Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

NN 152/2022 (23.12.2022.), Odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja i imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2391

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 13. stavka 1. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata (»Narodne novine«, br. 93/14. i 26/15.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. prosinca 2022. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA PREGOVORA O SKLAPANJU DODATKA IV. KOLEKTIVNOM UGOVORU ZA DJELATNOST ZDRAVSTVA I ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I IMENOVANJU PREGOVARAČKOG ODBORA
VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Pokreće se postupak pregovora o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, br. 29/18., 35/19., 78/19., 92/19. i 56/20.).

II.

U pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za pregovore o sklapanju dodatka IV. Kolektivnom ugovoru iz točke I. ove Odluke imenuju se:

– dr. sc. Vili Beroš, dr. med., ministar zdravstva

– mr. sc. Zvonimir Frka-Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Tomislav Dulibić, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Zdravko Zrinušić, državni tajnik u Ministarstvu financija

– Lucian Vukelić, dr. med., ravnatelj Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Dražen Opalić, predstavnik Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Danica Kramarić, dr. med., predstavnica Ministarstva zdravstva

– Marija Pećanac, predstavnica Ministarstva zdravstva

– Dražen Jurković, dr. med., direktor Udruge poslodavaca u zdravstvu.

III.

Za zamjenike članova pregovaračkog odbora iz točke II. ove Odluke imenuju se:

– dr. sc. Silvio Bašić, dr. med., državni tajnik u Ministarstvu zdravstva

– Marela Knežević, predstavnica Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske

– Hrvoje Tomljenović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Danijela Stepić, glavna državna rizničarka, predstavnica Ministarstva financija

– Veronika Laušin, dr. med., predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Anita Zirdum, predstavnica Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

– Bojan Vidović, predstavnik Ministarstva zdravstva

– Martina Furlan, predstavnica Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

– Tanja Paun, predstavnica Udruge poslodavaca u zdravstvu.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-04/501
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 22. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.