Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina

Državni zavod za mjeriteljstvo

2303

Na temelju članka 15. stavka 6., članka 19. stavka 4., članka 23. stavka 5., članka 28. stavka 2. i članka 29. stavka 4. Zakona o nadzoru predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 36/15 i 114/22) glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADI TROŠKOVA U POSTUPKU ISPITIVANJA I ŽIGOSANJA PREDMETA OD PLEMENITIH KOVINA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadi troškova u postupku ispitivanja i žigosanja predmeta od plemenitih kovina (»Narodne novine«, broj 66/18) u članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Naknade iz članka 1. ovoga Pravilnika iznose:

PosloviIznos naknade
(EUR/kom)
1. Ispitivanje i žigosanje predmeta od zlata
za pojedinačni predmet od zlata
mase do 3 g .......................................................................0,36
za pojedinačni predmet od zlata
mase 3 g i veće .................................................................0,80
2. Ispitivanje i žigosanje predmeta od srebra
za pojedinačni predmet od srebra
mase do 3 g ......................................................................0,13
za pojedinačni predmet od srebra
mase 3 g i veće ..................................................................0,33
3. Ispitivanje i žigosanje predmeta od platine
za pojedinačni predmet od platine
bez obzira na masu ..........................................................0,93
4. Certifikat o žigosanju*0,80
za pojedinačni predmet od plemenitih kovina bez obzira na masu i vrstu plemenite kovine
5. Utiskivanje zajedničke kontrolne oznake (CCM)*
istovjetno naplati kao pod 1., 2. i 3.
6. Utiskivanje drugih dodatnih oznaka (oznaka čistoće i sl.)
za pojedinačni predmet
bez obzira na masu ..........................................................0,16
7. Kvalitativna metoda – XRF ispitivanje
po jednom uzorku .............................................................9,95
8. Kvantitativna kemijska analiza – kupelacija zlata
po jednom uzorku ..........................................................53,09
9. Kvantitativna kemijska analiza – potenciometrijska titracija srebra
po jednom uzorku ..........................................................19,91
10. Dodjeljivanje znaka proizvođača
po rješenju .........................................................................66,36
po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja26,54
11. Dodjeljivanje znaka dobavljača
po rješenju ..........................................................66,36
po novom rješenju nakon isteka roka važenja rješenja26,54
12. Slika državnih žigova
po komadu ..........................................................3,98
13. Naknada za ostale posloveCijena
(radni sat)
po započetom radnom satu .............................................19,91
* provodi se kvantitativna kemijska analiza «.


Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-03/01
Urbroj: 558-03/1-22-01
Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.