Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 150/2022 (21.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2311

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 25. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 6. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O DENTALNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Pravilniku o dentalnoj zdravstvenoj zaštiti iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 146/13., 160/13., 34/14., 66/14., 62/15., 129/17. i 22/20.) u cijelom tekstu riječ: »kunama« zamjenjuje se riječju: »eurima«.

Članak 2.

Popis dentalnih pomagala i Popis ortodontskih naprava iz članka 7. stavka 1. mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/308

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

POPIS DENTALNIH POMAGALA

Red br.Šifra pomagalaNaziv pomagala i popravka pomagalaPomagalo propisujePomagalo odobravaKoličina odobrenog pomagala po čeljusti prema dobi osigurane osobeJedinica mjere pomagalaRok uporabe pomagala prema dobi osigurane osobe (članak 15. i 82. Pravilnika)Dužina jamstvenog roka u mjesecimaJedinična vrijednost pomagala izražena u bodovimaJedinična vrijednost rada u bodovima (10+11)Vrijednost materijala u eurimaMedicinska indikacija/uvijeti za ostvarivanje prava na pomagalo
IIIIIIIIIIII
do 18. god.iznad 18 do 65 god.iznad 65 god.do 18. god.iznad 18 do 65 god.iznad 65 god.za rad doktora dentalne medicineza rad dentalnog tehničara
1234567891011121314
152332Lijevana nadogradnjaIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda222kom..trajnotrajnotrajnotrajno21,193,4024,592,16Do 18. i iznad 65. godine, ako je razorena kruna zuba a korjen zuba sa nadogradnjom može poslužiti kao nosač krunice ili nosač retencijske veze pomične proteze, – od 18. do 65. godine ako krunica služi kao nosač retencijske veze pomične proteze
252342Fasetirana krunicaIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda222kom..4 god.5 god.5 god.1627,3420,1647,5012,84Za sjekutiće, očnjake i pretkutnjake kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze
352344Potpuna krunica od kovineIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda222kom.4 god.5 god.5 god.1623,4716,3839,8510,42Krunica u potpunosti izrađena od metala.Izrađuje se u području kutnjaka kod osiguranika do 18. i iznad 65. godine kao samostalna krunica ili kao nosač retencijske veze pomične proteze, a od 18. do 65. godine isključivo kao nosač retencijske veze pomične proteze
452359Modificirana fasetirana krunicaDoktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
22kom. 
5 god.5 god.1634,0826,2860,3614,03Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno-mobilnih radova sa metalnom lijevanom protezom.Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u vidljivom segmentu gornje i donje čeljusti na sjekutićima,očnjacima i predkutnjacima. Krunicu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.
552369Modificirana krunica jednodjelna lijevanaDoktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
22kom. 
5 god.5 god.1629,8224,8254,6410,56Indicirana pri izradi kombiniranih fiksno mobilnih radova s metalnom lijevanom protezom. Izrađuje se na zubima nosačima retencijske veze pomične proteze u području kutnjaka gornje i donje čeljusti. Krunicu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.
693004Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom do 10 elemenataIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda111kom.3 god.4 god.4 god.1257,0550,40107,4532,09Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 10 elemenata
793005Akrilatna proteza sa žičanim kvačicama i žičanim ili lijevanim upiračima s bazom preko 10 elemenataIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda111kom.3 god.4 god.4 god.1257,0559,22116,2737,69Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti, kada nedostaje više od 10 elemenata
893003Akrilatna (djelomična) proteza do 4 elemenataIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetike 
111kom.2 god.3 god.3 god.829,3425,2054,5416,04Zubna proteza izrađena iz akrilata, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti do 4 elemenata
993006Djelomična metalna lijevana protezaIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
11kom. 
5 god.5 god.1674,5562,78 viši tehničar, 39,06 srednji tehničar176,3989,05Zubna proteza čija je baza izrađena iz metala, u djelomično bezuboj gornjoj i donjoj čeljusti
1093007Totalna zubna proteza s metalnom bazomDoktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
11kom. 
5 god.5 god.1676,6862,78 viši tehničar, 50,40 srednji tehničar189,8686,17Zubna proteza s metalnom bazom u potpuno bezuboj čeljusti. Indikacija su vlastiti zubi u suprotnoj čeljusti, visoki žvačni tlak te alergija na akrilat. Protezu izrađuje specijalista stomatološke protetike u specijalističkim stomatološkim ustanovama.
1193008Totalna proteza – akrilatnaIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
11kom. 
5 god.5 god.1676,6858,40135,0832,49Zubna proteza izrađena iz akrilata kod totalne bezubosti gornje i donje čeljusti. U disgnatim međučeljusnim odnosima i kod negativnih grebena indicirana je izrada totalne zubne proteze po specijalisti stomatološke protetike
1252381Fiksna udlagaDoktor specijalist stomatološke protetike, specijalist oralni kirurg ili specijalist paradontologOvlašteni radnik Zavoda111kom.1 god.1 god.1 god.625,567,3032,862,49Indicirana je kod prijeloma čeljusti, kod izbijanja zubi iz čeljusti, prilikom zračenja u području čeljusti za zaštitu zubi, te za stabilizaciju zuba kod uznapredovale parodontopatije.
1352383Nagrizna udlaga (tijekom terapije)Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgijeOvlašteni radnik Zavoda111kom.1 god.1 god.1 god.610,658,0318,682,49Indicirana je kod subluksacije i luksacije diskus temporomandibularnog zgloba. Odobrava se u svrhu dijagnostike i liječenja stomatognatog sustava
1493010Akrilatna grizna ploča (tijekom terapije)Doktor specijalist stomatološke protetike ili specijalist oralne kirurgijeOvlašteni radnik Zavoda111kom.1 god.1 god.1 god.676,6818,9895,667,17Indicirana je kod inicijalne protetske terapije u terapijskom postupku liječenja disfunkcija stomatognatog sustava (poremećaji okluzije, funkcije čeljusnog zgloba i žvačnih mišića), kod vestibuloplastike, kod terapije otvorenog sinusa.
1585610EpitezaDoktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgijeLiječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije111kom.3 god.3 god.3 god.1285,2029,20114,4012,25Izrada proteze lica i oka nakon opsežnih resekcija gornje čeljusti i egzenteracije orbite.
1685625OpturatorDoktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgijeLiječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije111kom.3 god.3 god.3 god.1225,5613,1438,703,75Izrađuje se nakon marsupijalizacije ciste donje čeljusti, te kao nepčani opturator ili usna oliva.
1785626Resekcijska protezaDoktor specijalist stomatološke protetike ili oralne kirurgijeLiječničko povjerenstvo za pomagala Direkcije111kom.3 god.3 god.3 god.12115,02209,84324,8639,12Izrađuje se kao imedijatno,privremeno ili definitivno pomagalo nakon suptotalne resekcije gornje čeljusti, te kao definitivna proteza nakon resekcije tumora donje usne šupljine.
1893014Podlaganje protezeIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda 
11popravak 
1 god.1 god. 
11,4110,0821,496,41Popravak proteze (totalne ili djelomične) u slučaju gubitka stabilnog ležaja proteze.
1993080Reparatura proteze (prijelom i 1 element)Izabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda111popravak1 god.1 god.1 god. 
4,236,8011,034,33Popravak proteze kod loma ili ugradnje 1 zuba ili 1 kvačice
2093081Reparatura proteze s 2 ili više elemenataIzabrani doktor ili doktor specijalist stomatološke protetikeOvlašteni radnik Zavoda111popravak1 god.1 god.1 god. 
6,5012,6019,108,02Popravak proteze kod loma ili ugradnje 2 ili više zubi ili kvačicaORTODONTSKE NAPRAVE

Red br.Šifra PomagalaNaziv pomagala i
popravka pomagala
Pomagalo predlažePomagalo propisujePomagalo odobravaKoličina odobrene ortodon. naprave do 18. god.Jedinica mjere pomagalaRok uporabe ortodonske naprave do 18. god.Dužina jamstvenog roka u mjesecimaCijena rada i materijala dentalnog tehničaraCijena pomagalaMedicinska indikacija/
uvjeti za ostvarivanje prava na pomagalo
u eurima*u eurima*
12345678910111213
152491Fiksna ortodontska naprava za jednu čeljust – 1x u tijeku ortodontske terapijedoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontOvlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine68,63384,90Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije
252492Headgear – 1x u tijeku fiksne ortodontske terapije prema medicinskoj indikacijidoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine68,6339,82Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, Sidrište, ostale ortodontske anomalije
352493Mobilna ortodontska naprava – monomaksilarna za jednu čeljust-1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**doktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine666,36134,71Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije
452494Mobilna ortodontska naprava – bimaksilarna – 1x tijekom ortodontske terapije prema medicinskoj indikaciji**doktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine678,97169,89Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Kompresije, Pokrovni zagriz, ostale ortodontske anomalije
552495Retainer – ortodontska naprava za retenciju nakon ortodontske terapije – mobilni i/ili fiksni po čeljusti – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikacijidoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine1633,1879,63Završetak aktivne fiksne ortodontske terapije
652300Reparatura mobilne ortodontske naprave – bimaksilarna – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapijedoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine615,9333,18Oštećenje naprave
752496Reparatura mobilne ortodontske naprave -monomaksilarne – jedan put godišnje u tijeku ortodontske terapijedoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine615,9333,18Oštećenje naprave
852497Delairova maska – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikacijidoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine653,09199,08Rascjepi, Progenijski kompleks, Sidrište
952498Ortodontska naprava za forsirano širenje nepca-RPE – jedan put u tijeku ortodontske terapije prema medicinskoj indikacijidoktor specijalist ortodontdoktor specijalist ortodontovlašteni radnik RU/PS1kom.1x do 18. godine661,05171,21Rascjepi, Progenijski kompleks, Otvoreni zagriz, Križni zagriz, Pokrovni zagriz

* cijena rada i materijala dentalnog tehničara i cijena pomagala uključeni su u cijenu DTP-a

** u slučaju kada se zbog ubrzanog rasta i razvoja čeljusti ne može prilagoditi postojeća mobilna ortodontska naprava osigurana osoba pod uvjetom da se terapija provodi isključivo mobilnim ortodontskim napravama može ostvariti pravo na dodatne istovjetne (dvije monomasilarne ili jednu bimaksilarnu) mobilne ortodontske naprave u skladu s općim aktom Zavoda