Rješenje kojim se Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja

NN 144/2022 (9.12.2022.), Rješenje kojim se Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2185

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 147/20 i 119/22) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, sa sjedištem u Zagrebu, Rockefellerova ulica 7, OIB: 75297532041 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 28. travnja 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Služba za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za promicanje zdravlja« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/20-01/43

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-12

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.