Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

NN 7/2023 (18.1.2023.), Ispravak Odluke o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja

HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

153

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja koja je objavljena u »Narodnim novinama« broj 156 od 30. prosinca 2022. godine te se daje

ISPRAVAK ODLUKE

O IZMJENAMA ODLUKE O OSNOVAMA ZA SKLAPANJE UGOVORA O PROVOĐENJU ZDRAVSTVENE ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA

U Odluci o izmjenama Odluke o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (»Narodne novine«, broj 156/22.) u članku 23. u Tablici 2.1. »Dobrovoljno davalaštvo krvi« pod rednim brojem 1. u stupcu 3 »Cijena vrećice krvi/postupka u eurima« umjesto brojke: »9,28« treba stajati broj »9,68«.

Klasa: 025-04/23-01/04

Urbroj: 338-01-01-23-01

Zagreb, 12. siječnja 2023.

Predsjednik
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda
za zdravstveno osiguranje
prof. dr. sc. Drago Prgomet, dr. med. spec., v. r.