Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

NN 143/2022 (8.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2178

Na osnovi članka 26. točke 22. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 102. stavka 1. podstavka 4. Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak, 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20., 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22. – ispravak, 78/22., 115/22. i 133/22.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O UTVRĐIVANJU POPISA POSEBNO SKUPIH LIJEKOVA

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Popisa posebno skupih lijekova (»Narodne novine«, broj 6/22., 16/22., 39/22., 65/22., 68/22., 77/22., 90/22., 112/22. i 132/22.) u Popisu iz članka 1. stavka 3., »1.dio« pod šifrom anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije mijenjaju se sljedeći podaci:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
L02BB04 162enzalutamidXtandi (nmCRPC)tbl. film obl. 112x40 mg
L02BB05 161apalutamidErleada (nmCRPC)tbl. film obl. 112x60 mg

«.

Brišu se šifre anatomsko-terapijsko-kemijske (ATK) klasifikacije lijekova Svjetske zdravstvene organizacije, sa sljedećim podacima:

»

Šifra ATKNezaštićeno ime lijekaZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijeka
B02BX04 063romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg
B02BX04 064romiplostimNplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg
B02BX05 161eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x25 mg
B02BX05 162eltrombopagRevoladetbl. film obl. 28x50 mg
B02BX08 171avatrombopagDoptelettbl. film obl. 10x20 mg
B02BX08 172avatrombopagDoptelettbl. film obl. 15x20 mg
B02BX08 173avatrombopagDoptelettbl. film obl. 30x20 mg
L01CD04 011kabazitakselKabazitaksel Tevakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 061kabazitakselJevtanakonc. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 071kabazitakselKabazitaksel Accordkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 081kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 082kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x50 mg
L01CD04 083kabazitakselKabazitaksel EVER Pharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x45 mg
L01CD04 084kabazitakselEleberkonc. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CD04 085kabazitakselKabazitaksel Viatriskonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x60 mg
L01CX01 001trabektedinTrabektedin Tevapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg
L01CX01 002trabektedinTrabektedin Tevapraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg
L01CX01 061trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x0,25 mg
L01CX01 062trabektedinYondelispraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1 mg
L01EA02 101dasatinibDasatinib Tevatbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 102dasatinibDasatinib Tevatbl. film obl. 30x100 mg
L01EA02 161dasatinibSpryceltbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 163dasatinibSpryceltbl. film obl. 30x100 mg
L01EA02 181dasatinibDasatinib Alpha-Medicaltbl. film obl. 60x20 mg
L01EA02 182dasatinibDasatinib Alpha-Medicaltbl. film obl. 30x100 mg
L01EA03 171nilotinibTasignacaps. tvrda 112x200 mg
L01EA04 161bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x100 mg
L01EA04 162bosutinibBosuliftbl. film obl. 28x500 mg
L01EA05 161ponatinibIclusigtbl. film obl. 60x15 mg
L01EA05 162ponatinibIclusigtbl. film obl. 30x45 mg
L01EX03 101pazopanibPazopanib Teva (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 102pazopanibPazopanib Teva (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX03 161pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 162pazopanibVotrient (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX03 171pazopanibPazopanib Zentiva (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 172pazopanib

Pazopanib Zentiva

(samo za sarkom)

tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX03 181pazopanibPyzypi (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 182pazopanibPyzypi (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x400 mg
L01EX03 191pazopanibPazopanib Pharmascience (samo za sarkom)tbl. film obl. 30x200 mg
L01EX03 192pazopanibPazopanib Pharmascience (samo za sarkom)tbl. film obl. 60x400 mg
L01EX09 161nintedanibOfevcaps. meka 60x100 mg
L01EX09 162nintedanibOfevcaps. meka 60x150 mg
L01FE01 061cetuksimabErbitux (samo za Ca pločastih stanica glave i vrata)otop. za inf., boč. 1x20 ml (5 mg/ml)
L02BX03 111abirateronAbirateron Tevatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 121abirateronAbirateron Sandoztbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 131abirateronAbiraterone Krkatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 141abirateronAbirateron Alpha-Medicaltbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 142abirateronAbiraterone Accordtbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 162abirateronZytigatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 171abirateronAbirateron STADAtbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 181abirateronAbirateron Zentivatbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 191abirateronAbirateron Mylantbl. film obl. 60x500 mg
L02BX03 192abirateronAbirateron Pharmasciencetbl. film obl. 60x500 mg
L04AX05 121pirfenidonPirfenidon Sandoztbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 122pirfenidonPirfenidon Sandoztbl. film obl. 84x801 mg
L04AX05 162pirfenidonEsbriettbl. film obl. 252x267 mg
L04AX05 163pirfenidonEsbriettbl. film obl. 84x801 mg
N04BA02 571levodopa + karbidopaDuodopa intestinalni gelvreć. plast., kazeta 7x100 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope)
N04BA03 061levodopa + karbidopa + entakaponLecigonintestinalni gel u ulošku, 7x47 ml (20 mg/ml levodope + 5 mg/ml karbidope + 20mg/ml entakapona)


«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 025-04/22-01/271

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.