Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o razrješenju i izboru potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2379

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 98. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU I IZBORU POTPREDSJEDNIKA ODBORA ZA OBRAZOVANJE, ZNANOST I KULTURU HRVATSKOGA SABORA

I.

Razrješuje se potpredsjednik Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora MARIJAN PAVLIČEK.

II.

Za potpredsjednika Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora bira se MARKO MILANOVIĆ LITRE.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-03/43

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.