Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022.

NN 154/2022 (28.12.2022.), Naputak Hrvatske vatrogasne zajednice klasa: 011-02/22-03/03, urbroj: 444-01-22-1 od 8. studenoga 2022.

Hrvatska vatrogasna zajednica

2424

Na temelju članka 44. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br.: 125/19 i 144/22.) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

NAPUTAK

I.

Ovim Naputkom se utvrđuje jedinstveni cjenik temeljem kojeg se od pravne osobe koja koristi sustav za dojavu požara naplaćuje lažna dojava na temelju koje je intervenirala vatrogasna postrojba.

II.

Pravna osoba koja koristi sustav za dojavu požara, a nema osnovanu vatrogasnu postrojbu sukladno Zakonu o vatrogastvu ili nema osigurano 24 satno dežurstvo kod vatrodojavne centrale koja nadzire štićenu građevinu, sustav za dojavu požara povezuje s nadležnom javnom vatrogasnom postrojbom ili središnjom postrojbom dobrovoljnog vatrogasnog društva čije područje odgovornosti uključuje tu pravnu osobu ili s vatrogasnim operativnom centrom vatrogasne zajednice županije ili Grada Zagreba koji uzbunjuje tu javnu vatrogasnu postrojbu ili središnju postrojbu dobrovoljnog vatrogasnog društva.

III.

Ukoliko je vatrogasna postrojba iz točke II. ovog Naputka intervenirala po lažnoj dojavi, pravna osobe koja koristi sustav za dojavu požara kojim je pristigla lažna dojava snosi stvarni trošak intervencije vatrogasne postrojbe po lažnoj dojavi, a sukladno cjeniku vatrogasnih intervencija Hrvatske vatrogasne zajednice koji se nalazi u privitku.

IV.

Ovaj Naputak stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/22-03/03
Urbroj: 444-01-22-1
Zagreb, 8. studenoga 2022.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.

PRILOG

Vatrogasna intervencija je skup mjera, radnji i postupaka koje provode vatrogasne snage u vremenu od zaprimljene dojave do povratka u vatrogasnu postaju, na temelju zaprimljene dojave ili zapovjedi nadležnog vatrogasnog zapovjednika, zbog nastalog izvanrednog događaja te se početak vatrogasne intervencije odnosno početak sata u smislu ovog Cjenika računa kao vrijeme koje započinje zaprimanjem dojave, a ukupan broj sati se utvrđuje povratkom u vatrogasnu postaju, a ne obračunavaju se manje od jednog sata.

Ukoliko nije moguće utvrditi vrijeme vatrogasne intervencije na način da čini broj sati već se izražava i u minutama, više od 30 minuta se zaokružuje na jedan sat, a manje od 30 minuta se ne uračunava u trajanje vatrogasne intervencije.

Cjenik upotrebe vatrogasnih vozila, plovila i letjelica:

Upotreba vatrogasnih vozilaIznos (EUR/sat)
1. VOZILA ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE
1.1. Vatrogasna vozila za gašenje požara
1Manje vatrogasno vozilo (GP1, GP1T)33,18
2Veće vatrogasno vozilo (GP2, GP2T)39,82
3Manje vatrogasno vozilo s vodom (GPV1, GPV1T)53,09
4Veće vatrogasno vozilo s vodom (GPV2, GPV2T)53,09
5Vatrogasno vozilo s visokotlačnom pumpom; GPV/VT53,09
6Manje navalno vatrogasno vozilo (NV1, NV1T)53,09
7Veće navalno vatrogasno vozilo (NV2, NV2T)53,09
8Manje vatrogasno vozilo – autocisterna (AC1)53,09
9Veće vatrogasno vozilo – autocisterna (AC2)53,09
11Šumsko vozilo (Š1)39,82
12Šumsko vozilo (Š2)39,82
13Šumsko vozilo (ŠM)39,82
1.2. Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
14Manje navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT1)53,09
15Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT2)59,73
16Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom (NV3)59,73
17Veće vatrogasno vozilo – autocisterna AC353,09
18Šumsko vozilo (Š3)39,82
19Šumsko vozilo (Š4)39,82
20Vatrogasno vozilo za gašenje požara pjenom u kemijskim industrijama (GPP)59,73
21Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS1)39,82
22Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS2)59,73
23Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS1)59,73
24Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS2)66,36
25Vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom i ugljikovim dioksidom (GPS/CO2)66,36
26Vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom, prahom i CO2 (GPV/P/S/CO 2)66,36
2. VOZILA ZA SPAŠAVANJE S VISINA
1Autoljestva bez košare (AL)66,36
2Autoljestva s košarom (ALK)92,91
3Hidraulička zglobna platforma s košarom za spašavanje (HP)99,54
4Teleskopska platforma bez košare za spašavanje (TP)79,63
5Teleskopska platforma s košarom za spašavanje (TPK )99,54
3. TEHNIČKA VOZILA I VOZILA ZA APARATE I POSEBNU OPREMU
3.1. Vozila za tehničke intervencije:
1Tehničko vozilo malo (TVM)59,73
2Tehničko vozilo srednje (TVS)66,36
3Tehničko vozilo teško (TVT)86,27
4Tehničko vozilo dizalica (TVD)92,91
5Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara (TVG)66,36
3.2. Vozila za aparate i posebnu opremu:
6Vozila s izolacijskim aparatima i posebnom opremom za zaštitu disanja; VOIA53,09
7Vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu od opasnih tvari (plinova) (VOOT)53,09
8Vozila s opremom za rad stožera sa sustavom veza (VOK)39,82
4. VOZILA S OPREMOM ZA ZAŠTITU OD OPASNIH TVARI
1Vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari (ZOT)66,36
5. ZAPOVJEDNA VOZILA
1Zapovjedno vozilo (Z1)26,54
2Zapovjedno vozilo (Z2)26,54
3Zapovjedno vozilo (Z3)26,54
6. VOZILA ZA PRIJEVOZ VATROGASACA
1Malo vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR1)39,82
2Srednje vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR2)53,09
3Veliko vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR3)66,36
7. OPSKRBNA VOZILA
1Opskrbna vozila za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu (OV1)33,18
2Opskrbna vozila za prehrambene artikle (OVHR)33,18
3Opskrbna vozila s kontejnerima (OVK)Cijena se računa prema opremljenosti i namjeni kontejnera na vozilu.
4Opskrbna vozila za prijevoz vatrogasnih cijevi (OVC)33,18
8. SPECIJALNA VOZILA
1Aerodromska vozila za gašenje i tehničke intervencije (SVA)99,54
2Vozila za intervencije na vodi i pod vodom (SVV)99,54
3Specijalno vozilo za intervencije na prugama (SVŽ)99,54
4Specijalno vozilo za intervencije u tunelima (SVTU)99,54
5Vatrogasna prikolica cisterna (PRCI)33,18
6Vatrogasna prikolica s prijenosnom motornom pumpom (PRPMP)33,18
7Mehanička prikolična ljestva (PRL)33,18
8Vatrogasna prikolica za gašenje vodom i pjenom (PRVP)33,18
9Vatrogasna prikolica za gašenje pjenom (PRP)33,18
10Vatrogasna prikolica za davanje rasvjete (PRR)33,18
11Vatrogasna prikolica za naftne derivate (PPND)33,18
12Vatrogasna prikolica za opasne tvari (PROT)33,18
13Vatrogasna prikolica za gašenje prahom (PRS)33,18
14Vatrogasna prikolica za prijevoz vatrogasnih cijevi (PRCJ)19,91
15Vatrogasna prikolica s čamcem (PRČ)33,18
9. PLOVILA
1Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS126,54
2Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS239,82
3Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ153,09
4Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ279,63
5Brodica snage porivnog stroja do 15 kW66,36
6Brodica snage porivnog stroja preko 15 kW do 30 kW165,90
7Brodica snage porivnog stroja preko 30 kW do 50 kW331,81
8Brodica snage porivnog stroja preko 50 kW do 110 kW464,53
9Brodica snage porivnog stroja preko 110 kW do 180 kW663,61
10Brodica snage porivnog stroja preko 180 kW929,06
10. LETJELICE
1PC-9M2.718,40
2Cl-4159.541,32
3AT-8023.383,99
4ZLIN 242 L1.060,57
5helikopter Mi-171Sh6.498,14
6helikopter Mi-8 MTV-17.011,16
7helikopter Bell-2061.219,55Sredstva za gašenje požara i sanacije, pjenila, prah, apsorbent i druga obračunavaju se prema količini potrošenoj na vatrogasnoj intervenciji, a naplaćuju se prema nabavnoj cijeni.

Cjenik upotrebe vatrogasne opreme:

Uporba vatrogasne opreme i sredstavaHRK
1.Prikolica za gašenje prahom S250 (bez utrošenog sredstva)sat19,91
2.Prijevozni bacač pjene (bez utrošenog sredstva)sat19,91
3.Prijevozna motorna pumpasat26,54
4.Prijenosni i prijevozni generatorsat33,18
5.Prijenosna motorna pumpa (8/8, 16/8) s opremomsat34,51
6.Električna potopna pumpasat13,27
7.Pumpa za opasne tvari s opremomsat39,82
8.Motorna pila za drvosat15,97
9.Motorna pila za metal i betonsat19,91
10.Prijenosni reflektor za rasvjetusat6,64
11.Vatrogasne ljestve – kukačesat3,72
12.Vatrogasne ljestve – rastegačesat5,04
13.Vatrogasne ljestve – sastavljačesat4,25
14.Prikolica za prijevoz opreme, sredstava i materijalasat19,91
15.Rezervni izolacijski aparatsat26,54
16.Rezervna boca za izolacijski aparatsat6,64
17.Punjenje izolacijskog aparatapunjenje6,64
18.Mobilni kompresor za punjenje boca izolacijskih aparatasat26,54
19.Ronilačka opremapo osobi39,82
20.Oprema za spašavanje na vodisat39,82
21.Oprema za spašavanje iz dubina i visinasat39,82
22.Pneumatski podizač teretasat33,18
23.Hidraulički alatsat39,82
22.Pneumatski sustav za podupiranje i osiguranjesat33,18


Trošak rada vatrogasca obračunava se prema trajanju intervencije, a trošak pogonskog goriva obračunava se prema prijeđenom putu. Cijena rada vatrogasca izražena je u brutoiznosu.

Cjenik rada vatrogasca i vozača i pogonskog goriva:

Usluge vatrogasne postrojbeEUR
1.Rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila)sat19,91
2.Prijeđeni put većim vatrogasnim vozilom (preko 3 t nosivosti)km1,99
3.Prijeđeni manjim vatrogasnim vozilom (do 3 t nosivosti)km1,33

Ukupan trošak vozila za prijevoz vatrogasaca, predstavlja zbroj cijene vozila po satu, cijene rada vatrogasca i cijene prijeđenog puta po kilometru.

Cijene koje se navode u ovom Cjeniku izražene su bez poreza na dodanu vrijednost.