Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

NN 156/2022 (30.12.2022.), Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2525

Na temelju članka 12. stavka 9. i članka 13. stavka 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13. – ispravak, 115/16., 127/17. i 121/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. prosinca 2022. donijela

UREDBU

O NAČINU IZRAČUNA I VISINAMA SASTAVNICA ZA IZRAČUN POSEBNOG POREZA NA MOTORNA VOZILA

Uvodna odredba

Članak 1.

Ovom Uredbom se utvrđuje način izračuna i visine sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba te »pick-up« vozila

Članak 2.

(1) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13., 108/13. – ispravak, 115/16., 127/17. i 121/19.; u daljnjem tekstu: Zakon) te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana do 31. prosinca 2020. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

VN – vrijednosna naknada u eurima

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 1

ON – osnovna naknada u eurima prema Tablici 2 ili Tablici 3

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 2 ili Tablici 3 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.

Tablica 1

 
Prodajna cijena motornog vozila u EURVN u EUR%
prva skupina0,0013.272,280 
druga skupina13.272,2919.908,420 
treća skupina19.908,4326.544,56265,453,00
četvrta skupina26.544,5733.180,70464,535,00
peta skupina33.180,7139.816,84796,347,00
šesta skupina39.816,8546.452,981.260,879,00
sedma skupina46.452,9953.089,121.858,1211,00
osma skupina53.089,1359.725,262.588,1013,00
deveta skupina59.725,2766.361,403.450,7914,00
deseta skupina66.361,4172.997,544.379,8515,00
jedanaesta skupina72.997,5579.633,695.375,2716,00
dvanaesta skupina79.633,70 
6.437,0517,00

Tablica 2 – dizelsko gorivo

 
Emisija CO2 (g/km)ON u EURIznos u EUR za 1 g/km CO2
prva skupina70do8524,557,30
druga skupina85do120134,0523,23
treća skupina120do140947,10152,63
četvrta skupina140do1703.999,70165,90
peta skupina170do2008.976,70179,18
šesta skupina200do 
14.352,10192,45

Tablica 3      – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 
Emisija CO2 (g/km)ON u EURIznos u EUR za 1 g/km CO2
prva skupina75do9012,614,65
druga skupina90do12082,3617,92
treća skupina120do140619,9659,73
četvrta skupina140do1701.814,5692,91
peta skupina170do2004.601,86159,27
šesta skupina200do 
9.379,96172,54

(2) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno Novom europskom ciklusu vožnje (»New European Driving Cycle«) (u daljnjem tekstu: NEDC) ili sukladno koreliranom NEDC-u, ako je motorno vozilo homologirano sukladno Globalno usklađenom ispitnom postupku za laka vozila (»Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure«, u daljnjem tekstu: WLTP).

(3) Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 1. i 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila koja su prvi puta registrirana od 1. siječnja 2021. plaća se prema prosječnoj emisiji ugljičnog dioksida (CO2) ovisno o vrsti goriva koje vozilo koristi za pogon i prodajnoj cijeni motornog vozila prema izrazu PP = (VN + PC) + (ON + EN), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

VN – vrijednosna naknada u eurima

PC – naknada koja se utvrđuje na način da se od prodajne cijene motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4 i tako dobiveni iznos pomnoži s postotkom utvrđenim za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 4

ON – osnovna naknada u eurima prema Tablici 5 ili Tablici 6

EN – naknada koja se utvrđuje na način da se od iznosa prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) motornog vozila oduzme najniži iznos za skupinu kojoj motorno vozilo pripada prema Tablici 5 ili Tablici 6 i tako dobiveni iznos pomnoži s pripadajućim iznosom u eurima za jedan g/km CO2.

Tablica 4

 
Prodajna cijena motornog vozila u EURVN u EUR%
prva skupina0,0013.272,280 
druga skupina13.272,2919.908,420 
treća skupina19.908,4326.544,560 
četvrta skupina26.544,5733.180,70398,173,00
peta skupina33.180,7139.816,84597,255,00
šesta skupina39.816,8546.452,98929,067,00
sedma skupina46.452,9953.089,121.393,599,00
osma skupina53.089,1359.725,261.990,8411,00
deveta skupina59.725,2766.361,402.720,8213,00
deseta skupina66.361,4172.997,543.583,5115,00
jedanaesta skupina72.997,5579.633,694.578,9316,00
dvanaesta skupina79.633,70 
5.640,7117,00


Tablica 5 – dizelsko gorivo

 
Emisija CO2 (g/km)ON u EURIznos u EUR za 1 g/km CO2
prva skupina95do12511,2813,94
druga skupina125do155429,4824,55
treća skupina155do1901.165,98146,00
četvrta skupina190do2156.275,98165,90
peta skupina215do25510.423,48179,18
šesta skupina255do 
17.590,68205,72

Tablica 6      – benzin, ukapljeni naftni plin, prirodni plin i druga goriva osim dizelskog

 
Emisija CO2 (g/km)ON u EURIznos u EUR za 1 g/km CO2
prva skupina95do1253,325,97
druga skupina125do155182,4218,58
treća skupina155do175739,8273,66
četvrta skupina175do2002.213,0296,22
peta skupina200do2404.618,52129,40
šesta skupina240do 
9.794,52218,99

(4) Iznos prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) iz stavka 3. ovoga članka utvrđuje se na temelju certifikata o sukladnosti (COC dokumenta), potvrde proizvođača prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji, izjave o sukladnosti ili potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila prema podatku o iznosu prosječne emisije ugljičnog dioksida (CO2) u kombiniranoj vožnji izraženom sukladno WLTP-u.

(5) Na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točke 3. Zakona, a koja se razvrstavaju u tarifnu oznaku KN 8704 posebni porez se plaća prema izrazu PP = (S x KS), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

S – snaga motora u kilovatima (kW)

KS – koeficijent snage motora u iznosu od 29,86 eura.

Obračun posebnog poreza na motorna vozila za motocikle
i »ATV« vozila

Članak 3.

Posebni porez na motorna vozila iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 4. Zakona te druga motorna vozila prenamijenjena u takva motorna vozila plaća se prema izrazu PP = (O x KO), u kojem je:

PP – posebni porez u eurima

O – obujam motora u kubičnim centimetrima (cm³) prema Tablici 7

KO – koeficijent obujma motora prema Tablici 7 koji se uvećava ovisno o razini emisije ispušnih plinova na način da se za razinu emisije ispušnih plinova: EURO III uvećava za 0,66, EURO II uvećava za 1,33 i EURO I uvećava za 1,99.

Tablica 7 – obujam motora

Obujam motora u kubičnim centimetrimaKO
51do1250,53
126do3000,80
301do7000,93
701do1.0001,06
1.001do 
1,33

Prestanak važenja

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o načinu izračuna i visinama sastavnica za izračun posebnog poreza na motorna vozila (»Narodne novine«, broj 148/20.).

Stupanje na snagu

Članak 5.

Ova Uredba objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2023.

Klasa: 022-03/22-03/86
Urbroj: 50301-05/16-22-5
Zagreb, 29. prosinca 2022.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.