Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

NN 149/2022 (19.12.2022.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2298

Na temelju članka 17. stavka 3. Zakona o policiji (»Narodne novine«, br. 34/1., 130/12., 89/14. – vjerodostojno tumačenje, 151/14., 33/15., 121/16. i 66/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O RADNIM MJESTIMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA KOJIMA SE STAŽ OSIGURANJA RAČUNA U POVEĆANOM TRAJANJU

Članak 1.

U Uredbi o radnim mjestima policijskih službenika kojima se staž osiguranja računa u povećanom trajanju (»Narodne novine«, broj 7/22.) u članku 4. podstavku 60. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 61. i 62. koji glase:

» – policajac – specijalac Antiterorističke jedinice Lučko za potrage, spašavanja i helikopterska djelovanja

– šef osiguranja diplomatskih misija u Upravi za posebne poslove sigurnosti.«.

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»U sjedištu policijske uprave policijskom službeniku se kao 16 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiv – vodič službenog psa za otkrivanje droga

– detektiv za evidencije potraga

– detektiv za identifikaciju

– detektiv za kriminalističke evidencije

– detektiv za obradu kriminaliteta

– detektiv za potrage

– detektiv za potrage, identifikaciju i obradu kriminaliteta

– detektiv za prikupljanje, procjenu i obradu podataka te kriminalističke evidencije

– detektiv za rad s informatorima

– kriminalistički tehničar – detektiv za obradu kriminaliteta

– kriminalistički tehničar

– policijski službenik – logističar u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik – logističar tehničar u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik za nadzor i potporu u Tranzitnom prihvatnom centru za strance

– policijski službenik za provedbu nadzora državne granice u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik za provedbu nadzora državne granice – vodič službenog psa za otkrivanje droge u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik za zaštitu državne granice – operater na stacionarnim i mobilnim sustavima za nadzor granice u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik za zaštitu državne granice – operater na sustavima za nadzor granice iz zraka u Mobilnoj jedinici granične policije

– voditelj grupe za provedbu nadzora državne granice u Mobilnoj jedinici granične policije

– policijski službenik – poslužitelj oklopnog vozila

– policijski službenik – poslužitelj vodenog topa

– policijski službenik – vodič službenog psa u Jedinici specijalne i interventne policije i Interventnoj jedinici policije

– policijski službenik interventne policije

– policijski službenik pregovarač

– policijski službenik specijalne policije

– policijski službenik specijalne policije – snajperist

– policijski službenik za foto i video dokumentiranje

– policijski službenik za obradu i analizu foto i video materijala

– policijski službenik specijalističkog tima

– pomoćnik zapovjednika satnije interventne policije

– pomoćnik zapovjednika satnije za podršku

– vođa grupe interventne policije

– vođa grupe pregovarača

– vođa grupe specijalne policije

– vođa grupe vodiča službenih pasa

– vođa specijalističke grupe

– zapovjednik mješovitog voda

– zapovjednik oklopnog tima

– zapovjednik oklopnog voda

– zapovjednik satnije interventne policije

– zapovjednik satnije za podršku

– zapovjednik tima interventne policije

– zapovjednik tima pregovarača

– zapovjednik tima specijalne policije

– zapovjednik tima vodenog topa

– zapovjednik specijalističkog tima

– zapovjednik voda interventne policije

– zapovjednik voda sa službenim psima

– zapovjednik voda specijalne policije

– zapovjednik voda vodenih topova

– policijski službenik za osiguranje u OKCP-u

– policijski službenik za zadržavanje u Jedinici za zadržavanje i prepratu

– vođa ophodnje za zadržavanje u Jedinici za zadržavanje i prepratu.«.

Članak 3.

U članku 6. podstavku 42. na kraju se briše točka te se dodaju podstavci 43., 44. i 45. koji glase:

» – vođa grupe za nezakonite migracije i prekogranični kriminalitet

– policijski službenik za operativna postupanja i kompenzacijske mjere

– vođa grupe za nezakonite migracije.«.

Članak 4.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»U sjedištu Ministarstva unutarnjih poslova policijskom službeniku se kao 14 mjeseci staža osiguranja računa svakih 12 mjeseci stvarno provedenih na radnom mjestu:

– detektiv za ciljane potrage u Upravi kriminalističke policije

– detektiv za poslove operativne pripreme u Upravi kriminalističke policije

– detektiv za poslove operativne zaštite u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik – voditelj kriminalističkog istraživanja u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za ciljane potrage u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za financijske istrage u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za informatičko-tehničke poslove u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za kibernetičku sigurnost u Službi za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta

– policijski službenik za kriminalističku potporu u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za nadzor podatkovnog prometa u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za posebne kriminalističke poslove u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za posebnu kriminalističku tehniku u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za poslove operativne pripreme u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za poslove operativne zaštite u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za potporu nadzora podatkovnog prometa u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za psihološku potporu u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta u Upravi kriminalističke policije

– viši detektiv za posebne kriminalističke poslove u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za usmjeravanje i nadzor rada protueksplozijske zaštite u Protueksplozijskoj službi

– viši policijski službenik za posebnu kriminalističku tehniku u Upravi kriminalističke policije

– voditelj poslova za posebnu kriminalističku tehniku u Upravi kriminalističke policije

– voditelj smjene posebnih kriminalističkih poslova u Upravi kriminalističke policije

– voditelj smjene – instruktor za posebne kriminalističke poslove u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za organizirani kriminalitet u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za kriminalitet droga u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik gospodarskog kriminaliteta i korupcije u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za terorizam u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za identifikaciju i potrage u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za mladež u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za krvne i seksualne delikte, opću sigurnost i okoliš u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za imovinske delikte u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za ratne zločine u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za rad s informatorima u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za kibernetičku sigurnost u Upravi kriminalističke policije

– policijski službenik za digitalnu forenziku u Upravi kriminalističke policije

– pomoćnik šefa smjene prihvatnog centra za strance

– šef smjene prihvatnog centra

– policijski službenik za prihvat i deportaciju u Prihvatnom centru za strance

– pomoćnik voditelja Protueksplozijske službe

– pomoćnik zapovjednika Antiterorističke jedinice Lučko

– glavni voditelj tehničke službe u Antiterorističkoj jedinici Lučko

– inženjer tehničke pripreme leta u Antiterorističkoj jedinici Lučko

– glavni voditelj u Antiterorističkoj jedinici Lučko

– voditelj kontinuirane plovidbenosti u Zrakoplovnoj jedinici Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj programa za sustav kakvoće u Zrakoplovnoj jedinici Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za helikopterske i planinske specijalnosti Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za intervencijsku taktiku Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za međunarodnu i unutarnju suradnju Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za naoružanje i gađanje Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za opću i specijalnu tjelesnu pripremu i borilačke vještine Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za padobranstvo Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za probijanje i ulazak u prostor Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za taktičku medicinu Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za komunikacijske sustave i informatizaciju Antiterorističke jedinice Lučko

– voditelj za bespilotne sustave Antiterorističke jedinice Lučko

– zapovjednik Antiterorističke jedinice Lučko – zamjenik zapovjednika Zapovjedništva za intervencije

– zrakoplovni tehničar – letač II. kategorije

– zrakoplovni tehničar – letač III. kategorije

– zapovjednik snajperskog tima Antiterorističke jedinice lučko

– manipulant gorivom u Antiterorističkoj jedinici Lučko

– policijski službenik za sigurnost Policijske akademije

– policijski službenik – voditelj osiguranja Policijske akademije

– pomoćnik šefa smjene – voditelj osiguranja više objekata u Upravi za posebne poslove sigurnosti.«.

Članak 5.

U članku 8. podstavku 70. na kraju se briše točka te se dodaje podstavak 71. koji glasi:

» – policijski službenik za nezakonite migracije i analizu rizika.«.

Članak 6.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/107

Urbroj: 50301-21/06-22-2

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.