Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

NN 153/2022 (27.12.2022.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2407

Na osnovi članka 20. stavka 7. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 10. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 08/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 66. izvanrednoj sjednici održanoj 20. prosinca 2022. godine, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatske liječničke komore, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU OSNOVNE LISTE LIJEKOVA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

Članak 1.

U Odluci o utvrđivanju Osnovne liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 143/22.), Osnovna lista lijekova iz članka 2. stavka 5., s cijenama u eurima, mijenja se i čini sastavni dio ove Odluke.

U tablici: »Indikacije i smjernice« dodaje se nova smjernica pod oznakom: »’RN29« koja glasi:

»RN29: Samo za liječenje uznapredovalog stadija Parkinsonove bolesti, kad više nije moguće stabilizirati klinički status dostupnom kombiniranom peroralnom terapijom, po preporuci bolničkog specijaliste neurologa. Liječenje odobrava Bolničko povjerenstvo za lijekove. Odobrenje Bolničkog povjerenstva za lijekove se može izdati za razdoblje od najviše 12 mjeseci. Prvih 14 dana lijek se primjenjuje na teret sredstva bolničkog proračuna (2 pakiranja lijeka), a u nastavku se lijek može propisivati na recept Zavoda. Lijek se može propisivati na recept Zavoda isključivo temeljem važećeg odobrenja Bolničkog povjerenstva za lijekove.«.

Članak 2.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023. godine.

Klasa: 025-04/22-01/336

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 20. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.

Osnovna lista lijekova u eurima – 1. dio

Šifra ATKOznakaNezaštićeno ime lijekaDDD i jed. mj.Cijena u EUR za DDD (bez PDV-a)Način primjeneNositelj odobrenjaProizvođačZaštićeno ime lijekaOblik, jačina i pakiranje lijekaCijena u EUR za jed. obl. (bez PDV-a)Cijena u EUR za orig. pak. (bez PDV-a)R/RSStopa PDV-a
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.
A01AB12 451DSheksetidin 
 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A01AD11 263 
polivinil-pirolidon + natrij-hijalurat + gliciretinična kiselinaNA101 
 
LHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Healthcare SAGelclairgel oralni konc., boč. 1x180 ml30,081630,08RSRA015%
A02BA02 051DSranitidin0,3 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A02BA03 141 
famotidin40 mg0,2469OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 20x20 mg0,12342,47R5%
A02BA03 142 
famotidin40 mg0,2398OAlkaloid d.o.o.AlkaloidFamosantbl. 10x40 mg0,23982,40R5%
A02BC01 112 
omeprazol20 mg0,1342OBelupo d.d.BelupoTarget pluscaps. 28x20 mg0,13423,76RRA025%
A02BC01 118 
omeprazol20 mg0,1342OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Ortaloxcaps. 28x20 mg0,13423,76RRA025%
A02BC01 131 
omeprazol20 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 14x20 mg0,13421,88RRA025%
A02BC01 134 
omeprazol20 mg0,1018OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x40 mg0,20355,70RRA025%
A02BC01 135 
omeprazol20 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ultopcaps. 28x20 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 011DSpantoprazolNA20140 mg2,3943PBelupo d.d.BelupoZoltexpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg2,39432,39 
5%
A02BC02 021DSpantoprazolNA20140 mg3,2836PSandoz d.o.o.Sandoz-LekPantoprazol Sandozpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x40 mg3,28363,28 
5%
A02BC02 030DSpantoprazolNA20140 mg3,2836PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Nolpazapraš. za otop. za inj., boč. 1x40 mg3,28363,28 
5%
A02BC02 072DSpantoprazolNA20140 mg1,9394PApta Medica International d.o.o.Sofarimex Indústria Quimica e Farmaceutica S.A.Pantoprazol AptaPharmapraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x40 mg1,939419,39 
5%
A02BC02 101 
pantoprazol40 mg0,1387OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 102 
pantoprazol40 mg0,1249OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 56x20 mg0,06243,50RRA025%
A02BC02 103 
pantoprazol40 mg0,1342OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 14x40 mg0,13421,88RRA025%
A02BC02 104 
pantoprazol40 mg0,1342OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Zipantolatbl. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 111 
pantoprazol40 mg0,1387OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 112 
pantoprazol40 mg0,1249OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 56x20 mg0,06243,50RRA025%
A02BC02 114 
pantoprazol40 mg0,1342OBelupo d.d.BelupoZoltextbl. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 121 
pantoprazol40 mg0,1387OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 122 
pantoprazol40 mg0,1249OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 56x20 mg0,06243,50RRA025%
A02BC02 123 
pantoprazol40 mg0,1342OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 14x40 mg0,13421,88RRA025%
A02BC02 124 
pantoprazol40 mg0,1342OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAcipantbl. žel. otp. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 126 
pantoprazol40 mg0,1387OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 127 
pantoprazol40 mg0,1249OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x20 mg0,06243,50RRA025%
A02BC02 128 
pantoprazol40 mg0,1342OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 129 
pantoprazol40 mg0,1208OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Zopraxtbl. žel. otp. 56x40 mg0,12086,76RRA025%
A02BC02 131 
pantoprazol40 mg0,1387OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 132 
pantoprazol40 mg0,1249OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 56x20 mg0,06243,50RRA025%
A02BC02 133 
pantoprazol40 mg0,1387OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 30x20 mg0,06942,08RRA025%
A02BC02 134 
pantoprazol40 mg0,1249OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 60x20 mg0,06243,75RRA025%
A02BC02 135 
pantoprazol40 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 14x40 mg0,13421,88RRA025%
A02BC02 136 
pantoprazol40 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Nolpazatbl. film obl. žel. otp. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 137 
pantoprazol40 mg0,1387OAlkaloid d.o.o.Atlantic Pharma – Produçoes Farmaceuticas, S.A.Pantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 138 
pantoprazol40 mg0,1301OAlkaloid d.o.o.West Pharma, Atlantic PharmaPantoprazol Alkaloidtbl. žel. otp. 28x40 mg0,13013,64RRA025%
A02BC02 141 
pantoprazol40 mg0,1387OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x20 mg0,06941,94RRA025%
A02BC02 142 
pantoprazol40 mg0,1140OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 56x20 mg0,05703,19RRA025%
A02BC02 144 
pantoprazol40 mg0,1187OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Pantoprazol PharmaStbl. žel. otp. 28x40 mg0,11873,32RRA025%
A02BC02 162 
pantoprazol40 mg0,1342OTakeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.TakedaControloctbl. 28x40 mg0,13423,76RRA025%
A02BC02 181 
pantoprazol40 mg0,1249OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x20 mg0,06241,75RRA025%
A02BC02 182 
pantoprazol40 mg0,1176OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 56x20 mg0,05883,29RRA025%
A02BC02 183 
pantoprazol40 mg0,1208OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelApazol Atbl. žel. otp. 28x40 mg0,12083,38RRA025%
A02BC03 111 
lanzoprazol30 mg0,1387OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x15 mg0,06941,94RRA025%
A02BC03 112 
lanzoprazol30 mg0,1342OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Laronacaps. žel. otp. tvrde 28x30 mg0,13423,76RRA025%
A02BC03 131 
lanzoprazol30 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 14x30 mg0,13421,88RRA025%
A02BC03 132 
lanzoprazol30 mg0,1387OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzul Scaps. 28x15 mg0,06941,94RRA025%
A02BC03 133 
lanzoprazol30 mg0,1342OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lanzulcaps. 28x30 mg0,13423,76RRA025%
A02BC05 061DSesomeprazolNA20130 mg2,9715PAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumboč. 10x40 mg3,862938,63 
5%
A02BC05 131 
esomeprazol30 mg0,0924OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x20 mg0,09241,29RRA025%
A02BC05 132 
esomeprazol30 mg0,0925OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x20 mg0,09252,59RRA025%
A02BC05 133 
esomeprazol30 mg0,0895OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 14x40 mg0,17892,50RRA025%
A02BC05 134 
esomeprazol30 mg0,0895OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 28x40 mg0,17895,01RRA025%
A02BC05 135 
esomeprazol30 mg0,1249OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x20 mg0,08324,66RRA025%
A02BC05 136 
esomeprazol30 mg0,1208OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Emaneracaps. žel. otp. 56x40 mg0,16109,02RRA025%
A02BC05 163 
esomeprazol30 mg0,0925OAstraZeneca d.o.o.AstraZenecaNexiumtbl. 28x20 mg0,09252,59RRA025%
A02BX05 131 
bizmut oksid0,48 g0,5362OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ulcamedtbl. film obl. 56x120 mg0,13417,51RRA165%
A03AA04 111 
mebeverin0,3 g2,9806OBelupo d.d.BelupoRudakolobl. tbl. 50x135 mg0,07033,52R5%
A03AX04 161 
pinaverij bromid0,15 g0,1513OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASDiceteltbl. film obl. 30x100 mg0,10093,03R5%
A03BA01 051PRatropin1,5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03BB01 051DShioscin-butilbromid60 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03BB01 551 
hioscin-butilbromid60 mg 
R 
 
 
 
 
 
R5%
A03BB01 563DShioscin-butilbromid60 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A03FA01 051PRmetoklopramid30 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A03FA01 111 
metoklopramid30 mg0,1793OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Metoprantbl. 40x10 mg0,05982,39R5%
A03FA01 142 
metoklopramid30 mg0,1793OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglantbl. 40x10 mg0,05982,39R5%
A03FA01 241 
metoklopramid30 mg0,3292OAlkaloid d.o.o.AlkaloidReglanotop. oral. 120 ml (5mg/5ml)1,31661,32R5%
A04AA01 071DSondansetronNA40116 mg15,8206PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x2 ml (2 mg/ml)3,164115,82 
5%
A04AA01 072DSondansetronNA40116 mg14,9114PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios AlmiroOndanzetron Kabiotop. za inj., boč. stakl. 5x4 ml (2 mg/ml)5,964629,82 
5%
A04AA01 122 
ondansetron16 mg4,0096OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasOndantortbl. film obl. 10x8 mg2,004820,05RSRA175%
A04AA02 086DSgranisetronNA4013 mg11,0314PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Granizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x1 mg/ml3,677218,39 
5%
A04AA02 087DSgranisetronNA4013 mg5,8207PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal – Laboratorios Almiro S.A.Granizetron Kabiotop. za inj., amp. 5x3 mg/3 ml5,820729,10 
5%
A04AA05 041DSpalonosetronNA4020,25 mg39,0935PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdPalonosetron Accordotop. za inj. boč. stakl. 1x250 mcg/5 ml39,093539,09 
5%
A04AA05 071DSpalonosetronNA4020,25 mg39,0935PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Ferantotop. za inj., amp. 1x250 mcg/5 ml39,093539,09 
5%
A04AA55 131DSnetupitant + palonozetronNA402 
 
OHelsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.Akynzeocaps. tvrda 1x(300 mg+0,5 mg)72,473372,47 
5%
A04AD12 101DSaprepitantNA402165 mg20,6941OTeva B.V.Merckle GmbHAprepitant Tevacaps. tvrda 1x125 mg +2x80 mg11,915035,74 
5%
A04AD12 161DSaprepitantNA402165 mg20,6941OMerck Sharp & Dohme B.V.Merck Sharp & DohmeEmendcaps. tvrda 1x125 mg +2x80 mg11,915035,74 
5%
A04AD12 171DSaprepitantNA402165 mg20,6941OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmathen International S.A., Pharmathen S.A.Aprepitant Alpha-Medicalcaps. tvrda 1x125 mg +2x80 mg11,915035,74 
5%
A05AA02 161 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g0,7751ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHUrsofalkcaps. 100x250 mg0,258425,84RSRA035%
A05AA02 171 
ursodeoksikolna kiselina0,75 g0,5997OAS GRINDEKSAS GrindeksUrsogrixcaps. 100x250 mg0,199919,99RSRA035%
A06AD11 361 
laktuloza6,7 g0,0755OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottDuphalac sirupboč. plast. s čaš. mjern. plast. 1x500 ml (66,7 g/100 ml)3,76003,76RRA125%
A06AD11 365 
laktuloza6,7 g0,0775OMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chem.-pharm. Fabrik GmbHLactulose-MIP sirupboč. plast. 1x500 ml (65 g/100 ml)3,76003,76RRA125%
A07AA12 161DSfidaksomicinNA7000,4 g147,7859OTillotts Pharma GmbHTillotts Pharma GmbHDificlirtbl. film obl. 20x200 mg73,89301.477,86 
5%
A07BA01 111DSaktivni (medicinski) ugljen5 g4,0554OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedtbl. 30x150 mg0,12173,65 
5%
A07BA01 312DSaktivni (medicinski) ugljen5 g1,7030OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Carbomedgranule 1x50 g (19,25 g u 50 g)6,55656,56 
5%
A07CA01 351 
natrij-klorid + kalij-klorid + natrij-citrat 
 
O 
 
 
 
 
 
R5%
A07EC01 131 
sulfasalazin2 g0,3498OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Sulfasalazin Krka ENtbl. žel. otp. 50x500 mg0,08744,37R5%
A07EC01 182 
sulfasalazin2 g0,3497OPfizer Croatia d.o.o.KemwellSalazopyrintbl. 100x500 mg0,08748,74R5%
A07EC02 172 
mesalazin1,5 g0,7465ODr. Falk Pharma GmbHDr. Falk Pharma GmbHSalofalktbl. 100x500 mg0,248824,88RSpa035%
A09AA02 172 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 10.000caps. 100x1 kom.0,100810,08RSRA155%
A09AA02 173 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.AbbottKreon 25.000caps. 100x1 kom.0,268126,81RSRA155%
A09AA02 175 
enzimi gušterače (visoko dozirani) 
 
OMylan Hrvatska d.o.o.Abbott Laboratories GmbHKreon 35.000caps. 50x1 kom.0,459022,95RSRA155%
A10AB01 061 
inzulin40 IU0,5900PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Rotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml), susp.4,425022,12R5%
A10AB01 072 
inzulin40 IU0,4653PNovo Nordisk A/SNovo NordiskActrapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 IU/ml)11,631811,63R5%
A10AB04 082 
inzulin lispro40 U0,8546PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Humalogotop. za inj., brizg. napunj. Junior KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)6,409232,05R5%
A10AB04 083 
inzulin lispro40 U0,7822PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)5,866429,33R5%
A10AB04 084 
inzulin lispro40 U0,8546PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)6,409232,05R5%
A10AB04 085 
inzulin lispro40 U0,8546PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalogotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (200 U/ml)12,818464,09R5%
A10AB05 071 
inzulin aspart40 U0,8546PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)6,409232,05R5%
A10AB05 072 
inzulin aspart40 U0,7822PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoRapidotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)5,866429,33R5%
A10AB05 076 
inzulin aspartNA91240 U0,6852PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoRapidotop. za inj., boč. 1x10 ml (100 U/ml)17,129217,13RPA295%
A10AB05 077 
inzulin aspart40 U0,7822PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SFiaspotop. za inj., uložak stakl. Penfil 5x3 ml (100 U/ml)5,866429,33R5%
A10AB06 061 
inzulin glulizin40 U0,8065PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHApidraotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)6,049030,24R5%
A10AC01 066 
inzulin40 IU0,5900PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin Nsusp. za inj. uložak 5x3 ml (100 IU/ml)4,425022,12R5%
A10AC01 077 
inzulin human40 IU0,6455PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutchland GmbHInsuman Basalsusp. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 IU/ml)4,840924,20R5%
A10AD01 083 
inzulin40 IU0,5900PEli Lilly Hrvatska d.o.o.Lilly FranceHumulin M3susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 IU/ml)4,425022,12R5%
A10AD04 081 
inzulin lispro40 U0,7822PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)5,866429,33R5%
A10AD04 083 
inzulin lispro40 U0,7822PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., uložak 5x3 ml (100 U/ml)5,866429,33R5%
A10AD04 085 
inzulin lispro40 U0,8782PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 25susp. za inj., brizg, napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)6,586532,93R5%
A10AD04 086 
inzulin lispro40 U0,8745PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceHumalog Mix 50susp. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)6,558632,79R5%
A10AD05 073 
inzulin aspart40 U0,8760PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoMix 30susp. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)6,569832,85R5%
A10AD06 071 
inzulin degludek + inzulin aspart40 U1,0224PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRyzodegotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 mL (100 U/mL)7,667738,34R5%
A10AE04 062 
inzulin glargin40 U1,1159PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis GmbHLantusotop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 5x3 ml (100 U/ml)8,369541,85RRA085%
A10AE04 071 
inzulin glargin40 U1,1159PSanofi-Aventis Deutschland GmbHSanofi-Aventis Deutschland GmbHToujeootop. za inj., brizg. napunj. SoloStar 3x1,5 ml (300 U/ml)12,554337,66RRA085%
A10AE04 082 
inzulin glargin40 U0,9339PEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Abasaglarotop. za inj., brizg. napunj. KwikPen 5x3 ml (100 U/ml)7,004335,02RRA085%
A10AE04 091 
inzulin glargin40 U0,9339PViatris LimitedMcDermott Laboratories t/a Mylan Dublin BiologicsSemgleeotop. za inj., brizg. napunj. 5x3 ml (100 U/ml)7,004335,02RRA085%
A10AE05 071 
inzulin detemir40 U1,3202PNovo Nordisk A/SNovo NordiskLevemirotop. za inj., brizg. napunj. FlexPen 5x3 ml (100 U/ml)9,901149,51RRA085%
A10AE06 061 
degludek inzulin40 U1,3803PNovo Nordisk A/SNovo NordiskTresibaotop. za inj., brizg. napunj. FlexTouch 5x3 ml (100 U/ml)10,352451,76RRA085%
A10BA02 101 
metformin2 g0,0750OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x850 mg0,03192,55R5%
A10BA02 102 
metformin2 g0,0712OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 80x1000 mg0,03562,85R5%
A10BA02 103 
metformin2 g0,0750OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x850 mg0,03190,96R5%
A10BA02 104 
metformin2 g0,0765OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Gluformintbl. film obl. 30x1000 mg0,03821,15R5%
A10BA02 111 
metformin2 g0,0941OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 100x500 mg0,02352,35R5%
A10BA02 112 
metformin2 g0,0750OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x850 mg0,03190,96R5%
A10BA02 113 
metformin2 g0,0765OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 30x1000 mg0,03821,15R5%
A10BA02 114 
metformin2 g0,0750OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x850 mg0,03193,82R5%
A10BA02 115 
metformin2 g0,0712OBelupo d.d.BelupoBelformintbl. film obl. 120x1000 mg0,03564,27R5%
A10BA02 122 
metformin2 g0,0941OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x500 mg0,02352,82R5%
A10BA02 124 
metformin2 g0,0750OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x850 mg0,03193,82R5%
A10BA02 125 
metformin2 g0,0712OSandoz d.o.o.Sandoz-LekMeglucontbl. film obl. 120x1000 mg0,03564,27R5%
A10BA02 173 
metformin2 g0,0941OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x500 mg0,02352,35R5%
A10BA02 174 
metformin2 g0,0750OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 100x850 mg0,03193,19R5%
A10BA02 175 
metformin2 g0,0712OMedis Adria d.o.o.WeifaAglurabtbl. film obl. 60x1000 mg0,03562,14R5%
A10BA02 181 
metformin2 g0,0941OBerlin-Chemie Menarini Hrvatska d.o.o.Berlin-Chemie AGSiofor 500tbl. film obl. 120x500 mg0,02352,82R5%
A10BB01 161 
glibenklamid-mikrokrist.7 mg0,1394OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HGlibenclamid Genericontbl. 30x3,5 mg0,06972,09R5%
A10BB09 111 
gliklazid60 mg0,1014OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prod. oslob. 60x30 mg0,05073,04R5%
A10BB09 112 
gliklazid60 mg0,0735OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 30x60 mg0,07352,20R5%
A10BB09 113 
gliklazid60 mg0,0735OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 60x60 mg0,07354,41R5%
A10BB09 114 
gliklazid60 mg0,0735OBelupo d.d.Belupo d.d.Glikatbl. s prilag. oslob. 90x60 mg0,07356,61R5%
A10BB09 131 
gliklazid60 mg0,1014OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 60x30 mg0,05073,04R5%
A10BB09 134 
gliklazid60 mg0,0657OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Glicladatbl. s prilag. osl. 30x90 mg0,09862,96R5%
A10BB12 111 
glimepirid2 mg0,0735OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x2 mg0,07352,20R5%
A10BB12 112 
glimepirid2 mg0,0657OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betaglidtbl. 30x3 mg0,09862,96R5%
A10BB12 145 
glimepirid2 mg0,0730OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x2 mg0,07302,19R5%
A10BB12 146 
glimepirid2 mg0,0735OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x2 mg0,07354,41R5%
A10BB12 147 
glimepirid2 mg0,0648OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 30x3 mg0,09722,92R5%
A10BB12 148 
glimepirid2 mg0,0657OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Glimepirid PharmaStbl. 60x3 mg0,09865,91R5%
A10BB12 161 
glimepirid2 mg0,0735Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbH, Sanofi-Aventis S.p.A., Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x2 mg0,07352,20R5%
A10BB12 162 
glimepirid2 mg0,0657Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis GmbHSanofi-Aventis S.p.A.Sanofi Winthrop ToursAmaryltbl. 30x3 mg0,09862,96R5%
A10BD02 171 
metformin + glibenklamid 
 
OMERCK d.o.o.MerckGlucovancetbl. film obl. 30x(500 mg +5 mg)0,07902,37R5%
A10BD05 161 
pioglitazon + metformin 
 
OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaCompetacttbl. film obl. 56x(15 mg+850 mg)0,331518,56R5%
A10BD07 101 
sitagliptin + metformin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Adamed Pharma S.A.Gluformin Combitbl. s prod. oslob. 56x(50 mg +1000 mg)0,195510,95R5%
A10BD07 111 
sitagliptin + metformin 
 
OTeva GmbHLaboratorios Liconsa S.A.Sitagliptin/metforminklorid Tevatbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,195010,92R5%
A10BD07 125 
sitagliptin + metformin 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Eproclivtbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,195010,92R5%
A10BD07 131 
sitagliptin + metformin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaymetsitbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,195010,92R5%
A10BD07 171 
sitagliptin + metformin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGFordiabtbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,195010,92R5%
A10BD07 181 
sitagliptin + metformin 
 
OViatris LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Glerovatbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,184910,35R5%
A10BD07 182 
sitagliptin + metformin 
 
OZentiva k.s.Laboratorios Liconsa S.A.Jamesitbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,185710,40R5%
A10BD07 183 
sitagliptin + metformin 
 
ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxorantbl. film obl. 56x(50 mg +850 mg)0,17569,83R5%
A10BD07 184 
sitagliptin + metformin 
 
ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxorantbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,17569,83R5%
A10BD07 185 
sitagliptin + metformin 
 
OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o., Accord Healthcare B.V.Sitagliptin/metforminklorid Accordtbl. film obl. 56x(50 mg +1000 mg)0,16699,34R5%
A10BD08 111 
vildagliptin + metformin 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg+850 mg)0,185211,11R5%
A10BD08 112 
vildagliptin + metformin 
 
OBelupo d.d.BelupoAgnis Combitbl. film obl. 60x(50 mg+1000 mg)0,185211,11R5%
A10BD08 121 
vildagliptin + metformin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekVilspoxtbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg)0,195011,70R5%
A10BD08 141 
vildagliptin + metformin 
 
OAccord Healthcare S.L.U.LABORATORI FUNDACIÓ DAU, Pharmadox Healthcare Ltd.Vildagliptin/metforminklorid Accordtbl. film obl. 60x(50 mg+1000 mg)0,167110,03R5%
A10BD08 171 
vildagliptin + metformin 
 
OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Daltextbl. film obl. 60x(50 mg +1000 mg)0,195011,70R5%
A10BD08 181 
vildagliptin + metformin 
 
OZentiva k.s.Pharmathen S.A., Pharmathen International S.A.Ipinzantbl. film obl. 60x(50 mg+1000 mg)0,176010,56R5%
A10BD08 191 
vildagliptin + metformin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGVilbacotbl. film obl. 60x(50 mg+1000 mg)0,176010,56R5%
A10BD08 192 
vildagliptin + metformin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.SAG Manufacturing S.L.U., Galenicum Health S.L.Vildagliptin/metforminklorid Genericontbl. film obl. 60x(50 mg+1000 mg)0,15889,53R5%
A10BG03 101 
pioglitazon30 mg0,6464OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 15 mgtbl. 30x15 mg0,32329,70R5%
A10BG03 102 
pioglitazon30 mg0,4853OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Pioglitazon Pliva tbl. 30 mgtbl. 30x30 mg0,485314,56R5%
A10BG03 133 
pioglitazon30 mg0,4854OACTAVIS GROUP PTC ehf.Actavis Ltd.Pioglitazon Actavistbl. 28x45 mg0,728020,38R5%
A10BG03 181 
pioglitazon30 mg0,6464OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaActostbl. 28x15 mg0,32329,05R5%
A10BG03 182 
pioglitazon30 mg0,4853OCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaActostbl. 28x30 mg0,485313,59R5%
A10BG03 183 
pioglitazon30 mg0,6141ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x15 mg0,30709,21R5%
A10BG03 184 
pioglitazon30 mg0,4611ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x30 mg0,461113,83R5%
A10BG03 185 
pioglitazon30 mg0,4611ONovatin LimitedLaboratori Fundacio DauNovapiotbl. 30x45 mg0,691620,75R5%
A10BH01 101 
sitagliptin0,1 g0,3159OTeva B.V.Teva Gyogyszergyar Zrt., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sitagliptin Tevatbl. film obl. 28x100 mg0,31598,84R5%
A10BH01 122 
sitagliptin0,1 g0,5701OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Pharmacare Premium Ltd.Sigazixtbl. film obl. 28x50 mg0,28517,98R5%
A10BH01 123 
sitagliptin0,1 g0,2851OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., Pharmacare Premium Ltd.Sigazixtbl. film obl. 28x100 mg0,28517,98R5%
A10BH01 124 
sitagliptin0,1 g1,1403OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x25 mg0,28517,98R5%
A10BH01 125 
sitagliptin0,1 g0,5701OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x50 mg0,28517,98R5%
A10BH01 126 
sitagliptin0,1 g0,2851OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Adimuplantbl. film obl. 28x100 mg0,28517,98R5%
A10BH01 131 
sitagliptin0,1 g1,2635OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x25 mg0,31598,84R5%
A10BH01 132 
sitagliptin0,1 g0,6318OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x50 mg0,31598,84R5%
A10BH01 133 
sitagliptin0,1 g0,3159OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHMaysiglutbl. film obl. 28x100 mg0,31598,84R5%
A10BH01 164 
sitagliptin0,1 g1,1403OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x25 mg0,28517,98R5%
A10BH01 165 
sitagliptin0,1 g0,5701OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x50 mg0,28517,98R5%
A10BH01 166 
sitagliptin0,1 g0,2851OALPHA-MEDICAL d.o.o.Adamed Pharma S.A.Dowimtbl. film obl. 28x100 mg0,28517,98R5%
A10BH01 167 
sitagliptin0,1 g1,0832OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x25 mg0,27087,58R5%
A10BH01 168 
sitagliptin0,1 g0,5416OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x50 mg0,27087,58R5%
A10BH01 169 
sitagliptin0,1 g0,2708OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp. z.o.o.Sitagliptin Accordtbl. film obl. 28x100 mg0,27087,58R5%
A10BH01 175 
sitagliptin0,1 g0,2708ONovatin LimitedSAG Manufacturing S.L.U.Zaxiviatbl. film obl. 28x100 mg0,27087,58R5%
A10BH01 181 
sitagliptin0,1 g1,0290OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x25 mg0,25737,20R5%
A10BH01 182 
sitagliptin0,1 g0,5145OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x50 mg0,25737,20R5%
A10BH01 183 
sitagliptin0,1 g0,2573OMylan Ireland LimitedMylan Hungary Kft, Medis International A.S.Jaglixtbl. film obl. 28x100 mg0,25737,20R5%
A10BH02 111 
vildagliptin0,1 g0,3159OBelupo d.d.Belupo d.d.Agnistbl. 60x50 mg0,15799,48R5%
A10BH02 121 
vildagliptin0,1 g0,3159OSandoz d.o.o.Sandoz-LekSaxotintbl. 56x50 mg0,15798,84R5%
A10BH02 131 
vildagliptin0,1 g0,3154OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhGlypvilotbl. 60x50 mg0,15779,46R5%
A10BJ01 062 
eksenatid15 mcg1,7668PAstraZeneca ABAstraZeneca ABByettaotop. za inj., brizg. napunj. 1x2,4 ml, 10 mcg/40 mcl, (0,25 mg/ml)70,672270,67RSRA115%
A10BJ03 061 
liksisenatid20 mcg5,0480Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 1x3 ml (10 mcg/doza)35,336135,34RSRA115%
A10BJ03 062 
liksisenatid20 mcg2,5240Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutchland GmbHLyxumiaotop. za inj., brizg. napunj. 2x3 ml (20 mcg/doza)35,336170,67RSRA115%
A10BJ05 061 
dulaglutid0.16 mg3,7692PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x0,75 mg/0,5 ml17,668135,34RSRA115%
A10BJ05 062 
dulaglutid0.16 mg1,8846PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x1,5 mg/0,5 ml17,668135,34RSRA115%
A10BJ05 063 
dulaglutid0.16 mg0,9423PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x3,0 mg/0,5 ml17,668135,34RSRA115%
A10BJ05 064 
dulaglutid0.16 mg0,6282PEli Lilly Nederland B.V.Eli Lilly Italia S.p.A.Trulicityotop. za inj., brizg. napunj. 2x4,5 mg/0,5 ml17,668135,34RSRA115%
A10BJ06 071 
semaglutid0.11 mg7,7740PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,25 mg/doza)70,672270,67RSRA115%
A10BJ06 072 
semaglutid0.11 mg3,8870PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x1,5 ml (0,5 mg/doza)70,672270,67RSRA115%
A10BJ06 073 
semaglutid0.11 mg1,9435PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SOzempicotop. za inj., brizg. napunj., 1x3 ml (1 mg/doza)70,672270,67RSRA115%
A10BX02 101 
repaglinid4 mg0,1284ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x0,5 mg0,01601,44R5%
A10BX02 102 
repaglinid4 mg0,1283ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x1 mg0,03212,89R5%
A10BX02 103 
repaglinid4 mg0,1215ODOUBLE-E-PHARMA LimitedPliva Hrvatska d.o.o.Reodontbl. 90x2 mg0,06085,47R5%
A10BX02 112 
repaglinid4 mg0,1283OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x1 mg0,03212,89R5%
A10BX02 113 
repaglinid4 mg0,1215OBelupo d.d.BelupoReglinidtbl. 90x2 mg0,06085,47R5%
A10BX02 127 
repaglinid4 mg0,1215OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Repaglinid PharmaStbl. 90x2 mg0,06085,47R5%
A11CC02 251 
dihidrotahisterol1 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
A11CC04 051DSkalcitriol1 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A11CC05 161 
kolekalciferol20 mcg0,0252OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDekristolcaps. meka 14x20 000 IU (0,5 mg)0,62958,81R5%
A11CC05 201 
kolekalciferol20 mcg0,0444OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivit D3boč. 1x10 ml (4.000 i.j./ml)2,22052,22R5%
A11CC05 261 
kolekalciferol20 mcg0,0311OFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiOleovit D3oralne kapi, boč. 1x12,5 ml (14400 i.j./ml)6,99456,99R5%
A11CC05 271 
kolekalciferol20 mcg0,0280OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 4x1 ml (25 000 IU/ml)0,87433,50R5%
A11CC05 272 
kolekalciferol20 mcg0,0266OPROXIMUM d.o.o.SMB Technology S.A.D-VITALoralna otop., amp. 3x1 ml (100 000 IU/ml)3,32259,97RSRA315%
A11EA01 051DSvitamini B kompleksa 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A12AA02 051PRkalcij-glukobionat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A12AA04 131 
kalcij-karbonat3 g0,3902OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kalcijev karbonattbl. 50x1 g0,13016,50R5%
A12BA01 111 
kalij-klorid3 g0,6055OBelupo d.d.BelupoKalijev klorid Belupotbl. za oral. otop. 30x500 mg0,10093,03R5%
A12BA01 112 
kalij-klorid3 g0,6055OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev klorid Jadrantbl. 30x500 mg0,10093,03R5%
A12BA02 321 
kalijev citrat 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kalijev citrat JGLpraš. za oral. otop., vreć. 15x1 (20,5 mg/ml)0,23893,58R5%
A12BA30 161 
kalij-citrat + kalij-hidrogenkarbonat 
 
ODesma GmbHE-Pharma Trento S.p.A.Kalinortbl. šum. 15x1 tbl. (2,17 g+2 g/tbl.)0,26553,98R5%
A16AA01 051DSlevokarnitin2 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AA01 151DSlevokarnitin2 g 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AA05 161DSkarglumatna kiselinaNA501200 mg60,1664ORecordati Rare DiseasesRecordati Rare DiseasesCarbaglutbl. za oral. susp. 60x200 mg60,16643.609,98 
5%
A16AB02 062KSimiglucerazaNA903300 j.1.004,5035PGenzyme Europe B.V.GenzymeCerezymepraš. za konc. za otop. za inf., stakl. boč. 1x400 j.1.339,30451.339,30 
5%
A16AB03 062KSagalzidaza alfaNA9041 mg453,0224PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedReplagalkonc. za inf., boč. 1x3,5 mg/3,5 ml1.585,57831.585,58 
5%
A16AB04 061KSagalzidaza betaNA9045 mg440,9444PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x35 mg3.086,61093.086,61 
5%
A16AB04 062KSagalzidaza betaNA9045 mg481,9112PGenzyme Europe B.V.GenzymeFabrazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 mg481,9112481,91 
5%
A16AB05 061KSlaronidazaNA9061 T j.1.285,9062PGenzyme Europe B.V.GenzymeAldurazymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 j./5 ml (100j./ml)642,9531642,95 
5%
A16AB07 061KSalglukozidaza alfaNA9070,1 g983,0725PGenzyme Europe B.V.GenzymeMyozymepraš. za konc. za otop. za inf., boč. 1x50 mg491,5363491,54 
5%
A16AB08 061KSgalsulfazaNA908 
 
PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedNaglazymekonc. otop. za inf., boč. 1x5 mg/5 ml1.373,68901.373,69 
5%
A16AB09 071KSidursulfaza NA909 
 
PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedElapraseboč. stakl. 1x6 mg/3 ml (2 mg/ml)2.655,20612.655,21 
5%
A16AB10 061KSvelagluceraza alfaNA903300 U1.038,4154PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedVprivpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 1x400 U/20 ml (nakon rekonstitucije 100 U/1ml)1.384,51921.384,52 
5%
A16AB12 071KSelosulfaza alfaNA91320 mg3.327,0051PBioMarin International LimitedBioMarin International Ltd.Vimizimkonc. za otop. za inf., boč. stakl. 1x5 ml (1 mg/ml)831,7513831,75 
5%
A16AB17 071KLcerliponaza alfaNA91521 mg1.706,5773PBioMarin International LimitedBioMarin International LimitedBrineuraotop. za inf., boč. 2x150 mg/5 ml (30mg/ml)12.189,825524.379,65 
5%
A16AX04 151KSnitizinonNA90520 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
A16AX08 072KLteduglutidNA9145 mg1.158,1472PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x1,25 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (2,5 mg/ml)289,53688.107,03 
5%
A16AX08 073KLteduglutidNA9145 mg596,2603PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedRevestivepraš. boč. 28x5 mg+0,5 ml otap. za otop. za inj. u štrc. napunj. (10 mg/ml)596,260316.695,29 
5%
A16AX10 161KSeliglustatNA910 
 
OGenzyme Europe B.V.Genzyme Ireland Ltd.Cerdelgacaps. tvrda 56x84 mg341,037019.098,07 
5%
A16AX14 161KSmigalastatNA911 
 
OAmicus Therapeutics Europe LimitedAlmac Pharma Services (Ireland) LimitedGalafoldcaps. tvrde 14x123 mg1.036,470314.510,58 
5%
B01AA03 162 
varfarin7,5 mg0,1383OOrion CorporationOrionMartefarintbl. 100x3 mg0,05535,53R5%
B01AB01 011DSheparin10 T i.j.1,9378PBelupo d.d.BelupoHeparin Belupootop. za inj., lio amp. 10x25.000 i.j./5 ml4,844448,44 
5%
B01AB01 061DSheparinnatrij10 T i.j.1,7555PPanpharmaPanpharma GmbHHeparin Panpharmaotop. za inj./inf., 5.000 i.j./ml (10x5 ml)4,388843,89 
5%
B01AB02 061DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.526,7663PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHKyberninlio boč. 1x500 i.j./10ml125,4231125,42 
5%
B01AB02 071DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.526,7663PJana Pharm d.o.o.OctapharmaATenativlio boč. 1x500 i.j./10ml125,4231125,42 
5%
B01AB02 082DSantitrombin IIINB1012.1 T i.j.526,7663PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGAntithrombin III Baxalta 50 IU/mlpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x500 IU/10 ml (50 IU/ml)125,4231125,42 
5%
B01AB04 071DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.9,0271PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x2.500 i.j./0,2ml1,805418,05 
5%
B01AB04 072DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.8,5981PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x5.000 i.j./0,2ml3,439334,39 
5%
B01AB04 073DSPOdalteparinNB1022.5 T i.j.1,3958PPfizer Croatia d.o.o.PfizerFragminštrc. 10x7.500 i.j./0,3ml4,187441,87RSRB105%
B01AB04 080 
dalteparin2.5 T i.j.1,3360PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x10.000 i.j./0,4 ml5,344026,72RSRB105%
B01AB04 081 
dalteparin2.5 T i.j.1,2105PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x12.500 i.j./0,5 ml6,052730,26RSRB105%
B01AB04 082 
dalteparin2.5 T i.j.1,1338PPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Manufacturing Belgium N.V.Fragminotop. za inj., štrc. napunj. 5x15.000 i.j./0,6 ml6,802834,01RSRB105%
B01AB05 061DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.1,3949PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x20 mg/0,2 ml1,394913,95RSRB115%
B01AB05 062DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.1,3129PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x40 mg/0,4 ml2,625715,75RSRB115%
B01AB05 063DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.1,3129PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x40 mg/0,4 ml2,625826,26RSRB115%
B01AB05 064DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,1599PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 6x60 mg/0,6 ml3,479620,88 
5%
B01AB05 065DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,1598PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x60 mg/0,6 ml3,479534,79 
5%
B01AB05 066DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.1,0270PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x80 mg/0,8 ml4,108241,08 
5%
B01AB05 067DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,8408PTechdow Europe ABHealth-Med spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.Inhixašprica 10x100 mg/1 ml4,203742,04 
5%
B01AB05 085DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.0,1502Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x20 mg/0,2 ml1,502015,02RSRB115%
B01AB05 086DSPOenoksaparinNB5062.0 T i.j.0,1449Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x40 mg/0,4 ml2,897728,98RSRB115%
B01AB05 087DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,1326Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x60 mg/0,6 ml3,977739,78 
5%
B01AB05 088DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,1176Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x80 mg/0,8 ml4,702847,03 
5%
B01AB05 089DSPOenoksaparinNB1022.0 T i.j.0,1051Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop Maisons Alfort, Sanofi Winthrop Le Trait, Sanofi Aventis AlcorconClexanešprica 10x100 mg/1 ml5,254652,55 
5%
B01AB06 021DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.1,8909PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x2850 i.j. anti Xa/0,3 ml1,890918,91RSRB115%
B01AB06 022DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.1,7178PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x5.700 i.j. anti Xa/0,6 ml3,435534,36RSRB115%
B01AB06 023DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.1,2460PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x7.600 i.j. anti Xa/0,8 ml3,322733,23 
5%
B01AB06 024DSPOnadroparinNB1022.85 T i.j.1,8973PMylan Hrvatska d.o.o.Aspen Notre Dame de BondevilleFraxiparineštrc. 10x3.800 i.j. anti Xa/0,4 ml2,529725,30RSRB115%
B01AC04 111 
klopidogrel75 mg0,3005OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Pigreltbl. film obl. 28x75 mg0,30058,41RSRB015%
B01AC04 115 
klopidogrel75 mg0,2871OBelupo d.d.BelupoKlopidextbl. film obl. 30x75 mg0,28718,61RSRB015%
B01AC04 125 
klopidogrel75 mg0,2871OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 30x75 mg0,28718,61RSRB015%
B01AC04 126 
klopidogrel75 mg0,2637OSandoz d.o.o.Sandoz-LekKogreltbl. film obl. 60x75 mg0,263715,82RSRB015%
B01AC04 131 
klopidogrel75 mg0,3005OKrka d.d., Novo mestoKRKA-FARMA d.o.o.Zyllttbl. film obl. 28x75 mg0,30058,41RSRB015%
B01AC04 135 
klopidogrel75 mg0,3005OMylan Hrvatska d.o.o.Phamathen International SAGardintbl. film obl. 28x75 mg0,30058,41RSRB015%
B01AC04 145 
klopidogrel75 mg0,3005OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Klopidogrel PharmaStbl. film obl. 28x75 mg0,30058,41RSRB015%
B01AC04 163DSklopidogrelNB10375 mg0,4539Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustriePlavixtbl. film obl. 30x300 mg1,815754,47 
5%
B01AC06 151DSacetilsalicilna kiselina100 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
B01AC07 051DSdipiridamolNB1040,2 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B01AC11 062KSiloprostNB1050,15 mg183,9671IBayer AGBerlimed S.A.Ventavisotop. za atomizator, amp. stakl. 90x2 ml (10 mcg/ml)24,52892.207,61 
5%
B01AC16 062DSeptifibatidNB106 
 
PGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedGlaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Manufacturing S.P.A.Integrilinboč. 1x100 ml (0,75 mg/ml)55,775455,78 
5%
B01AC16 071DSeptifibatidNB106 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x10 ml (2 mg/ml)12,689612,69 
5%
B01AC16 072DSeptifibatidNB106 
 
PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LtdEptifibatid Accordotop. za inj., boč. stakl. 1x100 ml (0,75 mg/ml)39,956239,96 
5%
B01AC22 101 
prasugrel10 mg1,0078OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prasugrel Plivatbl. film obl. 28x10 mg1,007828,22RS RB025%
B01AC22 131 
prasugrel10 mg0,9823OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Eliskardiatbl. film obl. 28x10 mg0,982327,51RS RB025%
B01AC22 141 
prasugrel10 mg0,9521OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tosynaltbl. film obl. 30x10 mg0,952128,56RS RB025%
B01AC22 171 
prasugrel10 mg0,9332OMylan Pharmaceuticals LimitedMcDermott Laboratories t/a Gerard Laboratories t/a Mylan Dublin, Mylan Hungary Kft./Mylan Hungary Ltd.Prasugrel Mylantbl. film obl. 28x10 mg0,933226,13RS RB025%
B01AC24 111 
tikagrelor0,18 g1,0078OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Greccastbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 171 
tikagrelor0,18 g1,0078OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Tilobrastiltbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 174 
tikagrelor0,18 g1,0078OPharmaS d.o.o.S.C Labormed – Pharma SA, AdAlvo LimitedTikagrelor PharmaStbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 181 
tikagrelor0,18 g1,0078OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atixarsotbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 182 
tikagrelor0,18 g1,0078OAbdi Farma Unipessoal Ltd.Interpharma Services Ltd., Pharmadox Healthcare LimitedTikagrelor Abditbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 191 
tikagrelor0,18 g1,0078OMylan Ireland LimitedPharOS MT LtdIgzelymtbl. film obl. 56x90 mg0,503928,22RS RB025%
B01AC24 192 
tikagrelor0,18 g1,0078OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGTigrixtbl. film obl. 60x90 mg0,503930,23RS RB025%
B01AD02 061DSalteplazaNB1070,1 g824,2485PBoehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.Boehringer IngelheimActilyselio boč. 1x50 mg412,1242412,12 
5%
B01AE07 162DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g3,0094OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x75 mg1,026030,78 
5%
B01AE07 164DSdabigatran eteksilat NB1080,22 g2,0448OBoehringer Ingelheim International GmbHBoehringer IngelheimPradaxacaps. tvrda 30x110 mg1,022430,67 
5%
B01AF01 161DSrivaroksaban NB10820 mg4,2400OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 10x10 mg2,120021,20 
5%
B01AF01 162DSrivaroksaban NB10820 mg4,0183OBayer AGBayer AGXareltotbl. film obl. 30x10 mg2,009260,27 
5%
B01AF01 361 
rivaroksaban20 mg2,1899OBayer AGBayer AGXareltogran. za oral. susp. 1 mg/ml, 100 ml boca10,949610,95RSRB135%
B01AF01 362 
rivaroksaban20 mg1,7519OBayer AGBayer AGXareltogran. za oral. susp. 1 mg/ml, 250 ml boca21,899321,90RSRB135%
B01AF01 964 
rivaroksaban20 mg2,6789OBayer AGBayer AGXareltofilm obl. tbl. 28x15 mg2,009156,26RSRB145%
B01AF01 965 
rivaroksaban20 mg2,6789OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 42x15 mg2,009284,39RSRB145%
B01AF01 966 
rivaroksaban20 mg2,0091OBayer AGBayer AGXareltofilm obl.tbl. 28x20 mg2,009156,26RSRB155%
B01AF02 161DSapiksabanNB10810 mg4,0183OBristol-Myers Squibb/Pfizer EEIGBristol-Myers Squibb S.r.l.Eliquistbl. film obl. 20x2,5 mg1,004620,09 
5%
B01AX05 061DSfondaparinuksNB1092,5 mg4,3179PMylan IRE Healthcare LtdAspen Notre Dame de BondevilleArixtraotop. za inj., štrc. napunj. 10x2,5 mg/0,5 ml4,317943,18 
5%
B02AA01 052DSaminokapronska kiselina16 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AA02 051DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AA02 061DStraneksamatna kiselina2 g7,0354PMakpharm d.o.o.Bioindustria Lim SPATrenolkamp. 5x5 ml (100 mg/ml)1,75888,79 
5%
B02AA02 151DStraneksamična kiselinaNB2012 g 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
B02AB01 051DSaprotinin NB202500 T i.j. 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02BA01 062PRfitomenadion20 mg1,0299PCheplapharm Arzneimittel GmbHCheplapharm Arzneimittel GmbHKonakionamp. 5x10 mg/ml0,51502,57 
5%
B02BA01 151 
fitomenadion20 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
B02BB01 071DSfibrinogen5 g1.949,6981PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., Octapharma ABFibrygapraš. i otap. za otop. za inj./inf., stak. boč. 1x1 g389,9396389,94 
5%
B02BC30 962DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 9,5 cm x 4,8 cm247,6847247,68 
5%
B02BC30 963DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakedaTachoSil1 matrica tkivnog ljepila 3,0 cm x 2,5 cm47,198947,20 
5%
B02BC30 964DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil2 matrice tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm168,6164337,23 
5%
B02BC30 965DSljudski fibrinogen, ljudski trombin 
 
LCorza Medical GmbHTakeda Austria GmbHTachoSil1 prethodno zarolana matrica tkivnog ljepila od 4,8 x 4,8 cm205,0236205,02 
5%
B02BD01 071DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctaplex 500 IUpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos (igla za filtraciju i dvostrana igla)210,3365210,34 
5%
B02BD01 081DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x500 i.j., s 20 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom219,1333219,13 
5%
B02BD01 082DSljudski protrombinski kompleksNB203 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHBeriplexpraš. i otap. za otop. za inf. boč. stakl. boč. s praš., boč. stakl. 1x1000 i.j., s 40 ml otap. i 1 set za prijenos s filterom442,4195442,42 
5%
B02BD02 001DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.167,7643167,76 
5%
B02BD02 002DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.335,5299335,53 
5%
B02BD02 003DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x750 i.j.503,2955503,30 
5%
B02BD02 004DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.671,0598671,06 
5%
B02BD02 005DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1500 i.j.1.006,58971.006,59 
5%
B02BD02 006DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.1.342,11961.342,12 
5%
B02BD02 007DSrekombinantni čimbenik VIIIFc (efmoroktokog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum ABEloctapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.2.013,18072.013,18 
5%
B02BD02 008DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.153,6267153,63 
5%
B02BD02 009DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.307,2533307,25 
5%
B02BD02 010DSrekombinantni čimbenik VIII (lonoktokog alfa)NB205 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAfstylapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.614,5066614,51 
5%
B02BD02 011DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 500 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.404,1410404,14 
5%
B02BD02 012DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 1000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.808,2819808,28 
5%
B02BD02 013DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 2000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.1.616,56381.616,56 
5%
B02BD02 014DSrekombinantni čimbenik VIII (damoktokog alfa pegol)NB207 
 
PBayer AGBayer AGJivi 3000 IUpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.2.424,84572.424,85 
5%
B02BD02 021DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.374,4376374,44 
5%
B02BD02 022DSrekombinantni čimbenik VIII (rurioktokog alfa pegol)NB207 
 
PBaxalta Innovations GmbHBaxalta Belgium Manufacturing SAAdynovipraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.736,6726736,67 
5%
B02BD02 023DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.327,8253327,83 
5%
B02BD02 024DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.655,6507655,65 
5%
B02BD02 025DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa pegol)NB207 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SEsperoctpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.1.966,95201.966,95 
5%
B02BD02 031DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.157,8857157,89 
5%
B02BD02 033DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.619,8806619,88 
5%
B02BD02 034DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.500 i.j.918,9422918,94 
5%
B02BD02 035DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.1.239,76111.239,76 
5%
B02BD02 036DSrekombinantni čimbenik VIII (turoktokog alfa)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNovoEightpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3.000 i.j.1.837,88441.837,88 
5%
B02BD02 061DSčimbenik VIIINB204 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x500 i.j. (50 IU/ml)170,5329170,53 
5%
B02BD02 062DSčimbenik VIIINB204 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Emoclotpraš. i otap. za otop. za inf., boč. stakl. 1x1000 i.j. (100 IU/ml)315,0176315,02 
5%
B02BD02 072DSčimbenik VIIINB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 500 i.j.189,4817189,48 
5%
B02BD02 073DSčimbenik VIIINB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanatelio. boč. 1.000 i.j.350,0206350,02 
5%
B02BD02 079DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PTakeda Manufacturing Austria AGBaxalta Belgium Manufacturing SAAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 IU/5 ml339,1758339,18 
5%
B02BD02 080DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PTakeda Manufacturing Austria AGBaxalta Belgium Manufacturing SAAdvatepraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 IU/5 ml678,8745678,87 
5%
B02BD02 082DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.161,1573161,16 
5%
B02BD02 083DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.305,2585305,26 
5%
B02BD02 084DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.632,7255632,73 
5%
B02BD02 085DSrekombinantni čimbenik VIII (moroktokog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.ReFacto AFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.1.265,45091.265,45 
5%
B02BD02 086DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.157,8857157,89 
5%
B02BD02 087DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.299,0617299,06 
5%
B02BD02 088DSrekombinantni čimbenik VIII (simoktokog alfa)NB205 
 
POctapharma ABOctapharma ABNuwiqpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.619,8806619,88 
5%
B02BD02 095DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.335,5299335,53 
5%
B02BD02 096DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.671,0598671,06 
5%
B02BD02 097DSrekombinantni čimbenik VIII (oktokog alfa)NB205 
 
PBayer AGBayer AGKovaltrypraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.1.342,11961.342,12 
5%
B02BD03 063DSaktivirani koncentrat čimbenika protrombinskog kompleksaNB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFeiba 50 U/mlpraš. i otap. za otop. za inf., boč. 1x500 U/10 ml (50 U/ml)386,4039386,40 
5%
B02BD04 063DSčimbenik IX NB204 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaOctanine Fpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.+5 ml otap.+set185,9831185,98 
5%
B02BD04 072DSčimbenik IX NB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGImmunine 600 IUpraš. i otap. za otop. za inj./inf., boč. 1x600 IU/5 ml212,4892212,49 
5%
B02BD04 074DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.252,0074252,01 
5%
B02BD04 075DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.504,0149504,01 
5%
B02BD04 076DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.1.008,02971.008,03 
5%
B02BD04 077DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.2.016,05952.016,06 
5%
B02BD04 078DSrekombinantni čimbenik IXFc (eftrenonakog alfa)NB205 
 
PSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Alprolixpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x3000 i.j.3.024,08923.024,09 
5%
B02BD04 091DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.629,7697629,77 
5%
B02BD04 092DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1000 i.j.1.259,53951.259,54 
5%
B02BD04 093DSrekombinantni humani faktor IX (nonakog beta pegol)NB205 
 
PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SRefixiapraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2000 i.j.2.519,07892.519,08 
5%
B02BD04 095DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x250 i.j.118,2812118,28 
5%
B02BD04 096DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x500 i.j.236,5625236,56 
5%
B02BD04 097DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x1.000 i.j.473,1250473,12 
5%
B02BD04 098DSrekombinantni čimbenik IX (nonakog alfa)NB205 
 
PPfizer Europe MA EEIGWyeth Farma S.A.BeneFIXpraš. i otap. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2.000 i.j.946,2499946,25 
5%
B02BD06 075DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaWilate 500, 500 IU FVIII i 500 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU i 500 IU267,3674267,37 
5%
B02BD06 076DSkonc. čimbenik VIII s von Willebrandovim čimbenikomNB204 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGImmunate 500 IU FVIII/375 IU vWFpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x500 IU FVIII/375 IU vWF/5 ml194,8676194,87 
5%
B02BD06 077DSkoagulacijski faktor VIII, ljudski, von Willebrandov faktor, ljudskiNB206 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHHaemate P 1200 IU VWF/500 IU FVIIIpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1.200 IU vWF/500 IU FVIII241,8648241,86 
5%
B02BD07 051DSčimbenik ugrušavanja krvi XIIINB204 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B02BD08 084DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x1 mg (50 KIU)591,2430591,24 
5%
B02BD08 088DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x2 mg (100 KIU)1.171,45001.171,45 
5%
B02BD08 089DSaktivirani rekombinantni čimbenik VII A NB204 
 
PNovo Nordisk A/SNovo NordiskNovoSevenpraš. i otap. za otop. za inj., 1x5 mg (250 KIU)2.910,76652.910,77 
5%
B02BX04 063KSromiplostimNB50430 mcg65,6028PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x250 mcg546,6879546,69 
5%
B02BX04 064KSromiplostimNB50430 mcg66,0358PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Nplatepraš. i otap. za otop. za inj., štrc. napunj. 1x500 mcg1.100,59861.100,60 
5%
B02BX05 161KSeltrombopagNB50450 mg64,3474ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Pharma GmbHRevoladetbl. film obl. 28x25 mg32,1737900,86 
5%
B02BX05 162KSeltrombopagNB50450 mg64,3475ONovartis Europharm Limited IrskaLek d.d., Novartis Pharma GmbHRevoladetbl. film obl. 28x50 mg64,34751.801,73 
5%
B02BX06 071DSemicizumabNB50715 mg1.069,1413PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)2.138,28262.138,28 
5%
B02BX06 072DSemicizumabNB50715 mg1.065,2120PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)4.260,84814.260,85 
5%
B02BX06 073DSemicizumabNB50715 mg1.063,1228PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)7.441,85957.441,86 
5%
B02BX06 074DSemicizumabNB50715 mg1.062,2877PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)10.622,877410.622,88 
5%
B02BX06 971DSemicizumabNB51015 mg1.069,1413PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (30 mg/ml)2.138,28262.138,28 
5%
B02BX06 972DSemicizumabNB51015 mg1.065,2120PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,4 ml (150 mg/ml)4.260,84814.260,85 
5%
B02BX06 973DSemicizumabNB51015 mg1.063,1228PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x0,7 ml (150 mg/ml)7.441,85957.441,86 
5%
B02BX06 974DSemicizumabNB51015 mg1.062,2877PRoche Registration GmbHRoche Austria GmbHHemlibraotop. za inj., boč. stakl. 1x1 ml (150 mg/ml)10.622,877410.622,88 
5%
B02BX08 171KSavatrombopagNB50420 mg64,3480OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 10x20 mg64,3480643,48 
5%
B02BX08 172KSavatrombopagNB50420 mg64,3480OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 15x20 mg64,3480965,22 
5%
B02BX08 173KSavatrombopagNB50420 mg64,3480OSwedish Orphan Biovitrum AB (publ)Swedish Orphan Biovitrum AB (publ)Doptelettbl. film obl. 30x20 mg64,34801.930,44 
5%
B03AA02 141 
željezo II -fumarat0,2 g0,0653OAlkaloid d.o.o.AlkaloidHeferolcaps. 30x350 mg0,11423,43R5%
B03AC01 021DSželjezo karboksimaltoza100 mg19,7813PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x10 ml (50 mg/ml)98,906498,91 
5%
B03AC01 022DSželjezo karboksimaltoza100 mg18,7921PVifor France S.A.Vifor France S.A.Ferinjectotop. za inj. ili inf. , boč. 1x20 ml (50 mg/ml)187,9209187,92 
5%
B03AC02 051DSželjezo III-oksid saharat100 mg5,8876P 
 
 
1x100 mg5,8876 
 
5%
B03AC05 051POželjezo III-sorbitol glukonska kiselina 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B03AC06 062DSželjezova(III) derizomaltoza100 mg19,7813PPharmacosmos A/SPharmacosmos A/SMonoferotop. za inj./inf., amp./boč. 5x5 ml (100 mg/ml)98,9064494,53 
5%
B03BA01 051PRcijanokobalamin20 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B03BB01 161 
folatna kiselina10 mg0,2166OMakpharm d.o.o.G.L. Pharma GmbHFolbellatbl. 30x5 mg0,10833,25R5%
B03XA01 001DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.5,0231Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j./0,5 ml10,046260,28 
5%
B03XA01 002DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.5,0194Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x3.000 i.j./0,5 ml15,058390,35 
5%
B03XA01 003DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.4,9787Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj. štrc. napunj. 6x4.000 i.j./0,5 ml19,9146119,49 
5%
B03XA01 004DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.4,6439Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j./ml46,4388278,63 
5%
B03XA01 005DSPOeritropoetin thetaNB3011 T i.j.4,6152Pratiopharm GmbHPliva Hrvatska d.o.oEporatiootop. za inj., štrc. napunj. 1x20.000 i.j./ml92,303492,30 
5%
B03XA01 021DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.4,5208PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/ml9,041554,25 
5%
B03XA01 023DSPOepoetin alfaNB3011 T i.j.4,4808PSandoz GmbHSandozBinocritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml17,9231107,54 
5%
B03XA01 075DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.4,5418PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x2.000 i.j/0,3 ml9,083654,50 
5%
B03XA01 077DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.4,4137PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x4.000 i.j/0,3 ml17,6548105,93 
5%
B03XA01 078DSPOepoetin betaNB3011 T i.j.4,3430PRoche Registration GmbHRocheNeoRecormonšprica 6x10.000 i.j/0,6 ml43,4300260,58 
5%
B03XA01 081DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.5,0231PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x2.000 i.j/0,6 ml10,046260,28 
5%
B03XA01 082DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.4,9787PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x4.000 i.j/0,4 ml19,9146119,49 
5%
B03XA01 083DSPOeritropoetin zetaNB3011 T i.j.4,4448PPfizer Europe MA EEIGSTADA Arzneimittel AG, Hospira Enterprises B.V.Retacritotop. za inj., štrc. napunj. 6x10.000 i.j/ml44,4480266,69 
5%
B03XA02 061DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg7,0315PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x10 mcg/0,4 ml (25 mcg/ml)15,625515,63 
5%
B03XA02 062DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg6,8544PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x30 mcg/0,3ml (100 mcg/ml)45,696545,70 
5%
B03XA02 063DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg7,6624PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x20 mcg/0,5 ml (40 mcg/ml)30,649730,65 
5%
B03XA02 064DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg6,8959PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x40 mcg/0,4 ml (100 mcg/ml)61,296761,30 
5%
B03XA02 065DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg6,8959PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x50 mcg/0,5 ml (100 mcg/ml)76,620976,62 
5%
B03XA02 066DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg6,8959PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x60 mcg/0,3 ml (200 mcg/ml)91,945191,95 
5%
B03XA02 067DSPOdarbepoetin alfaNB3014,5 mcg6,8959PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Aranespotop. za inj., štrc. stakl. 1x80 mcg/0,4 ml (200 mcg/ml)122,5934122,59 
5%
B03XA03 062DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,1667PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x50 mcg/0,3 ml77,084177,08 
5%
B03XA03 063DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,0464PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x75 mcg/0,3 ml113,3705113,37 
5%
B03XA03 064DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,0464PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,3ml151,1593151,16 
5%
B03XA03 065DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,0464PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x120 mcg/0,3ml181,3909181,39 
5%
B03XA03 066DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,0464PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,3ml226,7383226,74 
5%
B03XA03 067DSPOmetoksi polietilenglikol-epoetin betaNB3014 mcg6,0464PRoche Registration GmbHRocheMirceraotop. za inj. štrc. napunj. 1x200 mcg/0,3ml302,3187302,32 
5%
B05AA01 011DSljudski albumin 5%NB501 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin ljudski 50 g/lotop. za inf., boca stakl. 1x250 ml34,242534,24 
5%
B05AA01 012DSljudski albumin 20%NB502 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml26,646826,65 
5%
B05AA01 013DSljudski albumin 20%NB502 
 
PImunološki zavodImunološki zavodAlbumin (ljudski) 20%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml54,229254,23 
5%
B05AA01 064DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20% (non HR)otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml54,229254,23 
5%
B05AA01 065DSljudski albumin 5%NB501 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x250 ml34,242534,24 
5%
B05AA01 066DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20%otop. za inf., boca stakl. 1x50 ml26,646826,65 
5%
B05AA01 067DSljudski albumin 5%NB501 
 
PJana Pharm d.o.o.Octapharma Pharmazeutika Octapharma S.A.S., Octapharma AB, Octapharma Produktionsgesellschaft, Octapharma GmbHAlbunorm 5%otop. za inf., boca stakl. 1x100 ml16,238616,24 
5%
B05AA01 075DSljudski albumin 20%NB502 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x50 ml (200 g/l)26,646826,65 
5%
B05AA01 076DSljudski albumin 20%NB502 
 
PKedrion S.p.A.Kedrion S.p.A.Human albumin Kedrionotop. za inf., stakl. boč. 1x100 ml (200 g/l)54,229254,23 
5%
B05AA01 081DSljudski albumin 20%NB502 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x50 ml26,646826,65 
5%
B05AA01 083DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija26,646826,65 
5%
B05AA01 084DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 12x50 ml/kutija, 2 kutije26,6468639,52 
5%
B05AA01 085DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x50 ml/kutija, 24 kutije26,6468639,52 
5%
B05AA01 086DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija54,229254,23 
5%
B05AA01 087DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 6x100 ml/kutija, 2 kutije54,2292650,75 
5%
B05AA01 088DSljudski albumin 20%NB502 
 
PBaxalta Innovations GmbHTakeda Manufacturing Austria AGFlexbuminotop. za inf. (200 g/l), vreć. 1x100 ml/kutija, 12 kutija54,2292650,75 
5%
B05AA01 089DSljudski albumin 20%NB502 
 
PCSL Behring GmbHCSL Behring GmbHAlbumeon 200 g/lboč. 1x100 ml51,517751,52 
5%
B05AA01 964DSljudski albumin 20%NB502 
 
PJana Pharm d.o.o.OctapharmaAlbunorm 20% (HR)otop. za inf., boč. stakl. 1x100 ml43,383143,38 
5%
B05AA02 061DSproteini ljudske plazmeNV701 
 
POctapharma (IP) SPRLOctapharma Pharmazeutika Produktionsges.m.b.H., Octapharma ABoctaplasLGotop. za inf., vreć. 1x200 ml (45-70 mg/ml)86,000486,00 
5%
B05AA05 002PRdekstran 40 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Soludeks 40otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)5,660656,61 
5%
B05AA06 051DSželatina 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05AA07 063DShidroksietil škrob 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%boca 10x500 ml6,557865,58 
5%
B05AA07 064DShidroksietil škrob 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVoluven 6%vreć. plast. 20x500 ml6,5578131,16 
5%
B05AA07 081DShidroksietil škrob (poli-o-2-hidroksietil škrob) 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiVolulyte 6%otop. za inf., vreć. poliolef. 20x500 ml5,3118106,24 
5%
B05BA01 081DSinfuzije aminokiselina (N (2)-L-alanin-L-glutamin) 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiDipeptivenboč. 10x100 ml31,0486310,49 
5%
B05BA01 091DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNephrotect 10%boč. 10x500 ml14,7123147,12 
5%
B05BA02 065DSotopine masti i masnih kiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x100 ml4,677246,77 
5%
B05BA02 066DSotopine masti i masnih kiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSMOFlipid 20% emulzija za infuzijuboca stakl. 10x500 ml12,4454124,45 
5%
B05BA03 008POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)0,90929,09 
5%
B05BA03 010POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)1,175911,76 
5%
B05BA03 012DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (100 mg/ml)1,007410,07 
5%
B05BA03 021POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 5%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml)0,90929,09 
5%
B05BA03 022PRglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml)0,82298,23 
5%
B05BA03 023DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 5% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (50 mg/ml)0,777815,56 
5%
B05BA03 024POglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza 10%otop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml)1,175911,76 
5%
B05BA03 026DSglukoza 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukoza HZTM 10% otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (100 mg/ml)0,858717,17 
5%
B05BA03 061DSglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf.,vreć. plast. 50x100 ml (50mg/ml)0,866743,33 
5%
B05BA03 062PRglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (50mg/ml)0,919827,59 
5%
B05BA03 063POglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (50mg/ml)1,015320,31 
5%
B05BA03 067DSglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalGlukoza 5% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 60x100 ml (50mg/ml)0,740644,44 
5%
B05BA03 071DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml0,780015,60 
5%
B05BA03 072PRglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml0,82788,28 
5%
B05BA03 073POglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml0,91389,14 
5%
B05BA03 074DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 50 mg/mlotop. za inf., 50 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,581715,82 
5%
B05BA03 075POglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml1,179911,80 
5%
B05BA03 076DSglukoza 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Glukoza B. Braun 100 mg/mlotop. za inf., 100 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,636216,36 
5%
B05BA03 077DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 40x100 ml0,702128,08 
5%
B05BA03 078POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 10%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml1,061810,62 
5%
B05BA03 079PRglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 20x250 ml0,745414,91 
5%
B05BA03 080POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., boca plast. 10x500 ml0,82258,22 
5%
B05BA03 081DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml0,703642,21 
5%
B05BA03 084POglukoza 
 
PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.Glukoza 10% Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml, (100 mg/ml)0,955619,11 
5%
B05BA03 086DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml0,780039,00 
5%
B05BA03 087PRglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml0,827824,83 
5%
B05BA03 088POglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml0,913818,28 
5%
B05BA03 089DSglukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiGlukoza Fresenius Kabi 5%otop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml1,736317,36 
5%
B05BA10 025DSotopina aminokiselina s elektrolitima + otopina glukoze + lipidna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Nutribasevreć. plast. 4x1026 ml25,5000102,00 
5%
B05BA10 026DSotopina aminokiselina s elektrolitima + otopina glukoze + lipidna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Nutribasevreć. plast. 4x1539 ml32,1242128,50 
5%
B05BA10 031DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega periemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml27,3807136,90 
5%
B05BA10 032DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega periemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml34,4827172,41 
5%
B05BA10 033DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x625 ml15,660078,30 
5%
B05BA10 034DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 38/120 plusemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml23,2026116,01 
5%
B05BA10 047DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x1250 ml27,0595135,30 
5%
B05BA10 048DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 56/144 specijalemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml36,9208184,60 
5%
B05BA10 049DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PB. Braun Melsungen AGB. Braun Melsungen AGNutriflex Omega 38/120 plusemulzija za infuziju, vreć. 5x1875 ml31,6836158,42 
5%
B05BA10 060DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml80,7393322,96 
5%
B05BA10 061DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml21,3890128,33 
5%
B05BA10 062DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N4-550Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml29,1227116,49 
5%
B05BA10 064DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml22,4660134,80 
5%
B05BA10 065DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.OliClinomel N7-1000Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml33,6482134,59 
5%
B05BA10 066DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1026 ml22,276589,11 
5%
B05BA10 067DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabivenvreć. plast. 4x1540 ml24,656998,63 
5%
B05BA10 068DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1440 ml24,430397,72 
5%
B05BA10 069DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiKabiven Peripheralvreć. plast. 4x1920 ml25,8650103,46 
5%
B05BA10 070DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml65,4111261,64 
5%
B05BA10 075DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven Infant 10%boč. 10x250 ml7,372873,73 
5%
B05BA10 076DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminosteril N hepa 8%boca 10x500 ml9,258792,59 
5%
B05BA10 079DSinfuzije aminokiselina 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiAminoven 10%boca 10x500 ml7,478974,79 
5%
B05BA10 080DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogenemulz. za inf., vreć. 4x2025 ml88,8314355,33 
5%
B05BA10 084DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml37,8260226,96 
5%
B05BA10 085DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Periolimel N4Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml48,7504195,00 
5%
B05BA10 086DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N7Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml50,4347201,74 
5%
B05BA10 087DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 6x1000 ml43,8680263,21 
5%
B05BA10 088DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij- klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter S.A.Olimel N9Eemulz. za inf., vreć. plast. 4x2000 ml54,6420218,57 
5%
B05BA10 089DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + emulzija lipida 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven Low Osmo Peripheralemulz. za inf., vreć. 4x1400 ml52,9564211,83 
5%
B05BA10 090DSglukoza + otopina aminokiselina + emulzija lipidaNB400 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi ABSmofKabiven extra Nitrogen bez elektrolitaemulz. za inf., vreć. 4x1518 ml64,7687259,07 
5%
B05BA10 092DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1206 ml28,0510112,20 
5%
B05BA10 093DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1448 ml30,1798120,72 
5%
B05BA10 094DSglukoza + otopina aminokiselina s elektrolitima + masna emulzija 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven Peripheralemulzija za infuziju, vreć. 4x1904 ml32,8834131,53 
5%
B05BA10 095DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabiven bez elektrolitaemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml24,505998,02 
5%
B05BA10 096DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x986 ml24,505998,02 
5%
B05BA10 097DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1477 ml30,8979123,59 
5%
B05BA10 098DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 4x1970 ml38,6184154,47 
5%
B05BA10 099DSemulzija lipida + aminokiselina + glukoza + kalcij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiSmofKabivenemulz. za inf., plast. vreć. (Excel) 3x2463 ml44,8815134,64 
5%
B05BB01 014POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (9 mg/ml)1,008710,09 
5%
B05BB01 018POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (9 mg/ml)0,87608,76 
5%
B05BB01 029POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boca polietil. 20x500 ml (9 mg/ml)1,011420,23 
5%
B05BB01 031POnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf., boč. stakl. 20x100 ml (9 mg/ml)0,849416,99 
5%
B05BB01 032DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 10% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf. 10%, boč. stakl. 40x50 ml (100 mg/ml)0,939737,59 
5%
B05BB01 033DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 12x1000 ml1,645819,75 
5%
B05BB01 034DSnatrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Natrijev klorid HZTM 9 mg/ml (0,9%) otopina za infuzijuotop. za inf. 0,9%, vreć. PP 6x2000 ml2,631915,79 
5%
B05BB01 042POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 30x250 ml0,882626,48 
5%
B05BB01 043POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 20x500 ml1,015320,31 
5%
B05BB01 044DSnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter/Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 10x1000 ml1,828918,29 
5%
B05BB01 046POnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, vreć. plast. 60x100 ml0,728743,72 
5%
B05BB01 047POnatrij-klorid 
 
PAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Natrijev klorid Alkaloid 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 20x500 ml (9 mg/ml)0,868717,37 
5%
B05BB01 051DSnatrij-klorid 
 
P 
 
 
amp. 10%, 1x10 ml 
 
 
5%
B05BB01 052DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopina HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml+0,34 mg/ml+0,30 mg/ml)1,011410,11 
5%
B05BB01 053DSnatrij-klorid + natrij-acetat + natrij-laktat + kalcij-klorid + kalij-klorid + magnezij klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Infusolotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (5,723 mg/ml+5,305 mg/ml+0,56 mg/ml+0,294 mg/ml+0,372 mg/ml+0,305 mg/ml))1,148111,48 
5%
B05BB01 054DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Ringerova otopinaotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (8,6 mg/ml+0,33 mg/ml+0,30 mg/ml)1,011410,11 
5%
B05BB01 055DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalRingerova otopina Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml1,015320,31 
5%
B05BB01 056DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml1,015310,15 
5%
B05BB01 057DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Ringerova otopina B.Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,572815,73 
5%
B05BB01 058DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina)otop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml0,90049,00 
5%
B05BB01 059DSnatrij-klorid + kalij-klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Slož. otop. natrijevog laktata (Hartmannova otopina) otopina za infuzijuotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,257212,57 
5%
B05BB01 060DSnatrij-klorid + kalij- klorid + kalcij-klorid-dihidrat + natrij-laktat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerov laktat Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml0,80968,10 
5%
B05BB01 068DSnatrij-klorid + kalcij-klorid + kalij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiRingerova otopina Fresenius Kabiotop. za inf., boca plast. 10x500 ml0,91389,14 
5%
B05BB01 071POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 20x100 ml0,853417,07 
5%
B05BB01 072POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x250 ml0,88268,83 
5%
B05BB01 073POnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml1,015310,15 
5%
B05BB01 074DSnatrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid B. Braun 9 mg/mlotop. za inf., 9 mg/ml, polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,828918,29 
5%
B05BB01 077DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., PE boca, 10x1000 ml (9 mg/ml)1,645816,46 
5%
B05BB01 078POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 50x100 ml (9 mg/ml)0,768138,40 
5%
B05BB01 079POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 30x250 ml (9 mg/ml)0,794423,83 
5%
B05BB01 085DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml1,352513,52 
5%
B05BB01 086DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + kalcij-klorid dihidrat + natrij-acetat trihidrat + L-malatna kiselina 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Sterofundin Iso B. Braunotop. za inf., polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,664516,64 
5%
B05BB01 087DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml1,217224,34 
5%
B05BB01 088DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat trihidrat 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiIonolyteotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml1,498014,98 
5%
B05BB01 091DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml1,503830,07 
5%
B05BB01 092DSnatrij-klorid + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat + natrij-acetat-trihidrat + natrij-glukonat 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalPlasma-Lyte 148 Viaflootop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml1,850218,50 
5%
B05BB01 093POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 20x500 ml (9 mg/ml)0,913818,28 
5%
B05BB01 094DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 60x50 ml (9 mg/ml)0,692841,57 
5%
B05BB01 095POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 40x100 ml (9 mg/ml)0,768130,72 
5%
B05BB01 096POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 20x250 ml (9 mg/ml)0,794415,89 
5%
B05BB01 097POnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., boca plast. 10x500 ml (9 mg/ml)0,91389,14 
5%
B05BB01 098DSnatrij-klorid 
 
PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiNatrijev klorid Fresenius Kabi 9 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml (9 mg/ml)1,481214,81 
5%
B05BB01 099DSnatrij-klorid 
 
PBaxter d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalNatrijev klorid Viaflo 9 mg/mlotop. za inf. 9 mg/ml, vreć. plast. 75x50 ml0,692851,96 
5%
B05BB02 021DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)1,162711,63 
5%
B05BB02 022DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina I 50 mg/ml + 9 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (50 mg/ml+9 mg/ml)1,027310,27 
5%
B05BB02 024DSglukoza + natrij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Glukosalina III 25 mg/ml + 4,5 mg/ml otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (25 mg/ml+4,5 mg/ml)1,221112,21 
5%
B05BB02 061DSglukoza + natrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml+50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x500 ml1,045910,46 
5%
B05BB02 062DSglukoza + natrij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AG, B. Braun Medical S.A.Natrijev klorid 9 mg/ml + Glukoza 50 mg/ml B. Braunotop. za inf., (9 mg/ml+50 mg/ml), polietil. Ecoflac plus boca, 10x1000 ml1,824918,25 
5%
B05BB02 071DSglukoza (kao hidrat) + natrij-klorid + natrij-acetat-trihidrat + kalij-klorid + magnezij-klorid heksahidrat 
 
PBaxter d.o.o.Bieffe Medital S.A.GNAK 50 mg/mlotop. za inf., vreć. plast. 10x1000 ml1,757317,57 
5%
B05BC01 006DSmanitol + natrij-klorid + natrij-acetat 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol 10% + elektroliti HZTM otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x500 ml (100 mg/ml+2,6 mg/ml+2,7 mg/ml)1,794217,94 
5%
B05BC01 007DSmanitol 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Manitol HZTM 20% otopina za infuzijuotop. za inf., boca stakl. 10x250 ml (200 mg/ml)1,755917,56 
5%
B05CX10 961DSotopine za ispiranje mokraćnog mjehura 
 
LFresenius Kabi d.o.o.Fresenius KabiPurisole SMvreć. plast. 1x3000 ml7,40467,40 
5%
B05CX10 963DSotopina za ispiranje kod endoskopskih pretraga i operativnih zahvata 
 
LB. Braun Adria d.o.o.B.BraunSorbitol/Manitol 3% B. Braunecobag/ecobag Click 4x3.000 ml6,664026,66 
5%
B05CX10 964DSotopina za ispiranje 
 
LAgmar d.o.o.Baxter, Bieffe MeditalManitol i sorbitolotop. za ispir., vreć. Clear-Flex 4x3.000 ml5,996423,99 
5%
B05XA01 027DSkalij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.1 M Kalijev klorid HZTM 7,45% koncentrat za otopinu za infuzijukonc. za otop. za inf., boč. stakl. 40x50 ml (74,5 mg/ml)0,901236,05 
5%
B05XA01 061DSkalij-klorid 
 
PB. Braun Adria d.o.o.B. Braun Melsungen AGKalijev klorid B. Braun 74,5 mg/mlkonc. za otop. za inf., 74,5 mg/ml, boca stakl. 20x100 ml1,467929,36 
5%
B05XA02 052DSnatrij-hidrogenkarbonat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05XA05 051DSmagnezij-sulfat 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
B05XA07 017DSkalcij-klorid 
 
PHrvatski zavod za transfuzijsku medicinuHrvatski zavod za transf. med.Kalcijev klorid 100 mg/ml (10%) HZTM otopina za injekcijuotop. za inj., boč. stakl. 40x30 ml (100 mg/ml)1,064442,58 
5%
B06AC02 001DSikatibantNB50930 mg1.092,7613PTeva B.V.Merckle GmbHIkatibant Tevaštrc. napunj. 1x30 mg1.092,76131.092,76 
5%
B06AC02 041DSikatibantNB50930 mg1.092,7613PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o., Accord Healthcare B.V.Icatibant Accordštrc. napunj. 1x30 mg1.092,76131.092,76 
5%
B06AC02 061DSikatibantNB50930 mg1.216,8239PTakeda Pharmaceuticals International AG Ireland BranchShire Pharmaceuticals Ireland LimitedFirazyrštrc. napunj. 1x30 mg1.216,82391.216,82 
5%
B06AC02 071DSikatibantNB50930 mg1.038,1233PFresenius Kabi d.o.o.Fresenius Kabi Austria GmbHIkatibant Freseniusštrc. napunj. 1x30 mg1.038,12331.038,12 
5%
B06AC04 061DSkonestat alfaNB5093500 U1.238,7462PPharming Group N.V.Pharming Technologies B.V.Ruconestpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 1x2100 U743,2477743,25 
5%
C01AA08 051PRmetildigoksin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01AA08 101 
metildigoksin0,2 mg0,1314OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Lanitoptbl. 50x0,1 mg0,06573,28R5%
C01BB01 051PRlidokain3 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01BC03 073PRpropafenon0,3 g5,2346PMylan Hrvatska d.o.o.Famar Health Care Services Madrid S.A.U.Rytmonormamp. 5x70 mg/20 ml1,04695,23 
5%
C01BC03 142 
propafenon0,3 g0,1311OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropafenon Alkaloidtbl. 50x150 mg0,06563,28R5%
C01BD01 022DSamjodaron0,2 g1,5691Psanofi-aventis groupeSanofi Winthrop AmbaresCordaroneamp. 6x150 mg/3 ml1,17687,06 
5%
C01BD01 061DSamjodaron0,2 g1,0988Phameln pharma gmbhHBM Pharma s.r.o.Amiodaronklorid Hamelnamp. 10x150 mg/3 ml0,82418,24 
5%
C01BD01 112 
amjodaron0,2 g0,1619OBelupo d.d.BelupoAmiodaronklorid Belupotbl. 60x200 mg0,16199,72R5%
C01BD01 121 
amjodaron0,2 g0,1619Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop AmbaresCordaronetbl. 60x200 mg0,16199,72R5%
C01BD01 133 
amjodaron0,2 g0,1619OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Amiokordintbl. 60x200 mg0,16199,72R5%
C01CA01 052DSetiladrianolNC10150 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01CA03 071PRnorepinefrin6 mg6,2272PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x1 ml1,037910,38 
5%
C01CA03 072PRnorepinefrin6 mg2,1445PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x10 ml3,574235,74 
5%
C01CA03 073PRnorepinefrin6 mg2,0374PSintetica GmbHSirton Pharmaceuticals S.p.A., Sintetica GmbHSinorakonc. za otop. za inf., 1 mg/ml, amp. 10x5 ml1,697816,98 
5%
C01CA03 081PRnorepinefrin6 mg2,3039PLigula Pharma d.o.o.Laboratorios Normon S.A.Noradrenalin Ligula Pharmakonc. za otop. za inf., 0,5 mg/ml, amp. 100x10 ml1,9199191,99 
5%
C01CA04 061DSdopamin0,5 g9,8825PMedicuspharma d.o.o.Wuelfing PharmaDopamin Admedaamp. 5x50 mg/5 ml0,98834,94 
5%
C01CA07 061DSdobutamin0,5 g7,6979PPanpharmaPanpharma GmbHDobutamin Panpharmakonc. za otop. za inf., boč. stakl. 10x250 mg/20 ml3,849038,49 
5%
C01CA07 071DSdobutamin0,5 g8,4279PMedicuspharma d.o.o.Haupt Pharma Wülfing GmbHDobutamin Admedaotop. za inf., amp. 1x250 mg/50 ml4,21404,21 
5%
C01CA07 082DSdobutamin0,5 g8,0058Phameln pharma gmbhSiegfried Hameln GmbH, Hameln rdsDobutamin Hamelnotop. za inf., boč. 1x250 mg/50 ml4,00294,00 
5%
C01CA07 083DSdobutamin0,5 g8,0058Phameln pharma gmbhSiegfried Hameln GmbH, Hameln rdsDobutamin Hamelnkonc. za otop. za inf., amp. 5x250 mg/20 ml4,002920,01 
5%
C01CA24 051PRadrenalin (epinefrin)0,5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C01CA24 071 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg17,2633PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPen Jrotop. za inj., autoinjektor 1x1 mg/2 ml (doza 0,15 mg/0,3 ml)34,526534,53RSRC095%
C01CA24 072 
adrenalin (epinefrin)0,5 mg8,6316PMylan Hrvatska d.o.o.Meda Pharma GmbHEpiPenotop. za inj., autoinjektor 1x2 mg/2 ml (doza 0,3 mg/0,3 ml)34,526534,53RSRC095%
C01CX08 061DSlevosimendanNC10211 mg657,6927POrion CorporationOrionSimdaxkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)747,4020747,40 
5%
C01CX08 071DSlevosimendanNC10211 mg472,8898PALPHA-MEDICAL d.o.o.Sabiedriba Ar Ierobezotu Atbildibu »Pharmidea«Levosimendan Alpha-Medicalkonc. otop. za inf., boč. stak. 1x5ml (2,5mg/1ml)537,3920537,39 
5%
C01DA02 764 
gliceriltrinitrat2,5 mg0,1523OMedis Adria d.o.o.G. Pohl-BoskampNitrolingualrasprš. oral. boč. 1x14,4 ml (0,4 mg/doza, 200 doza)4,87494,87R5%
C01DA08 101 
izosorbid-dinitrat20 mg0,0909SLPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tinidiltbl. sublingv. 40x5 mg0,02270,91R5%
C01DA14 111 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0796OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 40caps. retard 50x40 mg0,07963,98R5%
C01DA14 112 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0840OMylan Hrvatska d.o.o.Temmler PharmaOlicard 60caps. retard 50x60 mg0,12606,30R5%
C01DA14 113 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0796OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCardox retardtbl. retard 50x40 mg0,07963,98R5%
C01DA14 115 
izosorbid mononitrat40 mg0,0796OBelupo d.d.BelupoIsocard 40 mgtbl. s prod. oslob. 50x40 mg0,07963,98R5%
C01DA14 116 
izosorbid mononitrat40 mg0,0840OBelupo d.d.BelupoIsocard 60 mgtbl. s prod. osl. 50x60 mg0,12606,30R5%
C01DA14 121 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0841OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 20tbl. 60x20 mg0,04212,52R5%
C01DA14 122 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0796OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.ISMN Jadran 40tbl. 60x40 mg0,07964,78R5%
C01DA14 161 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0841OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x20 mg0,04212,52R5%
C01DA14 162 
izosorbid-5-mononitrat40 mg0,0796OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HISMN Genericontbl. 60x40 mg0,07964,78R5%
C01EA01 061DSalprostadilNC1030,5 mg20,1923PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin VRamp. 5x1 ml (0,5 mg/ml)40,3846201,92 
5%
C01EB15 145 
trimetazidin40 mg0,0638OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Trimetazidin PharmaStbl. s prilag. oslob. 60x35 mg0,05583,35RS5%
C02AB01 151 
l-metildopa1g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C02AC05 112 
moksonidin0,3 mg0,1863OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,2 mg0,12423,48RRC075%
C02AC05 113 
moksonidin0,3 mg0,1642OBelupo d.d.Belupo d.d.Moksonidin Belupotbl. film obl. 28x0,4 mg0,21906,13RRC075%
C02AC05 121 
moksonidin0,3 mg0,1863OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,2 mg0,12423,48RRC075%
C02AC05 122 
moksonidin0,3 mg0,1642OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasMoxavivtbl. film obl. 28x0,4 mg0,21906,13RRC075%
C02AC05 123 
moksonidin0,3 mg0,1681OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,2 mg0,11216,72RRC075%
C02AC05 124 
moksonidin0,3 mg0,1482OSandoz d.o.o.Salutas PharmaMoxavivtbl. film obl. 60x0,4 mg0,197711,86RRC075%
C02AC05 162 
moksonidin0,3 mg0,1642OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASPhysiotenstbl. film obl. 28x0,4 mg0,21906,13RRC075%
C02AC05 163 
moksonidin0,3 mg0,1652OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,2 mg0,11023,08RRC075%
C02AC05 164 
moksonidin0,3 mg0,1473OMylan Hrvatska d.o.o.Mylan Laboratories SASCynttbl. film obl. 28x0,4 mg0,19645,50RRC075%
C02CA04 111 
doksazosin4 mg0,1991OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x2 mg0,09951,99R5%
C02CA04 112 
doksazosin4 mg0,1739OBelupo d.d.BelupoDoxatbl. 20x4 mg0,17393,48R5%
C02CA04 123 
doksazosin4 mg0,1991OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x2 mg0,09952,99R5%
C02CA04 124 
doksazosin4 mg0,1739OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Doxazintbl. 30x4 mg0,17395,22R5%
C02CA04 131 
doksazosin4 mg0,1991OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x2 mg0,09951,99R5%
C02CA04 134 
doksazosin4 mg0,1739OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamirentbl. 20x4 mg0,17393,48R5%
C02CA04 137 
doksazosin4 mg0,1739OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 30x4 mg0,17395,22R5%
C02CA04 138 
doksazosin4 mg0,1756OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Kamiren XLtbl. s prilag. osl. 60x4 mg0,175610,54R5%
C02CA06 064POurapidil50 mg4,4537PCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantilamp. 5x50 mg/10 ml4,453722,27 
5%
C02CA06 065POurapidil50 mg6,1291PCheplapharm Arzneimittel GmbHTakedaEbrantilamp. 5x25 mg/5 ml3,064615,32 
5%
C02DA01 051DSdiazoksid0,3g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C02DC01 151DSminoksidilNC99120 mg 
O 
 
 
 
 
 
RSRC915%
C02DD01 051DSnitroprusid-natrij50 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C02KX01 131KSbosentanNC2010,25 g45,7734OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x62,5 mg11,4434640,83 
5%
C02KX01 132KSbosentanNC2010,25 g31,5447OMakpharm d.o.o.Pharmascience International Limited, Kern Pharma S.L.Bosentan Makpharmtbl. film obl. 56x125 mg15,7723883,25 
5%
C02KX01 141KSbosentanNC2010,25 g45,7734OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x62,5 mg11,4434640,83 
5%
C02KX01 142KSbosentanNC2010,25 g31,5447OCipla Europe NVCipla (EU) Limited, Cipla Europe NVBosentan Ciplatbl. film obl. 56x125 mg15,7723883,25 
5%
C02KX01 181KSbosentanNC2010,25 g45,7734OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x62,5 mg11,4434640,83 
5%
C02KX01 182KSbosentanNC2010,25 g31,5447OALPHA-MEDICAL d.o.o.Pharmadox Healthcare LimitedPhantbl. film obl. 56x125 mg15,7723883,25 
5%
C02KX02 061KSambrisentanNC2017,5 mg69,5979OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x5 mg46,39861.391,96 
5%
C02KX02 062KSambrisentanNC2017,5 mg27,7988OGlaxoSmithKline (Ireland) LimitedAspen Bad Oldesloe, GlaxoSmithKline Trading Services LimitedVolibristbl. film obl. 30x10 mg37,06511.111,95 
5%
C02KX02 101KSambrisentanNC2017,5 mg69,5979OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x5 mg46,39861.391,96 
5%
C02KX02 102KSambrisentanNC2017,5 mg27,7988OTeva B.V.Teva UK Ltd.Ambrisentan Tevatbl. film obl. 30x10 mg37,06511.111,95 
5%
C03BA04 151 
klortalidon25 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C03BA11 101 
indapamid2,5 mg0,1505OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Indapamid SR Plivadrag. 30x1,5 mg0,09032,71R5%
C03BA11 111 
indapamid2,5 mg0,1505OBelupo d.d.BelupoIndamid SRdrag. 30x1,5 mg0,09032,71R5%
C03BA11 131 
indapamid2,5 mg0,1505OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 30x1,5 mg0,09032,71R5%
C03BA11 132 
indapamid2,5 mg0,1505OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rawel SRtbl. film obl. 60x1,5 mg0,09035,42R5%
C03BA11 145 
indapamid2,5 mg0,1203OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelDipam retardtbl. s prod. oslob. 30x1,5 mg0,07222,16R5%
C03BA11 172 
indapamid2,5 mg0,1505OServier Pharma d.o.o.LLS, SII, AnpharmTertensif SRtbl. 30x1,5 mg0,09032,71R5%
C03CA01 014PRfurosemid40 mg0,7130PBelupo d.d.BelupoFursemidamp. 5x20 mg/2 ml0,35651,78 
5%
C03CA01 023PRfurosemid40 mg0,5423PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasEdemidotop. za inj., amp. 5x40 mg/4 ml0,54232,71 
5%
C03CA01 061PRfurosemid40 mg0,6774Phameln pharma gmbhHameln rds, Siegfried Hameln GmbHFurosemid Hamelnamp. 10x20 mg/2 ml0,33873,39 
5%
C03CA01 112 
furosemid40 mg0,0297OBelupo d.d.BelupoFursemid fortetbl. 20x500 mg0,37157,43R5%
C03CA01 122 
furosemid40 mg0,0297OSandoz d.o.o.Sandoz-LekEdemid fortetbl. 30x500 mg0,371511,14R5%
C03CA01 171 
furosemid40 mg0,0584Osanofi-aventis groupeSanofi Winthrop IndustrieLasixtbl. 20x40 mg0,05841,17R5%
C04AB01 051DSfentolamin1 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
C05BA01 404DSheparin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Heparin kremakrema 30g (250 i.j./g)3,72423,72 
5%
C07AA05 121 
propranolol0,16 g0,2218OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPropranolol Sandoztbl. 50x40 mg0,05552,77R5%
C07AA05 270 
propranolol0,16 g60,8147OPierre Fabre DermatologieFarmea, PIERRE FABRE MEDICAMENT PRODUCTION – CHATEAURENARDHemangioloral. otop., boca 1x120 ml (3,75 mg/ml)171,0412171,04RSRC105%
C07AB03 101 
atenolol75 mg0,0859OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atenololtbl. 30x50 mg0,05731,72R5%
C07AB03 112 
atenolol75 mg0,0859OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 30x50 mg0,05731,72R5%
C07AB03 113 
atenolol75 mg0,0859OBelupo d.d.BelupoOrmidoltbl. 28x100 mg0,11453,21R5%
C07AB07 101 
bisoprolol10 mg0,2336OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 20x1,25 mg0,02920,58R5%
C07AB07 102 
bisoprolol10 mg0,2005OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 103 
bisoprolol10 mg0,1099OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Kordobistbl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 111 
bisoprolol10 mg0,1099OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 112 
bisoprolol10 mg0,0717OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x10 mg0,07172,15R5%
C07AB07 114 
bisoprolol10 mg0,1099OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x5 mg0,05503,30R5%
C07AB07 115 
bisoprolol10 mg0,1099OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 117 
bisoprolol10 mg0,2005OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 118 
bisoprolol10 mg0,2005OBelupo d.d.BelupoBisobeltbl. 60x2,5 mg0,05013,01R5%
C07AB07 119 
bisoprolol10 mg0,2005OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelBiproltbl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 121 
bisoprolol10 mg0,1099OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 122 
bisoprolol10 mg0,0717OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 30x10 mg0,07172,15R5%
C07AB07 125 
bisoprolol10 mg0,2005OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 126 
bisoprolol10 mg0,2005OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 50x2,5 mg0,05012,51R5%
C07AB07 127 
bisoprolol10 mg0,2336OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByol Cortbl. film obl. 30x1,25 mg0,02920,88R5%
C07AB07 128 
bisoprolol10 mg0,1099OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasByoltbl. film obl. 60x5 mg0,05503,30R5%
C07AB07 136 
bisoprolol10 mg0,2005OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 137 
bisoprolol10 mg0,1099OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 138 
bisoprolol10 mg0,0717OAlkaloid d.o.o.AlkaloidTyreztbl. film obl. 30x10 mg0,07172,15R5%
C07AB07 141 
bisoprolol10 mg0,2336OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 20x1,25 mg0,02920,58R5%
C07AB07 142 
bisoprolol10 mg0,2005OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 144 
bisoprolol10 mg0,1099OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Lybroltbl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 163 
bisoprolol10 mg0,1230OMERCK d.o.o.MerckConcortbl. 30x10 mg0,12303,69R5%
C07AB07 181 
bisoprolol10 mg0,2005OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x2,5 mg0,05011,50R5%
C07AB07 182 
bisoprolol10 mg0,1099OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x5 mg0,05501,65R5%
C07AB07 183 
bisoprolol10 mg0,0717OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 30x10 mg0,07172,15R5%
C07AB07 184 
bisoprolol10 mg0,1804OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x2,5 mg0,04512,71R5%
C07AB07 185 
bisoprolol10 mg0,0989OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x5 mg0,04952,97R5%
C07AB07 186 
bisoprolol10 mg0,0645OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Sobycortbl. film obl. 60x10 mg0,06453,87R5%
C07AB12 101 
nebivolol5 mg0,1234OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Balkanpharma – Dupnitsa AD, Actavis LimitedNebivolol Plivatbl. 28x5 mg0,12343,46R5%
C07AB12 111 
nebivolol5 mg0,1190OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 14x5 mg0,11901,67R5%
C07AB12 112 
nebivolol5 mg0,1234OBelupo d.d.BelupoNibeltbl. 28x5 mg0,12343,46R5%
C07AB12 121 
nebivolol5 mg0,1234OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 30x5 mg0,12343,70R5%
C07AB12 122 
nebivolol5 mg0,1118OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasNebyoltbl. 60x5 mg0,11186,71R5%
C07AB12 141 
nebivolol5 mg0,1111OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – int d.o.o.Massidotbl. 28x5 mg0,11113,11R5%
C07AG02 101 
karvedilol37,5 mg0,1863OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x25 mg0,12423,48R5%
C07AG02 102 
karvedilol37,5 mg0,2483OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x12,5mg0,08282,32R5%
C07AG02 103 
karvedilol37,5 mg0,4582OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x6,25 mg0,07642,14R5%
C07AG02 104 
karvedilol37,5 mg0,4778OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Carvetrendtbl. 28x3,125 mg0,03981,11R5%
C07AG02 114 
karvedilol37,5 mg0,4778OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x3,125 mg0,03981,19R5%
C07AG02 115 
karvedilol37,5 mg0,4582OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x6,25 mg0,07642,29R5%
C07AG02 116 
karvedilol37,5 mg0,2483OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x12,5 mg0,08282,48R5%
C07AG02 117 
karvedilol37,5 mg0,1863OBelupo d.d.BelupoCarveloltbl. 30x25 mg0,12423,73R5%
C07AG02 131 
karvedilol37,5 mg0,4778OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x3,125 mg0,03981,11R5%
C07AG02 132 
karvedilol37,5 mg0,4582OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x6,25 mg0,07642,14R5%
C07AG02 133 
karvedilol37,5 mg0,2483OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x12,5 mg0,08282,32R5%
C07AG02 134 
karvedilol37,5 mg0,1863OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Coryoltbl. 28x25 mg0,12423,48R5%
C08CA01 101 
amlodipin5 mg0,0643OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 102 
amlodipin5 mg0,0382OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Vilpintbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 111 
amlodipin5 mg0,0643OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 112 
amlodipin5 mg0,0382OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 113 
amlodipin5 mg0,0478OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x5 mg0,04782,87R5%
C08CA01 114 
amlodipin5 mg0,0478OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x5 mg0,04784,30R5%
C08CA01 115 
amlodipin5 mg0,0358OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 60x10 mg0,07174,30R5%
C08CA01 116 
amlodipin5 mg0,0358OBelupo d.d.BelupoAmonextbl. 90x10 mg0,07176,45R5%
C08CA01 123 
amlodipin5 mg0,0643OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 124 
amlodipin5 mg0,0478OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x5 mg0,04782,87R5%
C08CA01 125 
amlodipin5 mg0,0478OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x5 mg0,04784,30R5%
C08CA01 126 
amlodipin5 mg0,0382OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 127 
amlodipin5 mg0,0358OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 60x10 mg0,07174,30R5%
C08CA01 128 
amlodipin5 mg0,0358OSandoz d.o.o.Sandoz-LekAmlopintbl. 90x10 mg0,07176,45R5%
C08CA01 131 
amlodipin5 mg0,0643OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 132 
amlodipin5 mg0,0382OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 133 
amlodipin5 mg0,0478OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x5 mg0,04782,87R5%
C08CA01 134 
amlodipin5 mg0,0358OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Tenoxtbl. 60x10 mg0,07174,30R5%
C08CA01 141 
amlodipin5 mg0,0643OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 142 
amlodipin5 mg0,0382OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLopintbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 143 
amlodipin5 mg0,0358OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x10 mg0,07162,15R5%
C08CA01 145 
amlodipin5 mg0,0597OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 30x5 mg0,05971,79R5%
C08CA01 146 
amlodipin5 mg0,0460OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x5 mg0,04602,76R5%
C08CA01 147 
amlodipin5 mg0,0643OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 148 
amlodipin5 mg0,0382OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCapreztbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 149 
amlodipin5 mg0,0323OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Amlodipin PharmaStbl. 60x10 mg0,06463,88R5%
C08CA01 171 
amlodipin5 mg0,0643OUpjohn EESVHeinrich MackNorvasctbl. 30x5 mg0,06431,93R5%
C08CA01 172 
amlodipin5 mg0,0382OUpjohn EESVHeinrich MackNorvasctbl. 30x10 mg0,07642,29R5%
C08CA01 181 
amlodipin5 mg0,0575OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x5 mg0,05751,73R5%
C08CA01 182 
amlodipin5 mg0,0337OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 30x10 mg0,06752,02R5%
C08CA01 183 
amlodipin5 mg0,0430OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HAmlodipin Genericontbl. 90x5 mg0,04303,87R5%
C08CA05 132 
nifedipin dugodjelujući30 mg0,1125OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Cordipin XLtbl. 20x40 mg0,15003,00R5%
C08CA06 041DSnimodipinNC80150 mg56,7523PBayer d.o.o.Bayer AGNimotop Sboč. inf. 1x10 mg/50 ml11,350511,35 
5%
C08CA13 111 
lerkanidipin10 mg0,0643OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 28x10 mg0,06431,80R5%
C08CA13 112 
lerkanidipin10 mg0,0478OBelupo d.d.BelupoPinoxtbl. film obl. 56x10 mg0,04782,68R5%
C08DA01 105 
verapamil0,24 g0,1863OMylan Hrvatska d.o.o.AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGIsoptin RRtbl. s prod. oslob. 30x240 mg0,18635,59R5%
C09AA02 131 
enalapril10 mg0,0531OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x5 mg0,02650,53R5%
C09AA02 132 
enalapril10 mg0,0465OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enaptbl. 20x10 mg0,04650,93R5%
C09AA03 101 
lizinopril10 mg0,0504OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x5 mg0,02520,76R5%
C09AA03 102 
lizinopril10 mg0,0385OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x10 mg0,03851,15R5%
C09AA03 103 
lizinopril10 mg0,0420OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimontbl. 30x20 mg0,08412,52R5%
C09AA03 104 
lizinopril10 mg0,0531OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x5 mg0,02650,80R5%
C09AA03 113 
lizinopril10 mg0,0531OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x5 mg0,02651,59R5%
C09AA03 114 
lizinopril10 mg0,0531OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x5 mg0,02650,80R5%
C09AA03 115 
lizinopril10 mg0,0465OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x10 mg0,04651,39R5%
C09AA03 116 
lizinopril10 mg0,0420OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 30x20 mg0,08412,52R5%
C09AA03 124 
lizinopril10 mg0,0465OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x10 mg0,04652,79R5%
C09AA03 125 
lizinopril10 mg0,0332OBelupo d.d.BelupoIrumedtbl. 60x20 mg0,06643,98R5%
C09AA03 127 
lizinopril10 mg0,0465OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x10 mg0,04651,39R5%
C09AA03 129 
lizinopril10 mg0,0420OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 30x20 mg0,08412,52R5%
C09AA03 130 
lizinopril10 mg0,0332OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicortbl. 60x20 mg0,06643,98R5%
C09AA03 143 
lizinopril10 mg0,0385OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x10 mg0,03851,15R5%
C09AA03 144 
lizinopril10 mg0,0420OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryltbl. 30x20 mg0,08412,52R5%
C09AA04 130 
perindopril4 mg0,0531OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x2 mg0,02650,80R5%
C09AA04 131 
perindopril4 mg0,0465OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x4 mg0,04651,39R5%
C09AA04 132 
perindopril4 mg0,0465OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 60x4 mg0,04652,79R5%
C09AA04 133 
perindopril4 mg0,0420OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Perinevatbl. 30x8 mg0,08412,52R5%
C09AA05 104 
ramipril2,5 mg0,0465OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x2,5 mg0,04651,39R5%
C09AA05 105 
ramipril2,5 mg0,0420OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x5 mg0,08412,52R5%
C09AA05 106 
ramipril2,5 mg0,0322OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 30x10 mg0,12873,86R5%
C09AA05 107 
ramipril2,5 mg0,0465OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x2,5 mg0,04652,79R5%
C09AA05 108 
ramipril2,5 mg0,0332OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x5 mg0,06643,98R5%
C09AA05 109 
ramipril2,5 mg0,0322OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilentbl. 60x10 mg0,12877,72R5%
C09AA05 111 
ramipril2,5 mg0,0531OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x1,25 mg0,02650,74R5%
C09AA05 112 
ramipril2,5 mg0,0465OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x2,5 mg0,04651,30R5%
C09AA05 113 
ramipril2,5 mg0,0420OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x5 mg0,08402,35R5%
C09AA05 114 
ramipril2,5 mg0,0322OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 28x10 mg0,12873,60R5%
C09AA05 115 
ramipril2,5 mg0,0465OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x2,5 mg0,04652,60R5%
C09AA05 116 
ramipril2,5 mg0,0332OBelupo d.d.BelupoRamedtbl. 56x5 mg0,06643,72R5%
C09AA05 117 
ramipril2,5 mg0,0465OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x2,5 mg0,04651,30R5%
C09AA05 118 
ramipril2,5 mg0,0420OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x5 mg0,08402,35R5%
C09AA05 119 
ramipril2,5 mg0,0322OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocartbl. 28x10 mg0,12873,60R5%
C09AA05 121 
ramipril2,5 mg0,0531OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x1,25 mg0,02650,74R5%
C09AA05 122 
ramipril2,5 mg0,0465OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x2,5 mg0,04651,30R5%
C09AA05 123 
ramipril2,5 mg0,0465OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x2,5 mg0,04652,32R5%
C09AA05 124 
ramipril2,5 mg0,0420OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x5 mg0,08402,35R5%
C09AA05 125 
ramipril2,5 mg0,0332OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x5 mg0,06643,32R5%
C09AA05 126 
ramipril2,5 mg0,0322OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 28x10 mg0,12873,60R5%
C09AA05 127 
ramipril2,5 mg0,0322OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPiramiltbl. 50x10 mg0,12876,44R5%
C09AA05 131 
ramipril2,5 mg0,0531OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x1,25 mg0,02650,80R5%
C09AA05 133 
ramipril2,5 mg0,0465OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x2,5 mg0,04651,39R5%
C09AA05 134 
ramipril2,5 mg0,0465OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x2,5 mg0,04652,79R5%
C09AA05 135 
ramipril2,5 mg0,0420OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x5 mg0,08412,52R5%
C09AA05 136 
ramipril2,5 mg0,0332OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x5 mg0,06643,98R5%
C09AA05 137 
ramipril2,5 mg0,0322OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 30x10 mg0,12873,86R5%
C09AA05 138 
ramipril2,5 mg0,0322OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampriltbl. 60x10 mg0,12877,72R5%
C09AA05 141 
ramipril2,5 mg0,0465OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x2,5 mg0,04651,30R5%
C09AA05 142 
ramipril2,5 mg0,0420OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x5 mg0,08402,35R5%
C09AA05 143 
ramipril2,5 mg0,0322OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril Mibetbl. 28x10 mg0,12873,60R5%
C09AA05 161 
ramipril2,5 mg0,0420Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x5 mg0,08402,35R5%
C09AA05 164 
ramipril2,5 mg0,0322Osanofi-aventis groupeSanofi-Aventis S.p.A., Sanofi-Aventis GmbH, Sanofi Winthrop QuetignyTritacetbl. 28x10 mg0,12873,60R5%
C09AA05 171 
ramipril2,5 mg0,0465OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x2,5 mg0,04651,39R5%
C09AA05 172 
ramipril2,5 mg0,0420OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x5 mg0,08412,52R5%
C09AA05 173 
ramipril2,5 mg0,0322OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 30x10 mg0,12873,86R5%
C09AA05 175 
ramipril2,5 mg0,0332OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamipril Genericontbl. 90x5 mg0,06645,97R5%
C09BA02 132 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap Htbl. 20x(10 mg +25 mg)0,07901,58R5%
C09BA02 134 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,11863,56R5%
C09BA02 135 
enalapril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Enap HL 20tbl. 60x(20 mg +12,5 mg)0,11196,72R5%
C09BA03 101 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Optimon Plustbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 112 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 113 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg +12,5 mg)0,12307,38R5%
C09BA03 114 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(10 mg +12,5 mg)0,08452,54R5%
C09BA03 115 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(10 mg +12,5 mg)0,08455,07R5%
C09BA03 116 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 30x(20 mg +25 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 117 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoIruzidtbl. 60x(20 mg +25 mg)0,11106,66R5%
C09BA03 122 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 20x(20 mg +12,5 mg)0,12302,46R5%
C09BA03 123 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(10 mg +12,5 mg)0,08452,54R5%
C09BA03 124 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Amicor Htbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 141 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H Mibetbl. 30x(10 mg +12,5 mg)0,08452,54R5%
C09BA03 142 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHLizinopril H Mibetbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 145 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 30x(20 mg +12,5 mg)0,12303,69R5%
C09BA03 146 
lizinopril + hidroklorotiazid 
 
OAlkaloid d.o.o.AlkaloidSkopryl Plustbl. 60x(20 mg +12,5 mg)0,11506,90R5%
C09BA04 102 
perindopril + indapamid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.oCo-Articeltbl. film obl. 30x(5 mg + 1,25 mg)0,08942,68R5%
C09BA04 131 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 60x(2 mg +0,625 mg)0,04472,68R5%
C09BA04 132 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(4 mg +1,25 mg)0,08942,68R5%
C09BA04 134 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(8 mg +2,5 mg)0,14494,35R5%
C09BA04 136 
perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Co-Perinevatbl. 30x(2 mg +0,625 mg)0,04471,34R5%
C09BA05 103 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)0,08452,54R5%
C09BA05 104 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 30x(5 mg +25 mg)0,12303,69R5%
C09BA05 105 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(2,5 mg +12,5 mg)0,08455,07R5%
C09BA05 106 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Prilen Plustbl. 60x(5 mg +25 mg)0,11106,66R5%
C09BA05 111 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(2,5mg +12,5 mg)0,08452,37R5%
C09BA05 112 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 28x(5 mg +25 mg)0,12303,44R5%
C09BA05 113 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(2,5 mg +12,5 mg)0,08454,73R5%
C09BA05 114 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoRamzidtbl. 56x(5 mg +25 mg) mg0,11106,22R5%
C09BA05 121 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil HLtbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)0,08452,37R5%
C09BA05 123 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasPiramil Htbl. 28x(5mg +25 mg)0,12303,44R5%
C09BA05 128 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(2,5mg +12,5 mg)0,07402,07R5%
C09BA05 129 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Blocar Plustbl. 28x(5 mg +25 mg)0,12063,38R5%
C09BA05 131 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)0,08452,54R5%
C09BA05 132 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HLtbl. 60x(2,5 mg +12,5 mg)0,08455,07R5%
C09BA05 133 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 30x(5 mg +25 mg)0,12303,69R5%
C09BA05 134 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Ampril HDtbl. 60x(5 mg +25 mg)0,11106,66R5%
C09BA05 141 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Mibetbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)0,08452,37R5%
C09BA05 142 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbHRamipril H Mibetbl. 28x(5 mg +25 mg)0,12303,44R5%
C09BA05 161 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
Osanofi-aventis groupeAventis Pharma S.p.ATritazidetbl. 28x(2,5 mg +12,5 mg)0,08452,37R5%
C09BA05 171 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 2,5 mg/12,5 mgtbl. 30x(2,5 mg +12,5 mg)0,08232,47R5%
C09BA05 172 
ramipril + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HRamicomp Genericon 5 mg/25 mgtbl. 30x(5 mg +25 mg)0,12303,69R5%
C09BB04 101 
perindopril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Czech Industries s.r.o., Teva Pharma S.L.U., Teva UK Ltd., Teva Operations Poland Sp. z o.o., Teva Pharmaceuticals, Teva Pharma B.V.Articel-Amtbl. 30x(5 mg + 5 mg)0,08942,68R5%
C09BB04 111 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg+5 mg)0,06261,88R5%
C09BB04 112 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(4 mg+10 mg)0,06261,88R5%
C09BB04 113 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg+5 mg)0,10313,09R5%
C09BB04 114 
perindopril + amlodipin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Adamed Pharma S.A., Jadran Galenski laboratorij d.d.Almirincombtbl. 30x(8 mg+10 mg)0,10943,28R5%
C09BB04 131 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg +5 mg)0,08942,68R5%
C09BB04 132 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(4 mg +10 mg)0,08942,68R5%
C09BB04 133 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg +5 mg)0,14734,42R5%
C09BB04 134 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Dalnevatbl. 30x(8 mg +10 mg)0,15634,69R5%
C09BB04 135 
perindopril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Predalnevatbl. 30x(2,85 mg +2,5 mg)0,05111,53R5%
C09BB07 101 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 102 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg+5 mg)0,11396,84R5%
C09BB07 103 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 104 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 60x(5 mg+10 mg)0,11396,84R5%
C09BB07 105 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 106 
ramipril + amlodipin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva-Hrvatska d.o.o.Prilen-Amcaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 110 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg+10 mg)0,13528,11R5%
C09BB07 111 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(2,5 mg+5 mg)0,09362,81R5%
C09BB07 112 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(2,5 mg+5 mg)0,08425,05R5%
C09BB07 113 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 114 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg+5 mg)0,11396,84R5%
C09BB07 115 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 116 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(5 mg+10 mg)0,11396,84R5%
C09BB07 117 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 118 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 60x(10 mg+5 mg)0,13528,11R5%
C09BB07 119 
ramipril + amlodipin 
 
OBelupo d.d.BelupoAmoracaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 122 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 123 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 124 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 125 
ramipril + amlodipin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekPrylarcaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)0,15024,51R5%
C09BB07 131 
ramipril + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHRameamcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)0,12663,80R5%
C09BB07 181 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg)0,12033,61R5%
C09BB07 182 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(5 mg+10 mg)0,12033,61R5%
C09BB07 183 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)0,14274,28R5%
C09BB07 184 
ramipril + amlodipin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirolcaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)0,14274,28R5%
C09BX01 131 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg+1,25 mg+5 mg)0,10993,30R5%
C09BX01 132 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(4 mg+1,25 mg+10 mg)0,11723,52R5%
C09BX01 133 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg+2,5 mg+5 mg)0,21856,56R5%
C09BX01 134 
perindopril + indapamid + amlodipin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Dalnevatbl. film obl. 30x(8 mg+2,5 mg+10 mg)0,22596,78R5%
C09BX03 121 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg+12,5 mg)0,09912,97R5%
C09BX03 122 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg+25 mg)0,09912,97R5%
C09BX03 123 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg+25 mg)0,13223,97R5%
C09BX03 124 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Prylar Hcaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg+25 mg)0,13924,18R5%
C09BX03 171 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg+12,5 mg)0,09912,97R5%
C09BX03 172 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(5 mg+5 mg+25 mg)0,09912,97R5%
C09BX03 173 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg+25 mg)0,13223,97R5%
C09BX03 174 
ramipril + amlodipin + hidroklorotiazid 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Adamed Pharma S.A.Pinmirol Pluscaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg+25 mg)0,13924,18R5%
C09CA01 101 
losartan50 mg0,0730OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartictbl. 28x50 mg0,07302,04RRC025%
C09CA01 121 
losartan50 mg0,0730OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotantbl. film obl. 28x50 mg0,07302,04RRC025%
C09CA01 125 
losartan50 mg0,0730OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x50 mg0,07302,19RRC025%
C09CA01 126 
losartan50 mg0,0765OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLotartbl. film obl. 30x100 mg0,15314,59RRC025%
C09CA01 131 
losartan50 mg0,0730OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28 x 50 mg0,07302,04RRC025%
C09CA01 132 
losartan50 mg0,0765OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Loristatbl. 28x100 mg0,15314,29RRC025%
C09CA03 111 
valsartan80 mg0,0730OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x80 mg0,07302,04RRC025%
C09CA03 112 
valsartan80 mg0,0765OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 28x160 mg0,15314,29RRC025%
C09CA03 113 
valsartan80 mg0,0730OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x80 mg0,07304,09RRC025%
C09CA03 114 
valsartan80 mg0,0768OBelupo d.d.BelupoValtbl. film obl. 56x160 mg0,15358,60RRC025%
C09CA03 121 
valsartan80 mg0,0730OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x80 mg0,07302,19RRC025%
C09CA03 122 
valsartan80 mg0,0765OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnormtbl. film obl. 30x160 mg0,15314,59RRC025%
C09CA03 124 
valsartan80 mg0,0702OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x80 mg0,07021,96RRC025%
C09CA03 125 
valsartan80 mg0,0765OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Desarttbl. film obl. 28x160 mg0,15314,29RRC025%
C09CA03 132 
valsartan80 mg0,0730OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x80 mg0,07302,04RRC025%
C09CA03 133 
valsartan80 mg0,0765OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Valsacortbl. film obl. 28x160 mg0,15314,29RRC025%
C09CA03 134 
valsartan80 mg0,0773OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacortbl. film obl. 28x320 mg0,30928,66RRC025%
C09CA06 122 
kandesartan8 mg0,0765OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Kandeprestbl. 28x16 mg0,15314,29RRC025%
C09CA07 131 
telmisartan40 mg0,0730OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x40 mg0,07302,19RRC025%
C09CA07 132 
telmisartan40 mg0,0765OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka PolskaToluratbl. 30x80 mg0,15314,59RRC025%
C09DA01 101 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Losartic plustbl. 28x(50 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA01 121 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLotan Htbl. 28x(50 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA01 131 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(50 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA01 132 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Lorista HDtbl. film obl. 30x(100 mg +25 mg)0,15314,59RRC025%
C09DA01 134 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA d.d.Lorista Htbl. film obl. 28x(100 mg+12,5 mg)0,16334,57RRC025%
C09DA01 161 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. 28x(50 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA01 162 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeFortzaartbl. 28x(100 mg +25 mg)0,16594,65RRC025%
C09DA01 163 
losartan + hidroklorotiazid 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeHyzaartbl. film obl. 28x(100 mg+12,5 mg)0,16334,57RRC025%
C09DA03 111 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA03 112 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)0,16954,74RRC025%
C09DA03 113 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(80 mg +12,5 mg)0,12617,06RRC025%
C09DA03 114 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.BelupoVal Plustbl. film obl. 56x(160 mg +12,5 mg)0,16959,49RRC025%
C09DA03 121 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(80 mg +12,5 mg)0,12613,78RRC025%
C09DA03 122 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg +12,5 mg)0,16945,08RRC025%
C09DA03 124 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekValnorm Htbl. film obl. 30x(160 mg +25 mg)0,16945,08RRC025%
C09DA03 131 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(80 mg +12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA03 132 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(80 mg +12,5 mg)0,12617,06RRC025%
C09DA03 133 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg +12,5 mg)0,16954,74RRC025%
C09DA03 134 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg +12,5 mg)0,16959,49RRC025%
C09DA03 135 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 28x(160 mg +25 mg)0,16954,74RRC025%
C09DA03 136 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Valsacombitbl. film obl. 56x(160 mg +25 mg)0,16959,49RRC025%
C09DA03 137 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg+12,5 mg)0,361410,12RRC025%
C09DA03 139 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Valsacombitbl. film obl. 28x(320 mg+25 mg)0,361410,12RRC025%
C09DA03 163 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(160 mg +25 mg)0,16954,74RRC025%
C09DA03 164 
valsartan + hidroklorotiazid 
 
ONovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHCo-Diovantbl. film obl. 28x(320 mg +12,5 mg)0,361410,12RRC025%
C09DA07 137 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(40 mg+12,5 mg)0,12613,53RRC025%
C09DA07 138 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(80 mg+12,5 mg)0,16954,74RRC025%
C09DA07 139 
telmisartan + hidroklorotiazid 
 
OKrka d.d., Novo mestoKrka d.d., Krka Polska Sp. zo. o., TAD Pharma GmbHTolucombitbl. 28x(80 mg+25 mg)0,16954,74RRC025%
C09DB01 111 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(5 mg+80 mg)0,06922,08RRC025%
C09DB01 112 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg)0,13454,03RRC025%
C09DB01 113 
amlodipin + valsartan 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainastbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg)0,13454,03RRC025%
C09DB01 121 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg+80 mg)0,07292,04RRC025%
C09DB01 122 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg)0,13443,76RRC025%
C09DB01 123 
amlodipin + valsartan 
 
OSandoz d.o.o.Novartis Pharma GmbHAmlodipin/valsartan Sandoztbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg)0,14153,96RRC025%
C09DB01 141 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg)0,13454,03RRC025%
C09DB01 142 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., Krka-farma d.o.o.Wamloxtbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg)0,14154,25RRC025%
C09DB01 143 
amlodipin + valsartan 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbhWamloxtbl. film obl. 30x(5 mg+80 mg)0,07292,19RRC025%
C09DX01 111 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg+12,5 mg)0,14744,42RRC025%
C09DX01 112 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg+25 mg)0,14744,42RRC025%
C09DX01 113 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg+12,5 mg)0,15624,69RRC025%
C09DX01 114 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Vainas HCTtbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg+25 mg)0,15624,69RRC025%
C09DX01 124 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+12,5 mg)0,15514,34RRC025%
C09DX01 125 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(5 mg+160 mg+25 mg)0,15514,34RRC025%
C09DX01 126 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OSandoz d.o.o.Salutas Pharma GmbHDipperam HCTtbl. film obl. 28x(10 mg+160 mg+12,5 mg)0,15624,37RRC025%
C09DX01 131 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg+12,5 mg)0,15524,65RRC025%
C09DX01 132 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg+160 mg+12,5 mg)0,15624,69RRC025%
C09DX01 133 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(5 mg+160 mg+25 mg)0,15524,65RRC025%
C09DX01 134 
amlodipin + valsartan + hidroklorotiazid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GMBHValtricomtbl. film obl. 30x(10 mg+320 mg+25 mg)0,29488,84RRC025%
C10AA01 106 
simvastatin30 mg0,1513OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x10 mg0,05041,41RRC035%
C10AA01 108 
simvastatin30 mg0,0998OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x20 mg0,06651,86RRC035%
C10AA01 109 
simvastatin30 mg0,1043OAlkaloid d.o.o.AlkaloidLipterratbl. film obl. 28x40 mg0,13903,89RRC035%
C10AA01 112 
simvastatin30 mg0,1513OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x10 mg0,05041,41RRC035%
C10AA01 114 
simvastatin30 mg0,0998OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x20 mg0,06651,86RRC035%
C10AA01 116 
simvastatin30 mg0,1043OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Simvaxtbl. film obl. 28x40 mg0,13903,89RRC035%
C10AA01 131 
simvastatin30 mg0,1513OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x10 mg0,05041,01RRC035%
C10AA01 132 
simvastatin30 mg0,1513OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x10 mg0,05041,41RRC035%
C10AA01 133 
simvastatin30 mg0,0997OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 20x20 mg0,06651,33RRC035%
C10AA01 134 
simvastatin30 mg0,0998OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x20 mg0,06651,86RRC035%
C10AA01 135 
simvastatin30 mg0,1043OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 28x40 mg0,13903,89RRC035%
C10AA01 136 
simvastatin30 mg0,1513OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x10 mg0,05043,03RRC035%
C10AA01 137 
simvastatin30 mg0,0997OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x20 mg0,06653,99RRC035%
C10AA01 138 
simvastatin30 mg0,1042OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Vasiliptbl. film obl. 60x40 mg0,13898,33RRC035%
C10AA01 141 
simvastatin30 mg0,1513OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x10 mg0,05041,41RRC035%
C10AA01 142 
simvastatin30 mg0,0998OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x20 mg0,06651,86RRC035%
C10AA01 143 
simvastatin30 mg0,1043OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 28x40 mg0,13903,89RRC035%
C10AA01 144 
simvastatin30 mg0,0998OBelupo d.d.BelupoProtectatbl. film obl. 56x20 mg0,06653,72RRC035%
C10AA01 166 
simvastatin30 mg0,0997OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,06651,99RRC035%
C10AA01 167 
simvastatin30 mg0,1043OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HSimvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 101 
atorvastatin20 mg0,1330OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 102 
atorvastatin20 mg0,1330OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 103 
atorvastatin20 mg0,1390OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 104 
atorvastatin20 mg0,1390OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 105 
atorvastatin20 mg0,0892OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 106 
atorvastatin20 mg0,0892OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 60x40 mg0,178310,70RRC035%
C10AA05 107 
atorvastatin20 mg0,0697OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Atorvoxtbl. film obl. 30x80 mg0,27878,36RRC035%
C10AA05 111 
atorvastatin20 mg0,1330OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 112 
atorvastatin20 mg0,1330OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 113 
atorvastatin20 mg0,1390OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 114 
atorvastatin20 mg0,1390OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 115 
atorvastatin20 mg0,0892OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelLiptintbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 121 
atorvastatin20 mg0,1330OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 122 
atorvastatin20 mg0,1390OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 123 
atorvastatin20 mg0,1330OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 124 
atorvastatin20 mg0,1390OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 125 
atorvastatin20 mg0,0892OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 126 
atorvastatin20 mg0,0892OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTuliptbl. film obl. 60x40 mg0,178310,70RRC035%
C10AA05 127 
atorvastatin20 mg0,1330OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 129 
atorvastatin20 mg0,1390OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 131 
atorvastatin20 mg0,1330OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 132 
atorvastatin20 mg0,1390OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.,KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 133 
atorvastatin20 mg0,0892OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 134 
atorvastatin20 mg0,0892OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x40 mg0,178310,70RRC035%
C10AA05 136 
atorvastatin20 mg0,1330OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 137 
atorvastatin20 mg0,1390OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atoristbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 138 
atorvastatin20 mg0,0892OMylan Hrvatska d.o.o.Pharmathen International SASynordiatbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 139 
atorvastatin20 mg0,0697OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x80 mg0,27878,36RRC035%
C10AA05 141 
atorvastatin20 mg0,1330OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 142 
atorvastatin20 mg0,1330OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 143 
atorvastatin20 mg0,1390OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 144 
atorvastatin20 mg0,1390OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 145 
atorvastatin20 mg0,0892OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 146 
atorvastatin20 mg0,0892OBelupo d.d.BelupoTorvastbl. film obl. 60x40 mg0,178310,70RRC035%
C10AA05 171 
atorvastatin20 mg0,1330OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 172 
atorvastatin20 mg0,1390OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 173 
atorvastatin20 mg0,0892OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 174 
atorvastatin20 mg0,0697OUpjohn EESVGoedecke GmbH za PfizerSortistbl. film obl. 30x80 mg0,27878,36RRC035%
C10AA05 175 
atorvastatin20 mg0,1330OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 176 
atorvastatin20 mg0,1330OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x10 mg0,06653,99RRC035%
C10AA05 177 
atorvastatin20 mg0,1390OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 178 
atorvastatin20 mg0,1390OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x20 mg0,13908,34RRC035%
C10AA05 179 
atorvastatin20 mg0,0892OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 180 
atorvastatin20 mg0,0892OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Atorvastatin PharmaStbl. film obl. 60x40 mg0,178310,70RRC035%
C10AA05 181 
atorvastatin20 mg0,1330OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x10 mg0,06651,86RRC035%
C10AA05 183 
atorvastatin20 mg0,1225OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x20 mg0,12253,43RRC035%
C10AA05 184 
atorvastatin20 mg0,1390OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 56x20 mg0,13907,78RRC035%
C10AA05 185 
atorvastatin20 mg0,0843OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Artastbl. film obl. 28x40 mg0,16864,72RRC035%
C10AA05 191 
atorvastatin20 mg0,1015OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x30 mg0,15224,57RRC035%
C10AA05 192 
atorvastatin20 mg0,1015OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 60x30 mg0,15229,13RRC035%
C10AA05 193 
atorvastatin20 mg0,0690OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Atoristbl. film obl. 30x60 mg0,20716,21RRC035%
C10AA05 195 
atorvastatin20 mg0,1330OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x10 mg0,06651,99RRC035%
C10AA05 196 
atorvastatin20 mg0,1390OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x20 mg0,13904,17RRC035%
C10AA05 197 
atorvastatin20 mg0,0892OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x40 mg0,17835,35RRC035%
C10AA05 198 
atorvastatin20 mg0,0697OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCalipratbl. film obl. 30x80 mg0,27878,36RRC035%
C10AA07 105 
rosuvastatin10 mg0,1015OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x15 mg0,15224,57RRC035%
C10AA07 106 
rosuvastatin10 mg0,0690OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.; Merckle GmbH; HBM Pharma s.r.o.; Teva Pharma B.V.; Teva Operations PolandEpritbl. film obl. 30x30 mg0,20716,21RRC035%
C10AA07 107 
rosuvastatin10 mg0,1330OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x5 mg0,06651,99RRC035%
C10AA07 108 
rosuvastatin10 mg0,1354OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x10 mg0,13544,06RRC035%
C10AA07 109 
rosuvastatin10 mg0,0892OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x20 mg0,17835,35RRC035%
C10AA07 110 
rosuvastatin10 mg0,0576OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Epritbl. film obl. 30x40 mg0,23056,91RRC035%
C10AA07 112 
rosuvastatin10 mg0,1390OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x10 mg0,13903,89RRC035%
C10AA07 113 
rosuvastatin10 mg0,0891OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x20 mg0,17834,99RRC035%
C10AA07 114 
rosuvastatin10 mg0,0697OBelupo d.d.BelupoRosixtbl. film obl. 28x40 mg0,27877,80RRC035%
C10AA07 121 
rosuvastatin10 mg0,1390OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x10 mg0,13903,89RRC035%
C10AA07 122 
rosuvastatin10 mg0,0891OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x20 mg0,17834,99RRC035%
C10AA07 123 
rosuvastatin10 mg0,0697OSandoz d.o.o.Sandoz-LekCoupettbl. film obl. 28x40 mg0,27877,80RRC035%
C10AA07 128 
rosuvastatin10 mg0,1149OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x10 mg0,11496,89RRC035%
C10AA07 129 
rosuvastatin10 mg0,0892OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x20 mg0,178310,70RRC035%
C10AA07 130 
rosuvastatin10 mg0,0534OSandoz d.o.o.Lek Pharmaceuticals d.d.Coupettbl. film obl. 60x40 mg0,213712,82RRC035%
C10AA07 131 
rosuvastatin10 mg0,1330OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x5 mg0,06651,86RRC035%
C10AA07 132 
rosuvastatin10 mg0,1390OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x10 mg0,13903,89RRC035%
C10AA07 133 
rosuvastatin10 mg0,0891OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x20 mg0,17834,99RRC035%
C10AA07 134 
rosuvastatin10 mg0,0697OKRKA-FARMA d.o.o.KRKA-FARMA d.o.o.Rosweratbl. film obl. 28x40 mg0,27877,80RRC035%
C10AA07 135 
rosuvastatin10 mg0,1015OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x15 mg0,15224,26RRC035%
C10AA07 136 
rosuvastatin10 mg0,0690OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Rosweratbl. film obl. 28x30 mg0,20715,80RRC035%
C10AA07 141 
rosuvastatin10 mg0,0892OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x20 mg0,17835,35RRC035%
C10AA07 142 
rosuvastatin10 mg0,1340OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x10 mg0,13404,02RRC035%
C10AA07 143 
rosuvastatin10 mg0,0576OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Pharmaceutical Works Polpharma S.A.; Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Rosuvastatin Genericontbl. film obl. 30x40 mg0,23056,91RRC035%
C10AA07 144 
rosuvastatin10 mg0,1330OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x5 mg0,06651,99RRC035%
C10AA07 145 
rosuvastatin10 mg0,1273OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x10 mg0,12733,82RRC035%
C10AA07 146 
rosuvastatin10 mg0,0892OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x20 mg0,17835,35RRC035%
C10AA07 147 
rosuvastatin10 mg0,0576OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INTRopuidotbl. film obl. 30x40 mg0,23056,91RRC035%
C10AA07 165 
rosuvastatin10 mg0,1286OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x5 mg0,06431,80RRC035%
C10AA07 166 
rosuvastatin10 mg0,1209OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x10 mg0,12093,39RRC035%
C10AA07 167 
rosuvastatin10 mg0,0891OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x20 mg0,17834,99RRC035%
C10AA07 168 
rosuvastatin10 mg0,0658OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Teva Pharma S.L.U.Rosuvastatin JGLtbl. film obl. 28x40 mg0,26317,37RRC035%
C10AA07 181 
rosuvastatin10 mg0,1330OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x5 mg0,06651,86RRC035%
C10AA07 182 
rosuvastatin10 mg0,1273OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x10 mg0,12733,56RRC035%
C10AA07 183 
rosuvastatin10 mg0,0891OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x20 mg0,17834,99RRC035%
C10AA07 184 
rosuvastatin10 mg0,0697OViatris LimitedMcDermott Laboratories Limited, t/a Gerard Laboratories, Generics [UK] LimitedRosacoltbl. film obl. 28x40 mg0,27877,80RRC035%
C10AB05 101 
fenofibrat200 mg0,1948OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp.z.o.o.Zigotrigtbl. film obl. 30x160 mg0,15594,68RRC045%
C10AB05 141 
fenofibrat200 mg0,1948OAlkaloid d.o.o.AlkaloidZigliptbl. 30x145 mg0,14134,24RRC045%
C10AB05 171 
fenofibrat200 mg0,1948OBausch Health Ireland LimitedSMB Technology S.A.Fenolipcaps. 30x160 mg0,15594,68RRC045%
C10AC01 354 
kolestiramin14 g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
C10AX09 161 
ezetimib10 mg0,3316OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & DohmeEzetroltbl. 28x10 mg0,33169,29RSRC085%
C10AX13 061 
evolokumab 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Repathaotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (140 mg/ml)190,3922380,78RS RC115%
C10AX14 061 
alirokumab5,4 mg13,7082Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (75 mg/ml)190,3922380,78RSRC115%
C10AX14 062 
alirokumab5,4 mg6,8541Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 2x1 ml (150 mg/ml)190,3922380,78RSRC115%
C10AX14 063 
alirokumab5,4 mg6,8541Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHPraluentotop. za inj., brizg. napunj. 1x2 ml (150 mg/ml)380,7844380,78RSRC115%
C10AX16 071 
inklisiran 
 
PNovartis Europharm Limited IrskaAPO-CARE Pharma GmbHLeqviootop. za inj., štrc. napunj. 1,5 ml (189 mg/ml)2.099,79832.099,80RSRC115%
C10BA05 121 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)0,31509,45RSpc085%
C10BA05 122 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg)0,338910,17RSpc085%
C10BA05 123 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg)0,383811,51RSpc085%
C10BA05 124 
ezetimib + atorvastatin 
 
OSandoz d.o.o.Sandoz-LekTulip Combitbl. film obl. 30x(10 mg+80 mg)0,578217,35RSpc085%
C10BA05 161 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)0,33169,95RSpc085%
C10BA05 162 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA05 163 
ezetimib + atorvastatin 
 
OOrganon Pharma d.o.o.Merck Sharp & Dohme B.V.Atozettbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BA05 171 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)0,33169,95RSpc085%
C10BA05 172 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg+20 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA05 173 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg+40 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BA05 174 
ezetimib + atorvastatin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbH, Elpen Pharmaceutical Co. Inc.Co-Atorvoxtbl. film obl. 30x(10 mg+80 mg)0,610518,32RSpc085%
C10BA06 101 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(10 mg+10 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA06 102 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Teva Operations Poland Sp. z o.o.Eprizettbl. 30x(20 mg+10 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BA06 111 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(5 mg+10 mg)0,33169,95RSpc085%
C10BA06 112 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(10 mg+10 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA06 113 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix Combitbl. 30x(20 mg+10 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BA06 122 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(10 mg+10 mg)0,35679,99RSpc085%
C10BA06 123 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A., JGL d.d.Ezoteratbl. 28x(20 mg+10 mg)0,403911,31RSpc085%
C10BA06 131 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(10 mg+10 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA06 132 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(20 mg+10 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BA06 133 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Co-Rosweratbl. 30x(40 mg+10 mg)0,610518,32RSpc085%
C10BA06 171 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(5 mg+10 mg)0,33169,95RSpc085%
C10BA06 172 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(10 mg+10 mg)0,356810,70RSpc085%
C10BA06 173 
rosuvastatin + ezetimib 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Pabianickie Zaklady Farmaceutyczne Polfa S.A.Rosuvastatin/Ezetimib Genericontbl. 30x(20 mg+10 mg)0,403912,12RSpc085%
C10BX03 131 
amlodipin + atorvastatin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(5 mg+10 mg)0,07122,14RRC035%
C10BX03 133 
amlodipin + atorvastatin 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., KRKA-FARMA d.o.o.Atordapintbl. film obl. 30x(10 mg+10 mg)0,07122,14RRC035%
C10BX09 111 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg+5 mg)0,18575,57RRC035%
C10BX09 112 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(10 mg+10 mg)0,19475,84RRC035%
C10BX09 113 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg+5 mg)0,21836,55RRC035%
C10BX09 114 
rosuvastatin + amlodipin 
 
OBelupo d.d.Adamed Sp. z o.o.Rosix-Amcaps. tvrda 30x(20 mg+10 mg)0,23827,15RRC035%
C10BX13 131 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg+ 4 mg+ 1.25 mg)0,21676,50RRC035%
C10BX13 132 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (10 mg+ 8 mg+ 2.5 mg)0,27228,17RRC035%
C10BX13 133 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg+ 4 mg+ 1.25 mg)0,29968,99RRC035%
C10BX13 134 
rosuvastatin + perindopril + indapamid 
 
OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Roxipertbl. 30 x (20 mg+ 8 mg+ 2.5 mg)0,355110,65RRC035%
D01BA02 111 
terbinafin0,25 g0,6160OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 14x250 mg0,61608,62RRD015%
D01BA02 112 
terbinafin0,25 g0,6160OBelupo d.d.BelupoTerbinaxtbl. 42x250 mg0,616025,87RRD015%
D01BA02 162 
terbinafin0,25 g0,6160ONovartis Hrvatska d.o.o.Lek d.d, PE PROIZVODNJA LENDAVA, Novartis Pharma GmbHLamisiltbl. 14x250 mg0,61608,62Rpd015%
D05AX52 444 
kalcipotriol + betametazon 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelPsotriolmast 60 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)19,275319,28R5%
D05AX52 445 
kalcipotriol + betametazon 
 
LLEO Pharma A/SColep Laupheim GmbH & Co. KG, LEO Laboratories Ltd.Enstilarpjena za kožu 60 g (50 mcg/g+0,5 mg/g)40,533640,53RSRD035%
D05BA02 151DSmetoksalen (metoksipsoralen)ND99110 mg 
O 
 
 
 
 
 
 
5%
D05BB02 161 
acitretin35 mg1,6894OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x10 mg0,482714,48RSpd035%
D05BB02 162 
acitretin35 mg1,4326OACTAVIS GROUP PTC ehf.CenexiNeotigasoncaps. 30x25 mg1,023330,70RSpd035%
D06AX01 461 
fusidatna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutankrema 15 g (20 mg/g)2,75272,75R5%
D06AX01 462 
fusidatna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelFusicutanmast 15 g (20 mg/g)2,75272,75R5%
D06AX02 451DSkloramfenikol 
 
L 
 
 
 
 
 
 
5%
D06AX09 402 
mupirocin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Betrionmast 2%, 1x15 g3,85293,85R5%
D06AX09 411 
mupirocin 
 
LBelupo d.d.BelupoMirobactmast 2%, 1x15 g3,85293,85R5%
D06AX09 415 
mupirocin 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Mupironmast 1x15 g (20 mg/1g)3,85293,85R5%
D07AB10 411 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermmast 1x20 g (0,5 mg/g)2,86682,87R5%
D07AB10 413 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x20 g (0,5 mg/g)2,86682,87R5%
D07AB10 414 
alklometazon 
 
LBelupo d.d.BelupoAflodermkrema 1x40 g (0,5 mg/g)5,54785,55R5%
D07AC01 412 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermmast 1x30 g (0,5 mg/g)2,35192,35R5%
D07AC01 414 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBelodermkrema 1x30 g (0,5 mg/g)2,35192,35R5%
D07AC01 418 
betametazon 
 
LBelupo d.d.BelupoBeloderm losionboč. polietil. 1x50 ml (0,5 mg/1g)4,40774,41R5%
D07AC01 431 
betametazon 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonkrema 1x25 g (0,5 mg/g)1,96031,96R5%
D07AC01 432 
betametazon 
 
LJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Betazonmast 1x25 g (0,5 mg/g)1,96031,96R5%
D07CC01 401 
betametazon + gentamicin 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentmast 1x15 g (0,5+1 mg/g)2,12222,12R5%
D07CC01 402 
betametazon + gentamicin 
 
LBelupo d.d.BelupoBelogentkrema 1x15 g (0,5+1 mg/g)2,12222,12R5%
D07CC01 441 
betametazon + gentamicin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCazalmast 1x20 g (0,5+1 mg/g)2,68762,69R5%
D07CC01 442 
betametazon + gentamicin 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelCazalkrema 1x20 g (0,5+1 mg/g)2,68762,69R5%
D07CC01 461 
betametazon + gentamicin 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughDiprogentakrema 1x15 g (0,5+1 mg/g)2,12222,12R5%
D07CC01 462 
betametazon + gentamicin 
 
LOrganon Pharma d.o.o.Schering- PloughDiprogentamast 1x15 g (0,5+1 mg/g)2,12222,12R5%
D07XC01 411 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosalicmast 1x30 g (0,5 mg/g+30 mg/g)3,84373,84R5%
D07XC01 712 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LBelupo d.d.BelupoBelosaliclosion 1x100 ml (0,5 mg/g+20 mg/g)11,646411,65R5%
D07XC01 761 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x50 ml (0,64 mg/g +20 mg/g)5,24125,24R5%
D07XC01 762 
betametazon + salicilna kiselina 
 
LMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSoderm plusotop. za kožu 1x100 ml (0,64 mg/g +20 mg/g)10,482510,48R5%
D08AC02 901DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x500 ml7,54807,55 
5%
D08AC02 902DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept glukonat 5%boca 1x1000 ml8,20368,20 
5%
D08AC02 903DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept pjenušavi 4,5%boca 1x3.000 ml29,652929,65 
5%
D08AC02 905DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x200 ml2,44212,44 
5%
D08AC02 906DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x500 ml3,66323,66 
5%
D08AC02 907DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept blue 0,8%boca 1x3.000 ml14,652614,65 
5%
D08AC02 909DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x1.000 ml3,96843,97 
5%
D08AC02 910DSklorheksidin 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept tinkt. 0,5%boca 1x3.000 ml10,989510,99 
5%
D08AG02 943 
povidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x100 ml2,92652,93R5%
D08AG02 944DSpovidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 10%, 1x1000 ml8,23418,23 
5%
D08AG02 946DSpovidon-jod 
 
LAlkaloid d.o.o.AlkaloidBetadineotop. 7,5%, 1x1000 ml7,96077,96 
5%
D08AJ57 961DSoktenidin + fenoksietanol 
 
LSchülke & Mayr GmbHSchulkeOctenisept otopinaboca plast. 1x1000 ml (0,1%+2%)7,61837,62 
5%
D08AX08 963DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x500 ml2,88542,89 
5%
D08AX08 964DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman pureboca 1x1000 ml5,24395,24 
5%
D08AX08 965DSetanol + bifenilol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman purekanister 1x5000 ml18,270618,27 
5%
D08AX08 966DSetanol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman Careboca 1x500 ml2,88542,89 
5%
D08AX08 967DSetanol 
 
LOktal Pharma d.o.o.SchulkeDesderman Careboca 1x1000 ml5,24395,24 
5%
D08AX54 901DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboč. 1x150 ml1,80501,81 
5%
D08AX54 902DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfuboca 1x500 ml3,58223,58 
5%
D08AX54 903DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimManorapid rfukanister 1x5 L23,823723,82 
5%
D08AX54 904DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboč. rasprš. 1x200 ml3,43753,44 
5%
D08AX54 905DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes obojeniboca 1x1000 ml6,62296,62 
5%
D08AX54 906DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboč. rasprš. 1x200 ml3,30483,30 
5%
D08AX54 907DSizopropanol + butandiol 
 
LAntiseptica d.o.o.Antiseptica PulheimSkindes neobojeniboca 1x1000 ml5,29565,30 
5%
D08AX54 911DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x200 ml2,40762,41 
5%
D08AX54 912DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x500 ml3,22383,22 
5%
D08AX54 913DSizopropanol + etanol 
 
LPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Plivasept lucidboca 1x3000 ml14,294314,29 
5%
D11AH01 962 
takrolimus hidrat 
 
LLEO Pharma A/SAstellas Ireland Co. Ltd.Protopic 0,03%mast, 1x30 g22,509822,51RSRD025%
D11AH05 061DSdupilumabNR50921,4 mg61,5558Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHDupixentotop. za inj., štrc. napunj. 2x200 mg/1,14 ml575,28831.150,58 
5%
D11AH05 062DSdupilumabNR50921,4 mg41,0372Psanofi-aventis groupeSanofi-Aventis Deutschland GmbHDupixentotop. za inj., brizg. napunj. 2x300 mg/2 ml575,28831.150,58 
5%
G01AA01 651 
nistatin0,1 M i.j. 
V 
 
 
 
 
 
R5%
G02AB01 051PRmetilergometrin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02AB01 251 
metilergometrin0,2 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G02AB03 051PRergometrin0,2 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02AD02 664DSdinoproston0,5 mg9,0660VPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin E2vag. gel 1x2 mg/3 g36,263936,26 
5%
G02AD02 665DSdinoproston0,5 mg16,9872VPfizer Croatia d.o.o.PfizerPrepidilgel 1x0,5 mg/3 g16,987216,99 
5%
G02AD02 671DSdinoprostonNG3060,5 mg4,1799VFerring GmbHFerring GmbHPropesssust. za isporuku u rodnicu, vreć. 5x10 mg83,5973417,99 
5%
G02AD04 066DSkarboprost2,5 mg146,6322PPfizer Croatia d.o.o.PfizerProstin 15Mamp. 1x0,25 mg/ml14,663214,66 
5%
G02AD06 161DSmizoprostolNG3070,2 mg92,4176ONorgine B.V.Azanta Danmark A/S, Norgine B.V.Angustatbl. 8x25 mcg11,552292,42 
5%
G02BA03 671POlevonorgestrelNG301 
 
VGedeon Richter Plc.Odyssea Pharma S.P.R.L.Levosertsustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)78,228278,23 
5%
G02BA03 861POlevonorgestrelNG301 
 
VBayer d.o.o.Bayer OyMirenasustav intrauter. 1x52 mg (20 mcg/24h)101,4706101,47 
5%
G02CA03 051DSfenoterol 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G02CB01 151 
bromokriptin5 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G02CB03 171 
kabergolin0.5 mg2,8010OPfizer Croatia d.o.o.Pfizer Italia S.r.l.Dostinextbl. 8x0,5 mg2,801022,41RSRG085%
G02CX01 061DSatosibanNG201165 mg576,3220PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x6,75 mg/0,9 ml (7,5 mg/ml)23,571623,57 
5%
G02CX01 062DSatosibanNG201165 mg315,5977PFerring Pharmaceuticals A/SFerringTractocileboč. 1x37,5 mg/5 ml (7,5 mg /ml)71,735471,74 
5%
G02CX01 071DSatosibanNG201165 mg403,4254PALPHA-MEDICAL d.o.o.PharmIdea SIAAtosiban Alpha-Medicalboč. 1x6,75 mg/0,9 ml16,500116,50 
5%
G02CX01 072DSatosibanNG201165 mg246,7196PALPHA-MEDICAL d.o.o.PharmIdea SIAAtosiban Alpha-Medicalboč. 1x37,5 mg/5 ml56,079456,08 
5%
G03BA03 052PRtestosteron18 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03BA03 071POtestosteronNG30218 mg1,7677PBayer d.o.o.Bayer AGNebidootop. za inj., boč.1x1000 mg/4 ml98,205698,21 
5%
G03BA03 151 
testosteron0,12 g 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G03BA03 961 
testosteron50 mg1,4418TDBesins Healthcare S.A.Besins Manufacturing BelgiumAndrogel gelvreć. 30x50 mg/5 g1,441843,25RSRG015%
G03CA03 051DSestradiol1 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03CA03 171 
estradiol2 mg0,1274ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/2 mg0,12743,57R5%
G03CA03 172 
estradiol2 mg0,2797ONovo Nordisk A/SNovo NordiskEstrofemtbl. 1x28/1 mg0,13983,92R5%
G03DA02 161 
medroksiprogesteron5 mg0,0796OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 24x5 mg0,07961,91R5%
G03DA02 162 
medroksiprogesteron5 mg0,0491OPfizer Croatia d.o.o.PfizerProveratbl. 30x10 mg0,09822,95R5%
G03DA04 051DSprogesteron5 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03DA04 161 
progesteron0,3 g0,5296OBesins Healthcare S.A.Cyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestancaps. 30x100 mg0,17655,30R5%
G03DA04 671 
progesteron90 mg0,1840VBesins Healthcare Ireland LimitedCyndea Pharma S.L., Besins Manufacturing BelgiumUtrogestanmeke caps. za rodnicu 15x200 mg0,40886,13R5%
G03DA04 861 
progesteron90 mg2,6813VMERCK d.o.o.Central PharmaCrinonegel za rodnicu 8%, aplik. plast. napunj. 15x1 doza (90 mg/1,125g)2,681340,22R5%
G03DA04 871 
progesteron90 mg0,1870VGedeon Richter Plc.Actavis UK Limited, Gedeon Richter Plc.Cyclogestvag. 15x400 mg0,831312,47R5%
G03GA01 051DSkoriogonadotropinNG303250 i.j. 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
G03GA02 063DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.20,1877PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x1200 IU323,0035323,00 
5%
G03GA02 064DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.17,2978PFerring GmbHFerringMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 10x75 IU17,2978172,98 
5%
G03GA02 065DSmenotropin (FSH + LH)NG30475 i.j.17,5123PFerring GmbHFerring GmbHMenopurpraš. i otap. za otop. za inj., boč. 1x600 IU140,0982140,10 
5%
G03GA05 001DSfolitropin alfaNG30475 i.j.20,9062PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml83,624783,62 
5%
G03GA05 002DSfolitropin alfaNG30475 i.j.19,7034PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml118,2202118,22 
5%
G03GA05 003DSfolitropin alfaNG30475 i.j.20,7061PTheramex Ireland LimitedMerckle Biotec GmbH, Teva Pharmaceuticals Europe B.V.Ovaleapotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml248,4730248,47 
5%
G03GA05 071DSfolitropin alfaNG30475 i.j.23,4866PMerck Europe B.V.MerckGonal-famp. 1x75 i.j.23,486623,49 
5%
G03GA05 072DSfolitropin alfaNG30475 i.j.21,2157PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x300 IU (22 mcg)/0,5 ml84,863084,86 
5%
G03GA05 073DSfolitropin alfaNG30475 i.j.20,2225PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x450 IU (33 mcg)/0,75 ml121,3352121,34 
5%
G03GA05 074DSfolitropin alfaNG30475 i.j.22,2260PMerck Europe B.V.MerckGonal-fotop. za inj., pen-štrcaljka 1x900 IU (66 mcg)/1,5 ml266,7118266,71 
5%
G03GA05 081DSfolitropin alfaNG30475 i.j.18,7936PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj.1x75 IU/0,125 ml18,793618,79 
5%
G03GA05 082DSfolitropin alfaNG30475 i.j.18,9050PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x150 IU/0,25 ml37,810137,81 
5%
G03GA05 083DSfolitropin alfaNG30475 i.j.18,2012PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x225 IU/0,375 ml54,603554,60 
5%
G03GA05 084DSfolitropin alfaNG30475 i.j.21,2157PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brizg. napunj. 1x300 IU/0,50 ml84,863084,86 
5%
G03GA05 085DSfolitropin alfaNG30475 i.j.20,2225PGedeon Richter Plc.Finox Biotech AGBemfolaotop. za inj., brozg. napunj. 1x450 IU/0,75 ml121,3352121,34 
5%
G03GA06 076DSfolitropin betaNG30475 i.j.23,1913POrganon N.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. 1x300 IU/0,36 ml, uložak i 6 igala92,765392,77 
5%
G03GA06 077DSfolitropin betaNG30475 i.j.23,6401POrganon N.V.N.V. OrganonPuregonotop. za inj. u ulošku i 9 igala (1 uložak, 900 IU/1,08 ml)283,6817283,68 
5%
G03GA08 073DSkoriogonadotropinNG303250 mcg27,1325PMerck Europe B.V.SeronoOvitrelleotop. za inj., brizg. napunj. 1x250 mcg27,132527,13 
5%
G03GA09 061DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg637,6906POrganon N.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x100 mcg/0,5 ml425,1483425,15 
5%
G03GA09 062DSkorifolitropin alfaNG3040,15 mg466,7237POrganon N.V.OrganonElonvaotop. za inj., štrc. napunj. 1x150 mcg/0,5 ml466,7237466,72 
5%
G03GA10 074DSfolitropin deltaNG30412 mcg80,4844PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x12 mcg/0,36 ml, napunjena brizgalica i 3 igle80,484480,48 
5%
G03GA10 075DSfolitropin deltaNG30412 mcg81,1489PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x36 mcg/1,08 ml, napunjena brizgalica i 6 igala243,4468243,45 
5%
G03GA10 076DSfolitropin deltaNG30412 mcg77,4690PFerring Pharmaceuticals A/SFerring GmbHRekovelleotop. za inj. 1x72 mcg/2,16 ml, napunjena brizgalica i 9 igala464,8139464,81 
5%
G03GA30 061DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.p.A.Pergoverispraš. i otap. za otop. za inj., 1 x (150 IU+75 IU)68,376168,38 
5%
G03GA30 062DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (300 IU+150 IU)/0,48 ml137,3270137,33 
5%
G03GA30 063DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (450 IU+225 IU)/0,72 ml204,2670204,27 
5%
G03GA30 064DSfolitropin alfa + lutropin alfaNG305 
 
PMerck Europe B.V.Merck Serono S.A.Pergoverisotop. za inj., brizg. napunj., (900 IU+450 IU)/1,44 ml399,2700399,27 
5%
G03GB02 151 
klomifen9 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
G03HA01 161 
ciproteron-acetat0,1 g0,9361OBayer d.o.o.Delpharm Lille SAS., Bayer Weimar GmbH und Co. KG.Androcurtbl. 50x50 mg0,468123,40R5%
G03HB01 141 
ciproteron-acetat + etinilestradiol 
 
OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelAxira 35tbl. film obl. 63x(2 mg+0,035 mg)0,14058,85RSRG025%
G03XA01 151 
danazol0,6 g 
O 
 
 
 
 
 
RSRG915%
G03XC01 161 
raloksifen60 mg0,4615ODAIICHI SANKYO EUROPE GmbHLilly S.A.Evistatbl. 28x60 mg0,461512,92RSRG035%
G04BD04 151 
oksibutinin15 mg 
O 
 
 
 
 
 
RRG095%
G04BD08 101 
solifenacin5 mg0,2941OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 102 
solifenacin5 mg0,3230OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Urotrimtbl. film obl. 30x10 mg0,645919,38RRG045%
G04BD08 111 
solifenacin5 mg0,2941OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 112 
solifenacin5 mg0,2400OBelupo d.d.Belupo d.d.Belofluxtbl. film obl. 30x10 mg0,480014,40RRG045%
G04BD08 121 
solifenacin5 mg0,2941OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 122 
solifenacin5 mg0,2807OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Spazurtbl. film obl. 30x10 mg0,561416,84RRG045%
G04BD08 141 
solifenacin5 mg0,2941OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 142 
solifenacin5 mg0,3230OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelSolinetbl. film obl. 30x10 mg0,645919,38RRG045%
G04BD08 161 
solifenacin5 mg0,2941OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 162 
solifenacin5 mg0,3230OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Vesicaretbl. film obl. 30x10 mg0,645919,38RRG045%
G04BD08 181 
solifenacin5 mg0,2941OViatris LimitedMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan Dublin B.V.Solventbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 182 
solifenacin5 mg0,3121OViatris LimitedMylan Hungary Kft, McDermott Laboratories Limited t/a Gerard Laboratories, Mylan B.V.Solventbl. film obl. 30x10 mg0,624218,73RRG045%
G04BD08 183 
solifenacin5 mg0,2941OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x5 mg0,29418,82RRG045%
G04BD08 184 
solifenacin5 mg0,2526OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel GmbHSolifenacin STADAtbl. film obl. 30x10 mg0,505315,16RRG045%
G04BD08 185 
solifenacin5 mg0,2794OBE Pharma d.o.o.Genepharm S.A.Solifenacin Be Pharmatbl. film obl. 30x5 mg0,27948,38RRG045%
G04BD08 186 
solifenacin5 mg0,2280OBE Pharma d.o.o.Genepharm S.A.Solifenacin Be Pharmatbl. film obl. 30x10 mg0,456013,68RRG045%
G04BD09 022PRtrospij 
 
PSandoz d.o.o.Sandoz-LekSpasmexamp. 50x0,2 mg/5 ml0,359717,98 
5%
G04BD12 161 
mirabegron50 mg2,2359OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x25 mg1,118033,54RSRG075%
G04BD12 162 
mirabegron50 mg1,1180OAstellas Pharma Europe B.V.Astellas Pharma Europe B.V.Betmigatbl. s prod. otpušt. 30x50 mg1,118033,54RSRG075%
G04BD13 101 
desfesoterodin3.5 mg0,2941OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x3,5 mg0,29418,23RRG045%
G04BD13 102 
desfesoterodin3.5 mg0,2809OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Tovedesotbl. s prod. oslob. 28x7 mg0,561815,73RRG045%
G04BE03 101DSsildenafilNG40150 mg7,9280OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Operations Poland Sp. z o.o.Sildenafil Plivatbl. film obl. 90x20 mg3,1712285,41 
5%
G04BE03 161DSsildenafilNG40150 mg7,9280OPfizer Europe MA EEIGPfizerRevatiotbl. film obl. 90x20 mg3,1712285,41 
5%
G04BE03 171DSsildenafilNG40150 mg7,9280OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 90x20 mg3,1712285,41 
5%
G04BE03 172DSsildenafilNG40150 mg7,9280OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare LimitedGranpidamtbl. film obl. 300x20 mg3,1712951,36 
5%
G04BE03 173DSsildenafilNG40150 mg7,9280OALPHA-MEDICAL d.o.o.Mawdsley Brooks & Co. Ltd.Sildenafil Alpha-Medicaltbl. film obl. 90x20 mg3,1712285,41 
5%
G04CA02 103 
tamsulozin0,4 mg0,1393OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Bazethamtbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 111 
tamsulozin0,4 mg0,1393OBelupo d.d.BelupoTamosincaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 112 
tamsulozin0,4 mg0,0914OBelupo d.d.Belupo lijekovi i kozmetika d.d.Tamosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,09149,14RSRG055%
G04CA02 131 
tamsulozin0,4 mg0,1393OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 132 
tamsulozin0,4 mg0,1128OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Tanyzcaps. s prod. oslob. tvrda 60x0,4 mg0,11286,77RSRG055%
G04CA02 133 
tamsulozin0,4 mg0,1254OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 30x0,4 mg0,12543,76RSRG055%
G04CA02 134 
tamsulozin0,4 mg0,1128OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHTanyz ERAStbl. s prod. oslob. 60x0,4 mg0,11286,77RSRG055%
G04CA02 145 
tamsulozin0,4 mg0,1393OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 146 
tamsulozin0,4 mg0,1128OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Tamsulozin PharmaScaps. tvrda s prod. oslob. 60x0,4 mg0,11286,77RSRG055%
G04CA02 147 
tamsulozin0,4 mg0,1015OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 30x0,4 mg0,10153,05RSRG055%
G04CA02 148 
tamsulozin0,4 mg0,0963OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid-INT d.o.o.Tamalizcaps. s prilag. oslob., tvrda 100x0,4 mg0,09639,63RSRG055%
G04CA02 161 
tamsulozin0,4 mg0,1393OAstellas d.o.o.Astellas Pharma Europe B.V.Omniccaps. s prod. otp. 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 163 
tamsulozin0,4 mg0,1393OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 164 
tamsulozin0,4 mg0,1128OMenarini International Operations Luxembourg S.A.Menarini-Von Heyden GmbH; Synthon Hispania S.L.Flosincaps. s prilag. oslob. tvrda 100x0,4 mg0,112811,28RSRG055%
G04CA02 172 
tamsulozin0,4 mg0,1393OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma G.m.b.HTamsu Genericoncaps. s prod. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,13934,18RSRG055%
G04CA02 181 
tamsulozin0,4 mg0,1284OZentiva k.s.Synthon BV, Synthon Hispania S.L.Tamsichcaps. s prilag. oslob. tvrda 30x0,4 mg0,12843,85RSRG055%
G04CA52 101 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 102 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duster Duocaps. tvrda 90x(0,5 mg+0,4 mg)0,218519,66RSpg035%
G04CA52 111 
dutasterid + tamsulozin 
 
OBelupo d.d.BelupoKllotascaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 121 
dutasterid + tamsulozin 
 
OJadran – Galenski Laboratorij d.d.Laboratorios Leon Farma S.A.Dulmodcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 141 
dutasterid + tamsulozin 
 
OPharmaS d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Atekagocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 142 
dutasterid + tamsulozin 
 
OAlkaloid-INT d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Tamaliz Duocaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 162 
dutasterid + tamsulozin 
 
OMylan Ireland LimitedLaboratorios Leon Farma S.A.Vasgarcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 163 
dutasterid + tamsulozin 
 
OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma Gesellschaft m.b.H., Laboratorios Leon Farma S.A.Duitamcaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 171 
dutasterid + tamsulozin 
 
OALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorios Leon Farma S.A.Duostincaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 181 
dutasterid + tamsulozin 
 
OZentiva k.s.Laboratorios Leon Farma S.A.Dupro pluscaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CA52 191 
dutasterid + tamsulozin 
 
OSTADA d.o.o.STADA Arzneimittel AGDutasterid/tamsulozin Stadacaps. tvrda 30x(0,5 mg+0,4 mg)0,24217,26RSpg035%
G04CB01 141 
finasterid5 mg0,1138OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.Finasterid PharmaStbl. film obl. 28x5 mg0,11383,19RSRG065%
G04CB01 171 
finasterid5 mg0,1138OPharmaS d.o.o.CiplaFincartbl. film obl. 28x5 mg0,11383,19RSRG065%
G04CB01 181 
finasterid5 mg0,1137OGenericon Pharma Gesellschaft m.b.H.Genericon Pharma GmbHFinasterid Genericontbl. film obl. 30x5 mg0,11373,41RSRG065%
H01AA02 051KLtetrakozaktid (tetracosactrin)0,25 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H01AB01 061KLtirotropin alfaNH1010,9 mg321,7214PGenzyme Europe B.V.GenzymeThyrogenpraš. za otop. za inj., boč. 2x0,9 mg321,7214643,44 
5%
H01AC01 021 
somatropinNH5052 i.j.9,8707PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)74,030174,03RSRH065%
H01AC01 022 
somatropinNH5052 i.j.9,8706PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)148,0589148,06RSRH065%
H01AC01 023 
somatropinNH5052 i.j.9,8706PSandoz GmbHSandozOmnitropeuložak stakl. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)222,0891222,09RSRH065%
H01AC01 062 
somatropinNH5052 i.j.9,8706PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)78,9648394,82RSRH065%
H01AC01 065 
somatropinNH5052 i.j.88,8354PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)177,6707888,35RSRH065%
H01AC01 066 
somatropinNH5052 i.j.9,8706PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x5,3 mg/ml (5x16 i.j.)78,9648394,82RSRH065%
H01AC01 067 
somatropinNH5052 i.j.9,8706PPfizer Croatia d.o.o.PfizerGenotropinpraš. i otap. za otop. za inj., uložak dvodijelni stakl. u višedoznoj napunj. brizg. GoQuick 5x12 mg/ml (5x36 i.j.)177,6707888,35RSRH065%
H01AC01 086 
somatropinNH5062 i.j.15,9234PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x5 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)119,4253119,43RSRH065%
H01AC01 087 
somatropinNH5062 i.j.15,8521PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x10 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)237,7809237,78RSRH065%
H01AC01 088 
somatropinNH5062 i.j.16,0455PNovo Nordisk A/SNovo Nordisk A/SNorditropin NordiFlexotop. za inj., napunj. brizg. 1x15 mg/1,5 ml (1 mg =3 i.j.)361,0233361,02RSRH065%
H01AX01 081DSpegvisomantNH507 
 
PPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x10 mg64,42681.932,80 
5%
H01AX01 082DSpegvisomantNH507 
 
PPfizer Europe MA EEIGPfizer Manufacturing Belgium NVSomavertpraš. i otap. za otop. za inj., 30x20 mg128,42443.852,73 
5%
H01BA02 052PRdezmopresin4 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H01BA02 163 
dezmopresin0,4 mg3,8944OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x60 mcg0,584217,52RSRH015%
H01BA02 164 
dezmopresin0,4 mg3,8944OFerring GmbHFerringMinirin Meltliofilizat oral. 30x120 mcg1,168335,05RSRH015%
H01BA02 751 
dezmopresin25 mcg1,0550N 
 
 
 
21,100321,10RSRH025%
H01BA02 761 
dezmopresin25 mcg1,0550NFerring GmbHFerringMinirinrasprš. za nos 1x5 ml (0,1 mg/ml, 50 doza)21,100321,10RSRH025%
H01BA04 071DSterlipresinNH10612 mg342,1586PFerring GmbHFerring GmbHGlypressinpraš. i otap. za otop. za inj. štrc. 5x1 mg28,5155142,58 
5%
H01BB02 062PRoksitocin15 i.j.1,0683PMylan Hrvatska d.o.o.Mylan S.A.S.Syntocinonamp. 10x5 i.j./ ml.0,35613,56 
5%
H01BB02 763PRoksitocin15 i.j.0,3335NMylan Hrvatska d.o.o.Delpharm Huningue S. A. S.Syntocinonrasprš. 1x5 ml (40 i.j./ml)4,44624,45 
5%
H01CA01 751 
gonadorelin 
 
N 
 
 
 
 
 
RSRH915%
H01CB02 001DSoktreotidNH1050,7 mg21,6324PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x20 mg618,0689618,07 
5%
H01CB02 002DSoktreotidNH1050,7 mg18,4583PTeva B.V.Pliva Hrvatska d.o.o., Merckle GmbHOktreotid Tevaboč. 1x30 mg791,0678791,07 
5%
H01CB02 065DSoktreotidNH1040,7 mg35,3686PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatinamp. 5x0,10 mg5,052825,26 
5%
H01CB02 066DSoktreotidNH1040,7 mg31,9685PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatinamp. 5x0,50 mg22,8344114,17 
5%
H01CB02 068DSoktreotidNH1050,7 mg23,8607PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farmacéutica S.A., Novartis Pharma GmbHSandostatin Larboč. 1x20 mg691,9610691,96 
5%
H01CB02 069DSoktreotidNH1050,7 mg20,3459PNovartis Hrvatska d.o.o.Novartis Farma S.p.A., Novartis Pharma GmbHSandostatin Larboč. 1x30 mg874,8743874,87 
5%
H01CB05 061DSpasireotidNH5071,2 mg87,4429PRecordati Rare DiseasesNovartis Pharma GmbHSigniforpraš. i otap. za susp. za inj., 1x40 mg2.914,76012.914,76 
5%
H01CB05 062DSpasireotidNH5071,2 mg64,3730PRecordati Rare DiseasesNovartis Pharma GmbHSigniforpraš. i otap. za susp. za inj., 1x60 mg3.218,65153.218,65 
5%
H01CC01 061DSganireliks0.25 mg26,7450POrganon N.V.OrganonOrgalutranotop. za inj., štrc. napunj. 1x0,25 mg/0,5 ml26,745026,74 
5%
H01CC02 071DScetroreliks0,25 mg34,7256PMerck Europe B.V.BaxterCetrotidepraš. i otap. za otop. za inj. boč. 1x0,25 mg+napunj. štrc.34,725634,73 
5%
H02AA02 151 
fludrokortizon0,1 mg 
O 
 
 
 
 
 
R5%
H02AB02 021PRdeksametazon1,5 mg0,1725PSandoz d.o.o.Sandoz-SalutasDeksametazon Sandozotop. za inj., amp. 10x4 mg/ml0,45994,60 
5%
H02AB02 032PRdeksametazon1,5 mg0,2659PKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethason/Deksametazon Krkaamp. 25x4 mg/ml / otop. za inj./inf., 25x4 mg/ml0,712717,82 
5%
H02AB02 071PRdeksametazon1,5 mg0,1639Phameln pharma gmbhhameln rds s.r.o., Siegfried Hameln GmbHDeksametazon hamelnotop. za inj., amp. 10x4 mg/1 ml0,43694,37 
5%
H02AB02 101 
deksametazon1,5 mg0,2012OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbHDeksametazon Plivatbl. 20x4 mg0,536610,73R5%
H02AB02 102 
deksametazon1,5 mg0,1323OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Merckle GmbHDeksametazon Plivatbl. 20x8 mg0,705414,11R5%
H02AB02 131 
deksametazon1,5 mg0,5893OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Dexamethason/Deksametazon Krkatbl. 10x0,5 mg0,19641,96R5%
H02AB02 132 
deksametazon1,5 mg0,2119OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x4 mg0,564911,30R5%
H02AB02 133 
deksametazon1,5 mg0,1542OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHDeksametazon Krkatbl. 20x20 mg2,056241,12RSRV035%
H02AB04 064POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg0,7293PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x40 mg/ml1,45861,46 
5%
H02AB04 065DSmetilprednizolon-acetat20 mg0,5953PPfizer Croatia d.o.o.PfizerDepo Medrolamp. 1x40 mg/ml1,19051,19 
5%
H02AB04 066POmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg0,4856PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x125 mg/2 ml2,91332,91 
5%
H02AB04 067DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg0,3681PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x500 mg/8 ml9,20309,20 
5%
H02AB04 068DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg0,3350PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x250 mg4,18744,19 
5%
H02AB04 069DSmetilprednizolon-sukcinat-natrij20 mg0,1981PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Medrolamp. 1x1.000 mg/16 ml9,90389,90 
5%
H02AB04 161 
metilprednizolon-acetat7,5 mg0,0850OPfizer Croatia d.o.o.PfizerMedroltbl. 50x16 mg0,18149,07R5%
H02AB07 172 
prednizon10 mg0,0823OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 10x20 mg0,16461,65R5%
H02AB07 174 
prednizon10 mg0,0770OMERCK d.o.o.MerckDecortintbl. 50x20 mg0,15407,70R5%
H02AB07 551DSprednizon 
 
R 
 
 
 
 
 
 
5%
H02AB09 083PRhidrokortizon30 mg0,4951PPfizer Croatia d.o.o.PfizerSolu Cortefamp. 1x100 mg /2 ml1,48521,49 
5%
H02AB09 161 
hidrokortizon30 mg46,3487ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x0,5 mg0,772538,62RSRH925%
H02AB09 162 
hidrokortizon30 mg46,3459ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x1 mg1,544977,24RSRH925%
H02AB09 163 
hidrokortizon30 mg35,1188ODiurnal Europe B.V.Delpharm Lille SASAlkindigran. u caps. za otvaranje 50x2 mg2,3412117,06RSRH925%
H02AB09 182 
hidrokortizon30 mg0,2230OPfizer Croatia d.o.o.Pharmacia & UpjohnCorteftbl. 100x10 mg0,07437,43R5%
H03AA01 051DSlevotiroksin0,15 mg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03AA01 171 
levotiroksin0,15 mg0,0547OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 50tbl. 100x50 mcg0,01821,82R5%
H03AA01 172 
levotiroksin0,15 mg0,0370OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 100tbl. 100x100 mcg0,02472,46R5%
H03AA01 173 
levotiroksin0,15 mg0,0310OBerlin Chemie AGBerlin-Chemie AGLetrox 150tbl. 100x150 mcg0,03103,10R5%
H03AA02 051DSliotironin60 mcg 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03BA02 142 
propiltiouracil0,1 g0,3716OAlkaloid d.o.o.AlkaloidPropiltiouracil Alkaloidtbl. 60x50 mg0,185811,15R5%
H03BB02 051DStiamazol 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
H03BB02 111 
tiamazol10 mg0,1858OJadran – Galenski Laboratorij d.d.JGL d.d.Athyrazoltbl. 30x10 mg0,18585,57R5%
H04AA01 061PRglukagon1 mg14,3341PNovo Nordisk A/SNovo NordiskGlucaGen Hypokitlio boč. 1x1 mg+štrcaljka14,334114,33R5%
H04AA01 761 
glukagon3 mg57,7742NEli Lilly Nederland B.V.Lilly France S.A.S.Baqsimipraš. za nos, 3 mg (1 monodoza)57,774257,77RRH085%
H05AA02 001RLteriparatid20 mcg6,6059PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o., Teva Pharma B.V.Teriparatid Plivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05AA02 071RLteriparatid20 mcg6,6059PEli Lilly Nederland B.V.Lilly FranceForsteootop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05AA02 072RLteriparatid20 mcg5,9598PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter Plc.Movymiaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)178,7949178,79RSRH075%
H05AA02 073RLteriparatid20 mcg6,6059PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter PlcMovymia starter kitotop. za inj., brizgalica i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05AA02 074RLteriparatid20 mcg5,5955PSTADA Arzneimittel AGGedeon Richter Plc.Movymiaotop. za inj., uložak 3x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)167,8638503,59RSRH075%
H05AA02 081RLteriparatid20 mcg6,6059PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., brizgalica Terrosa Pen i uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05AA02 082RLteriparatid20 mcg5,9598PGedeon Richter Plc.Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KGTerrosaotop. za inj., uložak 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)178,7949178,79RSRH075%
H05AA02 083RLteriparatid20 mcg6,6059PZentiva k.s.GP Pharm S.A.Teriparatid Zentivaotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05AA02 084RLteriparatid20 mcg6,6059PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare BV, Accord Healthcare Polska Sp. z o.o.Sondelbayotop. za inj., brizg. napunj. 1x600 mcg/2,4 ml (250 mcg/ml)198,1777198,18RSRH075%
H05BX01 141DSsinakalcetNH50260 mg6,3574OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x30 mg3,178789,00 
5%
H05BX01 142DSsinakalcetNH50260 mg6,3574OAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Laboratori Fundacio DauCinakalcet Accordpharmatbl. film obl. 28x60 mg6,3574178,01 
5%
H05BX01 161DSsinakalcetNH50260 mg7,4437OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x30 mg3,7218104,21 
5%
H05BX01 162DSsinakalcetNH50260 mg6,9538OAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Mimparatbl. film obl. 28x60 mg6,9538194,71 
5%
H05BX01 181DSsinakalcetNH50260 mg6,6993OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x30 mg3,349693,79 
5%
H05BX01 182DSsinakalcetNH50260 mg6,6993OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Cinettbl. film obl. 28x60 mg6,6993187,58 
5%
H05BX02 061DSparikalcitolNH5032 mcg5,4775PAbbVie d.o.o.AbbVie S.r.l.Zemplarboč. 5x5 mcg/ml13,693868,47 
5%
H05BX02 161 
parikalcitol2 mcg5,1922OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x1 mcg2,596172,69RSRH055%
H05BX02 162 
parikalcitol2 mcg5,4268OAbbVie d.o.o.Aesica Queenborough Limited, AbbVie Deutschland GmbH & Co.KGZemplarcaps. meke 28x2 mcg5,4268151,95RSRH055%
H05BX02 171 
parikalcitol2 mcg3,6345OALPHA-MEDICAL d.o.o.Yasenka d.o.o.Parkolcaps. meke 28x1 mcg1,817350,88RSRH055%
H05BX02 172 
parikalcitol2 mcg3,7987OALPHA-MEDICAL d.o.o.Yasenka d.o.o.Parkolcaps. meke 28x2 mcg3,7987106,36RSRH055%
H05BX04 061DSetelkalcetidNH504 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x2,5 mg/0,5 ml (5 mg/ml)16,299097,79 
5%
H05BX04 062DSetelkalcetidNH504 
 
PAmgen Europe B.V.Amgen Europe B.V.Parsabivotop. za inj., boč. stakl. 6x5 mg/1 ml (5 mg/ml)32,5324195,19 
5%
J01AA02 112 
doksiciklin0,1 g0,1327OBelupo d.d.BelupoDoksiciklin Belupocaps. 25x100 mg0,13273,32R5%
J01AA12 061DStigeciklinNJ1010,1 g77,6800PPfizer Europe MA EEIGWyethTygacilpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)38,8400388,40 
5%
J01AA12 071DStigeciklinNJ1010,1 g54,3739PAccord Healthcare S.L.U.Accord Healthcare Limited, Accord Healthcare Polska Sp.z.o.o.Tigeciklin Accordpraš. za otop. za inf., boč. stakl. 10x50 mg (10 mg/ml)27,1869271,87 
5%
J01BA01 052DSkloramfenikolNJ1013 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CA01 051PRampicilin6 g 
P 
 
 
500 mg 
 
 
5%
J01CA01 052DSampicilin6 g 
P 
 
 
1 g 
 
 
5%
J01CA04 118 
amoksicilin1.5 g0,2270OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. za oral. susp. 16x500 mg0,07571,21RRJ015%
J01CA04 119 
amoksicilin1.5 g0,2302OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Belupotbl. za oral. susp. 16x1000 mg0,15352,46RRJ015%
J01CA04 121 
amoksicilin1.5 g0,2302OSandoz d.o.o.Sandoz GmbHOspamoxtbl. za oral. susp. 16x1 g0,15352,46RRJ015%
J01CA04 141 
amoksicilin1.5 g0,2270OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacincaps. 16x500 mg0,07571,21RRJ015%
J01CA04 311 
amoksicilin1.5 g0,4778OBelupo d.d.BelupoAmoksicilin Beluposirup 1x100 ml (250 mg/5 ml)1,59271,59RRJ015%
J01CA04 342 
amoksicilin1.5 g0,4778OAlkaloid d.o.o.AlkaloidAlmacinpraš. za oral susp. 100 ml (250 mg/5 ml)1,59271,59RRJ015%
J01CE01 051PObenzilpenicilin3,6 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE02 116 
fenoksimetilpenicilin2 g0,5795OBelupo d.d.Belupo d.d.Silapen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.0,26087,82RRJ025%
J01CE02 117 
fenoksimetilpenicilin2 g0,6045OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.000.000 i.j.0,18135,44RRJ025%
J01CE02 118 
fenoksimetilpenicilin2 g0,5795OSandoz d.o.o.SandozOspen Ktbl. film obl. 30x1.500.000 i.j.0,26087,82RRJ025%
J01CE02 171 
fenoksimetilpenicilin2 g0,6147OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x800 mg0,24597,38RRJ025%
J01CE02 172 
fenoksimetilpenicilin2 g0,5893OALPHA-MEDICAL d.o.o.Remedica Ltd.Penontbl. film obl. 30x1000 mg0,29468,84RRJ025%
J01CE02 313 
fenoksimetilpenicilin2 g5,4268OBelupo d.d.BelupoSilapen Kpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)13,566913,57RRJ025%
J01CE02 363 
fenoksimetilpenicilin2 g5,1555OALPHA-MEDICAL d.o.o.Laboratorios Atral S.A.Penonpraš. za oral. otop. 1x100 ml (250 mg/5 ml)12,888712,89RRJ025%
J01CE08 051PObenzatin benzilpenicilin3,6 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE09 051POprokain benzilpenicilin 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CE30 051PObenzilpenicilin prokainpenicilin (depo-bipenicilin) 
 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CF05 061DSflukloksacilinnatrij2 g4,7409PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj./inf., boč. stakl. 10x1 g2,370423,70 
5%
J01CF05 063DSflukloksacilin2 g4,9612PAltamedics d.o.o.MITIM S.r.l.Flukloksacilin Altamedicspraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x2 g4,961249,61 
5%
J01CF05 171 
flukloksacilin2 g2,0413OAltamedics d.o.o.Athlone Laboratories Limited, Co. RoscommonFlukloksacilin Altamedicscaps. tvrda 20x500 mg0,510310,21R5%
J01CR01 051DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01CR01 071DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g11,5068PApta Medica International d.o.o.MITIM S.r.l.Ampicilin/sulbaktam AptaPharmapraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x(1 g + 0,5 g)1,917919,18 
5%
J01CR01 072DSampicilin + sulbaktamNJ1016 g11,5072PApta Medica International d.o.o.MITIM S.r.l.Ampicilin/sulbaktam AptaPharmapraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x(2 g + 1 g)3,835738,36 
5%
J01CR02 005POamoksicilin + klavulanska kiselina3 g19,9220PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(500 +100 mg)3,320216,60 
5%
J01CR02 006PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g9,8123PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocinboč. 5x(1.000 + 200 mg)3,270816,35 
5%
J01CR02 061PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g6,8685PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavboč. 10x(1.000 mg+200 mg)2,289522,89 
5%
J01CR02 071PRamoksicilin + klavulanska kiselina3 g6,5061PApta Medica International d.o.o.Laboratorio Reig Jofre S.A.Amoksicilin/klavulanska kiselina AptaPharmaboč. 10x(1.000 mg+200 mg)2,168721,69 
5%
J01CR02 108 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,5363OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,31294,38RRJ045%
J01CR02 111 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,4095OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bidtbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,23893,34RRJ045%
J01CR02 115 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,5363OBelupo d.d.BelupoKlavobel BIDtbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,31294,38RRJ045%
J01CR02 131 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,3686OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,21503,01RRJ045%
J01CR02 141 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,3605OPharmaS d.o.o.PharmaS d.o.o.KlavoPhartbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,21032,94RRJ045%
J01CR02 161 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,3603OMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Medoclavtbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,21022,94RRJ045%
J01CR02 171 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,5363OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedSmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentintbl. film obl. 14x1 g (875 mg +125 mg)0,31294,38RRJ045%
J01CR02 209 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,7981OPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Klavocin bid sirupsusp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml2,97962,98RRJ045%
J01CR02 212 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,7981OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelKlavax bid sirupsusp. 70 ml (400 mg +57 mg)/5 ml2,97962,98RRJ045%
J01CR02 231 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,7185OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d., TAD Pharma GmbHBetaklavpraš. za oral. susp. 1x70 ml (400 mg +57 mg/5 ml)2,68232,68RRJ045%
J01CR02 273 
amoksicilin + klavulanska kiselina1.5 g0,7981OGlaxoSmithKline Trading Services LimitedSmithKline Beecham Pharmaceuticals, Glaxo Wellcome ProductionAugmentinsusp. 70 ml(400 mg +57 mg)/5 ml2,97962,98RRJ045%
J01CR05 001DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g28,2485PPLIVA HRVATSKA d.o.o.Pliva Hrvatska d.o.o.Acipirinpraš. za inj. ili inf. 10x4,5 g8,070980,71 
5%
J01CR05 041DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g28,7191PSandoz d.o.o.SandozPiperacilin/tazobaktam Sandozpraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/100ml8,205382,05 
5%
J01CR05 074DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g57,5553PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(2,0 g+0,25 g)/50 ml5,755557,56 
5%
J01CR05 075DSpiperacilin + tazobaktamNJ10114 g28,2485PFresenius Kabi d.o.o.Laboratorio Farmaceutico, Labesfal-Laboratorios AlmiroPiperacilin/Tazobactam Fresenius Kabipraš. za otop. za inf., boč. 10x(4,0 g+0,5 g)/50 ml8,070980,71 
5%
J01DB01 111 
cefaleksin2 g0,6955OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupocaps. 16x500 mg0,17392,78RRJ055%
J01DB01 142 
cefaleksin2 g0,6955OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidcaps. 16x500 mg0,17392,78RRJ055%
J01DB01 313 
cefaleksin2 g1,0639OBelupo d.d.BelupoCefaleksin Belupopraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)2,65982,66RRJ055%
J01DB01 343 
cefaleksin2 g1,0639OAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefalexin Alkaloidpraš. za oral. susp. 1x100 ml (250 mg/5 ml)2,65982,66RRJ055%
J01DB04 061PRcefazolin3 g3,3800PMedochemie Ltd.Medochemie LtdZepilenpraš. za otop. za inj. ili inf. boč. stakl. 10x1 g/10 ml1,014010,14 
5%
J01DB04 082PRcefazolin3 g2,8910PALPHA-MEDICAL d.o.o.PJSC SIC Borshchahivskiy CPPCefazolin Alpha-Medicalpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 1x1 g/10 ml0,96360,96 
5%
J01DB04 083PRcefazolin3 g2,7462PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefazolin AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1 g/10 ml0,91549,15 
5%
J01DC02 061DScefuroksim NJ1023 g3,4508PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x750 mg0,86278,63 
5%
J01DC02 062DScefuroksim NJ1023 g2,6545PMedochemie Ltd.Medochemie Ltd.Axetinepraš. za otop. za inj. ili inf. boč. 10x1,5 g1,327213,27 
5%
J01DC02 076DScefuroksim NJ1023 g3,4508PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefuroksim AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x750 mg0,86278,63 
5%
J01DC02 077DScefuroksim NJ1023 g2,5217PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefuroksim AptaPharmapraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg1,260912,61 
5%
J01DC02 081DScefuroksim NJ1023 g5,7926PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj., boč. stakl. 10x750 mg1,448114,48 
5%
J01DC02 082DScefuroksimNJ1023 g3,4574PMIP Pharma Croatia d.o.o.Chephasaar Chemisch-pharmazeutische Fabrik GmbHCefuroxim-MIPpraš. za otop. za inj. ili inf., boč. stakl. 10x1500 mg1,728717,29 
5%
J01DC02 111 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OMibe Pharmaceuticals d.o.o.mibe GmbH ArzneimittelEfoxtbl. film obl. 10x500 mg0,35443,54RRJ065%
J01DC02 113 
cefuroksimNJ1020,5 g0,5543OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x250 mg0,27712,77RRJ065%
J01DC02 114 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OBelupo d.d.Belupo d.d.Beloximtbl. film obl. 10x500 mg0,35443,54RRJ065%
J01DC02 123 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 10x500 mg0,35443,54RRJ065%
J01DC02 124 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OSandoz d.o.o.SandozXorimaxtbl. film obl. 16x500 mg0,35445,67RRJ065%
J01DC02 144 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OKRKA-FARMA d.o.o.Krka d.d.Furoceftbl. film obl. 14x500 mg0,35444,96RRJ065%
J01DC02 162 
cefuroksimNJ1020,5 g0,5543OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x250 mg0,27712,77RRJ065%
J01DC02 163 
cefuroksimNJ1020,5 g0,3544OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnattbl. film obl. 10x500 mg0,35443,54RRJ065%
J01DC02 262 
cefuroksimNJ1020,5 g1,6458OGlaxoSmithKline d.o.o.Glaxo Operations UK Ltd., GlaxoSmithKline Trading Services LimitedZinnatsuspenzija 1x100 ml (125 mg/5 ml)8,22888,23RRJ065%
J01DD01 051DScefotaksimNJ1014 g 
P 
 
 
 
 
 
 
5%
J01DD01 061DScefotaksimNJ1014 g11,6053PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefotaksim AptaPharmapraš. za otop. za inj/inf., boč. 10x1 g2,901329,01 
5%
J01DD01 062DScefotaksimNJ1014 g11,5843PApta Medica International d.o.o.ACS Dobfar S.p.A.Cefotaksim AptaPharmapraš. za otop. za inj/inf., boč. 10x2 g5,792257,92 
5%
J01DD02 042DSceftazidimNJ1014 g18,3189PAlkaloid d.o.o.AlkaloidCefazpraš. za otop. za inj., boč. 5x1000 mg/10 ml4,579722,90 
5%
J01DD02 043DSceftazidimNJ1014 g15,5896PAlkaloid d.o.o.Alkaloid – INT d.o.o.Cefazpraš. za otop. za inj./inf., boč. 10x1000 mg/10 ml3,897438,97 
5%
J01DD02 071DSceftazidimNJ1014 g20,0358PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x500 mg/10 ml2,50452,50 
5%
J01DD02 072DSceftazidimNJ1014 g20,0358PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 10x500 mg/10 ml2,504525,04 
5%
J01DD02 073DSceftazidimNJ1014 g22,9451PFresenius Kabi d.o.o.Labesfal-Laboratorios Almiro S.ACeftazidim Kabipraš. za otop. za inj., boč. 1x1000 mg/10 ml5,73635,74 
5%
J01DD02 074DS