Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

NN 151/2022 (22.12.2022.), Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2353

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 6. stavaka 3. i 4. Uredbe o osnivanju Hrvatske akreditacijske agencije (»Narodne novine«, br. 158/04., 44/05. i 30/10.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. prosinca 2022. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I IMENOVANJU PREDSJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKE AKREDITACIJSKE AGENCIJE

1. Razrješuje se ZVONIMIR NOVAK dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

2. Imenuje se dr. sc. KRISTINA ČELIĆ predsjednicom Upravnog vijeća Hrvatske akreditacijske agencije.

Klasa: 080-02/22-02/106

Urbroj: 50301-15/28-22-02

Zagreb, 16. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.