Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline

NN 144/2022 (9.12.2022.), Rješenje kojim se Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb određuje Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2186

Ministarstvo zdravstva OIB: 88362248492 na temelju članka 143. stavka 2. i 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18, 147/20 i 119/22) te članka 96. stavka 1. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 47/09 i 110/21), postupajući po zahtjevu Kliničkog bolničkog centra Zagreb, sa sjedištem u Zagrebu, Kišpatićeva 12, OIB: 46377257342 na prijedlog Nacionalnog zdravstvenog vijeća sa sjednice održane 1. rujna 2022., donosi

RJEŠENJE

1. Određuje se Zavod za hematologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb »Referentnim centrom Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline«.

2. Naziv »Referentni centar Ministarstva zdravstva za multipli mijelom i druge neoplastične poremećaje stanica koje luče imunoglobuline« dodjeljuje se na vrijeme od pet godina.

Klasa: UP/I-510-01/22-01/18

Urbroj: 534-07-2-2/4-22-11

Zagreb, 2. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.