Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

NN 8/2023 (20.1.2023.), Rješenje o razrješenju predsjednice i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

170

Na temelju članka 31. stavka 4. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16., 116/18. i 80/22.) i članka 7. stavka 4. Uredbe o osnivanju Hrvatskog zavoda za norme (»Narodne novine«, br. 154/04., 44/05., 30/10., 34/12., 79/12. i 80/13.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 13. siječnja 2023. donijela

RJEŠENJE

O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNICE I IMENOVANJU PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA HRVATSKOG ZAVODA ZA NORME

1. Razrješuje se NATAŠA MIKUŠ ŽIGMAN dužnosti predsjednice Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme, na koju je imenovana kao predstavnica ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva.

2. Imenuje se HRVOJE BUJANOVIĆ, predstavnik ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva, predsjednikom Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za norme.

Klasa: 080-02/23-02/04

Urbroj: 50301-15/07-23-02

Zagreb, 13. siječnja 2023.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.