Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

NN 144/2022 (9.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog

Grad Novi Vinodolski

2190

Na temelju članka 42. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16, 101/17 i 114/22) i članka 21. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 12/13, 18/14, 4/18, 5/20 i 5/21) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog na 13. sjednici održanoj 30. studenoga 2022. godine donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Novog Vinodolskog (»Narodne novine«, br. 141/20 i »Službene novine Primorsko-goranske županije«, br. 40/20) u članku 6. stavku 1. riječi »15 kuna« zamjenjuju se riječima » 1,99 eura«.

U stavku 2. riječi »5 kuna« zamjenjuju se riječima »0,66 eura«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine, a objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenim novinama Primor­sko-go­ranske županije«.

Klasa: 410-01/20-01/3
Urbroj: 2170-11-01-22-4
Novi Vinodolski, 30. studenoga 2022.

GRADSKO VIJEĆE GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Gradskog vijeća
Neven Pavelić, v. r.