Odluka o utvrđenom Nacrtu izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o utvrđenom Nacrtu izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske

HRVATSKI SABOR

2377

Na temelju članaka 148. i 132. Ustava Republike Hrvatske, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O UTVRĐENOM NACRTU IZMJENA USTAVNOG ZAKONA O USTAVNOM SUDU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Utvrđuje se Nacrt izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske u tekstu kako ga je, sukladno Odluci o pristupanju izmjeni Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske, podnio Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav Hrvatskoga sabora.

II.

Sukladno odredbi članka 60. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav će, na temelju i u okviru Nacrta izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske te primjedbi i prijedloga iznesenih u raspravi, podnijeti Hrvatskom saboru Prijedlog izmjena Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/04

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.