Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

NN 151/2022 (22.12.2022.), Popis lijekova s utvrđenom iznimno višom od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko

Agencija za lijekove i medicinske proizvode

2362

Na temelju članka 18. stavka 7. Pravilnika o mjerilima za određivanje najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i iznimno više od najviše dozvoljene cijene lijeka na veliko i godišnjeg izračuna cijene lijeka (»Narodne novine«, broj 33/19) ravnatelj objavljuje

POPIS

LIJEKOVA S UTVRĐENOM IZNIMNO VIŠOM OD NAJVIŠE DOZVOLJENE CIJENE LIJEKA NA VELIKO

Naziv lijeka i pakiranjeDjelatna tvarATKBroj odobrenja pakiranjaNositelj
odobrenja
Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (kn)Iznimno viša od najviše dozvoljene cijene (EUR)Dan objave cijeneDan
početka važenja cijene
Dan prestanka važenja cijene
1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuziju, 50 ml koncentrata u bočici, 40 bočica u kutijikalijev kloridB05XA01HR-H-685703831-01Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu271,6036,0513. 5. 2022.28. 5. 2022. 
Ares 10 mg želučanootporne tablete, 28 tableta u blisteru, u kutijirabeprazolnatrijA02BC04HR-H-894184224-02Sandoz d.o.o.32,014,2510. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Arvind 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-408490908-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.64,708,599. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Arvind 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-507583547-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.37,905,039. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Athyrazol 10 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijitiamazolH03BB02HR-H-038668682-01Jadran Galenski laboratorij d.d.42,005,5713. 4. 2022.28. 4. 2022. 
Baklofen Sintetica Intratekalni 2 mg/ml otopina za infuziju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijibaklofenM03BX01HR-H-140759373-01Sintetica GmbH1.737,65230,6316. 5. 2022.31. 5. 2022. 
Betadine 100 mg/g mast, 1 tuba s 20 g masti, u kutijipovidon, jodiraniD08AG02HR-H-484176445-01Alkaloid d.o.o.28,623,8010. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Bysimin 20 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijihioscinijev butilbromidA03BB01HR-H-761806946-01Medochemie Ltd.31,004,111. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Carnitene 1 g/10 ml oralna otopina, 10 bočica s 10 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-412161189-01Alfasigma S.p.A.109,0014,4716. 5. 2022.31. 5. 2022. 
Carnitene 1 g/5 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 5 ml otopine, u kutijilevokarnitinA16AA01HR-H-024622959-01Alfasigma S.p.A.79,0010,4916. 5. 2022.31. 5. 2022. 
Cordipin XL 40 mg tablete s prilagođenim oslobađanjem, 20 tableta u blisteru, u kutijinifedipinC08CA05HR-H-883174914-01Krka - farma d.o.o.22,603,001. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Krka 0,5 mg tablete, 10 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-257821018-01Krka - farma d.o.o.14,801,961. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-08Krka - farma d.o.o.309,8541,121. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Krka 20 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-061751088-02Krka - farma d.o.o.309,8541,121. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru s jediničnom dozom, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-10Krka - farma d.o.o.98,5013,071. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Krka 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-256143031-02Krka - farma d.o.o.98,5013,071. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Pliva 4 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-585079018-01Pliva Hrvatska d.o.o.98,5013,071. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Deksametazon Pliva 8 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijideksametazonH02AB02HR-H-994131556-01Pliva Hrvatska d.o.o.106,3014,1118. 3. 2022.2. 4. 2022. 
Diftavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije sa smanjenim sadržajem antigena i tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijitoksoidi difterije i tetanusa adsorbirani na aluminijev hidroksidJ07AM51HR-H-126128199-01Sanofi Pasteur56,167,4521. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Dultavax suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, smanjenog(ih) sadržaja antigena, 0,5 ml suspenzije za injekciju u napunjenoj štrcaljki i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije, toksoid tetanusa, inaktivirani poliovirus tip 1, tip 2 i tip 3J07CA01HR-H-868511800-03Sanofi Pasteur104,5013,8721. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Efdege 1 GBq/mL, otopina za injekcije, višedozna bočica od 11 ml zatvorena gumenim čepom presvučenim teflonom i aluminijskom kapicom, u olovnoj posudifludeoksiglukoza (18 F)V09IX04HR-H-199234710-01Argos Zyklotron Betriebs-Ges.m.b.H.6.300,00836,151. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Enap-HL 10 mg/12,5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijienalaprilmaleat; hidroklorotiazidC09BA02HR-H-846008475-01Krka - farma d.o.o.13,471,7917. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Eritromicin Belupo 250 mg tvrde kapsule, 16 kapsula u blisteru, u kutijieritromicinestolatJ01FA01HR-H-409160066-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.29,283,899. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Felkarid 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiflekainidacetatC01BC04HR-H-144132696-01Alkaloid - INT d.o.o.60,007,969. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Flebaven 1000 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-068422273-02Krka - farma d.o.o.80,1010,631. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-02Krka - farma d.o.o.40,205,341. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Flebaven 500 mg filmom obložene tablete, 60 tableta u blisteru, u kutijidiosminC05CA03HR-H-428536548-03Krka - farma d.o.o.80,4010,671. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Flosteron 7 mg/ml suspenzija za injekciju, 5 ampula sa po 1 ml suspenzije, u kutijibetametazonfosfat; betametazondipropionatH02AB01HR-H-015996104-01Krka - farma d.o.o.112,5414,941. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju, 1 bočica sa 100 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-05Sandoz d.o.o.119,0215,8011. 5. 2022.26. 5. 2022. 
Fluorouracil Sandoz 50 mg/ml otopina za injekciju/infuziju,1 bočica s 20 ml otopine, u kutijifluorouracilL01BC02HR-H-126689750-03Sandoz d.o.o.36,194,8012. 5. 2022.27. 5. 2022. 
Folacin 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselinaB03BB01HR-H-342719655-01Jadran Galenski laboratorij d.d.34,984,6413. 4. 2022.28. 4. 2022. 
Folbella 5 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijifolatna kiselinaB03BB01HR-H-792293197-02Makpharm d.o.o.34,984,6413. 4. 2022.28. 4. 2022. 
Fomicyt 40 mg/ml prašak za otopinu za infuziju, prašak za otopinu za infuzijufosfomicinJ01XX01HR-H-658151977-02InfectoPharm Arzneimittel und Consilium GmbH4.125,00547,481. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Furosemid Hameln 10 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 25 ml otopine, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-711394667-06hameln pharma gmbH449,0059,5916. 5. 2022.31. 5. 2022. 
Fursemid 40 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijifurosemidC03CA01HR-H-876484895-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.11,201,499. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Haldol 10 mg tablete, 30 tableta u bočici, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-435067757-01Krka - farma d.o.o.42,835,681. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Haldol 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-534042727-01Krka - farma d.o.o.39,755,281. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Haloperidol depo Krka 50 mg/ml otopina za injekciju s produljenim oslobađanjem, 5 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijihaloperidolN05AD01HR-H-978671231-01Krka - farma d.o.o.154,7320,541. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Heparin Belupo 25 000 IU/5 ml otopina za injekcijuheparinnatrijB01AB01HR-H-123335521-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.365,0048,449. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Heptanon 5 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijimetadonkloridN07BC02HR-H-279607091-01Pliva Hrvatska d.o.o.19,402,573. 5. 2022.18. 5. 2022. 
Herplexim 400 mg filmom obložene tablete, 35 tableta u blisteru, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-719683332-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.131,9517,519. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Hexacima suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzijeCjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), hepatitisa B (rDNA), poliomijelitisa (inaktiviranog) i Haemophilus influenzae tip b (konjugiranog), adsorbiranoJ07CA09EU/1/13/828/006Sanofi Pasteur452,0560,0021. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Hyplaxy 200 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijihidroksiklorokin sulfatP01BA02HR-H-880228978-01Makpharm d.o.o.44,505,9110. 5. 2022.25. 5. 2022. 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 100 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/003Baxalta Innovations GmbH4.763,82632,2724. 11. 2022.9. 12. 2022. 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 25 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 1,25 mlnormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/001Baxalta Innovations GmbH1.249,84165,8824. 11. 2022.9. 12. 2022. 
HyQvia 100 mg/ml otopina za infuziju za supkutanu primjenu, 1 bočica sa 50 ml otopine normalnog ljudskog imunoglobulina i 1 bočica s 2,5 ml rekombinantne ljudske hijaluronidazenormalni imunoglobulin, ljudski; hijaluronidaza, rekombinantnaJ06BA01EU/1/13/840/002Baxalta Innovations GmbH2.429,90322,5024. 11. 2022.9. 12. 2022. 
Ig Vena 50 g/l otopina za infuziju, 200 ml otopine u bočici i držač za bočicu, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA02HR-H-528000748-04Kedrion S.p.A.4683,40621,599. 9. 2022.24. 9. 2022. 
Imovax Polio, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv poliomijelitisa, inaktivirano, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije, u kutijiinaktivirani poliovirus tip 1 (soj Mahoney); inaktivirani poliovirus tip 2 (soj MEF-1); inaktivirani poliovirus tip 3 (soj Saukett)J07BF03HR-H-527075219-01Sanofi Pasteur82,1910,9121. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Ipratropijev bromid/salbutamol Cipla 0,5 mg/2,5 mg u 2,5 ml, otopina za atomizator, 60 ampula s 2,5 ml otopine, u kutijiipratropijev bromid hidrat salbutamolsulfatR03AL02HR-H-807555647-04Cipla Europe NV168,5022,361. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Isoptin 120 mg filmom obložene tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-043595484-01Pliva Hrvatska d.o.o.25,403,373. 5. 2022.18. 5. 2022. 
Isoptin 40 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-487117669-01Pliva Hrvatska d.o.o.14,101,873. 5. 2022.18. 5. 2022. 
Isoptin 80 mg filmom obložene tablete, 50 tableta u blisteru, u kutijiverapamilkloridC08DA01HR-H-998142642-01Pliva Hrvatska d.o.o.36,504,842. 5. 2022.17. 5. 2022. 
Ladiomil 25 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijimaprotilinkloridN06AA21HR-H-374812821-01Pliva Hrvatska d.o.o.21,902,915. 5. 2022.20. 5. 2022. 
Lamal 100 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-338019615-01Alkaloid d.o.o.64,708,599. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Lamal 200 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-889804751-01Alkaloid d.o.o.110,3014,649. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Lamal 50 mg tablete, 30 tableta u blisteru, u kutijilamotriginN03AX09HR-H-280480559-01Alkaloid d.o.o.37,905,039. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Litijev karbonat JGL 300 mg tablete, 100 tableta u bočici, u kutijilitijev karbonatN05AN01HR-H-469787555-01Jadran Galenski laboratorij d.d.75,3810,0013. 4. 2022.28. 4. 2022. 
Lubor 10 mg tvrde kapsule, 20 kapsula u blisteru, u kutijipiroksikamM01AC01HR-H-151437065-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.8,581,149. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Makro-Albumon 2,0 mg set za pripravu radiofarmaceutika, 6 bočica s praškom i 6 naljepnica za inidikaciju parametara obilježenog lijeka, u kutijialbumin, ljudskiV09EB01HR-H-064345427-01Medi-Radiopharma Ltd1.310,00173,8713. 5. 2022.28. 5. 2022. 
Medazol 250 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijimetronidazolP01AB01HR-H-794078484-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.22,733,029. 5. 2022.24. 5. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, baterija čeličnih boca 12x50 litara napunjenih medicinskim kisikom pod tlakom od 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-09Messer Croatia Plin d.o.o.3.240,00430,0217. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 20 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-05Messer Croatia Plin d.o.o.175,5023,2917. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 27 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-06Messer Croatia Plin d.o.o.175,5023,2917. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 30 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-10Messer Croatia Plin d.o.o.175,0023,2317. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 40 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-07Messer Croatia Plin d.o.o.216,0028,6717. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Medicinski kisik Messer, medicinski plin, stlačen, čelična boca od 50 litara napunjena medicinskim kisikom pod tlakom od 150 bara ili 200 barakisikV03AN01HR-H-011713430-08Messer Croatia Plin d.o.o.270,0035,8417. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Metoklopramidklorid hameln 5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula s 2 ml otopine, u kutijimetoklopramidklorid hidratA03FA01HR-H-331932913-01hameln pharma gmbH20,302,6921. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Metrosa 7,5 mg/g gel, 25 g gela u tubi, u kutijimetronidazolD06BX01HR-H-345634275-01Dr. August Wolff GmbH & Co. KG Arzneimittel29,673,9412. 5. 2022.27. 5. 2022. 
Moditen depo 25 mg/1 ml otopina za injekciju, 5 ampula s 1 ml otopine u blisteru, u kutijiflufenazindekanoatN05AB02HR-H-175777575-01Krka - farma d.o.o.140,9818,711. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Nakom 250 mg/25 mg tablete, 100 tableta u blisteru, u kutijilevodopa; karbidopaN04BA02HR-H-840285619-01Sandoz d.o.o.135,6718,0117. 5. 2022.1. 6. 2022. 
Neostigmin Panpharma 0,5 mg/ml otopina za injekciju, 10 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijineostigminijev metilsulfatN07AA01HR-H-444435358-01Panpharma58,007,7010. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Nitrolingual 0,4 mg/dozi sublingvalni sprej, otopina, 14,4 ml otopine u bočici s odmjernim sustavom za raspršivanje, u kutijigliceriltrinitratC01DA02HR-H-453122375-01Medis Adria d.o.o.36,734,8710. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Octagam 50 mg/ml otopina za infuziju, 1 boca s 200 ml otopine, u kutijiimunoglobulin normalni, ljudskiJ06BA01HR-H-315670569-04Jana Pharm d.o.o.4.683,40621,5912. 5. 2022.27. 5. 2022. 
Orfadin 20 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/004SwedishOrphanBiovitrum s.r.o.41.995,885573,816. 7. 2022.21. 7. 2022. 
Orfadin 5 mg tvrde kapsule, 60 kapsula u bocinitizinonA16AX04EU/1/04/303/002Swedish Orphan Biovitrum International11.272,001496,056. 7. 2022.21. 7. 2022. 
Peditrace koncentrat za otopinu za infuziju, 10 bočica s 10 ml koncentrata, u kutijicinkov klorid; bakrov klorid dihidrat; manganov klorid tetrahidrat; natrijev selenit, bezvodni; natrijev fluorid; kalijev jodidB05XA30HR-H-330786925-01Fresenius Kabi d.o.o.450,0059,7310. 5. 2022.25. 5. 2022. 
PENTAXIM prašak i suspenzija za suspenziju za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno), poliomijelitisa (inaktivirano) i hemofilusa tip b (konjugirano), adsorbirano, 1 bočica s praškom, 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije i 2 priložene igle, u kutijitoksoid difterije, toksoid tetanusa, toksoid hripavca, filamentozni hemaglutinin hripavca, inaktivirani poliovirus tip 1, 2 i 3, polisaharid hemofilusa tip bJ07CA06HR-H-854134391-03Sanofi Pasteur153,7920,4121. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Piperacilin/Tazobactam Fresenius Kabi 2 g/0,25 g prašak za otopinu za infuziju, 10 bočica s praškom, u kutijipiperacilin; tazobaktamJ01CR05HR-H-771157107-01Fresenius Kabi d.o.o.433,6557,5610. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Portal 20 mg tvrde kapsule, 28 kapsula u blisteru, u kutijifluoksetinN06AB03HR-H-581320968-02Sandoz d.o.o.35,834,7611. 5. 2022.26. 5. 2022. 
Propranolol Sandoz 40 mg tablete, 50 tableta u bočici, u kutijipropranololkloridC07AA05HR-H-931416030-01Sandoz d.o.o.20,892,7711. 5. 2022.26. 5. 2022. 
Rexocef 40 mg/5 ml prašak za oralnu suspenziju, 1 bočica s 64,8 g praška za pripremu 100 ml oralne suspenzije, mjerna štrcaljka i čaša, u kutijicefpodoksimJ01DD13HR-H-795539485-01Alkaloid d.o.o.42,005,5710. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Rosix Duo 20 mg/100 mg tvrde kapsule, 30 kapsula u blisteru, u kutijirosuvastatinkalcij; acetilsalicilatna kiselinaC10BX05HR-H-382360423-02Belupo lijekovi i kozmetika d.d.61,288,136. 5. 2022.21. 5. 2022. 
Ruconest 2100 jedinica prašak za otopinu za injekciju, 1 bočica s praškomkonestat alfaB06AC04EU/1/10/641/001Pharming Group N.V.5.600,00743,2516. 5. 2022.31. 5. 2022. 
Salbutamol Pliva 5 mg/ml otopina za atomizator, 10 ml otopine u bočici s umetkom za kapanje, u kutijisalbutamolR03AC02HR-H-420373719-01Pliva Hrvatska d.o.o.29,733,955. 5. 2022.20. 5. 2022. 
SPRYCEL 100 mg filmom obložene tablete, 30 tableta u bočicidasatinibL01XE06EU/1/06/363/010Bristol-Myers Squibb EEIG18.102,602402,6325. 7. 2022.9. 8. 2022. 
Sulotrim forte 800 mg + 160 mg tablete, 20 tableta u bočici, u kutijisulfametoksazol, trimetoprimJ01EE01HR-H-305750482-01Belupo lijekovi i kozmetika d.d.25,463,386. 5. 2022.21. 5. 2022. 
Teotard 200 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutijiteofilinR03DA04HR-H-189619916-01Krka - farma d.o.o.21,202,811. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Teotard 350 mg kapsule s produljenim oslobađanjem, 40 kapsula u blisteru, u kutijiteofilinR03DA04HR-H-561139174-01Krka - farma d.o.o.30,003,981. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Tetavax, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv tetanusa, adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka s pričvršćenom iglom s 0,5 ml suspenzije, u kutijitoksoid tetanusa adsorbiran na hidratizirani aluminijev hidroksidJ07AM01HR-H-943015948-01Sanofi Pasteur53,547,1122. 7. 2022.6. 8. 2022. 
Tetraxim, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, cjepivo protiv difterije, tetanusa, hripavca (nestanično, komponentno) i poliomijelitisa (inaktivirano), adsorbirano, 1 napunjena štrcaljka sa 0,5 ml suspenzije i 2 odvojene igle, u kutijitoksoid difterije; toksoid tetanusa; toksoid hripavca; filamentozni hemaglutinin hripavca; poliovirus tip 1, 2 i 3J07CA02HR-H-185201369-04Sanofi Pasteur154,9720,5722. 7. 2022.6. 8. 2022. 
Tinidil 5 mg sublingvalne tablete, 40 tableta u blisteru, u kutijiizosorbiddinitratC01DA08HR-H-394485691-01Pliva Hrvatska d.o.o.6,850,915. 5. 2022.20. 5. 2022. 
Torecan 6,5 mg/ml otopina za injekciju, 50 ampula sa po 1 ml otopine, u kutijitietilperazinmalatR06AD03HR-H-005938916-01Krka - farma d.o.o.194,0325,751. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Trenolk 100 mg/ml otopina za injekciju, 5 ampula sa 5 ml otopine u ulošku, u kutijitraneksamatna kiselinaB02AA02HR-H-586691249-01Makpharm d.o.o.66,268,7910. 5. 2022.25. 5. 2022. 
Ubistesin 40 mg/ml + 0,005 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenciartikainklorid
adrenalinklorid (epinefrinklorid)
N01BB58HR-H-805513439-013M Deutschland GmbH186,4524,7527. 9. 2022.12. 10. 2022. 
Ubistesin forte 40 mg/ml + 0,01 mg/ml otopina za injekciju, 50 uložaka s 1,7 ml otopine, u limenciartikainklorid
adrenalinklorid (epinefrinklorid)
N01BB58HR-H-074373110-013M Deutschland GmbH189,2025,1127. 9. 2022.12. 10. 2022. 
Utrogestan 100 mg meke kapsule, 30 (2x15) kapsula u blisteru, u kutijiprogesteronG03DA04UP/I-530-09/13-02/142Besins Healthcare S.A.39,905,3010. 5. 2022.25. 5. 2022. 
VaxigripTetra, suspenzija za injekciju u napunjenoj štrcaljki, četverovalentno cjepivo protiv influence (fragmentirani virion, inaktivirano), 1 napunjena štrcaljka s 0,5 ml suspenzije s pričvršćenom iglom, u kutijiSoj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H1N1); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip A (H3N2); Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip B; Soj virusa influence (inaktivirani, fragmentirani) Tip BJ07BB02HR-H-888872987-01Sanofi Pasteur78,0810,3621. 7. 2022.5. 8. 2022. 
Ventolin 100 mikrograma po potisku, stlačeni inhalat, suspenzija, 1 inhalator sa 200 doza, u blisteru, u kutijisalbutamolsulfatR03AC02HR-H-659347356-01Pliva Hrvatska d.o.o.46,126,121. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Virolex 200 mg tablete, 20 tableta u blisteru, u kutijiaciklovirJ05AB01HR-H-660395568-01Krka - farma d.o.o.54,607,251. 7. 2022.16. 7. 2022. 
Vizilatan 50 mikrograma/ml kapi za oko, otopina, 1 bočica s pumpicom za kapanje s 2,5 ml otopine, u kutijilatanoprostS01EE01HR-H-476054155-01Bausch + Lomb Ireland Limited51,106,7813. 5. 2022.28. 5. 2022. 
Xaviox 14,96 g prašak za oralnu suspenziju u vrećici, 26 vrećica s praškom, u kutijikalcijev polistirensulfonatV03AE01HR-H-870909668-01Makpharm d.o.o.213,7228,3712. 5. 2022.27. 5. 2022. 


Klasa: 530-02/22-07/08

Urbroj: 381-13-10/329-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ravnatelj
prof. dr. sc. Siniša Tomić, v. r.