Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo

DRŽAVNI ZAVOD ZA MJERITELJSTVO

2307

Na temelju članka 275. stavka 3. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08., 48/10., 74/11., 80/13., 158/13, 92/14., 64/15., 108/17., 70/19., 42/20., 85/22. i 114/22.), glavna ravnateljica Državnog zavoda za mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O UTVRĐIVANJU SUKLADNOSTI TRAKTORA ZA POLJOPRIVREDU I ŠUMARSTVO

Članak 1.

U Pravilniku o utvrđivanju sukladnosti traktora za poljoprivredu i šumarstvo (»Narodne novine«, br. 80/13, 1/16, 60/16, 2/19 i 90/19), u članku 37. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku
evidentiranja tipa traktoranacionalne homologacije tipa traktoraizdavanja dopune potvrdeprovjere i upis podataka u bazu
T i C530,89 €530,89 €132,72 €66,36 €
R398,17 €398,17 €132,72 €66,36 €

«.

Članak 2.

Članak 38. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku izdavanja EU homologacije tipa vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku izdavanja
EU homologacijedopune EU homologacije
T i C663,61 €398,17 €
R398,17 €265,45 €

«.

Članak 3.

Članak 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»U postupku utvrđivanja sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila naplaćuju se sljedeće naknade:

Kategorija traktoraNaknada u postupku
identifikacije i utvrđivanja stanja traktorapojedinačnog odobravanja traktora
T i C53,09 €66,36 €
R39,82 €53,09 €

«.

Članak 4.

Članak 40. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Iznosi naknada koje naplaćuje tehnička služba u postupku utvrđivanja sukladnosti traktora:

Kategorija traktoraNaknada u postupku utvrđivanja sukladnosti
tipa traktorapojedinačnog odobravanja traktora
T i C331,81 €31,85 €
R199,08 €19,91 €

«.

Članak 5.

U članku 41. stavak 1. riječi »3.000,00 kn« se zamjenjuju riječima »398,17 eura«.

U stavku 2. riječi »750,00 kuna« se zamjenjuju riječima »99,54 eura«.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-04/06

Urbroj: 558-06-01/1-22-01

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Glavna ravnateljica
Brankica Novosel, v. r.