Rješenje o izmjeni Rješenja o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

NN 155/2022 (29.12.2022.), Rješenje o izmjeni Rješenja o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

2468

Na temelju članka 2. stavka 2. Pravilnika o osobnoj nadzornoj knjižici, iskaznici protuminskog djelovanja i vođenju upisnika (»Narodne novine«, broj: 57/16), ministar unutarnjih poslova donosi

RJEŠENJE

O IZMJENI RJEŠENJA O VISINI TROŠKOVA IZRADE ISKAZNICE PROTUMINSKOG DJELOVANJA

I.

U Rješenju o visini troškova izrade iskaznice protuminskog djelovanja (»Narodne novine«, broj: 68/16) u točki I. riječi: »od 110,00 kn« zamjenjuju se riječima: »od 14,60 eura«.

II.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-01/251

Urbroj: 511-01-152-22-3

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.