Odluka o imenovanju članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o imenovanju članice Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2381

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 68. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANICE ODBORA ZA VANJSKU POLITIKU HRVATSKOGA SABORA

I.

Za članicu Odbora za vanjsku politiku Hrvatskoga sabora imenuje se IVANA CRNIĆ.

II.

Imenovana članica stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/34

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.