Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

NN 147/2022 (15.12.2022.), Odluka o izmjeni Odluke o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2241

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 4. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) i članka 14. Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 91/13., 136/13., 21/14., 135/14., 144/14. i 42/18.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 64. sjednici održanoj 5. prosinca 2022. godine donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O CIJENI POLICE DOPUNSKOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 118/13., 11/14., 120/15. i 74/16.) u članku 4. stavku 1. riječi: »840,00 kuna godišnje, odnosno 70,00 kuna mjesečno« zamjenjuju se riječima: »111,49 eura godišnje«.

Članak 2.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/278

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 5. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.