Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2305

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI VOZILA NA DVA ILI TRI KOTAČA I ČETVEROCIKALA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti vozila na dva ili tri kotača i četverocikala (»Narodne novine«, broj 80/13, 97/14, 1/16, 60/16 i 2/19) u članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku
evidentiranja tipa vozilanacionalne homologacije tipa vozilapregleda vozilaizdavanja dopune potvrdeprovjere i upis podataka u bazu
L1, L2, L3,
L4, L5
265,45 €265,45 €66,36 €66,36 €39,82 €
L6, L7398,17 €398,17 €99,54 €99,54 €53,09 €

«.

Članak 2.

Članak 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja EU homologacije tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku izdavanja
EU homologacijedopune EU homologacije
L1, L2, L3, L4, L5398,17 €265,45 €
L6, L7530,89 €331,81 €

«.

Članak 3.

Članak 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku
identifikacije i utvrđivanja stanja vozilapojedinačnog odobravanja vozila
L1, L2, L3, L4, L5,39,82 €66,36 €
L6, L753,09 €79,63 €

«.

Članak 4.

U članku 49. stavku 1. riječi »240,00 kuna« se zamjenjuju riječima »42,47 eura«.

Članak 5.

U članku 50. stavku 1. riječi »3.000,00 kn« se zamjenjuju riječima »398,17 eura«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-04/04

Urbroj: 558-06-01/1-22-01

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.