 
vildagliptin + metformin 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA, Novartis Pharma GmbHEucreastbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg)0,377922,67R0,200011,7022,480010,975%
A10BD09 161 
alogliptin + pioglitazon 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Incresynctbl. film obl. 28x(25 mg + 30 mg)1,277235,76R0,800022,4534,960013,315%
A10BD10 161 
saksagliptin + metformin 
 
OAstraZeneca ABAstraZeneca AB, AstraZeneca UK LimitedKomboglyzetbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)0,580534,83R0,200011,7034,640023,135%
A10BD11 171 
linagliptin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 850 mg)0,580534,83R0,200011,7034,640023,135%
A10BD11 172 
linagliptin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimJentaduetotbl. film obl. 60x(2,5 mg + 1000 mg)0,580534,83R0,200011,7034,640023,135%
A10BD13 161 
alogliptin + metformin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 850 mg)0,506328,35R0,200010,9228,160017,435%
A10BD13 162 
alogliptin + metformin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipdomettbl. film obl. 56x(12,5 mg + 1000 mg)0,506328,35R0,200010,9228,160017,435%
A10BD15 161 
dapagliflozin + metformin 
 
OAstraZeneca ABAstraZeneca ABXigduotbl. film obl. 56x(5 mg+1000 mg)0,593133,21R0,350019,3832,860013,835%
A10BD20 161 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg+850 mg)0,612736,76R0,350020,7736,410015,995%
A10BD20 162 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(5 mg+1000 mg)0,612736,76R0,350020,7736,410015,995%
A10BD20 163 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg+850 mg)0,612736,76R0,350020,7736,410015,995%
A10BD20 164 
empagliflozin + metformin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimSynjardytbl. film obl. 60x(12,5 mg+1000 mg)0,612736,76R0,350020,7736,410015,995%
A10BF01 141 
akarboza0,3 g0,5260OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x50 mg0,08762,63R0,02000,702,61001,935%
A10BF01 142 
akarboza0,3 g0,3490OBayer d.o.o.Bayer AGGlucobaytbl. 30x100 mg0,11643,49R0,05001,393,44002,105%
A10BH01 161 
sitagliptin0,1 g0,9182OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x100 mg0,918325,71R0,32008,8425,390016,875%
A10BH01 162 
sitagliptin0,1 g3,3286OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x25 mg0,832123,30R0,32008,8422,980014,465%
A10BH01 163 
sitagliptin0,1 g1,6800OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp&DohmeJanuviatbl. film obl. 28x50 mg0,840123,52R0,32008,8423,200014,685%
A10BH02 161 
vildagliptin0,1 g0,6323ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Farmaceutica S.A.Galvustbl. 60x50 mg0,316218,97R0,16009,4818,81009,495%
A10BH02 171 
vildagliptin0,1 g0,3477OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Dalmevintbl. 60x50 mg0,173910,43R0,16009,4810,27000,955%
A10BH03 162 
saksagliptin5 mg1,0893OAstraZeneca ABAstraZeneca AB, AstraZeneca UK LimitedOnglyzatbl. film obl. 30x5 mg1,089532,68R0,32009,4832,360023,205%
A10BH04 161 
alogliptin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x12,5 mg0,852523,87R0,32008,8423,550015,035%
A10BH04 162 
alogliptin 
 
OTakeda Pharma A/STakeda Ireland Ltd.Vipidiatbl. film obl. 28x25 mg0,970227,16R0,32008,8426,840018,325%
A10BH05 171 
linagliptin 
 
OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimTrajentatbl. film obl. 30x5 mg1,139634,19R0,32009,4833,870024,715%
A10BJ01 064 
eksenatid0.286 mg3,0312PAstraZeneca ABAstraZeneca UK Limited, Swords Laboratories T/A Lawrence LaboratoriesBydureonpraš. i otap. za susp. za inj. s prod. oslob., brizg. napunj. 4x2 mg21,198584,79RSRA1116,490065,9668,300018,835%
A10BJ02 061 
liraglutid1.5 mg3,2850PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SVictozaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (6 mg/ml)39,418778,84RSRA1135,340070,6743,51008,175%
A10BJ06 171 
semaglutid10.5 mg10,3052ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x3 mg2,944388,33RSRA112,520075,7285,810012,615%
A10BJ06 172 
semaglutid10.5 mg4,4165ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x7 mg2,944388,33RSRA112,520075,7285,810012,615%
A10BJ06 173 
semaglutid10.5 mg2,2083ONovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRybelsustbl. 30x14 mg2,944388,33RSRA112,520075,7285,810012,615%
A10BK01 161 
dapagliflozin10 mg1,1654OAstraZeneca ABAstraZeneca GmbHForxigatbl. film obl. 28x10 mg1,165432,63Rpa090,690019,3831,940013,255%
A10BK01 961 
dapagliflozin10 mg1,1654OAstraZeneca ABAstraZeneca GmbHForxigatbl. film obl. 28x10 mg1,165432,63RSpc140,690019,3831,940013,255%
A10BK03 161 
empagliflozin17.5 mg2,1443OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg1,225536,76Rpa090,690020,7736,070015,995%
A10BK03 162 
empagliflozin17.5 mg0,8577OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x25 mg1,225536,76Rpa090,690020,7736,070015,995%
A10BK03 961 
empagliflozin17.5 mg2,1443OBoehringer Ingelheim International GmbHBoerhinger IngelheimJardiancetbl. film obl. 30x10 mg1,225536,76RSpc140,690020,7736,070015,995%
A10BX02 111 
repaglinid4 mg0,2009OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x0,5 mg0,02512,26R0,02001,442,24000,825%
A10BX02 125 
repaglinid4 mg0,2409OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x0,5 mg0,03012,71R0,02001,442,69001,275%
A10BX02 126 
repaglinid4 mg0,1849OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x1 mg0,04624,16R0,03002,894,13001,275%
A10BX02 171 
repaglinid4 mg0,7076ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x0,5 mg0,08857,96R0,02001,447,94006,525%
A10BX02 172 
repaglinid4 mg0,3573ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x1 mg0,08948,04R0,03002,898,01005,155%
A10BX02 173 
repaglinid4 mg0,1822ONovo Nordisk A/SNovo NordiskNovonormtbl. 90x2 mg0,09118,20R0,06005,478,14002,735%
A11CC03 101 
alfakalcidol1 mcg0,5533OZentiva k.s.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x0,25 mcg0,13854,15Rpa210,01000,334,14003,825%
A11CC03 103 
alfakalcidol1 mcg0,3253OZentiva k.s.Pliva Hrvatska d.o.oAlpha D3caps. meka 30x1 mcg0,32529,76Rpa210,04001,319,72008,455%
A11CC04 161 
kalcitriol1 mcg0,5960OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheRocaltrolcaps. 100x0,25 mcg0,149014,90RSpa100,110011,1714,79003,735%
A11CC04 162 
kalcitriol1 mcg0,5574OAtnahs Pharma Netherlands B.V.RocheRocaltrolcaps. 100x0,50 mcg0,278727,87RSpa100,170016,9627,700010,915%
B01AC04 161 
klopidogrel75 mg0,3564Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Ambares,Sanofi Winthrop Quetigny, Sanofi-Synthelabo LtdPlavixtbl. film obl. 28x75 mg0,35669,98RSRB010,30008,419,68001,575%
B01AC22 901 
prasugrel10 mg1,0079OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg1,007828,22RS pb040,620017,4427,600010,785%
B01AC22 931 
prasugrel10 mg0,9825OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg0,982327,51RS pb040,620017,4426,890010,075%
B01AC22 941 
prasugrel10 mg0,9520OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg0,952128,56RS pb040,580017,4427,980011,125%
B01AC22 971 
prasugrel10 mg0,9332OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd.Prasugrel Mylantbl. film obl. 28x10 mg0,933226,13RS pb040,620017,4425,51008,695%
B01AC24 161 
tikagrelor0,18 g1,1993OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg0,599733,58RS pb040,310017,4433,270016,145%
B01AC24 162 
tikagrelor0,18 g2,9855OAstraZeneca ABAstraZeneca ABBriliquetbl. film obl. 56x60 mg0,995155,73RS pb080,310017,4455,420038,295%
B01AC24 172 
tikagrelor0,18 g2,0898OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x60 mg0,696639,01RS pb080,310017,4438,700021,575%
B01AC24 173 
tikagrelor0,18 g1,9854OPharmaS d.o.o.S.C Labormed – Pharma SA, AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x60 mg0,661837,06RS pb080,310017,4436,750019,625%
B01AC24 911 
tikagrelor0,18 g1,0079OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Greccastbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 961 
tikagrelor0,18 g1,1993OAstraZeneca ABAstraZenecaBriliquetbl. film obl. 56x90 mg0,599733,58RS RB020,500028,2233,08005,365%
B01AC24 971 
tikagrelor0,18 g1,0079OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 974 
tikagrelor0,18 g1,0079OPharmaS d.o.o.S.C Labormed – Pharma SA., AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 981 
tikagrelor0,18 g1,0079OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atixarsotbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 982 
tikagrelor0,18 g1,0079OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd., Pharmadox Healthcare LimitedTikagrelor Abditbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 991 
tikagrelor0,18 g1,0079OMylan Ireland LimitedPharOS MT LtdIgzelymtbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS pb040,310017,4427,910010,785%
B01AC24 992 
tikagrelor0,18 g1,0077OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGTigrixtbl. film obl. 60x90 mg0,503930,23RS pb040,310018,6929,920011,545%
B01AC30 161 
klopidogrel + acetilsalicilna kiselina 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustrieDuoPlavintbl. film obl. 28x(75 mg+100 mg)0,557415,61RSpb050,30008,4115,31007,205%
B01AE07 165 
dabigatran eteksilat0,22 g2,0087OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x110 mg1,004360,26RSpb070,500030,1359,760030,135%
B01AE07 166 
dabigatran eteksilat0,22 g1,4716OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 60x150 mg1,003460,20RSpb070,500030,1059,700030,105%
B01AF01 163 
rivaroksaban20 mg2,6790OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg2,009156,26RSpb071,000028,1355,260028,135%
B01AF01 164 
rivaroksaban20 mg2,6790OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg2,009284,39RSpb071,000042,1983,390042,205%
B01AF01 165 
rivaroksaban20 mg2,0093OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg2,009156,26RSpb071,000028,1355,260028,135%
B01AF01 166 
rivaroksaban20 mg8,0371OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 56x2,5 mg1,004656,26RSpb110,500028,1355,760028,135%
B01AF01 962 
rivaroksaban20 mg4,0180OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg2,009260,27RSpb091,000030,1459,270030,135%
B01AF02 162 
apiksaban10 mg4,0180OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x2,5 mg1,004660,27RSpb070,500030,1459,770030,135%
B01AF02 163 
apiksaban10 mg2,0090OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 60x5 mg1,004660,27RSpb070,500030,1459,770030,135%
B01AF03 161 
edoksaban60 mg3,7920OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x30 mg1,896056,88RSpb070,950028,4455,930028,445%
B01AF03 162 
edoksaban60 mg1,8960OBerlin Chemie AGDaiichi Sankyo Europe GmbHRoteastbl. film obl. 30x60 mg1,896056,88RSpb070,950028,4455,930028,445%
B03AB05 121 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg0,1590OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumtbl. 30x100 mg0,17655,30R0,07002,185,23003,125%
B03AB05 222 
željezo III-hidroksi polimaltozat90 mg0,2943OSandoz d.o.o.Sandoz-LekFerrumboč. 1x100 ml (50 mg/5 ml)3,26903,27R2,33002,330,94000,945%
B03BB01 112 
folatna kiselina10 mg0,3093OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Folacintbl. 30x5 mg0,15484,64R0,11003,254,53001,395%
C01BC03 171 
propafenon0,3 g0,1916OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x150 mg0,09584,79R0,07003,284,72001,515%
C01BC03 172 
propafenon0,3 g0,1844OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KG, Famar LyonRytmonormtbl. 50x300 mg0,18439,22R0,15007,289,07001,945%
C01BC04 141 
flekainid0,2 g0,5200OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Felkaridtbl. 30x50 mg0,13013,90R0,10002,933,80000,975%
C01BC04 142 
flekainid0,2 g0,5307OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Felkaridtbl. 30x100 mg0,26547,96R0,20005,857,77002,115%
C01BD07 101 
dronedaron0,8 g0,5733OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Rontis Hellas Medical and Pharmaceutical Products S.A.Dronedaron Plivatbl. film obl. 60x400 mg0,286717,20RSpc090,08004,8617,120012,345%
C01BD07 161 
dronedaron0,8 g1,8093Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Industrie; Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co. Ltd.Multaqtbl. film obl. 60x400 mg0,904754,28RSpc090,08004,8654,200049,425%
C01EB15 171 
trimetazidin40 mg0,1183OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPreductal MRtbl. s prilag. otp. 60x35 mg0,10356,21RS0,06003,356,15002,865%
C01EB17 141 
ivabradin10 mg0,7582OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x5 mg0,379121,23RSpc020,06003,5121,170017,725%
C01EB17 142 
ivabradin10 mg0,5445OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Wessling Hungary Kft.Ivabradin Accordtbl. film obl. 56x7,5 mg0,408322,87RSpc020,09005,2822,780017,595%
C01EB17 171 
ivabradin10 mg0,7582OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x5 mg0,379121,23RSpc020,10005,7521,130015,485%
C01EB17 172 
ivabradin10 mg0,5445OLes Laboratoires ServierLLS, SII, AnpharmCorlentortbl. film obl. 56x7,5 mg0,408322,87RSpc020,15008,6222,720014,255%
C01EB18 161 
ranolazin1,5 g3,2827OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x375 mg0,820649,24RSpc010,05003,0749,190046,175%
C01EB18 162 
ranolazin1,5 g2,4620OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x500 mg0,820649,24RSpc010,05003,0749,190046,175%
C01EB18 163 
ranolazin1,5 g1,6413OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Brecon Pharmaceuticals Ltd., Fine Foods NTM SpA, Menarini – Von Heyden GmbH, Berlin-Chemie AGRanexatbl. s prod. oslob. 60x750 mg0,820649,24RSpc010,05003,0749,190046,175%
C02AC05 161 
moksonidin0,3 mg0,2105OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,2 mg0,14033,93RRC070,12003,483,81000,455%
C02CA04 101 
doksazosin4 mg0,2660OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x2 mg0,13322,66R0,10001,992,56000,675%
C02CA04 102 
doksazosin4 mg0,1945OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tonocardintbl. 20x4 mg0,19463,89R0,17003,483,72000,415%
C02CA06 161 
urapidil0,12 g0,5120OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x30 mg0,12816,40R0,08004,116,32002,295%
C02CA06 162 
urapidil0,12 g0,4268OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x60 mg0,213410,67R0,16008,2310,51002,445%
C02CA06 163 
urapidil0,12 g0,3653OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantil retardcaps. 50x90 mg0,273913,70R0,250012,3413,45001,365%
C03CA01 116 
furosemid40 mg0,0745OBelupo d.d.BelupoFursemidtbl. 20x40 mg0,07431,49R0,06001,171,43000,325%
C03CA04 103 
torasemid15 mg0,1830OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x5 mg0,06081,22R0,02000,451,20000,775%
C03CA04 104 
torasemid15 mg0,1500OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diuvertbl. 20x10 mg0,10012,00R0,05000,901,96001,105%
C03CA04 111 
torasemid15 mg0,1960OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x5 mg0,06531,96R0,02000,681,94001,285%
C03CA04 112 
torasemid15 mg0,1585OBelupo d.d.BelupoTomidtbl. 30x10 mg0,10583,17R0,05001,353,13001,825%
C03DA01 161 
spironolakton75 mg0,1860OEsteve Pharmaceuticals GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonetbl. obl. 20x50 mg0,12422,48R0,09001,862,39000,625%
C03DA01 162 
spironolakton75 mg0,1537OEsteve Pharmaceuticals GmbHKern Pharma S.L., Riemser Pharma GmbHAldactonecaps. 20x100 mg0,20504,10R0,19003,723,91000,385%
C03DA04 101 
eplerenon50 mg0,8307OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x25 mg0,415212,46R0,12003,7412,34008,725%
C03DA04 102 
eplerenon50 mg0,4727OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Diurontbl. film obl. 30x50 mg0,472714,18R0,09002,8414,090011,345%
C03DA04 131 
eplerenon50 mg0,5620OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x25 mg0,28088,43R0,07002,118,36006,325%
C03DA04 132 
eplerenon50 mg0,4007OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Apleriatbl. film obl. 30x50 mg0,400812,02R0,10003,0111,92009,015%
C03DA04 171 
eplerenon50 mg0,7287OUpjohn EESVPfizerInspratbl. film obl. 30x25 mg0,364310,93R0,10003,1410,83007,795%
C03DA04 172 
eplerenon50 mg0,4020OUpjohn EESVPfizerInspratbl. film obl. 30x50 mg0,402212,06R0,10003,1411,96008,925%
C03DA04 181 
eplerenon50 mg0,4753OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x25 mg0,23777,13R0,06001,787,07005,355%
C03DA04 182 
eplerenon50 mg0,3500OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Xaplatbl. film obl. 30x50 mg0,350010,50R0,09002,6310,41007,875%
C07AA07 171 
sotalol0,16 g0,1576OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbHDarob mitetbl. 50x80 mg0,07883,94RSRC010,08003,853,86000,095%
C07AB02 161 
metoprolol150 mg0,6214ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 14x25 mg0,10351,45R0,03000,441,42001,015%
C07AB02 162 
metoprolol150 mg0,2271ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x50 mg0,07572,12R0,04001,032,08001,095%
C07AB02 163 
metoprolol150 mg0,1666ORecordati Ireland LtdAstraZeneca AB, Savio Industrial S.r.L.Betaloc ZOKtbl. s prod. oslob. 28x100 mg0,11113,11R0,08002,303,03000,815%
C07AB03 114 
atenolol75 mg0,1590OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x25 mg0,05311,59R0,03000,861,56000,735%
C07AB07 160 
bisoprolol10 mg0,1530OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. film obl. 60x5 mg0,07654,59R0,05003,304,54001,295%
C07AB07 161 
bisoprolol10 mg0,1720OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x5 mg0,08602,58R0,05001,652,53000,935%
C07AB07 162 
bisoprolol10 mg0,1920OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 50x5 mg0,09604,80R0,05002,754,75002,055%
C07AB07 164 
bisoprolol10 mg0,5080OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 20x1,25 mg0,06341,27R0,03000,581,24000,695%
C07AB07 165 
bisoprolol10 mg0,3053OMERCK d.o.o.MerckConcor CORtbl. 30x2,5 mg0,07642,29R0,05001,502,24000,795%
C07AB12 161 
nebivolol5 mg0,1246OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGNebilettbl. 28x5 mg0,12483,49R0,12003,463,37000,035%
C07BB07 161 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(2,5 mg +6,25 mg)0,14074,22R0,05001,504,17002,725%
C07BB07 162 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(5 mg +6,25 mg)0,14784,43R0,05001,654,38002,785%
C07BB07 163 
bisoprolol + hidroklorotiazid 
 
OMERCK d.o.o.MerckLodoztbl. film obl. 30x(10 mg +6,25 mg)0,15664,70R0,11003,204,59001,505%
C07BB12 161 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini – Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg +12,5 mg)0,19015,32R0,11002,985,21002,345%
C07BB12 162 
nebivolol + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, Menarini – Von Heyden GmbHNebilet Plustbl. film obl. 28x(5 mg +25 mg)#N/A#N/AR#N/A#N/A#N/A#N/A5%
C07FB07 161 
bisoprolol + amlodipin 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg +5 mg)0,19075,72R0,12003,545,60002,185%
C07FB07 162 
bisoprolol + amlodipin 
 
OMERCK d.o.o.MerckConcor AMtbl. 30x(5 mg +10 mg)0,24167,25R0,13003,947,12003,315%
C08CA02 161 
felodipin5 mg0,1139OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x5 mg0,11383,19R0,06001,803,13001,395%
C08CA02 162 
felodipin5 mg0,0616OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaPlendiltbl. s prod. oslob. 28x10 mg0,12323,45R0,08002,143,37001,315%
C08CA09 101 
lacidipin4 mg0,1207OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Monopintbl. film obl. 30x4 mg0,12063,62R0,06001,933,56001,695%
C08CA09 111 
lacidipin4 mg0,0975OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x4 mg0,09752,73R0,06001,632,67001,105%
C08CA09 112 
lacidipin4 mg0,1214OBelupo d.d.BelupoLacidipin Belupotbl. film obl. 28x6 mg0,18215,10R0,06001,605,04003,505%
C08CA09 161 
lacidipin4 mg0,1664OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S.A.Lacipiltbl. 28x6 mg0,24956,99R0,06001,606,93005,395%
C08CA09 162 
lacidipin4 mg0,1846OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedGlaxoWellcome S. A. GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SALacipiltbl. 28x4 mg0,18455,17R0,06001,805,11003,375%
C08CA09 171 
lacidipin4 mg0,0846ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x4 mg0,08482,37R0,06001,632,31000,745%
C08CA09 172 
lacidipin4 mg0,0824ODOUBLE-E-PHARMA LimitedLaboratories BTTLacydynatbl. film obl. 28x6 mg0,12363,46R0,06001,603,40001,865%
C08CA13 171 
lerkanidipin10 mg0,1532OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 28x10 mg0,15314,29R0,06001,804,23002,495%
C08CA13 172 
lerkanidipin10 mg0,1062OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x10 mg0,10616,37R0,05002,876,32003,505%
C08CA13 173 
lerkanidipin10 mg0,0663OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AG, RecordatiLercaniltbl. film obl. 60x20 mg0,13277,96R0,07004,307,89003,665%
C08DA01 101 
verapamil0,24 g0,3740OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 30x40 mg0,06241,87R0,03001,011,84000,865%
C08DA01 102 
verapamil0,24 g0,2904OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 50x80 mg0,09694,84R0,07003,524,77001,325%
C08DA01 103 
verapamil0,24 g0,3370OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Isoptintbl. 20x120 mg0,16863,37R0,07001,383,30001,995%
C08DA51 161 
verapamil + trandolapril 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(180 mg +2 mg)0,31288,76R0,20005,578,56003,195%
C08DA51 162 
verapamil + trandolapril 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGTarkatbl. s prilag. osl. 28x(240 mg +4 mg)0,383610,74R0,27007,5410,47003,205%
C08DB01 141 
diltiazem0,24 g0,3453OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x60 mg0,08632,59R0,07002,142,52000,455%
C08DB01 142 
diltiazem0,24 g0,4862OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAldizemtbl. 30x90 mg0,18225,47R0,11003,215,36002,265%
C08GA02 161 
indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 5 mg)0,16324,90R0,12003,724,78001,185%
C08GA02 162 
indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier, Servier (Ireland) Industries Ltd., AnpharmNatrixamtbl. s prilag. oslob. 30x(1,5 mg + 10 mg)0,17405,22R0,13003,995,09001,235%
C09AA02 133 
enalapril10 mg0,0510OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x20 mg0,10222,04R0,08001,681,96000,365%
C09AA03 111 
lizinopril10 mg0,1427OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x2,5 mg0,03561,07R0,02000,481,05000,595%
C09AA03 112 
lizinopril10 mg0,1593OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x2,5 mg0,03982,39R0,02000,962,37001,435%
C09AA04 101 
perindopril4 mg0,0640OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x2,5 mg0,03991,20R0,03000,801,17000,405%
C09AA04 102 
perindopril4 mg0,0637OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x5 mg0,07982,39R0,05001,392,34001,005%
C09AA04 103 
perindopril4 mg0,0636OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oArticeltbl. film obl. 30x10 mg0,15894,77R0,08002,524,69002,255%
C09AA04 172 
perindopril4 mg0,1717OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x5 mg0,21466,44R0,05001,396,39005,055%
C09AA04 173 
perindopril4 mg0,0921OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmPrexanil Atbl. 30x10 mg0,23026,91R0,08002,526,83004,395%
C09AA05 162 
ramipril2,5 mg0,0639Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x2,5 mg0,06381,79R0,05001,301,74000,495%
C09AA05 163 
ramipril2,5 mg0,1250Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x1,25 mg0,06241,75R0,03000,741,72001,015%
C09AA09 115 
fosinopril15 mg0,1773OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x10 mg0,11813,31R0,03000,873,28002,445%
C09AA09 116 
fosinopril15 mg0,1246OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopriltbl. 28x20 mg0,16604,65R0,06001,574,59003,085%
C09AA10 125 
trandolapril2 mg0,1661OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 56x0,5 mg0,08314,65R0,02000,894,63003,765%
C09AA10 126 
trandolapril2 mg0,0884OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x2 mg0,17694,95R0,05001,304,90003,655%
C09AA10 127 
trandolapril2 mg0,0371OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trandolapril PharmaScaps. 28x4 mg0,14824,15R0,08002,354,07001,805%
C09AA10 161 
trandolapril2 mg0,1860OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 50x0,5 mg0,09304,65R0,02000,804,63003,855%
C09AA10 162 
trandolapril2 mg0,0741OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x2 mg0,14834,15R0,05001,304,10002,855%
C09AA10 163 
trandolapril2 mg0,0371OMylan Hrvatska d.o.o.Famar Italia S.p.A.Goptencaps. 28x4 mg0,14824,15R0,08002,354,07001,805%
C09AA15 161 
zofenopril30 mg0,4414OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x7,5 mg0,11023,09R0,02000,453,07002,645%
C09AA15 162 
zofenopril30 mg0,2479OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecardtbl. film obl. 28x30 mg0,24786,94R0,05001,306,89005,645%
C09BA02 131 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HLtbl. 20x(10 mg +12,5 mg)0,08941,79R0,08001,691,71000,105%
C09BA02 133 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 20x(20 mg +12,5 mg)0,14492,90R0,12002,462,78000,445%
C09BA04 104 
perindopril + indapamid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva UK Ltd., Merckle GmbHCo-Articeltbl. film obl. 30x(10 mg + 2,5 mg)0,25397,62R0,14004,357,48003,275%
C09BA04 173 
perindopril + indapamid 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SIIPrexanil Combi Atbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg)0,22426,73R0,09002,686,64004,055%
C09BA04 174 
perindopril + indapamid 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratories Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd.Prexanil Combi Atbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg)0,27968,39R0,14004,358,25004,045%
C09BA05 162 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
Osanofi-aventis groupeAventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(5 mg +25 mg)0,21255,95R0,12003,445,83002,515%
C09BA09 121 
fosinopril + hidroklorotiazid 
 
OBausch Health Ireland LimitedPharmaSwiss d.o.o., Bausch Health Poland sp. z o.o.Monopril plustbl. 28x(20 mg +12,5 mg)0,18365,14R0,11003,155,03001,995%
C09BA15 161 
zofenopril + hidroklorotiazid 
 
OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Menarini-Von Heyden, A. Menarini Manufacturing Logistics And Services S.r.l.Zofecard Plustbl. film obl. 28x(30 mg+12,5 mg)0,28217,90R0,08002,377,82005,535%
C09BB04 102 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 10 mg)0,15664,70R0,09002,684,61002,025%
C09BB04 103 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 5 mg)0,16945,08R0,15004,424,93000,665%
C09BB04 104 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(10 mg + 10 mg)0,18145,44R0,16004,695,28000,755%
C09BB04 161 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg +5 mg)0,19055,72R0,09002,685,63003,045%
C09BB04 162 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(5 mg +10 mg)0,19055,72R0,09002,685,63003,045%
C09BB04 163 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg +5 mg)0,24857,45R0,15004,427,30003,035%
C09BB04 164 
perindopril + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmNorprexaniltbl. 30x(10 mg +10 mg)0,25747,72R0,16004,697,56003,035%
C09BB05 161 
ramipril + felodipin 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(2,5 mg +2,5 mg)0,17504,90R0,08002,194,82002,715%
C09BB05 162 
ramipril + felodipin 
 
Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Chinoin VeresegyhazTriapintbl. s prod. oslob. 28x(5 mg +5 mg)0,32259,03R0,15004,138,88004,905%
C09BX01 161 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+5 mg)0,21536,46R0,11003,306,35003,165%
C09BX01 162 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(5 mg+1,25 mg+10 mg)0,22266,68R0,12003,526,56003,165%
C09BX01 163 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+5 mg)0,32389,72R0,22006,569,50003,165%
C09BX01 164 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Egis Pharmaceuticals Public Limited Company, Servier Industries LtdTriplixamtbl. film obl. 30x(10 mg+2,5 mg+10 mg)0,33129,94R0,23006,789,71003,165%
C09BX02 161 
bisoprolol + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg+5 mg)0,18495,55R0,10003,035,45002,525%
C09BX02 162 
bisoprolol + perindopril 
 
OServier Pharma d.o.o.Les Laboratoires Servier Industrie, Servier (Ireland) Industries Ltd., Anpharm Przedsiebiorstwo Farmaceutyczne S.A., Egis Pharmaceuticals Private Limited CompanyPrestiloltbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)0,20936,28R0,14004,146,14002,145%
C09CA01 161 
losartan50 mg0,1554OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeCozaartbl. film obl. 28x50 mg0,15534,35RRC020,07002,044,28002,315%
C09CA01 162 
losartan50 mg0,0977OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeCozaartbl. film obl. 28x100 mg0,19555,47RRC020,15004,295,32001,185%
C09CA03 161 
valsartan80 mg0,1111ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Farma S.p.A.Diovantbl. film obl. 28x80 mg0,11113,11RRC020,07002,043,04001,075%
C09CA06 121 
kandesartan8 mg0,1293OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x8 mg0,12923,62RRC020,07002,043,55001,585%
C09CA08 171 
olmesartan medoksomil20 mg0,2807OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x10 mg0,14024,21RRC020,04001,094,17003,125%
C09CA08 172 
olmesartan medoksomil20 mg0,2140OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,21416,42RRC020,07002,196,35004,235%
C09CA08 173 
olmesartan medoksomil20 mg0,1710OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbH, Actavis LimitedOlmesartan Genericontbl. film obl. 30x40 mg0,342010,26RRC020,15004,3810,11005,885%
C09DA03 161 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)0,15664,39RRC020,13003,534,26000,865%
C09DA03 162 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)0,17484,89RRC020,17004,744,72000,155%
C09DA03 165 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg +25 mg)0,515014,42RRC020,360010,1214,06004,305%
C09DA06 121 
kandesartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandepres Plustbl. 28x(16 mg +12,5 mg)0,18055,05RRC020,17004,744,88000,315%
C09DA07 101 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oOsan Plustbl. 28x(80 mg +12,5 mg)0,24116,75RRC020,17004,746,58002,015%
C09DA08 171 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg+12,5 mg)0,22636,79RRC020,07002,196,72004,605%
C09DA08 172 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(20 mg+25 mg)0,22566,77RRC020,07002,196,70004,585%
C09DA08 173 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg+12,5 mg)0,344410,33RRC020,15004,3810,18005,955%
C09DA08 174 
olmesartan + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Balkanpharma Dupnitsa ADOlmesartan/hidroklorotiazid Genericontbl. film obl. 30x(40 mg+25 mg)0,344410,33RRC020,15004,3810,18005,955%
C09DB01 171 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg)0,22616,33RRC020,07002,046,26004,295%
C09DB01 172 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg)0,30978,67RRC020,13003,768,54004,915%
C09DB01 173 
amlodipin + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A., Novartis Farmaceutica S.A.Exforgetbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg)0,33099,27RRC020,14003,969,13005,315%
C09DX01 121 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)0,25147,04RRC020,16004,346,89002,705%
C09DX01 122 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)0,25147,04RRC020,16004,346,89002,705%
C09DX01 123 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Genepharm S.A., JGL d.d.Magnolicomb HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)0,28718,04RRC020,16004,377,88003,675%
C09DX01 161 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)0,35519,94RRC020,16004,349,79005,605%
C09DX01 162 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)0,29268,19RRC020,16004,348,04003,855%
C09DX01 163 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Farma S.p.A.Exforge HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)0,406311,38RRC020,16004,3711,22007,015%
C09DX03 161 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(20 mg+5mg+12,5 mg)0,28387,95RRC020,13003,657,82004,305%
C09DX03 162 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+12,5 mg)0,401911,25RRC020,16004,3411,10006,915%
C09DX03 163 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+5mg+25 mg)0,401911,25RRC020,16004,3411,10006,915%
C09DX03 164 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+12,5 mg)0,411911,53RRC020,16004,3711,37007,165%
C09DX03 165 
olmesartan + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGOmeliatbl. film obl. 28x(40 mg+10mg+25 mg)0,411911,53RRC020,16004,3711,37007,165%
C09DX04 161 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 28x(24 mg+26 mg)2,288664,08RSpc112,060057,6762,02006,415%
C09DX04 162 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(49 mg+51 mg)2,2651126,85RSpc112,0400114,16124,810012,695%
C09DX04 163 
sakubitril + valsartan 
 
ONovartis Europharm Limited IrskaNovartis Pharma GmbHEntrestotbl. film obl. 56x(97 mg+103 mg)2,2651126,85RSpc112,0400114,16124,810012,695%
C10AA01 164 
simvastatin30 mg0,1307OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeLipextbl. 28x40 mg0,17434,88RRC030,14003,894,74000,995%
C10AA01 165 
simvastatin30 mg0,1377OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp&DohmeLipextbl. 28x20 mg0,09202,57RRC030,07001,862,50000,715%
C10AA04 141 
fluvastatin60 mg0,1385OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasFluvascoltbl. s prod. oslob. 28x80 mg0,18455,17RRC030,07001,865,10003,315%
C10AA04 162 
fluvastatin60 mg0,1390ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Pharma GmbHLescol XL 80tbl. s prod. djel. 28x80 mg0,18545,19RRC030,07001,865,12003,335%
C10AB05 161 
fenofibrat200 mg0,2567OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x160 mg0,20536,16RRC040,16004,686,00001,485%
C10AB05 162 
fenofibrat200 mg0,2797OMylan Hrvatska d.o.o.RecipharmTricortbl. film obl. 30x215 mg0,30079,02RRC040,21006,288,81002,745%
C10AX06 101 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg1,1520OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Corprotectcaps. meka 30x1000 mg0,28798,64RRC040,07002,098,57006,555%
C10AX06 161 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg1,3214OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottOmacorcaps. 28x1000 mg0,33059,25RRC040,07001,959,18007,305%
C10AX06 162 
etilni esteri omega-3 kiselina4000 mg1,1514OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDualtiscaps. meka 28x1000 mg0,28798,06RRC04