Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o preraspodjeli sredstava planiranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2390

Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 62/22. i 131/22.), a u vezi s člankom 60. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 144/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O PRERASPODJELI SREDSTAVA
PLANIRANIH U DRŽAVNOM PRORAČUNU REPUBLIKE HRVATSKE
ZA 2022. GODINU

I.

Ovom Odlukom Vlada Republike Hrvatske preraspodjeljuje sredstva između razdjela 025 Ministarstvo financija i 077 Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. godinu (»Narodne novine«, br. 140/21., 62/22. i 131/22.), radi osiguranja sredstava za provedbu Privremenog kriznog okvira s ciljem ublažavanja posljedica ruske invazije na Ukrajinu na gospodarstvo Europske unije.

II.

Sredstva iz točke I. ove Odluke preraspodijelit će se prema tablici kako slijedi:

III.

Preraspodjela sredstava iz točke II. ove Odluke sastavni je dio Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/503
Urbroj: 50301-29/09-22-1
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.