Uredba o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2518

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 149/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Članak 1.

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20. i 119/22.), zdravstveni radnici koji obavljaju privatnu praksu na osnovi zakupa iz članka 261. stavaka 1. i 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 100/18., 125/19., 147/20. i 119/22.), nastavljaju rad u privatnoj praksi zakupom najkasnije do 31. prosinca 2023.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/22-44/02
Urbroj: 50301-04/25-22-2
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.