Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

NN 10/2023 (27.1.2023.), Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

212

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 7. stavaka 2. i 4. Uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije (»Narodne novine«, br. 90/07., 114/07., 29/12., 56/13., 24/16. i 79/22.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 20. siječnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA SREDIŠNJE AGENCIJE ZA FINANCIRANJE I UGOVARANJE PROGRAMA I PROJEKATA EUROPSKE UNIJE

1. Razrješuje se NATAŠA TRAMIŠAK dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije.

2. Imenuje se ŠIME ERLIĆ, ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, predsjednikom Upravnog vijeća Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, po položaju.

Klasa: 080-02/23-02/14

Urbroj: 50301-15/28-23-01

Zagreb, 20. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.