Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 147/2022 (15.12.2022.), Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2240

Na osnovi članka 24. stavka 3. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 11.a Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O UTVRĐIVANJU DODATNE LISTE ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se Dodatna lista ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Dodatna lista pomagala) koja, sukladno članku 22. stavku 4. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.), sadrži popis ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: pomagala) s višom razinom cijene u odnosu na cijene pomagala utvrđene općim aktom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje kojim se utvrđuje osnovna lista ortopedskih i drugih pomagala (u daljnjem tekstu: osnovna lista pomagala).

Dodatna lista pomagala sadrži pomagala koja su namijenjena omogućavanju poboljšanja oštećenih funkcija odnosno ublažavanju ili otklanjanju tjelesnog oštećenja ili nedostatka organa i sustava organa ili nadomještanju anatomskih ili fizioloških funkcija organa koji su nastali kao posljedica bolesti ili ozljede te indikacije, pravila i uvjete za njihovo ostvarivanje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja.

Članak 2.

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje na teret sredstava obveznoga zdravstvenog osiguranja osigurava pokriće troškova u visini cijene ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala, umanjene za iznos sudjelovanja u cijeni pomagala s osnovne liste pomagala koju osigurava osigurana osoba neposredno ili putem dopunskoga zdravstvenog osiguranja sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Dodatna lista pomagala sadrži i razliku u cijeni pomagala u odnosu na cijenu ekvivalentnog pomagala s osnovne liste pomagala za koju se osigurana osoba može dodatno zdravstveno osigurati sukladno zakonu kojim se uređuje dobrovoljno zdravstveno osiguranje.

Pomagala s Dodatne liste pomagala mogu se propisati samo uz suglasnost osigurane osobe.

Članak 3.

Dodatna lista pomagala sastavni je dio ove Odluke.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju Dodatne liste ortopedskih i drugih pomagala Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 77/22.).

Članak 5.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 20. prosinca 2022. godine.

Klasa: 025-04/22-01/275

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednik Upravnog vijeća
Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.


Nove šifre HZZO-a prema ISO 9999Generički naziv pomagalaNaziv proizvođačaPredstavnik i/ili distributer za RH ili proizvođač u RHNaziv pomagala prema proizvođačuZaštićeni naziv pomagalaPredlažePropisujeOdobravaObveza povrata pomagalaJedinica mjereKoličinaRok uporabe pomagalaStopa PDV-aJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala s Osnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala s oOsnovne liste pomagalaJedinična cijena u kn bez PDV-a pomagala na Dodatnoj listi pomagalaJedinična cijena u kn s PDV-om pomagala na Dodatnoj listi pomagalaRazlika u jediničnoj cijeni u kn bez PDV-aRazlika u jediničnoj cijeni u kn s PDV-omKlasa medicinskog proizvodaNačin proizvodnjeMjesto isporuke pomagalaStandard pomagalae-potvrda
do 7. godineod 7. do 18.godinaiznad 18. godine
12345678910111213141516171819202122232425
DODATNA LISTA ORTOPEDSKIH I DRUGIH POMAGALA
02 Proteze za noge
Stopalo
062427101001Stopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne) 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), Ottobock SE & Co. KGaAStopalo od ugljičnih vlakana (za visoko aktivne), 1C60; 1C61; 1C68; 1C5012, 35NEkom1 
2 g3 g5%9.795,8810.285,6714.757,7015.495,594.961,825.209,91ISSPPD, LJUgljična vlakna, stopalo s visokim povratom energije, modul originalni proizvod.
Zglobovi (koljeno i kuk)
Koljeno
062433101001Jednoosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaJednoosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAJednoosovinsko koljeno, hidraulično, 3R8012, 35NEkom1 
3 g3 g5%9.601,4110.081,4820.604,0021.634,2011.002,5911.552,72ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
062433102001Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R6212, 35NEkom1 
3 g3 g5%10.352,4310.870,0511.563,7012.141,891.211,271.271,83ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
062433102002Višeosovinsko koljeno, hidraulično 102, 339Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaVišeosovinsko koljeno, hidraulično, Ottobock SE & Co. KGaAVišeosovinsko koljeno, hidraulično, 3R6012, 35NEkom1 
3 g3 g5%10.352,4310.870,0519.563,7020.541,899.211,279.671,83ISSPPD, LJMetal, modul originalni proizvod.
04 ORTOZE
Ortoze za kuk
061215051101Ortoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka120Ottobock SE & Co. KGaAOtto Bock AdriaOrtoza za dječji kuk, za fleksiju i abdukciju kuka; Ottobock SE & Co. KGaAOrtoza za dječji kuk Tübingen125NEkom16 mj 
 
5%324,27340,48627,62659,00303,35318,52ISSP, LJPlastika, tekstil.
07 POMAGALA ZA KRETANJE
Antidekubitalna pomagala
043306171001Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br. 166Care of SwedenSimBexReaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.166, Care of SwedenCuroCell S.A.M. PRO12, 3, 65NEkom13 god3 god3 god5%3.289,613.454,095.087,175.341,531.797,561.887,44ISSP, LJReaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.
043306172001Reaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167Care of SwedenSimBexReaktivni zračni nad-madrac za indikaciju br.167, Care of SwedenCuroCell S.A.M. PRO12, 3, 65NEkom13 god3 god3 god5%1.534,251.610,965.087,175.341,533.552,923.730,57ISSP, LJReaktivni zračni nad-madrac sa pumpom. Ograničenje za težinu korisnika do 250 kg. Precizno namještanje težine korisnika u intervalima od minimalno 15 kg. Rastezljiva, nepromočiva, paropropusna i strojno periva (minimalno 95°) navlaka. Visina 10 cm. Funkcija brzog pražnjenja. Maksimalna buka kompresora manja od 28 dB. Alarm niskog pritiska. Garancija 3 godine. Dimenzije 200 x 90 cm.
08 POMAGALA KOD ŠEĆERNE BOLESTI
Inzulinske pumpe sa kateterom
041924011101Inzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje364Medtronic MiniMedMediligoInzulinska pumpa sa kateterom, sa algoritmom za korekciju hiperglikemija; dio sustava napredne hibridne zatvorene petlje, Medtronic MiniMedMedtronic MiniMed 780G insulin pump31,3231,329aNEkom1 
po ocjeni funkcionalnostipo ocjeni funkcionalnosti5%18.170,0019.078,5026.863,2928.206,468.693,299.127,96II bSSP, LJMogućnost odabira različitih ciljnih vrijednosti glukoze; automatizirana isporuka bazala, korekcija bazalne isporuke svakih nekoliko minuta pomoću SmartGuard algoritma, a u odnosu na očitanja glukoze izmjerene senzorom (padajući trend – smanjivanje/zaustavljanje isporuke; rastući trend – povećavanje isporuke inzulina s ciljem postizanja odabrane ciljne vrijednosti glikemije); automatizirani korekcijski bolusi za regulaciju hiperglikemije (SmatrGuard algoritam pumpe izračunava potrebnu korekcijsku dozu za postizanje ciljne vrijednosti te se isporuka vrši automatski); minimalna bolus doza 0,025U; bolus kalkulator kao dio softvera pumpe; mogućnost bluetooth povezivanja pumpe sa sustavom za kontinuirano mjerenje glukoze pomoću senzora u međustaničnoj tekućini; prikazivanje informacija o glukozi izmjerenoj senzorom na zaslonu pumpe. Alarmi (upozorenja) kod dostizanja gornje ili donje granice odnosno kod ubrzane promjene razine glukoze u oba smjera; integrirana aplikacija za pametni telefon. Isporuka inzulina vrši se putem katetera/sustava za infuziju. Jamstveni rok četiri godine. CE certifikat.
Inzulinske pumpe bez katetera
041924021201Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera364Insulet
Corporation
MEDILAB ONESustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Insulet CorporationOmnipod DASH startni set31,3231,329aNEkom14 god.4 god.4 god.5%3.489,103.663,564.575,004.803,751.085,901.140,19II bSSP, LJSustav se sastoji od Uređaja Pod za isporuku inzulina i Uređaja PDM (daljinski upravljač za rukovanje sustavom). Daljinski upravljač za rukovanje sustavom – PDM: LCD zaslon na dodir, litij-ionska punjiva baterija, Bluetooth komunikacija s uređajem za isporuku inzulina, ugrađeni kalkulator bolusa inzulina, 8 segmenata za ciljnu vrijednost glukoze, 8 segmenata za inzulinsko-ugljikohidratni omjer, 8 segmenata za faktor korekcije, mogućnost zaključavanja zaslona, CE certifikat. Startni set sadrži uređaj PDM i 20 uređaja Pod.
041924021202Uređaj Pod za isporuku inzulina, s automatskim umetanjem kanile, potpuno sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini) 343, 366Insulet CorporationMEDILAB ONE

Uređaj Pod za isporuku inzulina, s

automatskim umetanjem kanile, potpuno

sklopljen (spremnik za inzulin, infuzijski set

i mehanizam za isporuku u jednoj cjelini),

Insulet Corporation

Omnipod DASH Pod31,32141aNEkom303 mj.3 mj.3 mj.5%174,46183,18228,75240,1954,2957,01II bSSP, LJUređaj Pod za isporuku inzulina bez katetera. Vodootporan IP28 za kontinuirano trodnevno nošenje. Namijenjeno upotrebi bez slaganja od strane korisnika (spremnik za inzulin, infuzijski set i mehanizam za isporuku u jednoj nedjeljivoj cjelini). Minimalno povećanje bazalne doze i doze bolusa 0,05 jedinica, mogućnost spremanja 12 unaprijed postavljenih bazalnih programa i 24 segmenta bazalnog programa u 30-minutnim koracima. Sigurnosna zvučna upozorenja opasnosti za prazan spremnik, okluziju, istek Poda, automatsko isključivanje i pogrešku uređaja Pod. CE certifikat. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod (20 uređaja Pod sadržano u startnom setu), a nadalje 120 uređaja godišnje.1
10 POMAGALA ZA UROGENITALNI SUSTAV
Pelene-gaćice
093021110001Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, niskoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Normal S; TENA Pants Normal M; TENA Pants Normal L1141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%2,742,885,505,782,762,90ISSP,LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021110003Upijajuće gaćice, niskoupijajuće 334ABENASimBexUpijajuće gaćice, niskoupijajuće, ABENAAbena Pants Premium S1; Abena Pants Premium M1; Abena Pants Premium L11141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%2,742,885,505,782,762,90ISSP,LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 600 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 5 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021112001Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice, visokoupijajuće, Essity Hygiene and Health ABTENA Pants Plus S; TENA Pants Plus M; TENA Pants Plus L1141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%3,343,516,506,833,163,32ISSP, LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa1
093021112002Upijajuće gaćice, visokoupijajuće 334ABENASimBexUpijajuće gaćice, visokoupijajuće, ABENASimBex Active Comfort S; SimBex Active Comfort M; SimBex Active Comfort L1141aNEkomdo 180 #3 mj.3 mj.3 mj.5%3,343,516,506,833,163,32ISSP, LJOpseg kukova 65-135 cm. Moć upijanja najmanje 700 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik. Neutralizator neugodnih mirisa.1
093021110101Upijajuće gaćice za muškarce 353Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health ABTENA Men Premium Fit Level 4 Medium1141aNEkomdo 180 # 
 
3 mj.5%3,343,519,009,455,665,94ISSP, LJOpseg kukova 75-100 cm. Moć upijanja najmanje 870 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 8 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.1
093021110102Upijajuće gaćice za muškarce 353Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaUpijajuće gaćice za muškarce, Essity Hygiene and Health ABTENA Men Premium Fit Level 4 Large1141aNEkomdo 180 # 
 
3 mj.5%3,343,519,009,455,665,94ISSP, LJOpseg kukova 95-125 cm. Moć upijanja najmanje 806 g prema MDS 1/93 certifikatu. Brzina upijanja minimalno 7 ml/s prema MDS 1/93 certifikatu. Ispuštanje tekućine maksimalno 1 g prema MDS 1/93 certifikatu. Anatomski oblik prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, diskretan i muževan dizajn koji imitira muško donje rublje.1
Anatomski ulošci
093021111001Anatomski ulošci (za muškarce) 352Essity Hygiene and Health ABEssity CroatiaAnatomski ulošci (za muškarce), Essity Hygiene and Health ABTENA Men Level 3 Super1141aNEkomdo 275 # 
 
3 mj.5%2,012,114,004,201,992,09ISSP, LJMoć upijanja minimalno 390 g prema MDS certifikatu, brzina upijanja minimalno 6ml/s prema MDS 1/93 certifikatu, ispuštanje tekućine maksimalno 0,10 g prema MDS 1/93 certifikatu, anatomski oblik, prilagođen muškom tijelu, dvostruka jezgra upijanja, neutralizator vlage i neugodnih mirisa, tanak dizajn, fiksiranje pomoću ljepljive trake.1
11 OBLOGE ZA RANE (napomena $)
Alginati s dodatkom
021803110750Alginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75 cm2 326, 351Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom iznad 75cm2, Brightwake LimitedAlgivon plus 10x10cm1141aNEcm2do 101 mj.1 mj.1 mj.5%0,360,380,760,800,400,42IIbSSP,LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom, sterilna, netkana. CE certifikat.1
021803110850Alginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete327, 351Brightwake LimitedLola RibarAlginatna obloga za rane s medicinskim medom za kavitete, Brightwake LimitedAlgivon plus ribbon 2,5 cmx20cm1141aNEkomdo 101 mj.1 mj.1 mj.5%40,4142,4379,9083,9039,4941,46IIbSSP, LJMekana primarna obloga od alginatnih vlakana sa 100%-tnim Manuka medom za kavitete, sterilna, netkana. CE certifikat.1
Ostala pomagala za cijeljenje rana
023003116050Medicinski med328, 351Brightwake LimitedLola RibarMedicinski med, Brightwake LimitedActivon tube 25g1141aNEgramdo 150g1 mj.1 mj.1 mj.5%1,431,503,333,501,902,00IIbSSP,LJ100%-tni prirodni Manuka med u tubi, CE certifikat.1
04490011000110%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane manju od 4,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom13 mj.3 mj.3 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000210%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 5,0 a manju od 9,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom12 mj.2 mj.2 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000310%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 10,0 a manju od 14,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom11 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000410%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 15,0 a manju od 29,0 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom21 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000510%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 29,5 a manju od 43,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom31 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000610%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 44,0 a manju od 58,0 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom41 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
04490011000710%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2 333, 351Hälsa PharmaMolnlycke Health Care Adria10%-karbonilirani hemoglobin u spreju za površinu rane veću od 58,5 cm2, Hälsa PharmaGranulox sprej 12 ml6,24141aNEkom51 mj.1 mj.1 mj.5%309,59325,07578,04606,94268,45281,87IIISSP, LJSprej s 10%-tnim karboniliranim hemoglobinom. Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9 % natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja. CE certifikat.1
12 POMAGALA ZA DISANJE
Druga pomagala za disanje
040312150101Uređaj za potpomognuto disanje (CPAP)236ResMedTehnomedikaUređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMedAirSense 10 AutoSet; AirSense 10 AutoSet for Her1205DAkom1 
8 god.8 god.5%3.646,283.828,596.333,436.650,102.687,152.821,51IIaSSP, LJCPAP uređaj s ovlaživačem koji ima opciju grijane cijevi. Postavke se konfiguriraju za svakog pojedinog pacijenta. Muška i ženska verzija za specifične karakteristike OSA. Nivo radnog tlaka: od 4 do 20 mmH2O; rampa od 0 do 45 min; početni tlak rampe 4 cm H2O; mogućnost podešavanja nadmorske visine na kojoj se koristi uređaj; mogućnosti uključivanja i isključivanja uređaja; ugrađena memorijska kartica i/ili drugi memorijski medij koja bilježi korištenje uređaja; mogućnost beskontaktnog prijenosa podataka iz uređaja; filteri za višekratnu uporabu; napajanje 220 V, 50 Hz; ugrađen LCD ekran. Pribor: crijevo za spajanje maske za višekratnu upotrebu, torba za uređaj. Izdaje se na preporuku liječnika specijaliste, educiranog za medicinu spavanja u bolničkim ustanovama koje sa Zavodom imaju ugovoreni postupak polisomnografije. Uređaj se odobrava na godinu dana uz dokaz da je bio korišten (zapis na memorijskoj kartici i/ili drugom memorijskom mediju) te uz potvrdu potrebe za nastavkom provođenja terapije. CE certifikat.
040312151101Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236ResMedTehnomedikaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMedAirFit N201205NEkom1 
1 god1 god5%450,08472,58573,56602,24123,48129,65IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.
040312151102Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236ResMedTehnomedikaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), ResMedAirFit P101205NEkom1 
1 god1 god5%450,08472,58744,98782,23294,90309,65IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.
040312151103Maska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP) 236Fisher & Paykel Ltd.TehnomedikaMaska za uređaj za potpomognuto disanje (CPAP), Fisher & Paykel Ltd.Brevida1205NEkom1 
1 god1 god5%450,08472,58799,27839,23349,19366,65IIaSSP, LJMaska za nos; okretno sučelje za spajanje na CPAP uređaj s mogućnošću okretanja od 360 stupnjeva; fiksatori maske na stražnjoj strani glave, slobodno lice; unutarnji dio maske izgrađen od silikona; tijelo maske od plastike; pričvršćivanje maske fleksibilnim fiksatorima preko cijele glave; QuietAir™ ventilacijski otvor visokoučinkovita maska koja nježno difundira izdahnuti zrak kako bi se smanjila buka. CE certifikat.
15 SLUŠNA I SURDOTEHNIČKA POMAGALA
Slušno pomagalo
220612150101Digitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom 259, 315, 346BernafonEltonDigitalno kanalno slušno pomagalo bez kanala sa CIC power slušalicom, BernafonNEVERA 1 CIC POWER, WLBE19195NEkom1 
 
7 god.5%1.500,001.575,003.705,003.890,252.205,002.315,25IIaSSP, LJPlastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Individualna izrada kalupa za kanalno pomagalo, CIC power slušalica, direktan zvuk, bežićno podešavanje, ChannelFree obrada zvuka bez kanala, suzbijanje mikrofonije, redukcija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala. CE certifikat.
220612150201Digitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu 260, 315, 346BernafonEltonDigitalno zaušno slušno pomagalo bez kanala sa prijemnikom slušalicom u uhu, BernafonNEVERA 1 PICO RITE, PS BE/ GR/ GB/ DB/ MAC19195NEkom1 
 
7 god.5%1.500,001.575,003.420,003.591,001.920,002.016,00IIaSSP, LJPlastika, metal, elektroničke komponente, računalno podešavanje. Prijemnik slušalica u uhu, antialergijski nastavak za slušalicu, direktan zvuk, bežićno podešavanje, ChalnelFree, suzbijanje mikrofonije, redukacija buke, binauralna usklađenost, digitalna obrada signala, hidrofobni premaz, zaštita od prašine i vode. CE certifikat.


LEGENDA
   
IIndividualno
SSerijski
1Prijedlog nije potreban
1aOdobrenje nije potrebno
2Specijalist ortoped/Specijalist ortopedije i traumatologije 
3Specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije
4Ugovorni isporučitelj
5Liječničko povjerenstvo Zavoda
6Specijalist kirurg
7Specijalist dječje kirurgije
8Opći kirurg s užom specijalizacijom iz traumatologije 
9Liječničko povjerenstvo Direkcije 
9aLiječničko povjerenstvo Direkcije (uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda) 
10Ovlašteni radnik Regionalnog ureda/Područne službe Zavoda 
11Specijalist interne medicine 
12Specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog 
13Specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog 
14Izabrani doktor (ugovorni liječnik primarne zdravstvene zaštite-liječnik opće/obiteljske medicine, pedijatar i ginekolog, sukladno djelatnosti za koju je sklopio ugovor sa Zavodom)
15Specijalist pedijatar
16Specijalist pedijatar, pulmolog
17Specijalist urolog
18Specijalist interne medicine, pulmolog
19Specijalist otorinolaringolog
20Liječnik, specijalist s edukacijom iz medicine spavanja
21Specijalist interne medicine, nefrolog
22Specijalist pedijatar, nefrolog
23Specijalist oftalmolog
24Specijalist dermatovenerolog
25Specijalist ginekolog
26Liječnik specijalist
27Specijalist interne medicine, gastroenterolog
28Specijalist educiran za enteralnu prehranu pacijenta
29Specijalist neurolog 
30Specijalist neurokirurg 
31Bolnički specijalist pedijatar, endokrinolog dijabetolog 
32Bolnički specijalist interne medicine, endokrinolog dijabetolog ili bolnički specijalist endokrinologije i dijabetologije 
33Specijalist maksilofacijalne kirurgije
SPSpecijalizirana prodavaonica
SPPDSpecijalizirana prodavaonica s proizvodnom dozvolom
LJLjekarne 
$Jedinična cijena obloge množi se s 400 kod obloga površine > 400 cm2. Ako se radi o oblogama za buloznu epidermolizu površine > 400 cm2, jedinična cijena obloge množi sa stvarnom površinom obloge.
DA+Osigurana osoba je obavezna vratiti pomagalo nakon prestanka potrebe za pomagalom samo ukoliko je od dana isporuke pomagala do dana obveze vraćanja pomagala prošlo manje od polovice vremena utvrđenog kao rok uporabe pomagala.
ΩSamo za osigurane osobe do 18. godina života i osigurane osobe iznad 18. godina života na redovnom školovanju. Prilikom svakog preuzimanja nove tromjesečne količine baterija u RU/PS Zavoda osigurane osobe obvezno vraćaju Zavodu iskorištene baterije.
#Ovisno o potrebama osigurane osobe unutar tromjesečnog razdoblja propisivanja, na potvrdi je moguće propisati i manje količine od najveće dozvoljene tromjesečne količine pomagala te propisati više potvrda, uz uvjet da količina propisanog pomagala ne premaši najveću dozvoljenu količinu za tromjesečno razdoblje propisivanja.
βJednokratno
γDjeca od navršene 4. godine života
δDjeca do navršene 8. godine života 
INDIKACIJA ZA PRIMJENULISTA
102Zamjena kod istrošenosti (nemogućnosti uporabe)osnovna/ dodatna
120Kod stabilizacije konzervativno reponiranog kuka.osnovna/ dodatna
166Kod osiguranih osoba s tetraplegijom ASIA A i B, kod potpuno nepokretnih osiguranih osoba s neurološkim deficitom distalno od cervikotorakalnog prijelaza kao posljedica neurološke bolesti.osnovna/ dodatna
167a. Za osigurane osobe s paraplegijom. b. Za potpuno nepokretne osigurane osobe koje imaju dekubitalne ulceracije kože (stupanj 3-4).osnovna/ dodatna
236Opstrukcijska ili centralna apneja tijekom spavanja. 1) Dijagnoza potvrđena polisomnografskim/poligrafskim cjelonoćnim snimanjem u specijaliziranom Laboratoriju za poremećaje spavanja ili Centru za medicinu spavanja. 2) AHI indeks veći od 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi ili, ukoliko je AHI indeks od 15 do 30 puta na sat s trajanjem pojedinačnih epizoda najmanje 10 sekundi, osigurana osoba mora imati najmanje 3 simptoma, i to po jedan iz 3 od 4 sljedeće navedene skupine: a) dokumentacija o prekomjernoj pospanosti tijekom dana, koja dovodi do smanjene učinkovitosti na poslu i promjene raspoloženja, b) hipertenzija, c) TIA, CVI, srčano zatajenje ili infarkt miokarda (dovoljan 1 simptom) d) pretilost (BMI veći od 30) 3) Potvrđena djelotvornost CPAP uređaja.osnovna/ dodatna
259Kontraindikacija je kronična upalna promjenaosnovna/ dodatna
260Kontraindikacija su kronične upalne promjene vanjskog zvukovoda uha, egzostoze i druge malformacijeosnovna/ dodatna
315Prije odobrenja novog istovrsnog pomagala ili njegovog dijela obavezno se provodi provjera funkcionalnosti od strane nadležnog doktora specijaliste iz djelatnosti koji je ovlašten za propisivanje pomagala.osnovna/ dodatna
326

Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga – sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

dodatna
327

Tamponiranje kaviteta. Obloga se koristi kao primarna obloga.

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz ove oblogu se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani/Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije oblogama za rane nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena obloga za rane.

dodatna
328

Za zbrinjavanje kroničnih rana. Za površinske i duboke rane s nekrozom, fibrinskim naslagama i infekcijom: dekubitus II-IV stupanj, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, opekline do 2.b stupnja kod osiguranih osoba starijih od 18 godina.

Uz med se preporuča sekundarna obloga-sve obloge sa srednjim do visokim stupnjem apsorpcije.

Obloge koje se ne mogu koristiti kao sekundarne obloge su: Alginati s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Vlaknaste celulozne obloge, Vlaknaste celulozne obloge s dodatkom, Hidrokoloidi, Hidroaktivne obloge s dodatkom, Praškaste instant obloge, Druge obloge s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Poliuretani / Pjene s dodatkom srebra ili aktivnog ugljena, Silikonske obloge s dodatkom srebra, Gel za rane s nekrotičnm naslagama, Pasta za rane koje cijele, Gel za rane koje cijele.

Ukoliko nakon 2 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, liječnik obiteljske medicine ili specijalist pedijatar, obavezan je osiguranu osobu uputiti na specijalistički pregled specijalisti dermatovenerologu ili specijalisti kirurgu. Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena.

dodatna
333

Kod rana slabije i srednje eksudacije: II-IV stupnja dekubitusa, potkoljenični vrijed, dijabetičko stopalo, kirurške i traumatske rane s odgođenim cijeljenjem.

Koristi se kao druga metoda liječenja ukoliko nakon 4 tjedna prve metode izbora nije došlo do smanjenja veličine rane za najmanje 40 %.

Izabrani doktor obvezan je procijeniti stanje rane svaka 4 tjedna tijekom primjene spreja.

Ukoliko niti nakon 4 mjeseca terapije hemoglobinskim sprejem nema znakova cijeljenja rane, obustavlja se terapijska primjena hemoglobinskog spreja.

Hemoglobinski sprej ne može se primjenjivati s hidrokoloidnim oblogama niti s hidrokoloidnim oblogama s dodatkom.

dodatna
334Osigurana osoba starija od 3 godine, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za urgentnu i miješanu urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega urina (600-800 ml) na »Upijajuće gaćice, niskoupijajuće« ili »Upijajuće gaćice, visokoupijajuće« do najviše 180 komada pojedinačno ili na kombinaciju niskoupijajućih i visokoupijajućih upijajućih gaćica. Količina pojedinih pomagala u kombinaciji računa se na način: broj »Upijajućih gaćica, niskoupijajućih« = (180 x X%), broj »Upijajućih gaćica, visokoupijajućih« = (180 x Y%), s tim da X%+Y%=100 %, a ukupan maksimalan broj pomagala u kombinaciji uvijek je do 180 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.dodatna
339

Za osiguranu osobu kojoj nedostaje dio ili cijela noga.

Vrsta proteze propisuje se u skladu s medicinskom indikacijom ovisno o dobi osigurane osobe, uzroku i razini amputacije, kliničkom statusu i razini aktivnosti.

Prva primjena proteze obavlja se tijekom prve bolničke medicinske rehabilitacije u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi koja je osposobljena za provođenje protetičke opskrbe osigurane osobe i to u pravilu unutar roka od šest mjeseci nakon amputacije noge, a svaka sljedeća protetička opskrba ili zamjena ležišta proteze obavlja se u ugovornoj zdravstvenoj ustanovi ili u ugovornoj specijalističkoj ordinaciji.

Kod prve primjene proteze nakon amputacije noge, obvezno se stavlja privremeno ležište, koje se u pravilu koristi od tri do 12 mjeseci.

Ovisno o medicinskoj indikaciji osigurana osoba ima pravo na protezu iz lista pomagala, a ako takva proteza nije iz medicinskih razloga odgovarajuća, nadležni doktor određene specijalnosti ima pravo propisati protezu kombiniranu od navedenih dijelova iz lista pomagala.

osnovna/

dodatna

343Kod nastavnog propisivanja tromjesečne količine izabrani doktor propisuje pomagalo na temelju praćenja potreba svojeg pacijenta uz obvezu osigurane osobe da prema potrebi izabranom doktoru dostavi nalaz nadležnog doktora specijaliste odgovarajuće specijalnosti o provođenju terapije.osnovna/dodatna
346Obostrani trajni gubitak sluha, a tonski audiogram pokazuje da je prosječni prag sluha za uho na koje bolje čuje na frekvencijama: 0,5 kHZ, 1 kHz, 2 kHz i 4 kHz za osiguranu osobu do navršene 18. godine 30 dB i više, a 40 dB i više za odrasle na istim frekvencijama. Osigurana osoba odobrenim slušnim pomagalom mora postizati slušno-govornu komunikaciju unutar socijalnog kontakta prema govornom audiogramu.osnovna/dodatna
351Utvrđena količina odnosi se na jednu ranu.osnovna/dodatna
352Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na »Anatomske uloške (za muškarce)« do najviše 275 komada. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.dodatna
353Osigurana osoba starija od 18 godina, samostalno pokretna, ostvaruje pravo kod indikacija iz članka 49. Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima, za srednje tešku urinarnu inkontinenciju sa umjerenim dnevnim volumenom nevoljnog bijega mokraće (600-800 ml) na »Upijajuće gaćice za muškarce« do najviše 180 komada pojedinačno. Nije ih moguće kombinirati s pomagalima iz ostalih podskupina pomagala za urogenitalni sustav.dodatna
364

Za osigurane osobe koje boluju od šećerne bolesti tipa 1, indikaciju za primjenu pomagala može postaviti bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz jedne od navedenih ugovornih bolničkih zdravstvenih ustanova (KBC Zagreb, KBC Split, KBC Rijeka, KBC Osijek, KBC Sestre milosrdnice i KB Merkur), koji pomagalo i propisuje na Potvrdu o pomagalima za šećernu bolest, a koji se bavi liječenjem šećerne bolesti i ima mogućnost provesti edukaciju bolesnika.

Reevaluacija ishoda primjene pomagala obvezno se provodi najmanje jedanput svakih 6 mjeseci, a provodi ju bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije koji je dao preporuku za pomagalo ili bolnički doktor sub/specijalist endokrinologije i dijabetologije iz druge ugovorne bolničke zdravstvene ustanove, koji se bavi liječenjem šećerne bolesti.

Kod preporuke obvezno se u nalazu mora obrazložiti razlog za postavljanje indikacije za početak, a kasnije i za nastavak korištenja pomagala.

Predloženo i propisano pomagalo odobrava Liječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije Zavoda, uz prethodno odobrenje Stručnog povjerenstva za inzulinske pumpe Zavoda, osiguranim osobama koje zadovoljavaju kriterije i kojima je pomagalo preporučeno u skladu sa stručnim smjernicama Referentnog centra za šećernu bolest i Referentnog centra za pedijatrijsku endokrinologiju i dijabetes Ministarstva zdravstva.

Za svako odobrenje pomagala potrebno je priložiti odgovarajuću medicinsku i drugu potrebnu dokumentaciju osnovom koje nadležni bolnički doktor iz ugovorne bolničke zdravstvene ustanove daje preporuku za primjenu pomagala, zajedno s dokazom o provedenim kontrolama, ako se radi o nastavnom propisivanju.

Kod nastavnog korištenja pomagala, a prije propisivanja novog pomagala obvezno se provodi provjera funkcionalnosti postojećeg pomagala od strane nadležnog doktora specijaliste koji je ovlašten za propisivanje pomagala. Provjeri funkcionalnosti ne podliježu jednokratne »patch« inzulinske pumpe.

Osigurana osoba kojoj je Stručno povjerenstvo Zavoda odobrilo primjenu pomagala ostvaruje pravo i na potrošni materijal, uz uvjet da se pomagalo koristi u skladu s uputama i da se obavljaju redoviti kontrolni pregledi kod odgovarajućeg sub/specijaliste svakih 6 mjeseci.

Osigurana osoba ne može ostvariti pravo na nastavak propisivanja pomagala, niti potrošnog materijala za pomagalo ako:

1. ne obavlja redovite 6-mjesečne kontrolne preglede kod dijabetologa,

2. pri svakoj kontroli nije moguće utvrditi da bolesnik koristi pomagalo prema uputama: ili ne mjeri redovito glikemiju ili ne primjenjuje inzulin ili neredovito mijenja setove ili se ne pridržava dobivenih uputa,

3. nije došlo do očekivanog ishoda primjene pomagala, što se utvrđuje time da:

– nakon 6 mjeseci od početka korištenja pomagala nije postignut porast TIR (vrijeme u ciljnom rasponu) za 5 % i/ili

– smanjenje TBR (vrijeme ispod ciljnog raspona) za 1% i/ili

– tijekom razdoblja od godine dana HbA1c pokazuje značajno pogoršanje (HbA1c >9 % u 3 uzastopna neovisna mjerenja tijekom godine dana).

osnovna/dodatna
366Za osigurane osobe kojima je u liječenju šećerne bolesti tipa 1 odobren Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera, Omnipod DASH. U godini ostvarivanja prava na Sustav za upravljanje isporukom inzulina bez katetera osigurana osoba ostvaruje pravo na još 100 uređaja Pod, jer je 20 uređaja Pod sadržano u startnom setu, a nadalje 120 uređaja godišnje.dodatna