Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 156/2022 (30.12.2022.), Odluka o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

2550

Na osnovi članka 87. stavka 1. Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, broj 80/13., 137/13. i 98/19.) i članka 26. točke 18. Statuta Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (»Narodne novine«, broj 18/09., 33/10., 8/11., 18/13., 1/14., 83/15. i 108/21.) Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje na 65. izvanrednoj sjednici održanoj 15. prosinca 2022. godine, uz suglasnost ministra zdravstva, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

Članak 1.

U Odluci o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 56/17., 73/17. – ispravak, 30/18., 35/18. – ispravak 119/18., 32/19., 62/19., 94/19., 104/19., 22/20., 84/20., 123/20. i 147/20., 12/21., 45/21., 62/21., 144/21., 10/22., 63/22., 68/22., 78/22., 115/22. i 133/22.) Tablica iz članka 28. stavka 2. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostDobne
skupine
Iznos po
osiguranoj osobi u eurima*
MŽ
Opća/obiteljska medicina0-227,4124,20
2-722,5319,23
7-1816,1515,96
18-2512,7115,38
25-3015,5117,50
30-3520,7422,31
35-4028,8829,20
40-4542,1340,18
45-5058,9357,85
50-5583,6485,00
55-60118,22117,38
60-65154,05151,81
65-70184,71186,66
> 70208,48216,51
Zdravstvena zaštita predškolske djece0-227,4124,20
2-722,5319,23
7-1416,3814,07
Zdravstvena zaštita žena> 12 
3,02
* izvor podataka je evidencija Zavoda o sredstvima utrošenim za lijekove propis

«.

Članak 2.

Tablica iz članka 60. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost opće/obiteljske medicine

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Opća/obiteljska medicina dr. med. spec.34.121,9714.430,7720.203,072.597,542.597,5473.950,89721,54721,54721,5476.115,50
Opća/obiteljska medicina dr. med.34.121,9712.969,0218.156,622.334,422.334,4269.916,46648,45648,45648,4571.861,81

«.

Članak 3.

Tablica iz članka 61. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.1.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima
Djelatnost opće/obiteljske medicinedobna skupinadr. med. spec.dr. med.
0-715,2014,06
7-185,775,19
18-457,526,75
45-6510,169,13
>6512,8811,58

«.

Članak 4.

U članku 63. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: 7,30 eura«.

Članak 5.

Tablica iz članka 67. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite predškolske djece

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita predškolske djece34.524,3916.529,4318.182,381.909,152.603,3973.748,73826,47826,47826,4776.228,15

«.

Članak 6.

Tablica iz članka 68. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.2.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Zdravstvena zaštita predškolske djecedobna skupinadr. med. spec.
0-717,40
7-146,61

«.

Članak 7.

U članku 70. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30« eura«.

Članak 8.

Tablica iz članka 74. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost zdravstvene zaštite žena

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Zdravstvena zaštita žena34.716,5714.841,3018.996,862.537,862.537,8673.630,45742,06742,06742,0675.856,65

«.

Članak 9.

Tablica iz članka 75. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.3.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Zdravstvena zaštita ženadobna skupinadr. med. spec.
>122,47

«.

Članak 10.

U članku 77. stavku 6. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.

Članak 11.

Tablica iz članka 81. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4. Godišnja vrijednost standardnog tima za djelatnost dentalne zdravstvene zaštite (polivalentne)

Vrsta zdravstvene zaštiteMogući prihod tijekom godine u eurima
Hladni pogonGlavarinaDTPKPIQIUkupnoDodatne mogućnostiSveukupno
Skupna praksaPreventivni programi5*
Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)34.534,7411.699,1319.303,562.325,202.325,2070.187,84584,96584,96584,9671.942,71

«.

Članak 12.

Tablica iz članka 82. mijenja se i glasi:

»Tablica 1.4.1. Godišnji iznos sredstava po osiguranoj osobi u eurima

Dentalna zdravstvena zaštita (polivalentna)dobna skupinadr. med. dent.
0-32,85
3-186,68
>186,16

«.

Članak 13.

U članku 84. stavku 7. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.

Članak 14.

Tablica iz članka 89. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKAGodišnja vrijednost tima u eurima
po osiguranoj osobipo standard. timu
mag. med. biochem.spec. medicinske biokemijemag. med. biochem.spec. medicinske biokemije
12345
– žene6,006,06230.236,46232.629,66
– muškarci5,345,40

«.

Tablica iz stavka 3. mijenja se i glasi:

»

Red. br.ŠifraNaziv DTP-aDjelatnostOpisCijena
u eurima
1.LAB01C-reaktivni protein (CRP)Laboratorijska dijagnostikaNe zaračunava se kod sumnje na akutne infektivne bolestiMKB šifre Dg od A00 do A99, od B00 do B17, B20, B23, od B25 do B99, od G00 do G09, H10, od H65 do H70, I30, I33, od J00 do J22, od J40 do J44, K35, K57, K59, K65, od L00 do L04, L08, od M00 do M01, M86, od N10 do N12, N13, N30, od N33 do N34, N41, N45, od N48 do N49, N61, od N70 do N77, O08, O23, O85, od R10 do R11, R34, R36, R50)3,28
2.LAB02Glikirani hemoglobin A1C (HbA1c)Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)7,13
3.LAB03TSH (Tireotropni hormon)*Laboratorijska dijagnostika 
4,30
4.LAB04PSA (Prostata specifični antigen)*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za osobe muškog spola8,60
5.LAB05Omjer albumin/kreatinin*Laboratorijska dijagnostikaZaračunava se samo za bolesnike koji boluju od šećerne bolesti (MKB šifre Dg.od E10 do E14 i Dg.O24)6,01

«.

Članak 15.

Tablica iz članka 90. stavka 1. mijenja se i glasi:

»Cijene dijagnostičko terapijskih postupaka – DTP – zdravstvena njega 
 
Red. br.ŠifraNaziv DTP-aVrijemeCijena u eurima
1.NJEGA1Zdravstvena njega308,44
2.NJEGA2Pojačana zdravstvena njega bolesnika s povećanim potrebama6014,06
3.NJEGA3Opsežna zdravstvena njega9019,68
4.NJEGA4Zdravstvena njega izrazito teškog bolesnika ili bolesnika u terminalnoj fazi bolesti12025,30
5.NJEGA5Primjena klizme-8,60
6.NJEGA6Toaleta i previjanje rane 1. i 2. stupnja-8,43
7.NJEGA7Toaleta i previjanje rane 3. i 4. stupnja-14,06
8.NJEGA8Postavljanje i promjena nazogastrične sonde-8,43

«.

U stavku 2. riječi: »174.561,62 kuna« zamjenjuju se riječima: »23.168,31 eura«.

Članak 16.

U članku 91. stavku 2. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.

Članak 17.

Tablica iz članka 92. stavka 1. mijenja se i glasi:

Red. brojVrsta timaKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima u eurimaPutni trošak
1.Tim 1*1 dr. med. spec.108.742,760,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
1 dr. med.105.031,720,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
2.Tim 2*1 med. sestra/med. teh. sa završenom spec. izobrazbom 1 med. sestra/med. teh.60.813,780,23 eura po prijeđenom kilometru
3.Prijavno dojavna jedinica2 med. sestre/med. teh.52.704,05 
1 dr. med.72.345,37 
1 med. sestra/med. teh.
1 dr. med.98.023,91 
2 med. sestre/med. teh.
2 dr. med.143.343,78 
2 med. sestre/med. teh.
4.Pripravnost1 dr. med.69.415,140,23 eura po prijeđenom kilometru
1 med. sestra/med. teh.
1 vozač
5.Hitni zračni medicinski prijevoz (T1)1 dr. med.70.872,50 
1 med. sestra/med. teh.
6.Dežurstvo u ljekarništvu1 magistar farmacije84.226,55** 

*plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim kadrovskim sastavom tima, ali ne više od sastava tima utvrđenog Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i med. tehničke opreme za obavljanje djelatnosti hitne medicine.

** plaćanje se provodi u skladu s ugovorenim radnim vremenom

U stavku 3. riječi: »55,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »7,30 eura«.

Članak 18.

Tablica iz članka 92.a stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Radni dan u posebnom dežurstvuGodišnja vrijednost troškova organizacije i
provedbe posebnog dežurstva
Cijena sata rada u posebnom dežurstvu – u eurima
dr.ms./mt.ukupno
subota8.785,5921,4510,9032,34
nedjelja22,6711,5234,19
blagdan36,7718,6855,45

«.

Članak 19.

Tablica iz članka 93. mijenja se i glasi:

»

DjelatnostKadrovski sastav timaGodišnja vrijednost standardnog tima u eurimaPutni trošak
Sanitetski prijevoz2 zdravstvena radnika srednje stručne spreme s edukacijom za provođenje osnovnih postupaka održavanja života i korištenje automatskog vanjskog defibrilatora, od kojih je najmanje jedan medicinska sestra/medicinski tehničar92.457,320,23 eura po prijeđenom kilometru
2 vozača (2 sanitetska vozila)

«.

Članak 20.

Tablica iz članka 94. stavka 1. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITEGodišnja vrijednost standardnog tima u eurima*/**
po stanovniku/osig. osobipo standard. timu
dr. med./viša med. sestradr. spec.dr. med./viša med. sestradr. spec.
012345
1.Patronažna zdravstvena zaštita4,99 
25.472,03 
2.Higijensko-epidemiološka zdravstvena zaštita 
2,10 
83.825,14
2.1.Pripravnost u djelatnosti higijensko-epidemološke zdravstvene zašite (24 sata) 
 
 
32.047,08
3.Preventivno odgojne mjere za zdravstvenu zaštitu školske djece i studenata 
 
 
 
3.1. – učenici osnovnih škola21,3922,3664.184,3867.072,25
3.2. – učenici srednjih škola16,0516,77
3.3. – studenti10,7011,18
4.Javno zdravstvo 
 
 
64.688,60
5.Zdravstvena zaštita mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti 
 
 
87.627,69
6.Zdravstvena ekologija 
 
 
64.688,60

*Iznimno ako prema zatečenom stanju sastav ugovorenog tima nije u skladu s utvrđenim standardom, plaćanje se provodi u skladu sa stvarnim sastavom tima

** sredstva su utvrđena za rad u punom radnom vremenu


«.

Članak 21.

Tablica iz članka 95. mijenja se i glasi:

»

Red. brojVrsta zdravstvene zaštiteBod (euro)
012
1.Primarna laboratorijska dijagnostika1,02

«.

Članak 22.

Tablica iz članka 96. stavka 5. mijenja se i glasi:

»

Red brojVrsta zdravstvene zaštiteGodišnja vrijednost standardnog tima u eurima
1.Mobilni palijativni tim75.886,84
2.Koordinator za palijativnu skrb26.585,30

«.

Članak 23.

Tablica iz članka 99. stavka 2. mijenja se i glasi:

»Tablica 2.1. Dobrovoljno davalaštvo krvi
Red. brojVRSTA ZDRAVSTVENE ZAŠTITECijena vrećice krvi /postupka u eurima
012
1Dobrovoljno davalaštvo krvi (vrećica)9,28
2NAT testiranje krvi*19,87**
3ID-NAT test na prisutnost virusa Zapadnog Nila*13,03

* provodi Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu

** u cijenu uključen trošak prijevoza uzorka«.


U stavku 4. riječi: »61,59 kuna« zamjenjuju se riječima: »8,17 eura«.

Članak 24.

U članku 103. stavku 2. riječi: »9.504,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »1.261,40 eura«.

Članak 25.

U članku 104. stavku 2. riječi: »131,44 kuna« zamjenjuju se riječima: »17,45 eura«.

Članak 26.

Tablice iz članka 105. mijenjaju se i glase:

»Tablica 3.3. – Cjenik presadaka*
ŠifraPresadakMjerna
jedinica
Ukupna
cijena (EUR)
Z010000001Tkivo rožnice za transplantacijukom.1.182,83
Z010000002Tkivo sklere za transplantacijukom.304,28
Z010000003Tkivo limbalnih stanica za transplantacijukom.431,03
Z010000004Tkivo amnijske membrane za transplantacijukom.102,02
Z010000005Tkivo kože za transplantacijucm²8,65
Z010000006Glava femurakom.475,32
Z010000007Acetabulum (bez kriste ilijake)kom.640,36
Z010000008Femur cijelikom.1.425,95
Z010000009Proksimalna ili distalna polovica femurakom.864,81
Z010000010Tibijakom.1.234,51
Z010000011Proksimalna ili distalna polovica tibijekom.851,61
Z010000012Kondili tibije s meniscimakom.640,36
Z010000013Proksimalna polovica fibulekom.184,85
Z010000014Dijafiza duge kosticm26,41
Z010000015Humeruskom.1.214,70
Z010000016Achilova tetivakom.488,52
Z010000017Cijeli ligament patele s patelomkom.712,98
Z010000018Polovica ligamenta patele s krajnjim koštanim dijelovimakom.561,14
Z010000019Fascia latacm²4,36
*cijene presadaka uključene su u odgovarajuću DTS kategoriju

3.4. Cjenik obrade matičnih stanica iz Registra dobrovoljnih davatelja krvotvornih matičnih stanica
ŠifraPostupakUkupna
cijena (EUR)
Z010000050Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz koštane srži6.429,99
Z010000051Uzimanje i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz periferne krvi6.429,99
Z010000052Uzimanje, obrada, pohrana i izdavanje krvotvornih matičnih stanica iz umbilikalne krvi8.410,48

Članak 27.

Tablica iz članka 107. mijenja se i glasi:

»Tablica 4.1 – Cijene dijagnostičko-terapijskih postupaka – DTP – nacionalnih programa preventivne zdravstvene zaštite

ŠifraNazivCijena (EUR) *
NPP01Mamografija s dvostrukim očitavanjem nalaza i preporukom30,91
NPP03Kolonoskopija bez polipektomije**55,82
NPP04Ginekološki probir***7,82
NPP05Citološka analiza brisa vrata maternice obojenih po Papanicolaou8,17
NPP06Kolonoskopija s polipektomijom **212,50
NPP07Preventivni pregled ranog otkrivanja slabovidnosti djece18,76
NPP08Upućivanje osigurane osobe na probir za rano otkrivanje raka pluća8,15
NPP09Upućivanje osigurane osobe na pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća3,14
NPP10Niskodozni CT (LDCT) s dvostrukim očitavanjem77,02
NPP11Pregled pulmologa u okviru Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka pluća12,38

* Uključuje postupke, potrošni medicinski materijal i lijekove i upisivanje podataka za potrebe praćenja Nacionalnog programa u informatičkom sustavu

** Ljekarne izdavanje lijeka Plenvu zaračunavaju Zavodu prema cijeni za originalno pakiranje koja je utvrđena Listom lijekova

*** uključuje anamnestičke podatke, uzimanje brisa vrata maternice, savjetovanje te transport uzorka do citološkog laboratorija«.

Članak 28.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu na dan uvođenja eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj.

Klasa: 025-04/22-01/305

Urbroj: 338-01-01-22-01

Zagreb, 15. prosinca 2022.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.