Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja

NN 1/2023 (2.1.2023.), Kamatna stopa Europske središnje banke na glavne operacije refinanciranja

Hrvatska narodna banka

11

Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/2005., 41/2008., 125/2011., 78/2015., 29/2018., 126/2021. i 114/2022.) Hrvatska narodna banka objavljuje

KAMATNU STOPU

EUROPSKE SREDIŠNJE BANKE NA GLAVNE OPERACIJE REFINANCIRANJA

Kamatna stopa koju je Europska središnja banka primijenila na svoje posljednje glavne operacije refinanciranja i koja je na snazi 1. siječnja 2023. iznosi 2,5 % godišnje.

O. br. 3-091/01-23/BV

Zagreb, 2. siječnja 2023.

HRVATSKA NARODNA BANKA

Guverner
Boris Vujčić, v. r.