Odluka o imenovanju člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o imenovanju člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

2384

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 90. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za Hrvate izvan Republike Hrvatske imenuje se IVAN PEPIĆ.

II.

Imenovani član stupa na dužnost s danom 15. siječnja 2023.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/22-07/37

Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.