Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

NN 146/2022 (14.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko

Ministarstvo zdravstva

2213

Na temelju članka 114. stavka 2., članka 120. stavka 3. i članka 127. stavka 2. Zakona o lijekovima (»Narodne novine«, br. 76/13, 90/14 i 100/18) ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVA, DAVANJU DOZVOLA ZA PROMET NA VELIKO LIJEKOVIMA, DAVANJU DOZVOLA ZA POSREDOVANJE LIJEKOVIMA I DAVANJU POTVRDE O DOBROJ PRAKSI U PROMETU LIJEKOVIMA NA VELIKO

Članak 1.

U Pravilniku o dobroj praksi u prometu lijekova, davanju dozvola za promet na veliko lijekovima, davanju dozvola za posredovanje lijekovima i davanju potvrde o dobroj praksi u prometu lijekovima na veliko (»Narodne novine«, br. 83/13, 19/20 i 32/21), u članku 25. stavku 9. riječi: »certifikat analize svake serije lijeka,« brišu se.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-04/09

Urbroj: 534-07-1-1/5-22-19

Zagreb, 30. studenoga 2022.

Ministar
izv. prof. dr. sc. Vili Beroš, dr. med., v. r.