Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom primjerku

NN 152/2022 (23.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o obveznom primjerku

Ministarstvo kulture i medija

2394

Na temelju članka 39. stavka 7. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 17/19, 98/19 i 114/22), uz prethodno mišljenje Hrvatskog knjižničnog vijeća, ministrica kulture i medija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O OBVEZNOM PRIMJERKU

Članak 1.

U Pravilniku o obveznom primjerku (»Narodne novine«, broj 66/20), u članku 8. stavku 8. riječi: »od 3.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »od 398,17 eura«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 611-04/22-01/0143

Urbroj: 532-02-03-01/7-22-1

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministrica
dr. sc. Nina Obuljen Koržinek, v. r.