Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

NN 146/2022 (14.12.2022.), Odluka o iznosu tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom

Hrvatska energetska regulatorna agencija

2215

Na temelju članka 11. stavka 1. točke 10. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 120/12 i 68/18), članka 29. Zakona o energiji (»Narodne novine«, broj 120/12, 14/14, 102/15 i 68/18) i članka 112. stavka 1. podstavka 1. točke 9. Zakona o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 111/21), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 7. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O IZNOSU TARIFNIH STAVKI ZA ZAJAMČENU OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM

I.

Tarifne stavke za zajamčenu opskrbu električnom energijom prema Metodologiji za određivanje iznosa tarifnih stavki za zajamčenu opskrbu električnom energijom (»Narodne novine«, broj 20/22), za energetski subjekt HEP ELEKTRA d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, za razdoblje od 1. siječnja 2023. do 31. ožujka 2023., iznose kako slijedi:

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u kunama

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada
[kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
5,11713,010135,0
Srednji napon
4,83822,846035,0
Niski naponCrveni
4,72652,780335,0
Bijeli
5,42553,191435,0
Plavi4,7126

35,0
Žuti3,6881

0,0

Tarifne stavke za prva dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe u eurima

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (EUR/kWh)Opskrbna
naknada [EUR/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,6791560,3995094,645
Srednji napon
0,6421390,3777294,645
Niski naponCrveni
0,6273140,3690094,645
Bijeli
0,7200880,4235724,645
Plavi0,625470

4,645
Žuti0,489495

0,000

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
u kunama

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (kn/kWh)Opskrbna naknada
[kn/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
5,81493,420635,0
Srednji napon
5,49803,234135,0
Niski naponCrveni
5,37103,159435,0
Bijeli
6,16533,626635,0
Plavi5,3552

35,0
Žuti4,1910

0,0

Tarifne stavke nakon dva mjeseca korištenja zajamčene opskrbe
u eurima

Tarifni modeliTarifne stavke za radnu energiju (EUR/kWh)Opskrbna naknada
[EUR/mjes.]
ENJTENVTENNT
Visoki napon
0,771770,4539924,645
Srednji napon
0,729710,4292394,645
Niski naponCrveni
0,7128540,4193244,645
Bijeli
0,8182760,4813334,645
Plavi0,710757

4,645
Žuti0,556241

0,000

II.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 391-35/22-01/4
Urbroj: 371-06-22-25
Zagreb, 7. prosinca 2022.

Zamjenik
predsjednika Upravnog vijeća
mr. sc. Željko Vrban, v. r.