Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

NN 144/2022 (9.12.2022.), Ispravak Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

2195

Nakon uspoređivanja s izvornim tekstom Pravilnika o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine, koji je objavljen u »Narodnim novinama« broj 139 od 30. studenoga 2022. godine, utvrđene su pogreške te se daje

ISPRAVAK PRAVILNIKA

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SPECIJALISTIČKOM USAVRŠAVANJU PRVOSTUPNIKA SESTRINSTVA U DJELATNOSTI HITNE MEDICINE

U Pravilniku o izmjenama Pravilnika o specijalističkom usavršavanju prvostupnika sestrinstva u djelatnosti hitne medicine (»Narodne novine«, broj 139/22) u članku 5. podstavku 1. umjesto riječi:

» – ima rješenje ministarstva za rad objedinjenog hitnog bolničkog prijema«

trebaju stajati riječi:

» – obavlja djelatnost bolničke hitne medicine u objedinjenom hitnom bolničkom prijemu«.

Klasa: 011-02/22-04/07
Urbroj: 534-07-1-1/3-22-15
Zagreb, 7. prosinca 2022.

Ministar zdravstva
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.