Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«

NN 150/2022 (21.12.2022.), Odluka o izdavanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«

Hrvatska narodna banka

2309

Na temelju članaka 22. i 23. te članka 43. stavka 2. točke 10. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZDAVANJU KOMPLETA OPTJECAJNOGA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE, KUNA I LIPA, S OZNAKOM
GODINE KOVANJA »2022.«

Članak 1.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.«.

Članak 2.

Hrvatska narodna banka izdaje numizmatički komplet iz članka 1. ove Odluke u količini ne većoj od 50.000 komada.

Članak 3.

Kovanice kuna i lipa, uložene u numizmatičke komplete, izrađene su tehnikom kovanja kojom se postiže kakvoća kovničkog otkova.

Članak 4.

Izgled kovanica od 5, 2 i 1 kune te 50, 20, 10, 5, 2 i 1 lipe, uloženih u numizmatičke komplete, istovjetan je izgledu navedenih apoena utvrđenom u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca (»Narodne novine«, br. 47/1995.), s tim da će navedeni apoeni nositi godinu »2022.« kao oznaku godine kovanja.

Članak 5.

Numizmatički komplet kovanog novca kuna i lipa s oznakom godine kovanja »2022.« prodavat će se po cijeni iskazanoj u Cjeniku Hrvatske narodne banke za izdani prigodni zlatni i srebrni kovani novac i numizmatičke komplete objavljenom na službenim internetskim stranicama Hrvatske narodne banke te na svim prodajnim mjestima.

Članak 6.

Numizmatičke komplete iz članka 1. ove Odluke prodavat će Hrvatska narodna banka i Hrvatska kovnica novca d.o.o.

Članak 7.

Prodaja numizmatičkih kompleta iz članka 1. ove Odluke započinje s danom 22. prosinca 2022.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o izda­vanju kompleta optjecajnoga kovanog novca Republike Hrvatske, kuna i lipa, s oznakom godine kovanja »2022.« (»Narodne novine«, br. 92/2022.).

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon dana njezine objave u »Narodnim novinama«.

O. br.: 484-091/12-22/BV
Zagreb, 15. prosinca 2022.

Guverner
Hrvatske narodne banke
Boris Vujčić, v. r.