Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

NN 154/2022 (28.12.2022.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

2417

Na temelju članka 135. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15, 82/15, 82/16, 67/18 i 21/22), ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O NAKNADAMA ZA OBAVLJANJE SLUŽBENIH RADNJI IZVAN ZGRADE SUDA

Članak 1.

U Pravilniku o naknadama za obavljanje službenih radnji izvan zgrade suda (»Narodne novine«, broj 38/14 i 127/19) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Za obavljenu službenu radnju izvan zgrade suda osobi koja je obavila tu radnju pripada paušalna naknada u bruto iznosu po predmetu i to:

– sucu 29,20 eura,

– sudskom savjetniku, zemljišnoknjižnom referentu i stručnom suradniku 21,24 eura,

– službeniku i namješteniku 13,27 eura.«.

Članak 2.

U članku 6. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Sudskom ovršitelju za obavljanje službene radnje izvan zgrade suda u ovršnom predmetu pripada paušalna naknada u bruto iznosu od 13,27 eura.«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 011-01/14-01/27
Urbroj: 514-03-02/01-22-05
Zagreb, 20. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Ivan Malenica, v. r.