Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poštanskim markama

NN 8/2023 (20.1.2023.), Pravilnik o izmjeni Pravilnika o poštanskim markama

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

181

Na temelju članka 42. stavka 2. Zakona o poštanskim uslugama (»Narodne novine«, br. 144/12., 153/13., 78/15. i 110/19.) ministar mora, prometa i infrastrukture, na prijedlog HP – Hrvatske pošte d.d., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI PRAVILNIKA O POŠTANSKIM MARKAMA

Članak 1.

U Pravilniku o poštanskim markama (»Narodne novine«, br. 91/13., 61/16. i 52/22.), u članku 4. riječi: »kunski iznos« zamjenjuju se riječima: »iznos u eurima«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/22-01/121

Urbroj: 530-07-23-2

Zagreb, 18. siječnja 2023.

Ministar
Oleg Butković, v. r.