Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2023. godinu

NN 8/2023 (20.1.2023.), Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2023. godinu

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

182

Na temelju članka 129. stavka 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13, 26/15 i 17/19), ministar mora, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O MJESEČNOJ OSNOVICI ZA OBRAČUN DOPRINOSA ZA OBVEZNA OSIGURANJA ČLANA POSADE BRODA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2023. GODINU

Članak 1.

Ovom Naredbom propisuje se mjesečna osnovica za obračun doprinosa za obvezno osiguranje člana posade broda u međunarodnoj plovidbi u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident) i u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak.

Članak 2.

Visina mjesečne osnovice iz članka 1. ove Naredbe određuje se prema tablici »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe a ista se usklađuje svake godine s iznosom najniže mjesečne osnovice propisane Naredbom ministra financija o iznosima osnovica za obračun doprinosa za obvezna osiguranja za tekuću godinu.

Članak 3.

Obračun doprinosa temeljem mjesečne osnovice kako je određena tablicom »Osnovice za doprinose pomoraca u međunarodnoj plovidbi« koja je sastavni dio ove Naredbe, obavlja se od 1. siječnja 2023. godine.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa za obvezna osiguranja člana posade broda u međunarodnoj plovidbi za 2022. godinu (»Narodne novine« br. 14/2022.).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/23-02/1

Urbroj: 530-03-2-3-23-1

Zagreb, 5. siječnja 2023.

Potpredsjednik Vlade i
ministar
Oleg Butković, v. r.

OSNOVICE ZA DOPRINOSE POMORACA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI ZA 2023. GODINU

KategorijaRadno mjesto 
Osnovica osiguranja
1.zapovjednik brodaEUR1.104,15
 
upravitelj stroja 
 
 
zapovjednik osoblja 
 
 
upravitelj osoblja u strojarnici 
 
 
2.prvi časnik palubeEUR814,17
 
drugi časnik stroja 
 
 
rukovodeće hotelsko osoblje (upravitelji) 
 
 
liječnik 
 
 
zubar 
 
 
časnik odgovoran za sigurnosnu zaštitu broda 
 
 
časnik odgovoran za zaštitu okoliša 
 
časnik odgovoran za sigurnost plovidbe i rada
 
3.drugi časnik palubeEUR615,36
 
zapovjednik jahte 
 
treći časnik stroja 
 
 
rukovodeće hotelsko osoblje (direktori) 
 
 
frižiderist 
 
 
operater postrojenja za ukapljivanje 
 
 
zapovjednik plutajućeg objekta 
 
 
zapovjednik nepomičnog odobalnog objekta 
 
 
operater dinamičke pozicije 
 
 
upravitelj stroja na jahti 
 
 
4.treći časnik palubeEUR569,78
 
časnik plovidbene straže na palubi 
 
 
četvrti časnik stroja 
 
 
radiočasnik 
 
 
više hotelsko osoblje (časnici) 
 
 
više tehničko osoblje (časnici) 
 
 
elektročasnik 
 
 
elektroničar 
 
 
časnik plovidbene straže u strojarnici 
 
prvi časnik palube na jahti
drugi časnik stroja na jahti
 
5.više hotelsko osoblje (niži časnici)EUR554,87
 
više tehničko osoblje (niži časnici) 
 
 
električar 
 
 
mehaničar 
 
 
prvi kuhar 
 
 
prvi konobar 
 
 
vođa palube 
 
 
vođa stroja 
 
 
poslužitelj sisaljki (pumpman) 
 
 
vozač na RO-RO brodovima 
 
 
medicinska sestra 
 
 
alatničar 
 
 
dizaličar 
 
 
bušač 
 
 
ronilac 
 
 
bravar 
 
 
cjevar 
 
 
varilac 
 
 
6.član plovidbene straže na palubi (kormilar) 
542,69
 
član plovidbene straže u strojarnici (mazač) 
 
 
hotelsko osoblje 
 
 
tehničko osoblje 
 
 
7.drugi kuharEUR523,91
 
drugi konobar 
 
 
pekar 
 
 
slastičar 
 
 
8.vježbenik palubeEUR519,53
 
vježbenik stroja 
 
 
ostali vježbenici 
 
 
mornar 
 
 
čistač 
 
 
mladić sobe 
 
 
mladić kuhinje 
 
 
pomoćnik električara 
 
 
pomoćnik mehaničara 
 
 
pomoćnik poslužitelja sisaljki (pumpman) 
 
 
pomoćno hotelsko osoblje 
 
 
pomoćno tehničko osoblje