Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

NN 144/2022 (9.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću

Ministarstvo financija

2182

Na temelju članka 17. stavka 2., članka 39. stavka 2., članka 51. stavka 4. i članka 61. Zakona o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14 i 114/22) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O OBVEZNIM EVIDENCIJAMA ZA OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU

Članak 1.

U Pravilniku o obveznim evidencijama za obračun naknade od priređivanja igara na sreću (Narodne novine, broj 8/15) u članku 12. Obrazac br. 6 – Obračun napojnica zamjenjuje se novim Obrascem br. 6 – Obračun napojnica:

Obrazac br. 6 – Obračun napojnica

OBRAČUN NAPOJNICA Nº__
PRIREĐIVAČ ___________________EUR _____________
STOLIZNOSKRUPIJEBLAGAJNIKINSPEKTOR STOLAINSPEKTOR MF
      
      
UKUPNO

Članak 2.

U članku 13. stavku 1. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata zamjenjuje se novim Obrascem br. 7 – Tabela rezultata:

Obrazac br. 7 – Tabela rezultata

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVADATUM
OIB PRIREĐIVAČA
ADRESA CASINAEUR
TABELA REZULTATA Nº __________________

VRSTA IGREPOČETNO STANJEDOTACIJAKREDITZAVRŠNO STANJEGOTOVINAREZULTAT
1234567
       
REZULTAT DANA ZA IGRU -------
       
REZULTAT DANA ZA IGRU -------
       
DOBITAKGUBITAK
       

___________________

Obračun izradio

Članak 3.

U članku 14. Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj zamjenjuje se novim Obrascem br. 8 – Blagajnički izvještaj:

Obrazac br. 8 – Blagajnički izvještaj

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVADATUM
OIB PRIREĐIVAČA
ADRESA
BLAGAJNIČKI IZVJEŠTAJ Nº ______

ŽETONIAPOENIUKUPAN IZNOS
POČETNI IZNOS
ZAVRŠNI IZNOS

GOTOVINA NA POČETKU DANA U BLAGAJNIGOTOVINA NA KRAJU DANA U BLAGAJNIMANJAK ŽETONA (UKUPAN IZNOS)
EUREUREUR

_____________

Blagajnik

Članak 4.

U članku 15. Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru zamjenjuje se novim Obrascem br. 9 – Izvještaj o održanom turniru:

Obrazac br. 9 – Izvještaj o održanom turniru

Članak 5.

U članku 21. stavku 1. točki 7. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

U točki 8. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 6.

U članku 24. stavku 2. točki 7. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

U točki 8. riječ »kunama« zamjenjuje se riječju »eurima«.

Članak 7.

U članku 25. stavku 8. riječi »jedne (1) kune« zamjenjuju se riječima »jednog (1) eura«.

Članak 8.

U članku 26. Obrazac br. 17 NP-LI Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću zamjenjuje se novim Obrascem br. 17 NP-LI Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću:

Obrazac br. 17 NP-LI – Konačni mjesečni obračun
naknade od priređivanja lutrijskih igara na sreću

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ UPLATNIH MJESTA HRVATSKE LUTRIJE:

BROJ SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA ZA LUTRIJSKE IGRE:

BROJ UPLATNIH MJESTA OVLAŠTENIH PARTNERA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

R.br.VRSTA LUTRIJSKE IGRE

OSNOVICA

(PRIMLJENE
UPLATE)

IZNOS MJESEČNE NAKNADE
1234 (3x10%)
    
    
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
___________________________________________

Članak 9.

U članku 27. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke iznad 99,54 eura do 1.327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3.981,68 eura do 66.361,40 eura, a po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću (obrazac br. 18 PD-LI) obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. razdoblje za koje se izvješće podnosi

4. ukupan broj oporezivih listića

5. dio porezne osnovice iznad 99,54 EUR do 1.327,23 EUR

6. iznos poreza na dobitke po stopi od 10%

7. dio porezne osnovice iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

8. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

9. dio porezne osnovice iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

10. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

11. dio porezne osnovice iznad 66.361,40 EUR

12. iznos poreza na dobitke po stopi od 30%

13. ukupan iznos poreza na dobitke

14. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića do 99,45 EUR

15. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 99,45 EUR do 199,08 EUR

16. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR

17. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

18. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

19. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66.361,40 EUR

20. mjesto i datum izrade obračuna

21. odgovorna osoba.

Obrazac br. 18 PD-LI Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću zamjenjuje se novim Obrascem br. 18 PD-LI Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću:

Obrazac br. 18 PD-LI – Konačno mjesečno izvješće
o obračunanom porezu na dobitke od lutrijskih igara na sreću

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM POREZU NA DOBITKE OD LUTRIJSKIH IGARA NA SREĆU
ZA ______(mj)______(god)

(iznos u eurima i centima)

DATUMUKUPAN BROJ OPOREZIVIH LISTIĆADIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 99,54 EUR DO 1.327,23 EUR (10%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 10%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 1.327,23 EUR DO 3.981,68 EUR (15%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 3.981,68 EUR DO 66.361,40 EUR (20%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 66.361,40 EUR (30%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 30%UKUPAN IZNOS POREZA NA DOBITKE
1234567891011(4+6+8+10)
           
           
UKUPNO

DOBICIUKUPAN IZNOS DOBITAKABROJ DOBITNIH LISTIĆA
123
do 99,54 EUR
iznad 99,54 EUR do 199,08 EUR*
iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR*
iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR*
iznad 3.981,68 do 66.361,40 EUR*
iznad 66.361,40 EUR*
UKUPNO

* Unosi se podatak o ukupnom iznosu dobitaka prije oporezivanja

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
_______________________________________________

Članak 10.

U članku 29. Obrazac br. 19 NP-ISC Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira zamjenjuje se novim Obrascem br. 19 NP-ISC Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira:

Obrazac br. 19 NP-ISC – Konačni mjesečni obračun naknade
od priređivanja igara na sreću u casinima i održanih turnira

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVAOIB PRIREĐIVAČA:
OZNAKA LOKACIJE:BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:
BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA DO 6 IGRAĆIH MJESTA:BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA S VIŠE OD 6 IGRAĆIH MJESTA:
BROJ STOLOVA U UPORABI:BROJ ELEKTRONSKIH STOLOVA ZA IGRE NA SREĆU U UPORABI:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU
U CASINIMA I ODRŽANIH TURNIRA ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

R. br.VRSTA IGREUKUPNA UPLATA ZA REDNI BROJ 2., 3. i 4.UKUPNA ISPLATA ZA REDNI BROJ 2., 3. i 4.REZULTAT (OSNOVICA)IZNOS NAKNADE
12345

6 (5.1, 5.2, 5.3, 5.4 x 15%)

(5.5 x 25%)

1.UKUPNO STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU
2.UKUPNO ELEKTRONSKI STOLOVI ZA IGRE NA SREĆU (GSB)
3.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU
4.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA
UKUPNO
5.TURNIR
SVEUKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Članak 11.

U članku 30. Obrazac br. 21 NP-IK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 21 NP-IK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja:

Obrazac br. 21 NP-IK – Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ UPLATNIH MJESTA:

BROJ SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA KLAĐENJA ZA ______(mj)______(god)

(iznos u eurima i centima)

R.br.OZNAKA LOKACIJE

UKUPAN IZNOS PRIMLJENIH

UPLATA

UKUPAN IZNOS ISPLAĆENIH DOBITAKA

IZNOS

NAKNADE

BROJ PONIŠTENIH LISTIĆAIZNOS PONIŠTENIH LISTIĆAIZNOS NEISPLAĆENIH DOBITAKAUKUPAN BROJ UPLAĆENIH LISTIĆAPROSJEČNA UPLATA PO LISTIĆU
12345(3x5%)678910
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
          
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
_______________________________________________

Članak 12.

U članku 31. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Porez na dobitke plaća se po stopi od 10% na dobitke do 1.327,23 eura, po stopi od 15% na dobitke iznad 1.327,23 eura do 3.981,68 eura, po stopi od 20% na dobitke iznad 3.981,68 eura do 66.361,40 eura te po stopi od 30% na dobitke iznad 66.361,40 eura.«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Obrazac Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja (obrazac br. 22 PD-IK), obvezno mora sadržavati sljedeće:

1. podatke o tvrtki i sjedištu društva

2. osobni identifikacijski broj priređivača (OIB)

3. razdoblje za koje se izvješće podnosi

4. dio porezne osnovice do 1.327,23 EUR

5. iznos poreza na dobitke po stopi od 10%

6. dio porezne osnovice iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

7. iznos poreza na dobitke po stopi od 15%

8. dio porezne osnovice iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

9. iznos poreza na dobitke po stopi od 20%

10. dio porezne osnovice iznad 66.361,40 EUR

11. iznos poreza na dobitke po stopi od 30%

12. ukupan iznos poreza na dobitke

13. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića do 66,36 EUR

14. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66,36 EUR do 199,08 EUR

15. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR

16. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR

17. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 3.981,68 EUR do 66.361,40 EUR

18. ukupan iznos dobitaka i broj dobitnih listića iznad 66.361,40 EUR

19. mjesto i datum izrade obračuna

20. odgovorna osoba.

Obrazac br. 22 PD-IK Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 22 PD-IK Konačno mjesečno izvješće o obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja:

Obrazac br. 22 PD-IK – Konačno mjesečno izvješće o
obračunanom porezu na dobitke od igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNO MJESEČNO IZVJEŠĆE O OBRAČUNANOM POREZU NA DOBITKE OD IGARA KLAĐENJA
ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

DATUMDIO POREZNE OSNOVICE DO 1.327,23 EUR (10%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 10%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 1.327,23 EUR DO 3.981,68 EUR (15%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 15%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 3.981,68 EUR DO 66.361,40 EUR (20%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 20%DIO POREZNE OSNOVICE IZNAD 66.361,40 EUR (30%)IZNOS POREZA NA DOBITKE PO STOPI OD 30%UKUPAN IZNOS POREZA NA DOBITKE
12345678910(3+5+7+9)
          
          
UKUPNO

DOBICIUKUPAN IZNOS DOBITAKABROJ DOBITNIH LISTIĆA
123
do 66,36 EUR*
iznad 66,36 EUR do 199,08 EUR*
iznad 199,08 EUR do 1.327,23 EUR*
iznad 1.327,23 EUR do 3.981,68 EUR*
iznad 3.981,68 do 66.361,40 EUR*
iznad 66.361,40 EUR*
UKUPNO

* Unosi se podatak o ukupnom iznosu dobitaka prije oporezivanja

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
_______________________________________________

Članak 13.

U članku 33. Obrazac br. 23 NP-ISA Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu zamjenjuje se novim Obrascem br. 23 NP-ISA Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu:

Obrazac br. 23 NP-ISA – Konačni mjesečni obračun naknade
od priređivanja igara na sreću na automatima u automat klubu

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA DO 6 IGRAĆIH MJESTA:

BROJ ELEKTRONSKIH ROULETTA S VIŠE OD 6 IGRAĆIH MJESTA:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U AUTOMAT KLUBU
ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

R. br.VRSTA AUTOMATAUKUPAN ULAZUKUPAN IZLAZREZULTAT
(OSNOVICA)
IZNOS NAKNADE
12345 (4x25%)
1.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU
2.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
_______________________________________________

Članak 14.

U članku 34. Obrazac br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica zamjenjuje se novim Obrascem br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica:

Obrazac br. 24 NP-ISAK Konačni mjesečni obračun naknade od
priređivanja igara na sreću na automatima u uplatnim mjestima kladionica

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

BROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU:

KONAČNI MJESEČNI OBRAČUN NAKNADE OD PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA U UPL. MJESTIMA KLADIONICA ZA ______ (mj) ______ (god)

(iznos u eurima i centima)

R. br.OZNAKA LOKACIJEUKUPAN ULAZUKUPAN IZLAZ

REZULTAT

(OSNOVICA)

IZNOS NAKNADE
13456 (5x25%)
      
      
      
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Članak 15.

U članku 35. Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima zamjenjuje se novim Obrascem br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima:

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje
naknade za priređivanje igara na sreću u casinima

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA ZA ______GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.NAZIV I ADRESA CASINAIZNOS NAKNADE
123
   
   
   
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK:

Obrazac br. 25 GN-ISC – Konačni obračun godišnje
naknade za priređivanje igara na sreću u casinima – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU U CASINIMA ZA ______GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.NAZIV I ADRESA CASINAIZNOS NAKNADE
123
   
   
   
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Članak 16.

U članku 36. Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja zamjenjuje se novim Obrascem br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja:

Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun
godišnje naknade za priređivanje igara klađenja

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA KLAĐENJA ZA _____ GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.NAČIN PRIMANJA UPLATA KLAĐENJAIZNOS NAKNADE
123
1.PRIMANJE UPLATA NA UPLATNIM MJESTIMA I/ILI PUTEM SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA
2.PRIMANJE UPLATA PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Obrazac br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 26 GN-ISK – Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK:

Obrazac br. 26 GN-ISK Konačni obračun godišnje
naknade za priređivanje igara klađenja – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJE IGARA KLAĐENJA ZA _____GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.NAČIN PRIMANJA UPLATA KLAĐENJAIZNOS
NAKNADE
123
1PRIMANJE UPLATA NA UPLATNIM MJESTIMA I/ILI PUTEM SAMOPOSLUŽNIH TERMINALA
2PRIMANJE UPLATA PUTEM INTERAKTIVNIH PRODAJNIH KANALA ON-LINE IGRANJA
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Članak 17.

U članku 37. Obrazac br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima zamjenjuje se novim Obrascem br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima:

Obrazac br. 27 GN-ISA – Konačni obračun godišnje
naknade za priređivanje igara na sreću na automatima

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA
PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA
ZA _________GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.VRSTA AUTOMATABROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆUIZNOS GODIŠNJE NAKNADE
1234 (3.1x1.327,23 EUR, 3.2x5.308,91 EUR ILI 3.3x6.636,14 EUR)
1.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU
2.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU DO ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)
3.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE OD ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI ROULETT)
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Obrazac br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima – DODATAK zamjenjuje se novim Obrascem br. 27 GN-ISA Konačni obračun godišnje naknade za priređivanje igara na automatima – DODATAK:

Obrazac br. 27 GN-ISA – Konačni obračun godišnje
naknade za priređivanje igara na sreću na automatima – DODATAK

PODACI O TVRTKI I SJEDIŠTU DRUŠTVA:

OIB PRIREĐIVAČA:

OZNAKA LOKACIJE:

ŠIFRA ZAHTJEVA:

KONAČNI OBRAČUN GODIŠNJE NAKNADE ZA PRIREĐIVANJA IGARA NA SREĆU NA AUTOMATIMA
ZA _________GODINU

(iznos u eurima i centima)

R. br.VRSTA AUTOMATABROJ AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆUIZNOS GODIŠNJE NAKNADE
1234 (3.1x1.327,23 EUR, 3.2x5.308,91 EUR ILI 3.3x6.636,14 EUR)
1.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU
2.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU DO ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)
3.AUTOMATI ZA IGRE NA SREĆU S VIŠE OD ŠEST SJEDEĆIH MJESTA (ELEKTRONSKI RULET)
UKUPNO

Mjesto i datum izrade obračunaOdgovorna osoba
______________________________________________

Članak 18.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-01/22-02/15

Urbroj: 513-07-21-01-22-1

Zagreb, 25. studenoga 2022.

Ministar financija
dr. sc. Marko Primorac, v. r.