Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o potvrđivanju Godišnjih financijskih izvještaja Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu

HRVATSKI SABOR

2385

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članka 22. stavka 1. Zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak (»Narodne novine«, br. 138/06. i 25/13.) Hrvatski sabor na sjednici 16. prosinca 2022. donio je

ODLUKU

O POTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA HRVATSKE BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK ZA 2021. GODINU

Potvrđuju se Godišnji financijski izvještaji Hrvatske banke za obnovu i razvitak za 2021. godinu.

Klasa: 021-03/22-09/65
Zagreb, 16. prosinca 2022.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.