Pravilnik o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti sorti u svrhu priznavanja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2210

Na temelju članka 61. stavka 6. Zakona o sjemenu, sadnom materijalu i priznavanju sorti poljoprivrednog bilja (»Narodne novine« broj 110/21.) te članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« broj 66/19.) ministrica poljoprivrede, uz prethodnu suglasnost ministra vanjskih i europskih poslova, donosi

PRAVILNIK

IZMJENAMA PRAVILNIKA O PROTOKOLIMA ZA ISPITIVANJE RAZLIČITOSTI, UJEDNAČENOSTI I POSTOJANOSTI SORTI U SVRHU PRIZNAVANJA

Članak 1.

U Pravilniku o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja (»Narodne novine« broj 8/22.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzimaju se sljedeći akti Europske unije:

– Direktiva Komisije 2003/90/EZ оd 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/53/EZ u pogledu minimalnih karakteristika koje se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2022/905 od 9. lipnja 2022. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokola za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 157/1, 10. 6. 2022.)

– Direktiva Komisije 2003/91/EZ od 6. listopada 2003. o utvrđivanju provedbenih mjera za potrebe članka 7. Direktive Vijeća 2002/55/EZ u pogledu minimalnih obilježja koja se moraju obuhvatiti ispitivanjem i minimalnih uvjeta za pregled nekih sorata povrća (SL L 254, 8. 10. 2003.) kako je posljednji put izmijenjena Provedbenom direktivom Komisije (EU) 2022/905 od 9. lipnja 2022. o izmjeni direktiva 2003/90/EZ i 2003/91/EZ u pogledu protokola za ispitivanje određenih sorata poljoprivrednih biljnih vrsta i vrsta povrća (SL L 157/1, 10. 6. 2022.)

– Direktiva Vijeća 2002/55/EZ od 13. lipnja 2002. o stavljanju na tržište sjemena povrća (SL L 193, 20. 7. 2002.).«.

Članak 2.

Dosadašnji Dodaci I. i II. zamjenjuju se novim Dodacima I. i II. koji su tiskani uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Članak 3.

Za preglede započete prije 1. siječnja 2023. godine primjenjivat će se uvjeti u skladu s odredbama Pravilnika o protokolima za ispitivanje različitosti, ujednačenosti i postojanosti u svrhu priznavanja.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 011-01/22-01/68

Urbroj: 525-06/243-22-10

Zagreb, 1. prosinca 2022.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

DODATAK I.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI PROTOKOLIMA CPVO-a ZA PROVOĐENJE DUS ISPITIVANJA

Znanstveni nazivUobičajeni nazivProtokol CPVO-a
Allium cepa L. (skupina Aggregatum)Luk kozjakTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium cepa L. (skupina Cepa)LukTP 46/2 od 1. 4. 2009.
Allium fistulosum L.Luk zimskiTP 161/1 od 11. 3. 2010.
Allium porrum L.PorilukTP 85/2 od 1. 4. 2009.
Allium sativum L.ČešnjakTP 162/1 Corr od 25. 3. 2004
Allium schoenoprasum L.VlasacTP 198/2 od 11. 3. 2015.
Apium graveolens L.CelerTP 82/1 od 13. 3. 2008.
Apium graveolens L.Celer korjenašTP 74/1 od 13. 3. 2008.
Asparagus officinalis L.ŠparogaTP 130/2 od 16. 2. 2011.
Avena nuda L.Golozrna zobTP 20/3 od 6. 3. 2020.
Avena sativa L. (uključuje A. byzantina K. Koch)Zob i crvena zobTP 20/3 od 6. 3. 2020.
Beta vulgaris L.Cikla uključujući Cheltenham repuTP 60/1 od 1. 4. 2009.
Beta vulgaris L.BlitvaTP 106/2 od 14. 4. 2021.
Brassica napus L. (partim)Uljana repicaTP 36/3 od 21. 4. 2020.
Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.Stočna korabaTP 89/1 od 11. 3. 2015.
Brassica oleracea L.Kelj lisnatiTP 90/1 od 16. 2. 2011.
Brassica oleracea L.CvjetačaTP 45/2 Rev. 2 od 21. 3. 2018.
Brassica oleracea L.Brokula ili kalabrijska brokulaTP 151/2 Rev. 2 od 21. 4. 2020.
Brassica oleracea L.Kelj pupčarTP 54/2 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.KorabicaTP 65/1 Rev. od 15. 3. 2017.
Brassica oleracea L.Kelj grmoliki, kupus bijeli i kupus crveniTP 48/3 Rev. 2 od 25. 3. 2021.
Brassica rapa L.Kupus kineskiTP 105/1 od 13. 3. 2008.
Cannabis sativa L.KonopljaTP 276/2 od 1. 2. 2022.
Capsicum annuum L.Čili paprika ili paprikaTP 76/2 Rev. 2 Corr od 21. 4. 2020.
Cichorium endivia L.Kudrava endivija i endivija širokolisnaTP 118/3 od 19. 3. 2014.
Cichorium intybus L.Industrijska cikorijaTP 172/2 od 1. 12. 2005.
Cichorium intybus L.Lisnati ili glavati radičTP 154/1 Rev.2 Corr od 14. 4. 2021.
Cichorium intybus L.Radič za pospješivanjeTP 173/2 od 21. 3. 2018.
Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et NakaiLubenicaTP 142/2 Rev od 14. 4. 2021.
Cucumis melo L.DinjaTP 104/2 Rev. 2 od 25. 3. 2021.
Cucumis sativus L.Krastavac i krastavac za konzerviranjeTP 61/2 Rev. 2 od 19. 3. 2019.
Cucurbita maxima DuchesneBučaTP 155/1 od 11. 3. 2015.
Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata DuchesneMeđuvrsni hibridi Cucurbita maxima Duchesne x Cucurbita moschata Duchesne kao podloga za cijepljenjeTP 311/1 od 15. 3. 2017.
Cucurbita pepo L.Tikva ili tikvicaTP 119/1 Rev. od 19. 3. 2014.
Cynara cardunculus L.Artičoka i kardaTP 184/2 Rev. od 6. 3. 2020.
Dactylis glomerata L.Klupčasta oštricaTP 31/1 od 25. 3. 2021.
Daucus carota L.Mrkva i stočna mrkvaTP 49/3 od 13. 3. 2008.
Festuca arundinacea Schreb.Vlasulja barskaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca filiformis Pourr.Uskolisna vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca ovina L.Vlasulja ovčjaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca pratensis Huds.Vlasulja livadnaTP 39/1 od 1. 10. 2015.
Festuca rubra L.Vlasulja nacrvenaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.Oštrolisna vlasuljaTP 67/1 od 23. 6. 2011.
Foeniculum vulgare Mill.KomoračTP 183/2 od 14. 4. 2021.
Glycine max (L.) Merr.SojaTP 80/1 od 15. 3. 2017.
Gossypium spp.PamukTP 88/2 od 11. 12. 2020.
Helianthus annuus L.SuncokretTP 81/1 od 31. 10. 2002.
Hordeum vulgare L.JečamTP 19/5 od 19. 3. 2019.
Lactuca sativa L.Zelena salataTP 13/6 Rev. 3 od 27. 4. 2022.
Linum usitatissimum L.Lan/sjeme lanaTP 57/2 od 19. 3.
Lolium multiflorum Lam.Ljulj talijanskiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Lolium perenne L.Ljulj engleskiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Lolium x hybridum Hausskn.Ljulj oldenburškiTP 4/2 od 19. 3. 2019.
Medicago sativa L.LucernaTP 6/1 od 22. 12. 2021.
Medicago x varia T. MartynBastardna lucernaTP 6/1 od 22. 12. 2021.
Oryza sativa L.RižaTP 16/3 od 1. 10. 2015.
Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. HillPeršinTP 136/1 Corr of 21. 3. 2007.
Phaseolus coccineus L.Grah mnogocvjetniTP 9/1 od 21. 3. 2007.
Phaseolus vulgaris L.Grah mahunar niski i grah mahunar visokiTP 12/4 od 27. 2. 2013.
Phleum nodosum L.Mačji repak BertolonijevTP 34/1 od 22. 12. 2021.
Phleum pratense L.Mačji repakTP 34/1 od 22. 12. 2021.
Pisum sativum L. (partim)Stočni grašakTP 7/2 Rev. 3 Corr of 16. 3. 2020.
Pisum sativum L. (partim)Grašak naboranog sjemena, grašak okruglog sjemena i grašak šećeracTP 7/2 Rev. 3 Corr of 16. 3. 2020.
Poa pratensis L.Vlasnjača livadnaTP 33/1 od 15. 3. 2017.
Raphanus sativus L.Rotkvica, rotkvaTP 64/2 Rev. Corr of 11. 3. 2015.
Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.Uljana rotkvaTP 178/1 od 15. 3. 2017.
Rheum rhabarbarum L.RabarbaraTP 62/1 od 19. 4. 2016.
Scorzonera hispanica L.Crni korijenTP 116/1 od 11. 3. 2015.
Secale cereale L.RažTP 58/1 Rev od 27. 4. 2022.
Sinapis alba L.Gorušica bijelaTP 179/1 od 15. 3. 2017.
Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg; Solanum pimpinellifolium L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. SpoonerPodanci rajčiceTP 294/1 Rev. 5 od 14. 4. 2021.
Solanum lycopersicum L.RajčicaTP 44/4 Rev. 5 od 14. 4. 2021.
Solanum melongena L.PatlidžanTP 117/1 od 13. 3. 2008.
Solanum tuberosum L.KrumpirTP 23/3 od 15. 3. 2017.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolorSirakTP 122/1 od 19. 3. 2019.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. bicolor x Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseHibridi nastali križanjem vrsta Sorghum bicolor subsp., bicolor i Sorghum bicolor subsp. drummondiiTP 122/1 od 19. 3. 2019.
Sorghum bicolor (L.) Moench subsp. drummondii (Steud.) de Wet ex DavidseSudanska travaTP 122/1 od 19. 3. 2019.
Spinacia oleracea L.ŠpinatTP 55/5 Rev. 4 od 27. 4. 2022.
Trifolium pratense L.Djetelina crvenaTP 5/1 od 22. 12. 2021.
Triticum aestivum L. subsp. aestivumPšenicaTP 3/5 od 19. 3. 2019.
Triticum turgidum L. subsp. durum (Desf.) van SlagerenTvrda pšenicaTP 120/3 od 19. 3. 2014.
Valerianella locusta (L.) Laterr.MatovilacTP 75/2 od 21. 3. 2007.
Vicia faba L.Stočni bobTP 8/1 od 19. 3. 2019.
Vicia faba L. (partim)BobTP 206/1 od 25. 3. 2004.
Vicia sativa L.Grahorica jaraTP 32/1 od 19. 4. 2016.
xTriticosecale Wittm. ex A. CamusHibridi nastali križanjem vrste iz roda Triticum i vrste iz roda SecaleTP 121/3 od 27. 4. 2022.
Zea mays L. (partim)KukuruzTP 2/3 od 11. 3. 2010.
Zea mays L. (partim)Slatki kukuruz i kukuruz kokičarTP 2/3 od 11. 3. 2010.Tekst protokola objavljen je na mrežnim stranicama CPVO-a (www.cpvo.europa.eu).

DODATAK II.

POPIS VRSTA KOJE MORAJU UDOVOLJAVATI VODIČIMA UPOV-a ZA PROVOĐENJE DUS ISPITIVANJA

Znanstveni nazivUobičajeni nazivSmjernice UPOV-a
Agrostis canina L.Rosulja pasjaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis capillaris L.Obična rosuljaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis gigantea RothRosulja bijelaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Agrostis stolonifera L.Rosulja vriježastaTG/30/6 od 12. 10. 1990.
Arachis hypogaea L.Orašac/kikirikiTG/93/4 od 9. 4. 2014.
Beta vulgaris L.Stočna repaTG/150/3 od 4. 11. 1994.
Brassica juncea (L.) CzernSmeđa gorušicaTG/335/1 od 17. 12. 2020.
Brassica rapa L.Postrna repaTG/37/10 od 4. 4. 2001.
Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) BriggsKrmna ogršticaTG/185/3 od 17. 4. 2002.
Bromus catharticus VahlStoklasa štraderovaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Bromus sitchensis Trin.Stoklasa zobenaTG/180/3 od 4. 4. 2001.
Carthamus tinctorius L.ŠafranikaTG/134/3 od 12. 10. 1990.
Lotus corniculatus L.Smiljkita roškastaTG 193/1 od 9. 4. 2008.
Lupinus albus L.Lupina bijela slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus angustifolius L.Lupina uskolisnaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Lupinus luteus L.Lupina slatkaTG/66/4 od 31. 3. 2004.
Medicago doliata Carmign.Dunjica čigrasta/šiljastaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago italica (Mill.) FioriMedicago italica (Mill.) FioriTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago littoralis Rohde ex Loisel.Obalna vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago lupulina L.Hmeljasta vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago murex Willd.Medicago murex Willd.TG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago polymorpha L.Oštrodlakava vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago rugosa Desr.Medicago rugosa Desr.TG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago scutellata (L.) Mill.Štitasta vija/dunjicaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Medicago truncatula Gaertn.Buretasta lucernaTG/228/1 od 5. 4. 2006.
Papaver somniferum L.MakTG/166/4 od 9. 4. 2014.
Phacelia tanacetifolia Benth.FacelijaTG 319/1 od 5. 4. 2017.
Trifolium repens L.Djetelina bijelaTG/38/7 od 9. 4. 2003.
Trifolium subterraneum L.Podzemna djetelinaTG/170/3 od 4. 4. 2001.
xFestulolium Asch. et Graebn.Hibridi nastali križanjem vrste iz roda Festuca i vrste iz roda LoliumTG/243/1 od 9. 4. 2008.


Tekst vodiča objavljen je na mrežnim stranicama UPOV-a (www.upov.int).