Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog križa, Zvonku (Tomo) Kovačiću – posmrtno

NN 149/2022 (19.12.2022.), Odluka o dodjeli odlikovanja Reda hrvatskog križa, Zvonku (Tomo) Kovačiću – posmrtno

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

2276

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 05/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) i članaka 2., 3. i 19. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 20/95., 57/06., 141/06. i 118/19.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja i priznanja Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O DODJELI ODLIKOVANJA

Redom hrvatskog križa, za teško ranjavanje u Domovinskom ratu, odlikuje se

ZVONKO (Tomo) KOVAČIĆ – posmrtno.

Klasa: 060-03/22-15/03

Urbroj: 71-03-01/3-22-01

Zagreb, 25. listopada 2022.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.