Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2306

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI MOTORNIH VOZILA I NJIHOVIH PRIKOLICA

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (»Narodne novine«, broj 80/13, 97/14, 60/16, 2/19 i 100/20) u članku 46. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku
evidentiranja tipa vozilanacionalne homologacije tipa vozilapregleda vozilaizdavanja dopune potvrdeprovjere i upis podataka u bazu
M1, N1,
O3, O4
424,71 eura424,71 eura132,72 eura106,18 eura66,36 eura
M2, M3,
N2, N3
637,07 eura637,07 eura199,08 eura159,27 eura132,72 eura
O1, O2212,36 eura212,36 eura66,36 eura53,09 eura53,09 eura«

«.

Članak 2.

Članak 47. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja EU homologacije tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku izdavanja
EU homologacijedopune EU homologacije
M1, N1,
O3, O4
663,61 eura331,81 eura
M2, M3,
N2, N3
929,06 eura464,53 eura
O1, O2398,17 eura199,08 eura«

«.

Članak 3.

Članak 48. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila te postupku nacionalne homologacije pojedinačnog vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija vozilaNaknada u postupku
identifikacija i utvrđivanja stanja vozilanacionalna homologacije pojedinačnog vozila
M1, N1,
O3, O4
66,36 eura106,18 eura
N2, N3,
M2, M3
132,72 eura199,08 eura
O1, O253,09 eura79,63 eura«

«.

Članak 4.

U članku 49. stavku 1. riječi »320,00 kuna« se zamjenjuju riječima »42,47 eura«.

Članak 5.

U članku 50. stavku 1. riječi »3.000,00 kn« se zamjenjuju riječima »398,17 eura«.

U stavku 2. riječi »750,00 kuna« se zamjenjuju riječima »99,54 eura«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-04/05

Urbroj: 558-06-01/1-22-01

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.