Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o razrješenju člana i izboru članice Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2378

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 84. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU ČLANA I IZBORU ČLANICE ODBORA ZA RAD, MIROVINSKI SUSTAV I SOCIJALNO PARTNERSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se član Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora ANTE PRKAČIN.

II.

Za članicu Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo Hrvatskoga sabora bira se JELENA MILOŠ.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/41

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.