Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija

NN 156/2022 (30.12.2022.), Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija

Hrvatska vatrogasna zajednica

2547

Na temelju članka 120. stavka 5. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19 i 114/22) glavni vatrogasni zapovjednik donosi

IZMJENE CJENIKA

VATROGASNIH INTERVENCIJA

I.

U Cjeniku vatrogasnih intervencija (»Narodne novine« broj: 74/21) točka V. se mijenja i glasi:

»Cjenik upotrebe vatrogasnih vozila, plovila i letjelica:

Upotreba vatrogasnih vozilaIznos
(EUR/sat)
1. VOZILA ZA GAŠENJE POŽARA I SPAŠAVANJE
1.1. Vatrogasna vozila za gašenje požara
1Manje vatrogasno vozilo (GP1, GP1T)33,18
2Veće vatrogasno vozilo (GP2, GP2T)39,82
3Manje vatrogasno vozilo s vodom (GPV1, GPV1T)53,09
4Veće vatrogasno vozilo s vodom (GPV2, GPV2T)53,09
5Vatrogasno vozilo s visokotlačnom pumpom; GPV/VT53,09
6Manje navalno vatrogasno vozilo (NV1, NV1T)53,09
7Veće navalno vatrogasno vozilo (NV2, NV2T)53,09
8Manje vatrogasno vozilo – autocisterna (AC1)53,09
9Veće vatrogasno vozilo – autocisterna (AC2)53,09
11Šumsko vozilo (Š1)39,82
12Šumsko vozilo (Š2)39,82
13Šumsko vozilo (ŠM)39,82
1.2. Posebna vatrogasna vozila za gašenje požara
14Manje navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT1)53,09
15Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom te spašavanje (NVT2)59,73
16Veće navalno vatrogasno vozilo za gašenje vodom i pjenom (NV3)59,73
17Veće vatrogasno vozilo – autocisterna AC353,09
18Šumsko vozilo (Š3)39,82
19Šumsko vozilo (Š4)39,82
20Vatrogasno vozilo za gašenje požara pjenom u kemijskim industrijama (GPP)59,73
21Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS1)39,82
22Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom (GPS2)59,73
23Manje vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS1)59,73
24Veće vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom i prahom (GPVPS2)66,36
25Vatrogasno vozilo za gašenje požara prahom i ugljikovim dioksidom (GPS/CO2)66,36
26Vatrogasno vozilo za gašenje požara vodom, pjenom, prahom i CO2 (GPV/P/S/CO2)66,36
2. VOZILA ZA SPAŠAVANJE S VISINA
1Autoljestva bez košare (AL)66,36
2Autoljestva s košarom (ALK)92,91
3Hidraulička zglobna platforma s košarom za spašavanje (HP)99,54
4Teleskopska platforma bez košare za spašavanje (TP)79,63
5Teleskopska platforma s košarom za spašavanje (TPK)99,54
3. TEHNIČKA VOZILA I VOZILA ZA APARATE I POSEBNU OPREMU
3.1. Vozila za tehničke intervencije:
1Tehničko vozilo malo (TVM)59,73
2Tehničko vozilo srednje (TVS)66,36
3Tehničko vozilo teško (TVT)86,27
4Tehničko vozilo dizalica (TVD)92,91
5Tehničko vozilo s opremom za gašenje požara (TVG)66,36
3.2. Vozila za aparate i posebnu opremu:
6Vozila s izolacijskim aparatima i posebnom opremom za zaštitu disanja; VOIA53,09
7Vozila s aparatima i posebnom opremom za zaštitu od opasnih tvari (plinova) (VOOT)53,09
8Vozila s opremom za rad stožera sa sustavom veza (VOK)39,82
4. VOZILA S OPREMOM ZA ZAŠTITU OD OPASNIH TVARI
1Vozilo s opremom za zaštitu od opasnih tvari (ZOT)66,36
5. ZAPOVJEDNA VOZILA
1Zapovjedno vozilo (Z1)26,54
2Zapovjedno vozilo (Z2)26,54
3Zapovjedno vozilo (Z3)26,54
6. VOZILA ZA PRIJEVOZ VATROGASACA
1Malo vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR1)39,82
2Srednje vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR2)53,09
3Veliko vozilo za prijevoz vatrogasaca (TR3)66,36
7. OPSKRBNA VOZILA
1Opskrbna vozila za vatrogasne uređaje, sredstva i opremu (OV1)33,18
2Opskrbna vozila za prehrambene artikle (OVHR)33,18
3Opskrbna vozila s kontejnerima (OVK)Cijena se računa prema opremljenosti i namjeni kontejnera na vozilu.
4Opskrbna vozila za prijevoz vatrogasnih cijevi (OVC)33,18
8. SPECIJALNA VOZILA
1Aerodromska vozila za gašenje i tehničke intervencije (SVA)99,54
2Vozila za intervencije na vodi i pod vodom (SVV)99,54
3Specijalno vozilo za intervencije na prugama (SVŽ)99,54
4Specijalno vozilo za intervencije u tunelima (SVTU)99,54
5Vatrogasna prikolica cisterna (PRCI)33,18
6Vatrogasna prikolica s prijenosnom motornom pumpom (PRPMP)33,18
7Mehanička prikolična ljestva (PRL)33,18
8Vatrogasna prikolica za gašenje vodom i pjenom (PRVP)33,18
9Vatrogasna prikolica za gašenje pjenom (PRP)33,18
10Vatrogasna prikolica za davanje rasvjete (PRR)33,18
11Vatrogasna prikolica za naftne derivate (PPND)33,18
12Vatrogasna prikolica za opasne tvari (PROT)33,18
13Vatrogasna prikolica za gašenje prahom (PRS)33,18
14Vatrogasna prikolica za prijevoz vatrogasnih cijevi (PRCJ)19,91
15Vatrogasna prikolica s čamcem (PRČ)33,18
9. PLOVILA
1Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS126,54
2Vatrogasni čamac za spašavanje – VČS239,82
3Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ153,09
4Višenamjenski vatrogasni čamac – VVČ279,63
5Brodica snage porivnog stroja do 15 kW66,36
6Brodica snage porivnog stroja preko 15 kW do 30 kW165,90
7Brodica snage porivnog stroja preko 30 kW do 50 kW331,81
8Brodica snage porivnog stroja preko 50 kW do 110 kW464,53
9Brodica snage porivnog stroja preko 110 kW do 180 kW663,61
10Brodica snage porivnog stroja preko 180 kW929,06
10. LETJELICE
1PC-9M2.718,40
2Cl-4159.541,32
3AT-8023.383,99
4ZLIN 242 L1.060,57
5helikopter Mi-171Sh6.498,14
6helikopter Mi-8 MTV-17.011,16
7helikopter Bell-2061.219,55II.

Točka VII. Cjenika mijenja se i glasi:

»Sredstva za gašenje požara i sanacije, pjenila, prah, apsorbent i druga obračunavaju se prema količini potrošenoj na vatrogasnoj intervenciji, a naplaćuju se prema nabavnoj cijeni.

Cjenik upotrebe vatrogasne opreme:

Uporba vatrogasne opreme
i sredstava
EUR
1.Prikolica za gašenje prahom S250 (bez utrošenog sredstva)sat19,91
2.Prijevozni bacač pjene (bez utrošenog sredstva)sat19,91
3.Prijevozna motorna pumpasat26,54
4.Prijenosni i prijevozni generatorsat33,18
5.Prijenosna motorna pumpa (8/8,16/8) s opremomsat34,51
6.Električna potopna pumpasat13,27
7.Pumpa za opasne tvari s opremomsat39,82
8.Motorna pila za drvosat15,97
9.Motorna pila za metal i betonsat19,91
10.Prijenosni reflektor za rasvjetusat6,64
11.Vatrogasne ljestve – kukačesat3,72
12.Vatrogasne ljestve – rastegačesat5,04
13.Vatrogasne ljestve – sastavljačesat4,25
14.Prikolica za prijevoz opreme, sredstava i materijalasat19,91
15.Rezervni izolacijski aparatsat26,54
16.Rezervna boca za izolacijski aparatsat6,64
17.Punjenje izolacijskog aparatapunjenje6,64
18.Mobilni kompresor za punjenje boca izolacijskih aparatasat26,54
19.Ronilačka opremapo osobi39,82
20.Oprema za spašavanje na vodisat39,82
21.Oprema za spašavanje iz dubina i visinasat39,82
22.Pneumatski podizač teretasat33,18
23.Hidraulički alatsat39,82
22.Pneumatski sustav za podupiranje i osiguranjesat33,18


III.

U točki VIII. Cjenika, u tablici cjenik rada vatrogasca i vozača i pogonskog goriva riječ: »HRK«, zamjenjuje se s riječi: »EUR« te se u istom stupcu iznos u HRK mijenja u EUR na način kako slijedi:

Usluge vatrogasne postrojbeEUR
1.Rad vatrogasca (uključujući vozača vatrogasnog vozila)sat19,91
2.Prijeđeni put većim vatrogasnim vozilom (preko 3 t nosivosti)km1,99
3.Prijeđeni manjim vatrogasnim vozilom (do 3 t nosivosti)km1,33

IV.

Ove Izmjene Cjenika vatrogasnih intervencija objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 011-02/22-03/04
Urbroj: 444-01-22-1
Zagreb, 28. prosinca 2022.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.