Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

NN 9/2023 (25.1.2023.), Odluka o izboru člana i prestanku mandata člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora

HRVATSKI SABOR

192

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske i članaka 46. i 94. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvatski sabor na sjednici 20. siječnja 2023. donio je

ODLUKU

O IZBORU ČLANA I PRESTANKU MANDATA ČLANA ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO HRVATSKOGA SABORA

I.

Za člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora bira se DRAŽEN SRPAK.

II.

Dana 17. siječnja 2023. dužnost člana Odbora za prostorno uređenje i graditeljstvo Hrvatskoga sabora prestao je obnašati BRANKO BAČIĆ, zbog mirovanja zastupničkog mandata.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-04/23-03/02

Zagreb, 20. siječnja 2023.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.