Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

NN 156/2022 (30.12.2022.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ortopedskim i drugim pomagalima

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje

2548

Na osnovi članka 24. stavka 3. i članka 87. stavka 2. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 8. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, uz suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo, na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O ORTOPEDSKIM I DRUGIM POMAGALIMA

Članak 1.

U Pravilniku o ortopedskim i drugim pomagalima (»Narodne novine«, broj 2/19., 40/20. i 81/20.) u članku 77. stavku 2. riječi: »cijena pomagala u kunama« zamjenjuju se riječima: »cijena pomagala u eurima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/304

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.