Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023. godini

NN 143/2022 (8.12.2022.), Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023. godini

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2179

Na osnovi članka 14.b stavka 5. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) i članka 24. točke 13. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O USKLAĐIVANJU PRIHODOVNOG CENZUSA ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PLAĆANJE PREMIJE DOPUNSKOGA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA U 2023. GODINI

I.

Ovom odlukom utvrđuje se prihodovni cenzus za ostvarivanje prava osiguranih osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna u 2023. godini.

II.

Prihodovni cenzus utvrđen u članku 14.b stavcima 1. i 2. Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 85/06., 150/08., 71/10., 53/20. i 120/21.) usklađuje se s promjenama prosječnog indeksa potrošačkih cijena i promjenama prosječne bruto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj u 2022. godini.

Na temelju usklađenja iz stavka 1. ove točke pravo na plaćanje premije dopunskoga zdravstvenog osiguranja u 2023. godini ostvaruju:

– osigurane osobe Zavoda, ako im ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 2.251,71 kunu/298,85 eura

– osigurane osobe Zavoda – samci ako im prihod u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 2.814,64 kune/373,57 eura.

III.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

(fiksni tečaj konverzije – 7,53450 eura).

Klasa: 025-04/22-01/277

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec,. v. r.